ZASÍLÁNÍ NOVINEK ZADEJE E-MAIL
www.zbabelci.org
Košík, 27.11.10
Kupte si Reflex !!
Košík, 26.11.10
Odpověď Slámové
Košík, 24.11.10
Kratochvíl se rozepsal
Praha, 24.11.10
Takový upřímný mail ...
Jesenný, 21.11.10
UČITELKA
Košík, 20.11.10
Renesance zdravé rodiny
Košík, 18.11.10
Vyjádření starosty Kolína
Kolín, Praha, 18.11.10
K ilustraci kolínského bahna
Kolín, Košík, 17.11.10
Bezedné bahno v Kolíně
Kolín, Košík, 16.11.10
Zveme vás na Helenku !!
Košík, 16.11.10
Soudy prosinec
Košík, 10.11.10
Soudy listopad
Košík, 25.10.10

Praha, 16.06.10

http://k213.files.wordpress.com/2010/07/wa.gif

Knihovna K 213
Košík, 15.06.10

Stránku spravuje DevLabs.biz


Dopis ministru Nečasovi

v Praze, 10.09.08

Jednotliví občané začínají Nečasovi zasílat udívné a protestní dopisy. Připojte se !!Vážený pan 
RNDr. Petr Nečas
ministr práce a sociálních věcí 
 
Vážený pane ministře.

 Již několik dní pomalu bublá závažná kauza vysokého státního úředníka ,který
 spadá do resortu Ministerstva práce a sociálních věcí.A jak koukám,vůbec Vám to
 nevadí.Jediné, jak je možno nastalou situaci vysvětlit, je zřejmě skutečnost, že o
 ní nevíte!
 
Mluvím o JUDr.Lence Pavlové,ředitelce Úřadu pro mezinárodně právní ochraně dětí
 v Brně.
 S údivem jsem sledoval nástup paní ředitelky do funkce. Protesty a blokády,články
 a internetová fóra.Pochopil jsem , že paní Lenka Pavlová zřejmě jen velmi těžko
 bude adekvátně vykonávat svou funkci, když její postoj k oběma rodičům je značně
 nerovný.Paní Pavlová se angažovala ve feministických organizacích, které zcela
 jasně odmítají institut střídavé péče, jenž je jasně definován jak v zákoně o
 rodině, tak jeho zájem vzrůstá napříč Evropou, zvláště v severských zemích.
 
Dále nechápu, jak může,tak vysoce postavený státní úředník, jakým Lenka Pavlová
 je, ovlivňovat to, zda bude soudní řízení veřejné nebo ne??Paní Pavlová tedy
 naprosto evidentně zneužívá svou funkci k prosazování osobních zájmů.Naštěstí
 veřejnost se nehodlá smiřovat s takovou arogancí státní moci výkonné a takovou
 zavrženíhodnou činnost poctivě dokumentuje a zveřejňuje:
 http://www.justicetv.cz/excesy/lenka.htm
 
Vše však paní Pavlová završila naprosto šokujícím excesem. Pokud zjistila,že jí
 vše výše uvedené bez povšimnutí prošlo, proč nezajít tedy ještě dál??? Tak jo,paní
 Pavlová začala naprosto vědomě porušovat zákony.Ředitelka Úřadu mezinárodně
 právní ochrany dětí nerespektuje rozhodnutí opatrovnického soudu a dopouští se
 trestného činu maření úředního rozhodnutí. Vždyť paní Pavlová naprosto cíleně
 popírá svou vlastní práci!!! Je to právě ona, která má vymáhat opatrovnické rozsudky a
 měla by jít příkladem.Ona jde ale naprosto opačným směrem.Unesla dítě otci a navíc

opět zneužila svou funkci, když zakázala prostřednictvím ředitele školy
 p.Baráka vydat unesené dítě otci, s odkazem na ministerstvo školství.
 http://www.k213.cz/start.php?act=read&art=974


 Svědectví otce dětí: http://www.k213.cz/start.php?act=read&art=993
http://www.justicetv.cz/mozaika/lenka2.htm
 
S ohledem na šokující informace se ptám, pane Ministře:
 
1.Má vysoký úředník Ministerstva práce a sociálních věcí(JUDr.Lenka Pavlová)
 právo zneužívat 
svou funkci k soukromému účelu??

2.Může úředník,který popírá zákonem stanovenou péči o dítě po rozvodu
 rodičů(střídavá 
péče),takovou fukci vykonávat adekvátním způsobem?? 

3.Může člověk , který vědomě a úmyslně porušuje zákon, vykonávat funkci vysokého
 státního 
úředníka na Ministerstvu práce a sociálních věcí??

