ZASÍLÁNÍ NOVINEK ZADEJE E-MAIL
www.zbabelci.org
Košík, 27.11.10
Kupte si Reflex !!
Košík, 26.11.10
Odpověď Slámové
Košík, 24.11.10
Kratochvíl se rozepsal
Praha, 24.11.10
Takový upřímný mail ...
Jesenný, 21.11.10
UČITELKA
Košík, 20.11.10
Renesance zdravé rodiny
Košík, 18.11.10
Vyjádření starosty Kolína
Kolín, Praha, 18.11.10
K ilustraci kolínského bahna
Kolín, Košík, 17.11.10
Bezedné bahno v Kolíně
Kolín, Košík, 16.11.10
Zveme vás na Helenku !!
Košík, 16.11.10
Soudy prosinec
Košík, 10.11.10
Soudy listopad
Košík, 25.10.10

Praha, 16.06.10

http://k213.files.wordpress.com/2010/07/wa.gif

Knihovna K 213
Košík, 15.06.10

Stránku spravuje DevLabs.biz


Situace na OS P-9 - II

v Košíku, 20.10.05

Vážený pane ministře,
           I když mi byl sice od té doby umožněn alespoň vstup na soud – byť zásadně s doprovodem JS – dopustily se tamní justiční struktury v boji proti mé osobě dalších amorálností a trestných činů, a to zejména :
 
V probíhajícím trestním řízení před OS P-7, kde kupodivu já jsem obžalovaným a justiční struktury z OS P-9 svědkyněmi a svědky (ač je na první pohled zjevné, že postavení u soudu by vzhledem k předchozímu vývoji mělo být přesně opačné) , se soudkyně Mgr. Lenka Kloudová dopustila prokazatelně křivé svědecké výpovědi
 
Předseda soudu Rudý
 
Svědectví soudkyň Horké, Tondrové a Kutzlerové
 
Jako novinku lze k tomuto smutnému výčtu přidat ještě Mgr. Tomáše Kubovce, žádná mimořádná opatření týkající se justiční stráže vůči mé osobě nikdy přijata nebyla,
 
Závěrem mi, pane ministře, dovolte následující konstatování :
 
Považuji za prokázané, že vedení soudu na Praze 9 je tvořeno prolhanými lidmi, kteří kromě absence základních morálních hodnot postrádají i smysl pro elementární přirozenou spravedlnost a únosnou míru, přičemž někteří z nich se dokonce aktivně zapojili do boje proti demokratickému hnutí za komunistické totality.  Totéž pak platí pro opatrovnické oddělení tamního soudu, kde se k výše uvedeným vlastnostem soudkyň Horké, Tondrové a Kloudové přidružuje ještě totální absence základního odborného vzdělání, zájmu o ně a citu pro práci s dětskou psychikou a rodinnými záležitostmi.  Právem mají všichni  panickou hrůzu z občanské veřejnosti, před kterou se chrání masovým zneužíváním mocenského aparátu, který kupodivu mají pořád k dispozici a ze kterého se na Praze 9 stala státem placená osobní ochranka tamních soudců. 
 
Vás se chci, pane ministře, zdvořile otázat jedinou otázkou :
 
Budete se na to nečinně dívat donekonečna ?
 
S přáním všeho dobrého Ing. Jiří Fiala
Ostatní články