ZASÍLÁNÍ NOVINEK ZADEJE E-MAIL
www.zbabelci.org
Košík, 27.11.10
Kupte si Reflex !!
Košík, 26.11.10
Odpověď Slámové
Košík, 24.11.10
Kratochvíl se rozepsal
Praha, 24.11.10
Takový upřímný mail ...
Jesenný, 21.11.10
UČITELKA
Košík, 20.11.10
Renesance zdravé rodiny
Košík, 18.11.10
Vyjádření starosty Kolína
Kolín, Praha, 18.11.10
K ilustraci kolínského bahna
Kolín, Košík, 17.11.10
Bezedné bahno v Kolíně
Kolín, Košík, 16.11.10
Zveme vás na Helenku !!
Košík, 16.11.10
Soudy prosinec
Košík, 10.11.10
Soudy listopad
Košík, 25.10.10

Praha, 16.06.10

http://k213.files.wordpress.com/2010/07/wa.gif

Knihovna K 213
Košík, 15.06.10

Stránku spravuje DevLabs.biz


P Ě K N Ý V Á N O Č N Í D Á R E K

v Praze, 22.12.05

Rádi bychom tímto upozornili všechny potenciální zájemce na zajímavou knížku, která právě vyšla a která by se mohla stát i vhodným vánočním dárkem pro Vaše známé či blízké. Jedná se o knihu tří autorů, a sice E. Bakaláře, O. Nytrové a V. Strachoty O čem sní muži“.

 
Kniha právě vyšla v nakladatelství Alfa Publishing a byla představena na odpoledním matiné v kavárničce prodejny knih Academia na Václavském náměstí v Praze. Křestu knihy se kromě autorů a hlavních protagonistů knihy zúčastnili i někteří kmotrové, většinou populární a mediálně známé osobnosti, jako např. Dr. Radim Uzel či Michaela Dolinová a Veronika Jeníková, známé z televizních obrazovek.

 

V krátkých příspěvcích zazněla především přání, aby kniha byla hojně čtena, a to zejména ženami (M. Dolinová) a také dětmi, o něž jde v knížce především (V. Jeníková). Dále se řečníci soustřeďovali na skutečnost celoživotního poškození a traumat dětí, které vyrůstají bez svých otců, jakož i na 

 

Dále promluvili představitelé jednotlivých příběhů, kteří svými životními zkušenostmi do knihy přispěli, mezi jinými také představitelé organizací bojujících za rovná práva otců na výchovu vlastních dětí, tedy pánové Patera (Spravedlnost dětem) a Fiala (K 213).

 

V projevu našeho mluvčího zaznělo jednak zhodnocení vývoje patriarchátu jakožto dobrovolné společenské smlouvy mezi mužem a ženou a jeho všestranně pozitivní dopad na celkový vývoj lidstva, jednak konstatování, že současná Česká republika vede proti otcům otevřenou, byť nevyhlášenou válku, jak o tom svědčí nejen jeho vlastní případ, ale nejnověji také přepadení řádného otce celou policejní jednotkou v Liberci za účelem vykradení jeho domu.

 

„My jsme tu válku ani nechtěli, ani nevyvolali, ale my ji vyhrajeme

 

Kniha sama obsahuje životní příběhy deseti otců a jejich dětí a každý příběh je doprovozen komentářem odborníka - psychologa poukazujícím na patogenní projevy v psychice a chování jejich bývalých manželek, které ani soudy, ani soudní znalci ať už záměrně, či z nedostatku kvalifikace nedokázali odhalit.

 

Kniha vyplňuje mezeru v současné české literatuře mající tradiční sklon přehlížet utrpení mužů nebo je bagatelizovat, případně je prezentovat jako vzniklé jejich vlastní vinou. Učí čtenáře vnímat zaběhnutá schémata pod jiným zorným úhlem a zamýšlet se nad problémy opravdu objektivně a nepředpojatě. Na rozdíl od jiných publikací s podobnou tematikou se tato kniha nebojí jít ke kořenům věci 

 

Našim sympatizantům i širší veřejnosti vřele doporučujeme !!

 

Vedení K 213