ZASÍLÁNÍ NOVINEK ZADEJE E-MAIL
www.zbabelci.org
Košík, 27.11.10
Kupte si Reflex !!
Košík, 26.11.10
Odpověď Slámové
Košík, 24.11.10
Kratochvíl se rozepsal
Praha, 24.11.10
Takový upřímný mail ...
Jesenný, 21.11.10
UČITELKA
Košík, 20.11.10
Renesance zdravé rodiny
Košík, 18.11.10
Vyjádření starosty Kolína
Kolín, Praha, 18.11.10
K ilustraci kolínského bahna
Kolín, Košík, 17.11.10
Bezedné bahno v Kolíně
Kolín, Košík, 16.11.10
Zveme vás na Helenku !!
Košík, 16.11.10
Soudy prosinec
Košík, 10.11.10
Soudy listopad
Košík, 25.10.10

Praha, 16.06.10

http://k213.files.wordpress.com/2010/07/wa.gif

Knihovna K 213
Košík, 15.06.10

Stránku spravuje DevLabs.biz


Inspekce MV – pp. mjr. Vladimír Danyluk, kpt. Petr Prchal

v Košíku, 15.01.06

Příloha:
dopis  ze dne 10. ledna 2006  http://www.k213.cz/priloha/Danyluk.jpg
 
Vážení pánové,
 1)  Trestná činnost policistů se nevyšetřuje tím úporněji, čím je vážnější její charakter.
 
2)   Oznamovatele takovéto trestné činnosti je třeba zastrašit, a to za každou cenu, nejlépe pak vykonstruovaným trestním stíháním – aby to po něm nezkusili náhodou jiní.
 
3)   Udržovat ve veřejnosti strach z nebezpečné, mafiánsky organizované, ozbrojené a všeho schopné bandy se zatím vždycky vyplácelo víc nežli dodržování zákona – ať už toho o policii, nebo zákona trestního.
 
Konkrétně k Vašim výsledkům :  Z  trestné činnosti policistů v Liberci v souvislosti s událostmi ze 7. prosincem loňského roku (přepadením domku p. Hořáka v Jílovém) jste samozřejmě nevyšetřili nic, pochopitelně především proto, že jste ani nic nevyšetřovali, což je z Vašeho dopisu více než patrné. Chybí totiž jakýkoliv konkrétní údaj, jakákoliv konkrétní informace, natož pak odpověď na jakýkoliv z bodů, které jsem žádal objasnit.
 
Vzhledem k tomu, že takovéto „vyšetřování“ považujete za vyřízení  trestního oznámení, je zde důvodné podezření na Vaši buďto úplnou, nebo alespoň částečnou demenci, případně idiocii (pro českou policii vcelku typickou vlastnost), umocněnou ještě skutečností, že za věcně a místně příslušnou k vyšetřování údajné pomluvy a útoku na státní orgán považujete policii v Liberci, kde údajné trestné činy nebyly ani spáchány, ani tam nemá podezřelý bydliště, nemluvě už vůbec o skutečnosti, že tyto činy měly být spáchány právě proti policii v Liberci a bylo by tudíž její zákonnou povinností se z vyšetřování logicky vyloučit.
 
V důsledku těchto skutečností je proto na místě podat podnět ministru vnitra k důkladnému přezkoumání Vašeho duševního stavu, což také obratem činím. 
 
Pokud by byl čistě náhodou shledán nezávadným, pak je jistě na místě trestní oznámení pro maření vyšetřování a trestný čin nadržování a dále pak přezkoušení ze základů trestního práva.
  
Odpověď na svoje podání ze dne 22.12.2005, kterou jste v rozporu se zákonem č. 106/1999 Sb. v zákonné lhůtě neposkytli, bude vymáhána soudní cestou, což ke zpopularizování případu pochopitelně jedině přispěje (stejně jako případná další vykonstruovaná trestní stíhání). 
 
Věřím, že se jistě brzy uvidíme.
 
S pozdravem
  Ing. Jiří Fiala
současný mluvčí K 213