ZASÍLÁNÍ NOVINEK ZADEJE E-MAIL
www.zbabelci.org
Košík, 27.11.10
Kupte si Reflex !!
Košík, 26.11.10
Odpověď Slámové
Košík, 24.11.10
Kratochvíl se rozepsal
Praha, 24.11.10
Takový upřímný mail ...
Jesenný, 21.11.10
UČITELKA
Košík, 20.11.10
Renesance zdravé rodiny
Košík, 18.11.10
Vyjádření starosty Kolína
Kolín, Praha, 18.11.10
K ilustraci kolínského bahna
Kolín, Košík, 17.11.10
Bezedné bahno v Kolíně
Kolín, Košík, 16.11.10
Zveme vás na Helenku !!
Košík, 16.11.10
Soudy prosinec
Košík, 10.11.10
Soudy listopad
Košík, 25.10.10

Praha, 16.06.10

http://k213.files.wordpress.com/2010/07/wa.gif

Knihovna K 213
Košík, 15.06.10

Stránku spravuje DevLabs.biz


HEZKÉ VÁNOCE !!

v Košíku, 21.12.07

Příchod zimního slunovratu přinesl - opět po roce - nejočekávanější církevní křesťanské svátky. Ríká se, že to bývají svátky zejména dětí.  
Proč dětí ? Protože jedině čístá dětská duše nezná postranních úmyslů a bere vše tak, jak to vidí, anebo jak je jí to předkládáno.  Proto se dokáže tak naplno radovat z příchodu Ježíška a dárečky pod stromečkem, o kterých věří, že je tam skutečně dal malý, Boží chlapeček, který se snesl z nebes.

Právě proto, že je dětská duše tak důvěřivě naivní, lze ji snadno zneužít a velmi jednoduše poštvat proti něčemu nebo někomu, neboť čistá dětská duše nehledá v takovém štvaní postranní úmysly a naivně věří tomu, co je jí předkládáno, zejména pokud se tak děje osobou z nejvěrohodnějších - tedy jedním z rodičů.

Pamětníci by mohli vykládat o bezcitnosti a krutosti zfanatizovaných dětí v Hitlerjugend, současníci,  zejména pak pracovníci OSN, o bestialitě dětských vojáků při četných válkách v třetím světě - protože je prostě někdo v dětském věku poštval, naučil je, že zabíjet je správné a že s nepřítelem netřeba mít jakékoliv cítěni, protože by to byla slabost.

Všichni ví, jak těžké je pak takto pokřivé dětské duše alespoň částečně napravit, a i tak si odnášejí duševní zmrzačení na celý život.

Nerad o tom píši právě při příležitosti největších svátků klidu, míru a pokoje, ale stejně tak mi to nedá, abych právě při této příležitosti nepřipomenul, jakým zavrženíhodným zločinem je zneužívat čisté dětšké duše. A my všichni víme, že se to bohužel denně u nás děje, a co je nejhorší, děje se tak za podpory a dohledu degenerované české justice, která svou úrovní poklesla před prvobytně pospolnou společnost, neboť i tehdejší divoch věděl, že dítě nemá nikoho bližšího než své rodiče a jestliže matka dala dítěti život a vypiplala jej v nejranější období, otec je oba po celé toto období ochraňoval před vším zlým a až dítě vyroste, bude to zase jedině otec, který ho naučí lovit a chránit se před všemi nástrahami kruté přírody i nepřátelských kmenů.  Jinými slovy : Že bez otce by dítě i s matkou sotva přežily.

Právě v tyto sváteční dny tak patří naše vzpomínka a nejupřímnější přání klidu, míru a spokojenosti zejména dětem, které byly násilně a bezcitně odloučeny od jednoho, či dokonce od obou svých rodičů, v zájmu někoho jiného, proti jejich nejvlastnějším a nejosobitějším zájmům.

Stejně tak přejeme i všem našim členům, příznivcům a sympatizantům : KLIDNÉ A SPOKOJENÉ VÁNOCE VŠEM SPRAVEDLIVÝM LIDEM !!