ZASÍLÁNÍ NOVINEK ZADEJE E-MAIL
www.zbabelci.org
Košík, 27.11.10
Kupte si Reflex !!
Košík, 26.11.10
Odpověď Slámové
Košík, 24.11.10
Kratochvíl se rozepsal
Praha, 24.11.10
Takový upřímný mail ...
Jesenný, 21.11.10
UČITELKA
Košík, 20.11.10
Renesance zdravé rodiny
Košík, 18.11.10
Vyjádření starosty Kolína
Kolín, Praha, 18.11.10
K ilustraci kolínského bahna
Kolín, Košík, 17.11.10
Bezedné bahno v Kolíně
Kolín, Košík, 16.11.10
Zveme vás na Helenku !!
Košík, 16.11.10
Soudy prosinec
Košík, 10.11.10
Soudy listopad
Košík, 25.10.10

Praha, 16.06.10

http://k213.files.wordpress.com/2010/07/wa.gif

Knihovna K 213
Košík, 15.06.10

Stránku spravuje DevLabs.biz


Demonstrace otců: Ministerstvo prověří opatrovnické soudy!

v Praha, 20.09.05

Spravedlnost dětem - sdružení pro ochranu práv dětí, rodičů a prarodičů
TISKOVÁ ZPRÁVA 
 
 
Čeští tátové dnes opět demonstrovali před Ministerstvem spravedlnosti proti diskriminaci v porozvodové výchově svých dětí. Demonstraci organizovala sdružení K 213, Sdružení za dodržování práv dětí a rodičů v ČR, Spravedlnost dětem a Aliance pro děti a rodiče. Demonstranty podpořil písničkář Pepa Nos.
Zástupce sdružení poté přijal I. náměstek ministra spravedlnosti JUDr. Vladimír Král. Otcové jen seznámili s hlavními výhradami k opatrovnickým soudům: neochota soudů svěřovat děti do střídavé a společné péče oběma rodičům, zneužívání znaleckých posudků a přemrštěné požadavky znalců na honoráře, téměř absolutní feminizace opatrovnických soudů, zneužívání § 213 trestního zákona proti nepohodlným občanům. Požadovali také výraznější využívání kárných pravomocí ministerstva i v opatrovnických věcech.
Náměstek ministra JUDr. Král uvedl, že ministerstvo v říjnu a listopadu prověří projednávání opatrovnických věcí u vybraných soudů, kde je situace nejhorší. Zároveň ministerstvo prověří, jakým způsobem bylo naplněno doporučení, aby předsedové soudů zajistili paritní zastoupení muží soudců a žen soudkyň při rozhodování věcí péče o nezletilé děti a pokud se tak nestalo, upraví ministerstvo vyhlášku o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy. Ministerstvo hodlá se zástupci občanských sdružení také konzultovat své legislativní návrhy, zejména na posílení střídavé péče v porozvodové výchově.
Demonstranti podepsali petici, která byla předložena ministerstvu spravedlnosti a prostřednictvím české kanceláře Evropské komise také komisaři Evropské unie Vladimíru Špidlovi, který zodpovídá za rovné příležitosti mužů a žen. Text petice v příloze.

Luboš Patera
zmocněnec sdružení Spravedlnost dětem
info@iustin.czwww.iustin.cz
tel.: 603 72 99 61

Další dokumenty:
Pozvánka
Rozhovor pro MF DNES
Žádost o přijetí k ministru spravedlnosti ČR
JUDr. Pavel Němec - pozvánka na demonstraci