ZASÍLÁNÍ NOVINEK ZADEJE E-MAIL
www.zbabelci.org
Košík, 27.11.10
Kupte si Reflex !!
Košík, 26.11.10
Odpověď Slámové
Košík, 24.11.10
Kratochvíl se rozepsal
Praha, 24.11.10
Takový upřímný mail ...
Jesenný, 21.11.10
UČITELKA
Košík, 20.11.10
Renesance zdravé rodiny
Košík, 18.11.10
Vyjádření starosty Kolína
Kolín, Praha, 18.11.10
K ilustraci kolínského bahna
Kolín, Košík, 17.11.10
Bezedné bahno v Kolíně
Kolín, Košík, 16.11.10
Zveme vás na Helenku !!
Košík, 16.11.10
Soudy prosinec
Košík, 10.11.10
Soudy listopad
Košík, 25.10.10

Praha, 16.06.10

http://k213.files.wordpress.com/2010/07/wa.gif

Knihovna K 213
Košík, 15.06.10

Stránku spravuje DevLabs.biz


MSP – JUDr. Jan Vidrna

v Košíku, 23.01.06

Příloha: dopis MSP – JUDr. Jan Vidrna ředitel odboru generální inspekce

http://www.k213.cz/priloha/VidrnaI.jpg

http://www.k213.cz/priloha/VidrnaII.jpg

Pane doktore, 

             

 

 

 
Jako už mnohokrát předtím obsahuje Váš dopis zase zcela neodůvodněné bláboly (jinak to nazvat nelze) o tom, že ministerstvo spravedlnosti není oprávněno k zasahování do probíhajících řízení nebo k opravám rozsudků, což vzhledem ke skutečnosti, že to samozřejmě dobře vím a prokazatelně jsem nikdy nic takového po ministerstvu spravedlnosti nepožadoval, nelze označit jinak než za jistý  nemalý stupeň idiotismu. Vzhledem k tomu, že tenhle blábol obsahovaly prakticky všechny dopisy vyhotovené Vaším ministerstvem, lze se důvodně domnívat, že tyto formulace máte nejspíš povinně všichni v počítači a automaticky je kopírujete do každého dopisu, čili – jinými slovy : Dnešní funkci celého ministerstva spravedlnosti v pohodě zvládne jediný přednastavený odpovídací program počítače. Výsledek stejný, ovšem obrovská úspora finančních zdrojů na provoz Vaší zbytečné mamutí instituce je jistě nezanedbatelná.
 
            Je jistě dobrým vtipem (pokud to nemám brát za další důkaz nemalého stupně idiotismu), pokud mým podáním vytýkáte nekonkrétnost. Uvěřil bych mnohému, ale určitě ne tomu, že moje podání jsou nekonkrétní, což jsem si mnohokrát ověřil v praxi. Jak mí známí, tak i mí nejzatvrzelejší nepřátelé (viz naše webové stránky) se zcela shodují zejména v jediném – moje vyjadřování, ať už písemné či ústní – je vždycky konkrétní až až, tedy natolik, že nevzbuzuje pochybnosti o dvojím výkladu, postranních záměrech či o tom, vůči komu bylo směřováno. Právě tato skutečnost obvykle činí osobu, jíž bylo podání určeno, nepříčetnou. Pokud byste někdy v budoucnu chtěl zase argumentovat nekonkrétností, měl byste jistě uvést, co máte přesně na mysli včetně předmětného citátu, který považujete za projev nekonkrétnosti.  Stejně tak byste měl učinit, pokud hovoříte o napadání soudců na Praze 9 nebo kdekoliv jinde, protože já o žádném nevím. Zato vím moc dobře o tom, že jako jeden z mála otevřeně a pravdivě pojmenovávám jejich předvedené vlastnosti a schopnosti, zvláště pak ohledně jejich úrovně právního vědomí, jakož i celkové kulturní úrovně, která s důstojností soudcovské funkce nemá nic společného.
 
