ZASÍLÁNÍ NOVINEK ZADEJE E-MAIL
www.zbabelci.org
Košík, 27.11.10
Kupte si Reflex !!
Košík, 26.11.10
Odpověď Slámové
Košík, 24.11.10
Kratochvíl se rozepsal
Praha, 24.11.10
Takový upřímný mail ...
Jesenný, 21.11.10
UČITELKA
Košík, 20.11.10
Renesance zdravé rodiny
Košík, 18.11.10
Vyjádření starosty Kolína
Kolín, Praha, 18.11.10
K ilustraci kolínského bahna
Kolín, Košík, 17.11.10
Bezedné bahno v Kolíně
Kolín, Košík, 16.11.10
Zveme vás na Helenku !!
Košík, 16.11.10
Soudy prosinec
Košík, 10.11.10
Soudy listopad
Košík, 25.10.10

Praha, 16.06.10

http://k213.files.wordpress.com/2010/07/wa.gif

Knihovna K 213
Košík, 15.06.10

Stránku spravuje DevLabs.biz


SDRUŽENÍ ZA DODRŽOVÁNÍ PRÁV DĚTÍ A RODIČŮ vydalo tiskové prohlášení k případu dětí Ing. Jiřího Fialy.

v Praze, 31.07.08

Omluva české justice našemu předsedovi, panu Fialovi, budí stále širší společenský ohlas.SDRUŽENÍ ZA DODRŽOVÁNÍ PRÁV DĚTÍ A RODIČŮ ČR

 posoudilo             

 

 

PROHLÁŠENÍ :

 Česká justice se vůči občanu ČR Ing. Jiřímu Fialovi   

 

Česká justice jak z ideologických          

 

Je pro nás naprosto nepřijatelné, že se  č    I 

 Nad takovým stavem       hluboké  

 Ve jménu poslání našeho sdružení, které proti zneužívání soudní moci legálními i zcela legitimními prostředky po léta bojuje, se domáháme neodkladného narovnání stranicky zvrácených poměrů v českém státě.

 Výrazem toho            

 Na rozdíl od nemalé skupiny          

Za Sdružení za dodržování práv dětí a rodičů ČR

 

Mgr. Zbyněk  Rezlerova 303, 109 00 Praha 10

Praha 30.7.2008 ________________________

Pane inženýre
SDRUŽENÍ ZA DODRŽOVÁNÍ PRÁV DĚTÍ A RODIČŮ v
k případu dětí Ing. Jiřího Fialy,

přijměte prosím mou nejúpřímější gratulaci!

Tady je k čemu gratulovat a z čeho se radovat. Totiž z toho, že konečně se
nějaká část lidské společnosti u nás probouzí z hřbitovního klidu. Dodal
jste jim odvahy. A to má obrovskánskou cenu. Protože to je cesta k vyšším
cílům!

Vl.K.