Soudy na nejbližší období

  • Vytisknout

 

Ve čtvrtek 6. května Ing. Fiala před OS Kutná hora, 8:30 hod; místnost č. 10

Jde zase o věc trestní. Po tom, co jsme viděli v pátek 23. dubna  na Kladně, je v tuto chvíli jedno, co na pana Fialu zase ušili - justice již veškerou důvěru a kredit ztratila a veškeré žaloby proti panu Fialovi již dávno  sama zpochybnila a naprosto znevěrohodnila, což dokladuje i toto další stíhání.

O to důležitější je, aby své zločiny orgány českého státu neutajily!!!

Proto všechny zodpovědné muže a ženy i sdělovací prostředky zveme do Kutné Hory!

 

V  zinscenovaném řízení v Kutné Hoře půjde patrně o toto:

V létě roku 2008 byly zahájeny úkony směřující k trestnímu stíhání pánů Luboše Patery (ze sdružení Spravedlnost dětem), Ing. Jiřího Štefka a Ing. Jiřího Fialy (z K 213). Všichni tři jmenovaní pánové měli být obviněni z údajného pohrdání soudem.

Luboš Patera a Jiří Štefek měli naplnit skutkovou podstatu tohoto trestného činu tím, že 12. června 2008 na jednání Okresního soudu pro Prahu 8 pořídili legální zvukové záznamy (jednání si prostě nahráli),  přičemž i pořízení nahrávek přesně v souladu se zákonem (Zákon o soudech a soudcích) dali dopředu na vědomí.

Tedy bylo chystáno trestní stíhání za pořízení zcela zákonné nahrávky, zcela zákonně provedené.

Oba pánové strávili kvůli tomu několik hodin vyslýchání na policejní stanici ve Vršovicích: „Nahrávat soudkyni se nesmí, to je trestný čin.“, tvrdil jim tehdy zarputile vyslýchající policista.

Na témže jednání 12. června 2008 se pan Fiala omítnul podrobit vykázání ze soudní síně, ke kterému nebyl právní důvod a věc projednávající soudkyně se od počátku jednání očividně snažila zbavit přítomné veřejnosti, čímž samozřejmě svůj soud sama zpochybnila.

Konec konců „co je šeptem, to je s čertem“, jak říkávali naše babičky. Soud, který se bojí něco projednat a rozhodnout veřejně, nemá patrně čisté svědomí,  má, co před lidmi tajit a je sám o sobě podezřelý!

Celá záležitost již byla publikována a pro zájemce o podrobnosti včetně filmových záběrů odkazujeme na:

 

http://www.k213.cz/start.php?act=read&art=868

 

http://www.k213.cz/start.php?act=read&art=868

Po více jak roce a půl  váhání se rozhodly orgány policie sdělit obvinění jen panu Ing. Jiřímu Fialovi, přičemž ani on nemohl skutkovou podstatu trestného činu pohrdání soudem, tak jak je definována trestním zákonem, zjevně a ani ve snu toho pomateného policisty naplnit.

Pan inženýr Fiala znechucen již neustálými nesmyslnými obviněními, které mají za cíl ho zjevně bez řádného rozsudku  šikanovat (řádně odsoudit za nic jaksi moc dobře nejde) a neumožnit mu klidný život a práci, poslal policistovi, jenž toto protiprávní zlovolné stíhání oficiálně zpackal, jadrný dopis, kde použil několik roztomilých  výrazů současné hovorové češtiny.

Ten dopis je nyní justičními orgány považován za urážlivý, dle názoru K 213 je zcela přiměřený či spíše ještě (vzhledem k ničemnosti, na které se ten policista podílel) velmi mírný.

Doslova pikantností na tomto případu však je, že pan Fiala má být nyní souzen právě za ten svůj přípis policistovi – nikoliv za čin, z kterého ho policie původně vinila!!! Ten Fialův dopis totiž ihned státní zastupitelství vyhodnotilo podle obsahu jako stížnost proti zahájení trestního stíhání, tuto stížnost shledalo zcela oprávněnou a stíhání zastavilo!

Nutno dodat, že trestní stíhání zastavené (ať bývá jakkoliv nesmyslné) již státním zastupitelstvím je v případech pana Fialy docela kuriozitou. Většinou ho totiž zprošťují  až odvolací soudy případně Nejvyšší soud – to aby ho mohli více trápit a věc se nedostala přitom k mezinárodnímu soudu, kde již Fiala českou justici doslova smetl a na hlavu porazil. Zastavení nesmyslné obžaloby již v této, pořád ještě počáteční fázi, svědčí o její extrémní směšnosti – a to i na poměry současné justice.

Takže jadrný dopis policistovi, který ho zlovolně a protiprávně obvinil a stíhal, má být nyní záminkou k dalšímu politickému pronásledování předsedy K 213!!!

Místo, aby se styděli, tak své vlastní blamáže raději znovu připomínají: Pan Fiala má být souzen za to, že "poslal někam" policistu, který vůřči němu zneužil svých pravomocí!

Další inzerovaný  soud:

V pátek 7. května pan Langmaier u Krajkského soudu v Plzni, Veleslavínova 40 , 9:00 hod.; místnost 115; 1. patro  

Jde o opatrovnické řízení. Pan Langmaier díky justiční opatrovnické mafii přišel málem již o své druhé ze tří dětí, přestože je velmi zodpovědným rodičem a perfektním otcem! V pátek jde o odvolací jednání ve věci jeho šestileté dcery Šárky.