            Vůbec nejlepší je pak Vaše „šetření“ zákroku justiční stráže na OS P-9 ze dne 4.4. 2005, kdy si sobě a své „kvalifikovanosti“ dáváte dostatečně výmluvnou vizitku. Prý jste si vyžádali příslušnou dokumentaci … Od koho ? Od soudu na Praze 9 ? Tedy pouze od jedné strany, navíc zjevně té, která konflikt vyvolala ? No to jste opravdu odborníci na svém místě, o tom není nejmenších pochyb. A co jste z té dokumentace zjistili ? Že „došlo k incidentu dne 15.3. 2005“ ? To tvrdí pouze Kloudová s Rudým (protože jim taky nic jiného nezbývá), desítky dalších svědků tvrdí něco úplně odlišného. Pokud považujete za „incident“ každou návštěvu soudu v doprovodu sdělovacích prostředků, pak by se možná dalo říct, že na soudech obecně přímo zuří válka – a ministerstvo spravedlnosti to nezajímá ? Nehodlá to nijak řešit ? Napříště budete každého novináře s mikrofonem vyhazovat ze soudu a volat na něj policajty ? Pak je jistě na místě otázka, kam země s takovýmto ministerstvem spravedlnosti a s takovouto justicí vlastně patří, protože něco podobného se nedělo ani za nejhlubší totality.
 
            K úrovni Vašeho „vyšetřování“ nutno ještě zdůraznit, že jste nebyli schopni si ověřit ani zjevné lži, které jsou ve Vašem dopise rovněž obsaženy. Tak třeba píšete, že předseda soudu Rudý vydal pokyn, že má být o mých návštěvách informován. Jenže on vydal pokyn, že mi má justiční stráž zabránit ve vstupu do budovy – a to je sakra rozdíl. Sám to napřed popřel, pak přiznal, dosvědčili to ostatně i členové justiční stráže a sám jsem ten pokyn četl, takže o tom není nejmenších pochyb. Už samotná skutečnost, že předseda soudu je někdo, kdo prokazatelně opakovaně lže a to dokonce i písemně, kdo zabraňuje veřejnosti ve vstupu do  veřejně přístupné budovy a kdo se v minulosti – stejně jako v současnosti – podílel a podílí na pronásledování občanské společnosti (viz procesy proti Chartě ´77 a v současnosti proti představitelům občanských hnutí) by Vám neměla být lhostejnou – jak vidno, nic závadného na ní nespatřujete, takže ji otevřeně podporujete.
 
            Můj pohyb po budově soudu dne 4.4. 2005 vůbec nebyl bezdůvodný, vybídla mě k němu sama informační kancelář, když mě poslala do 2. patra vyznačit si právní moc na rozsudku. Pokud to nevíte, nic jste zjevně nevyšetřili a jste tak prokazatelně přinejmenším diletanti a neschopní hlupáci. Totéž označení je pak na místě, pokud považujete pohyb po veřejně přístupné budově za důvod k zásahu ozbrojených složek státní moci.
 
            Není bez zajímavosti, že píšete, že „justiční stráž je přímo podřízena předsedovi soudu“, protože jak justiční stráž, tak i předseda soudu vypověděli pravý opak a je tedy nanejvýš k podivu, proč jeho příkazy vlastně poslechli. Kapitán justiční stráže totiž vypověděl, že je podřízen generálnímu řediteli vězeňské služby a předseda soudu Rudý nám opakovaně tvrdil, že zodpovídá na soudě pouze za uklízečky. Nechtěli byste si to vzájemně vyjasnit ?
 
            Pokud se zmiňujete o tom, že vůči postupu justiční stráže neměli námitky ani přivolaní příslušníci policie, pak je k tomu nutno uvést zejména dvě skutečnosti : Pokud nejvyšší právní autoritou zodpovědnou za výklad práva  v konfliktu mezi státní institucí  (soudem) a občanem jsou dva řadoví policajti z ulice, jejichž jedinou starostí bylo pokud možno rychle vycouvat a hlavně se do ničeho nenamočit (a hlavně nesepisovat protokol), pak je opět na pořadu dne otázka, v jakém státě to žijeme a na co potřebujeme ministerstvo spravedlnosti, zejména pak jeho odbor dohledu a dozoru. A druhou skutečností je také fakt, že po jejich příjezdu mi bylo vyznačení právní moci přeci jen umožněno, byť za masivního doprovodu justiční stráže.
 
