ZASÍLÁNÍ NOVINEK ZADEJE E-MAIL
www.zbabelci.org
Košík, 27.11.10
Kupte si Reflex !!
Košík, 26.11.10
Odpověď Slámové
Košík, 24.11.10
Kratochvíl se rozepsal
Praha, 24.11.10
Takový upřímný mail ...
Jesenný, 21.11.10
UČITELKA
Košík, 20.11.10
Renesance zdravé rodiny
Košík, 18.11.10
Vyjádření starosty Kolína
Kolín, Praha, 18.11.10
K ilustraci kolínského bahna
Kolín, Košík, 17.11.10
Bezedné bahno v Kolíně
Kolín, Košík, 16.11.10
Zveme vás na Helenku !!
Košík, 16.11.10
Soudy prosinec
Košík, 10.11.10
Soudy listopad
Košík, 25.10.10

Praha, 16.06.10

http://k213.files.wordpress.com/2010/07/wa.gif

Knihovna K 213
Košík, 15.06.10

Stránku spravuje DevLabs.biz


Bude platit Slunéčko, anebo my všichni ?

v Košíku, 30.11.07

Od vyplacení odškodného za bezdůvodné uvěznění našeho předsedy uplynulo již přes půl roku. Akorát tak čas zeptat se příslušných orgánů, kdo to nakonec zaplatí !
MSP – odbor odškodňování

     DOTAZ

 

Vznáším tímto dotaz na odbor odškodňování MSP ohledně skutečnosti, zda byla částka odškodného ve výši cca 228 tisíc korun, vyplacená mi dne 19. dubna t.r. na základě usnesení o schválení smíru ze dne 20. března t.r. ve věci č.j. 26 C 68/2005 u OS P-2, přeúčtována na základě regresního řízení osobě, která za nesprávné úřední rozhodnutí (bezdůvodné uvěznění) nese plnou odpovědnost, totiž soudci z OS P-9 JUDr. Petru Slunéčkovi.

 

Pokud ano, pak zda zmíněný soudce již předmětnou částku státu uhradil, pokud ne, tak vysvětlení, z jakých důvodů nesou toto odškodné nevinní daňoví poplatníci. 

 

 

 S pozdravem

Ing. Jiří Fiala

V Košíku, dne 4 . prosince