4.Co ještě dovolíte JUDr.Pavlové ???Kam až jí necháte za peníze nás všech
 zajít ??? Zákony už  porušuje, tak co bude dál???

 
Žádám o odpověd ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím v přiměřené
lhůtě.
 
S pozdravem
Miloš Závora
__________________________

To je dobře, že se vyjadřují další občané. Samozřejmě, také mohu něco
Nečasovi napsat - nicméně tady je ten efekt čím více jmen tím lépe. Jednání
ministra Nečase je samo o sobě extrémní. Také se dočítám, že Pavlová o
místo, která zastávával JUDr. Záleský, dle všeho, co čtu, okradený o svou
práci i tedy s podílnictvím Pavlové, "válčila" proti JUDr. Záleskému a
usilovala o jeho místo? Nečas by měl tím spíše vysvětlit proč ji dosadil
bez konkursu, proč jí - vlastně fakticky vyhověl. To, že ji bude muset
odvolat, až ohlasy utichnou, je dnes jasné (proto bude nejlépe, když
neutichnou, neboť nutností je konečné řešení, čili obnovení správné
bezchybné činnosti instituce - osobně sotva očekávám, že by se Nečas přiznal
k své chybě, odhaduji, že bude hledat za sebe náhradní viníky, a to co
nejrychleji a tam, kde to lze snadno), a lze očekávat, že také bude svádět
na Pavlovou veškeré zlo, které sám napáchal.
Je to citlivá věc, neboť podobně jako Vy bylo kriminalizováno spoustu otců,
spousta jich má zničený život, a nemá co ztratit, Pavlová svým vyzývavým
chováním dala precedentm, aby Vaše někdejší blokáda úřadu se stala
hromadnou, a tentokrát za odvolání Nečase!

Vl.K.

______________________

podatelna@ochrance.cz

Dobrý den,

zajímalo by mne stanovisko veřejného ochránce práv k situaci, kdy osoba, pověřená ochranou práv dětí, konkrétně Lenka Pavlová, spáchala únos na vlastním dítěti, Ondřeji Pavlovi, které přehlásila bez souhlasu otce, dítěte i soudu ke školní docházce do Brna (ZŠ Úvoz) a přesto nadále zůstává ve vysoké státní funkci.

Za stanovisko předem děkuji, věc spěchá, proto prosím o stanovisko obratem.

S pozdravem

Ing. Jiří Fiala

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 10.9.2008 10:07:00 v obsahu zprávy: Dotaz na stanovisko doručené elektronickou poštou
/The answer to your submission dated - 10.9.2008 10:07:00 in Dotaz na stanovisko delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.TXT (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání) a elektronický podpis v souboru POTVRZEN.P7S.
Ověřit el. podpis POTVRZEN.P7S k souboru POTVRZEN.TXT si můžete na této adrese: http://www.gordic.cz/GSVP/Form.html
/An attachment POTVRZEN.TXT (including text with the answer to your submission) and an electronic signature in the file POTVRZEN.P7S have been attached to the message./
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru POTVRZEN.TXT
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.TXT/
---------------------------------------------------------------------------------

KVOP 11.9.2008 14:16:50


Vaše podání ze dne: 10.9.2008 10:07:00 v obsahu zprávy: Dotaz na stanovisko podané na adresu el. podatelny - podatelna
bylo přijato a zaevidováno s těmito základními údaji:

Identifikátor dokumentu: KVOPX0029RVO

Vaše evidenční údaje: Fiala Jiří, ,, jiri.fiala.k213@seznam.cz

Vaše podání bylo přijato bez elektronického podpisu:

               S pozdravem Vašíčková Petra

___________________

posta@vlada.cz

Dobrý den,
dosud jsem nedostal žádnou odpověď na tento svůj včerejší mail, proto mne i nadále zajímá stanovisko vlády k vysoké státní úřednici, která spáchala únos, a přesto zůstává v úřadě.
Sdělte, kdy toto stanovisko zašlete, anebo odpovězte obratem.
Ing. Jiří Fiala

___________________

jiri.sezemsky@mpsv.cz

Dobrý den, pane Sezemský,

pokud jste stále zaměstnancem ministerstva práce zodpovědným za kontakt s médii, tak mi laskavě sdělte stanovisko ministerstva k únosu dítěte Lenky Pavlové jeho matkou.
Sice chápu, že se Vám do toho nechce, ale peníze daňových poplatníků berete za to, abyste dělal to, co dělat máte, tedy komunikoval s veřejností. Tak s ní laskavě komunikujte, zvláště když se jedná o tak závažný případ, jako zde.

Konečně, koho jste si tam vzali, toho tam máte a nesete za něj pnou zodpovědnost. Takže se laskavě vyjádřete.

S pozdravem

Ing. Jiří Fiala