Pokud ti policajti nespatřovali porušení zákona v omezení pohybu po veřejné budově, zase to svědčí jedině o naprosto nevyhovující úrovni jejich právního vědomí.
 
            Pokud mi píšete, že se mám obrátit na státního zástupce či policejní orgán, pak je to zase buďto neskutečná hloupost, anebo špatný vtip, protože na policii jsem se přece obrátil ihned (ta se bála i jen sepsat protokol), se státním zastupitelstvím na Praze 9 se soudím o náhradu škody za bezdůvodné uvěznění a to již dlouhodobě prokazatelně sabotuje jakýkoliv podnět, pokud ho podám já. Takže – co ? A opět – k čemu tam jste Vy, celé ministerstvo spravedlnosti a zejména pak jeho odbor dohledu a dozoru, případně i Váš – tedy generální inspekce ? Za co Vás stát vlastně platí, když nic nemůžete a nic prokazatelně neděláte, a to ani tam, kde byste měli přímo vyskočit ze židlí ?
 
            Pokud se zmiňujete o vládním zmocněnci pro Evropský soud ve Štrasburku Vítu Schormovi a že mu předáváte moje materiály k argumentaci ve Štrasburku, můžu vám říct jedině to, že jste naprostí morální a lidští ubožáčci, když si myslíte, že když už pravdu zjevně nemáte, alespoň můžete deklasovat toho, kdo ji prokazatelně má, nějakými jeho výroky či citacemi.  Víta Schorma jsme osobně poznali na dni otevřených dveří v Hradci Králové (když pominu jeho přihlouplá a částečně zjevně nepravdivá stanoviska, která mi už předtím občas štrasburský soud zaslal) , nebyl nijak schopen na naše argumenty věcně odpovídat a nakonec uzavřel diskusi s tím, že nepopírá, že to můžeme ve Štrasburku vyhrát, ale že i on (potažmo stát) má právo na svůj právní názor, tedy že černá je vlastně bílou a naopak.
 
Jistě, každý máme právo na svůj názor, akorát že lidé, kteří ukazují na vlka a vážně tvrdí, že je to ovce, jsou v normálních společenstvích izolováni v psychiatrických léčebnách. 
 
Pokud jde o 1. náměstka ministra spravedlnosti JUDr. Krále a jeho neochotu odpovídat na moje podání, mohu jen konstatovat, že jsem si dosud nevšiml, že by pro spravedlnost v této zemi cokoliv kdy učinil (s výjimkou toho, že mi dvakrát nechal uvařit kávu), v čemž nejspíš bude pokračovat i nadále.
 
Závěrem bych měl pro Vás jeden drobný návrh : Když už je Vás na tom ministerstvu tolik, prokazatelně nikdo nic neděláte (aspoň rozhodně ne to, za co jste královsky placeni) a máte tudíž spoustu času – co kdybyste se zamysleli aspoň nad tím, jak to Vaše ministerstvo co nejlépe, nejvýstižněji a hlavně po pravdě nazvat, protože se spravedlností zjevně nemá nic společného ? Mohu jen zkusmo doporučit např. Ministerstvo zapomnění nebo ministerstvo mlčenlivosti, vzájemného krytí, apod. Váš odbor bych pak navrhnul přejmenovat třeba na odbor programově hluchých a nevidomých s vysokým státním zaopatřením – aby bylo všem jasno, občané si ušetřili čas i nervy za zbytečná podání a hlavně pochopili, že pokud nevezmou spravedlnost do vlastních rukou, tak se jí v životě nedočkají.
 
S pozdravem
 
 Ing. Jiří Fiala
   
V Košíku, dne 23. ledna 2006