ZASÍLÁNÍ NOVINEK ZADEJE E-MAIL
www.zbabelci.org
Košík, 27.11.10
Kupte si Reflex !!
Košík, 26.11.10
Odpověď Slámové
Košík, 24.11.10
Kratochvíl se rozepsal
Praha, 24.11.10
Takový upřímný mail ...
Jesenný, 21.11.10
UČITELKA
Košík, 20.11.10
Renesance zdravé rodiny
Košík, 18.11.10
Vyjádření starosty Kolína
Kolín, Praha, 18.11.10
K ilustraci kolínského bahna
Kolín, Košík, 17.11.10
Bezedné bahno v Kolíně
Kolín, Košík, 16.11.10
Zveme vás na Helenku !!
Košík, 16.11.10
Soudy prosinec
Košík, 10.11.10
Soudy listopad
Košík, 25.10.10

Praha, 16.06.10

http://k213.files.wordpress.com/2010/07/wa.gif

Knihovna K 213
Košík, 15.06.10

Stránku spravuje DevLabs.biz


Omluva lidu Srbska

v Praze a Košíku, 08.06.08

I když zahraniční vztahy jsou poněkud mimo rámec hlavního zájmu našeho sdružení, jsou události, ke kterým nemůžeme mlčet.Vážený pan Vojislav Koštunica

předseda srbské vlády

Bělehrad, Srbsko       Na vědomí : premiér Mirek Topolánek a česká vláda

Vážený pane premiére,

obracíme se na Vás, Vaši vládu a Vaším prostřednictvím na nejširší lidové vrstvy v Srbsku, abychom se vám všem omluvili za postoj české Topolánkovy vlády, která v rozporu se základními principy mezinárodního práva a také v rozporu s vůlí naprosté většiny českého národa uznala nezávislost provincie Kosovo na Srbsku.

Domníváme se, že Topolánkova vláda neměla k tak zásadnímu kroku, vrážícímu hluboký klín mezi naše historicky spřízněné národy, žádný mandát. My jsme ji nevolili, za nás nemluví a na náš názor se samozřejmě nezeptala (stejně jako se neptala mnohých dalších).

Chápeme a dokážeme si představit, jak bolestný musel být tento krok pro prosté občany Srbska, jestliže se ke Kosovu a Metodiji váže nejslavnější srbská historie a jsou s ním spojeny hluboké city prostých Srbů.

Srovnávání oddělení Kosova od Srbska se zabráním našich Sudet fašistickým Německem na podzim roku 1938 je srovnání případné, opírající se o reálnou skutečnost a podobnost vývoje v obou těchto oblastech.

Češi nezapomněli ani na to, že právě tehdejší Jugoslávie, coby věrný člen Malé dohody, stála pevně po našem boku v těch tragických dnech těsně před druhou světovou válkou, nabídla nám účinnou pomoc a mnozí Vaši občané byli tehdy ochotni přijít naší vlasti na pomoc se zbraní v ruce a za její svobodu položit i svoje životy.

Nikdy na tato neopakovatelná gesta nezapomeneme a hluboce si jich dodneška vážíme.

Historie se velmi obdobně opakovala i o třicet let později, kdy dubčekovské Československo již nečelilo hrozbě Německa, ale Brežněvova Sovětského svazu.

Domníváme se, že srbský lid - bohužel - platí v současnosti velmi vysokou cenu za nedemokratický režim Slobodana Miloševiče, který umožnil demokratickým státům prezentovat pomoc Kosovu coby boj proti postkomunistickému totalitnímu režimu v Srbsku.

Je nám to líto.

Chceme vám všem právě v těchto dnech vyjádřit svou podporu o to hlasitěji, že jsme sdružením s hluboce pravicovými názory, na hony vzdáleným komunistům či levicovým silám, které jsou v současnosti na české politické scéně mezi ohlasy na Vaši podporu slyšet nejvíce.

Právě proto, že bychom si velmi přáli Srbsko demokratické, svobodné, územně celistvé a proevropské, považujeme za svou povinnost vám vyjádřit naši plnou účast a sympatie, abyste věděli, že zdaleka nepřicházejí jenom od  českých levicových sil.

Za krok Topolánkovy vlády se stydíme, je to krok neuvážený, nekonzultovaný s českou veřejností a velmi krátkozraký.

Velmi bychom si přáli, aby tento nešťastný počin oficiálních českých míst nenarušil tradiční přátelství mezi našimi národy, ke kterému by chtělo i naše sdružení všemožně napomáhat.

Srbskému lidu tímto vzkazujeme naše nejvřelejší sympatie a podporu v jeho zápase o nedělitelnost historicky doloženého  srbského území.

Vyřiďte, prosím, naše nejvřelejší pozdravy všemu srbskému lidu.

Za občanské sdružení K 213

Ing. Jiří Fiala                  Ing. Jiří Štefek

předseda                           mluvčí