ZASÍLÁNÍ NOVINEK ZADEJE E-MAIL
www.zbabelci.org
Košík, 27.11.10
Kupte si Reflex !!
Košík, 26.11.10
Odpověď Slámové
Košík, 24.11.10
Kratochvíl se rozepsal
Praha, 24.11.10
Takový upřímný mail ...
Jesenný, 21.11.10
UČITELKA
Košík, 20.11.10
Renesance zdravé rodiny
Košík, 18.11.10
Vyjádření starosty Kolína
Kolín, Praha, 18.11.10
K ilustraci kolínského bahna
Kolín, Košík, 17.11.10
Bezedné bahno v Kolíně
Kolín, Košík, 16.11.10
Zveme vás na Helenku !!
Košík, 16.11.10
Soudy prosinec
Košík, 10.11.10
Soudy listopad
Košík, 25.10.10

Praha, 16.06.10

http://k213.files.wordpress.com/2010/07/wa.gif

Knihovna K 213
Košík, 15.06.10

Stránku spravuje DevLabs.biz


T R E S T N Í O Z N Á M E N Í

v Košíku, 10.12.05

Štvanice na muže, iniciovaná novým zákonem o domácím násilí, už začala. Radnice na Praze 9 je v honu na čarodějnice (či spíše černokněžníky) opět první a ani jí nevadí, že porušuje jiné zákony. Co my na to ? viz - TO na neznámého pachatele
Podezřelý :
Popis skutečností : ACORUS „Je na vás váš partner hrubý ? Chová se váš manžel, druh nebo přítel vůči vám násilnicky ? Myslíte si, že někdo z vaší rodiny, vaše kamarádka, sousedka nebo známá je obětí domácího násilí ?“
Tedy :  Autor letáku zcela jednoznačně a nepochybně vnucuje a podsouvá čtenářům naprosto zvrácený a ničím nepodložený dojem, že pachateli domácího násilí jsou vždy muži (druh, manžel, přítel – ponechme stranou logický nesmysl, že osoba, která na mě páchá násilí, asi nebude mým přítelem - tedy nikoliv družka, manželka či přítelkyně) a oběťmi naopak vždy ženy, a to výhradně  partnerky těchto násilníků.  Zcela záměrně je zde opomíjena skutečnost,  kdy je tomu právě naopak anebo kdy k domácímu násilí dochází mezi jinými rodinnými příslušníky (např. mezi vnukem a dědečkem nebo mezi synem a otcem, matkou a dcerou, vnučkou a babičkou, apod.). Těmto obětem domácího násilí poradna zjevně určena není, což sice trestným činem samo o sobě není, ale svědčí to o účelnosti vynaložených veřejných prostředků.
 
Za trestný čin lze ale zcela jednoznačně označit právě evidentní podněcování a šíření nenávisti k druhému pohlaví, tedy k mužům, kteří jsou neoddiskutovatelně vykreslováni výhradně jako agresoři, zatímco ženy jako obětní beránci, ač skutečnost bývá často opačná.
 
Ač  pohlaví nelze označit za národ či rasu, zcela jistě je štvaní jednoho pohlaví proti druhému předmětem právě tohoto trestného činu tak, jak ho měl zákonodárce na mysli, ač ho zřejmě podobná eventualita ani nenapadla, a proto není ve formulaci paragrafu výslovně uvedena (pokud by se OSZ domnívalo, že štvaní proti druhému pohlaví je v ČR beztrestné, mělo by to otevřeně vyhlásit a upozornit na tuto skutečnost parlament). 
 
Leták vyhotovil a vyvěsil neznámý pachatel (pravděpodobně pracovník či člen sdružení ACORUS – okolnosti nechť si policie laskavě ověří a vyšetří), Mgr. Žáčková však potvrdila, že o tomto letáku ví a že tam visí s jejím vědomím a že má dokonce další letáky k dispozici. Na tomto trestném činu se tedy podílela minimálně formou spoluúčasti. 
 
Podávajíc toto trestní oznámení, přeje si být naše občanské sdružení informováno o výsledcích šetření.
  
Za občanské sdružení K 213
 
  Ing. Jiří Fiala
současný mluvčí