ZASÍLÁNÍ NOVINEK ZADEJE E-MAIL
www.zbabelci.org
Košík, 27.11.10
Kupte si Reflex !!
Košík, 26.11.10
Odpověď Slámové
Košík, 24.11.10
Kratochvíl se rozepsal
Praha, 24.11.10
Takový upřímný mail ...
Jesenný, 21.11.10
UČITELKA
Košík, 20.11.10
Renesance zdravé rodiny
Košík, 18.11.10
Vyjádření starosty Kolína
Kolín, Praha, 18.11.10
K ilustraci kolínského bahna
Kolín, Košík, 17.11.10
Bezedné bahno v Kolíně
Kolín, Košík, 16.11.10
Zveme vás na Helenku !!
Košík, 16.11.10
Soudy prosinec
Košík, 10.11.10
Soudy listopad
Košík, 25.10.10

Praha, 16.06.10

http://k213.files.wordpress.com/2010/07/wa.gif

Knihovna K 213
Košík, 15.06.10

Stránku spravuje DevLabs.biz


DOPORUČENÍ mužům hodlajícím vstoupit do manželství a nastávajícím otcům.

v Košíku, 17.08.08

V souvislosti s otevřením diskusí o snazším popření otcovství a prodloužení lhůt k tomuto kroku se na vedení K 213 obrátilo několik našich členů s tím, že bychom měli formulovat základní zásady pro ty, kteří si ještě vůbec neuvědomují, jaká rizika podstupují při uzavření manželství či jen uznáním otcovství, o kterém tuší, že je přinejmenším sporné a že bychom se měli pokusit o předání našich - draze zaplacených - zkušeností těm, kteří si - stejně jako kdysi my - myslí, že žijí ve víceméně fungujícím státě, kde absolutní zvůle není možná.

Rozhodli jsme se tyto žádosti neoslyšet a navzdory zkušenosti, že zkušenost je nepřenosná, pokusili se zformulovat několik základních zásad, jež opomíjet se může hodně prodražit anebo i zaplatit naprostým sociálním propadem a léty vězení.

Každý ať si sám rozhodne, co mu bude milejší.
S ohledem na podstatné a stále rostoucí procento ženské populace, které není schopno buďto ani založit, ale většinou zejména udržet fungující a šťastnou rodinu, jakož i s ohledem na nevázaný sexuální žvot minimálně stejného procenta žen, obrací se K 213 na mužskou populaci hodlající vstoupit do manželství či očekávající narození dítěte, o jehož otcovství vás Vaše partnerka ujišťuje, s následujícím

d o p o r u č e n í m

shrnujícím draze zaplacené životní zkušenosti mnohých našich členů :

1)Zapomeňte na to, že byste se dovolali spravedlnosti u soudu :

Za této situace je rozhodně nejlepší se k soudu pokud možno vůbec nedostat, protože Vaše šance na spravedlivé rozhodnutí sporu jsou mizivé.

2)sepište předmanželskou smlouvu.

3)dítěti co nejdříve po narození test DNA. http://zakon94.vlciho.czhttp://www.ceskakukacka.bloguje.cz/

Test můžete provést velmi nenápadně, i bez vědomí manželky (matky dítěte), abyste ji zbytečně neurazili, pokud by náhodou byla bez viny.

Prokázal-li test, že nemůžete být otcem dítěte, podejte ihned žalobu o popření otcovství

Další kroky, pokud jde o soužití s matkou dítěte, již ponecháme Vaší vlastní úvaze.

4)sexuální zdrženlivosti

Budete-li se řídit alespoň těmito čtyřmi základními pravidly, vyvarujete se mnohých nepříjemných překvapení, jakým jinak s více než 5O % pravděpodobností kráčíte směle vstříc.

Za K 213

Ing. Jiří Fiala                     Ing. Jiří Štefek

________________________________

Je to tak! Nahnal bych všechny do kostela ke katechetovi jak to dělal ve
Španělsku generál Francisco Franco y Bohamonde blahé paměti. Pod letitým
vlivem komunistické, socialistické i sionistické propagandy každý vnímá
Církev a katechety jako vyschlé dědky nad hrobem, kteří v noci mohu honit už
tak leda komáry, není-li i tohle už vysilující. Ale opak je pravdou, a
protože dnes se laciná kariéra z rychlé peníze v Církvi nedělá, a pokud
nejde o estébáky a agenty, tak jsou to možná asketičtí ale jinak optimističí
lidé se smyslem pro humor, který je přirozeným kořením moudra. Totiž -
Otcové, kteří své poslání vykonávají leta svědomitě poctivě, nějakou
sexuální zkušenost nejen že nemají, ale ani ji nepotřebují, neboť
zpovědnice je syntéze zkušenosti obrovského množství lidí. A to
zobecněno....tolik osudů lidí k takovému závěru prostřednictvím Otce, pokud
je tp správný Otec, i dožene samo i více než nutkání, k závěru - a odcituji
jeden hezký i věcný a moudrý: Že ten sex vlastně si dají snoubenci jako
svatební dar!
Ano, svatební dar!

Vl.K.