ZASÍLÁNÍ NOVINEK ZADEJE E-MAIL
www.zbabelci.org
Košík, 27.11.10
Kupte si Reflex !!
Košík, 26.11.10
Odpověď Slámové
Košík, 24.11.10
Kratochvíl se rozepsal
Praha, 24.11.10
Takový upřímný mail ...
Jesenný, 21.11.10
UČITELKA
Košík, 20.11.10
Renesance zdravé rodiny
Košík, 18.11.10
Vyjádření starosty Kolína
Kolín, Praha, 18.11.10
K ilustraci kolínského bahna
Kolín, Košík, 17.11.10
Bezedné bahno v Kolíně
Kolín, Košík, 16.11.10
Zveme vás na Helenku !!
Košík, 16.11.10
Soudy prosinec
Košík, 10.11.10
Soudy listopad
Košík, 25.10.10

Praha, 16.06.10

http://k213.files.wordpress.com/2010/07/wa.gif

Knihovna K 213
Košík, 15.06.10

Stránku spravuje DevLabs.biz


Tiskovka na MPSV - jen pro zvané

v Praze, 17.01.08

Kam až může dojít aliance feministek s modroptákem Nečasem ukázala právě proběhnuvší tisková konference  na MPSV ke jmenování nové ředitelky Úřadu pro mezinároně-právní ochranu dětí v Brně.




Přijíždějící novináře vítali členové K 213 rozdávájící kopii dopisu ministru Nečasovi o zmanipulovíání konkursu na výběr ředitelky Úřadu v Brně, o které novináři jevili nemalý zájem stejně jako o rozhovor s naším předsedou. Ten jim byl samozřejmě poskytnut.

Když prošla většina novinářů, zanechali jsme rozdávání dopisu a chtěli se  zúčastnit konference taky . Vrátný chtěl vidět novinářský průkaz. Přestože jsem mu ho ukázal, chtěli ho vidět další tři lidé, až za rámem přišel sám velitel vnitřní bezpečnosti a prohlásil, že toho pána nepustíme. Když jsem  se zeptal, proč, tak mi řekl, že Annonce, jejímž průkazem jsem se prokazoval, prý netiskne denní publicistiku. Což je samozřejmě nesmysl. V každé Annonci je publicistický koutek k hlavním událostem zejména doma. Když jsem mu to vysvětlil, tak mi odpověděl, že Annonce nebyla pozvána - což je pravda, proti takovému argumentu nelze nic namítnout. Snad jenom to, že v demokratických společnostech je vstup na tiskovku samozřejmostí pro každé médium, které o ni má zájem.  Tiskovky pro zvané jsou typickým projevem diktatur a totalitních režimů.

Nevpustit na tiskovku novináře nákladem největšího z deníků je všude na světě skandál.

Modropták Nečas nám tak jasně předvedl, kam naši republiku hodlá výhledově zařadit. 

Po našem vyvedení, které u přítomných novinářů budilo nemalou pozornost,  byla navíc budova MPSV uzavřena zcela, takže se do ní nedostali ani lidé z Třebíče, kteří si z Moravy přijeli vyřídit svoje záležitosti.

Strach z naší přítomnosti zjevně nabyl obludných rozměrů.

Není-li možná diskuse za stolem, logickým jevem je, že se přenáší do ulic. Takže na viděnou v Brně, feministická ředitelko Pavlová !! I my totiž umíme být - stejně jako ta Vaše ochranka -drsní !!

Ing. Jiří Fiala, Ing. Jiří Štefek

Více též na http://aktualne.centrum.cz/domaci/spolecnost/clanek.phtml?id=518852&tro5222_1_0

(kolega Pedovič tam má pěknou fotku).