ZASÍLÁNÍ NOVINEK ZADEJE E-MAIL
www.zbabelci.org
Košík, 27.11.10
Kupte si Reflex !!
Košík, 26.11.10
Odpověď Slámové
Košík, 24.11.10
Kratochvíl se rozepsal
Praha, 24.11.10
Takový upřímný mail ...
Jesenný, 21.11.10
UČITELKA
Košík, 20.11.10
Renesance zdravé rodiny
Košík, 18.11.10
Vyjádření starosty Kolína
Kolín, Praha, 18.11.10
K ilustraci kolínského bahna
Kolín, Košík, 17.11.10
Bezedné bahno v Kolíně
Kolín, Košík, 16.11.10
Zveme vás na Helenku !!
Košík, 16.11.10
Soudy prosinec
Košík, 10.11.10
Soudy listopad
Košík, 25.10.10

Praha, 16.06.10

http://k213.files.wordpress.com/2010/07/wa.gif

Knihovna K 213
Košík, 15.06.10

Stránku spravuje DevLabs.biz


Cena Bílé vrány naší justice udělena !!

v Košíku, 07.12.07

Po dvou letech bylo komu udělit cenu Bílá vrána české justice.Občanská sdružení Štrasburský výbor a K 213 zavedla před 3 roky tradici spojenou s Mezinárodním dnem lidských práv, který celý pokrokový svět slaví každoročně dne 10. prosince (u příležitosti přijetí mezinárodní Deklarace lidských a občanských práv na valném shromáždění OSN v New Yorku dne 10. prosince 1948).

Cena byla nazvána Bílou vránou české justice a byla udělena v roce 2004 a 2005, v roce následujícím už ji nebylo komu udělit.

V letošním roce bylo vedením a valnými hromadami obou sdružení rozhodnuto udělit tuto cenu soudci

Mgr. Miloslavu Sládkovi z OS P-8,

a to za odvážný a netradiční postup v případu Terezky Smutné, dcery Lubomíra Choce, který považujeme za příklad pro všechny ostatní soudce a soudkyně opatrovnických soudů, jak se mají řešit případy dlouhodobého štvaní dítěte rodičem, který je má v péči proti rodiči, který dítě v péči nemá.

Tento postup také považujeme za postup hluboce respektující jak právo dítěte na výchovu oběma svými rodiči, tak i postup chránící přirozená práva otce na rovnoprávný podíl na výchově své dcery.

Panu Soudci Sládkovi k udělení této vzácné ceny gratulujeme, příslušný udělovací dekret mu bude zaslán poštou.

Za Štrasburský výbor :  Ing. Jiří Fiala  Ing. Karel Berka

Za K 213 : Ing. Jiří Štefek,               Ing. Jiří Krám