Těžkooděnci dnes byli jediným argumentem kladenského soudu

  • Vytisknout


http://k213.files.wordpress.com/2010/04/al_kaida1.jpg


Tak to byly dnes obrázky, které jsme převážně viděli u Okresního soudu v Kladně při projednávání trestního stíhání pěti aktivistů K 213 za tzv. blokádu Okresního státního zastupitelství v Nymburce, jenž se uskutečnila v listopadu roku 2008 na protest proti soustavnému a závažnému porušování zákonnosti tamními justičními orgány.

 

Velmi slabý výkon soudce Koudelky doprovázený jeho stále vzrůstající nervozitou, tiky v obličeji a třesoucíma se rukama byl tak vyvažován demonstrací ozbrojené síly a marnou snahou vzbudit u občanů strach.

 

Do soudní síně byl vpuštěn jen omezený počet lidí z přítomné veřejnosti (mezi 5 až 8 – v různých částech jednání), přestože v jednací místnosti tak pravidelně zůstávalo cca patnáct míst neobsazených!

 

Soudce Koudelka zpočátku odmítal nechat sejmout panu Fialovi pouta a přítomní strážci, kteří ho v kruhu po celé jednání obklopovali, se několikrát na něj svévolně a bezdůvodně vrhli. Advokát pana Fialy, Mgr. Kutěj, proti tomu neúspěšně protestoval. Stejně jako hned na počátku jednání vynikajícím způsobem vyargumentoval bezdůvodnost a protiprávnost vazby pana Fialy. Koudelka však na to (jako skoro vždy) odpovídal pouze tak, že „má jiný názor“, aniž by jakkoliv byl schopen vysvětlit v čem ten jeho „jiný názor“ spočívá a co je opřen a také svévoli a násilnostem strážců nechával volný průběh.

 

Jednání se přeci jen poněkud zlidštělo, až když jeden muž z veřejnosti vstal (poté, co se ozbrojení pochopové obklopující obžalované, znovu ve třech vrhli na pana Fialu pěstmi) a zařval: „Tak už dost, pane soudce!“ Koudelka na to ukázal svou pravou tvář. Očividně se lekl a vyzval strážce, aby se takového počínání zdrželi. Inu, typický bezcharakterní zbabělec.

 

Během dopoledního jednání byli nakonec vyslechnuti všichni svědci – převážně nymburské státní zástupkyně. Přestože jejich výpovědi byly očividně předem připravené a přestože se svědci na chodbě vzájemně domlouvali, co budou říkat, z jejich výpovědí vyplynula celá řada rozporů a uváděných nepravd. Navíc, s výjimkou jedné policistky, nepřesvědčovali zrovna o své přílišné inteligenci, což (vzhledem k tomu, že šlo převážně o státní zástupkyně) je jistě pro tuto zemi varující.

 
 

Již během dopoledne byla také stále zřetelnější argumentační síla slov pravdy pronášená především statečným Mgr. Kutějem, ale také panem inženýrem Fialou a JUDr. Luhanem, advokátem z Lysé nad Labem, který zastupoval dalšího z obžalovaných, pana Langmaiera a podal též všeobecně kladně a s uznáním hodnocený výkon.

 
 

Dopoledne ještě bylo zpestřeno již výše zmiňovaným nástupem těžkooděnců (zásahové jednotky) poté, co jedna z žen ve veřejnosti si chtěla stěžovat , že se lidé nedostali do soudní síně. Borci ze zásahové jednotky se však po čase náhle doslova rozutekli, protože je někdo do vysílačky varoval, že prý přichází jakýsi kameraman České televize. Žádná televize nepřicházela, ale zásahová jednotka v panice utekla.

 
 

Jestliže Mgr. Kutěj, Ing. Fiala a JUDr. Luhan již během dopoledne všechny jen trochu soudně uvažující přítomné přesvědčili, že postup soudce Koudelky nemá oporu v právu, tak v odpoledním pokračování procesu obžalobu i nezákonné počínání soudce doslova rozcupovali. Např. všem muselo být jasné, že vazba pana Fialy je naprosto protiprávní.

 
 

Však dnes nešlo o spravedlivý proces, ale o proces očividně zinscenovaný, dopředu rozhodnutý a nikoliv nepodobný politickým procesům z padesátých let minulého století. Proto také pan Fiala nakonec zůstal proti všemu důkaznímu řízení v protiprávní vazbě a navíc byl odsouzen k šesti měsícům nepodmíněně za údajné výtržnictví při blokádě, které mělo spočívat v klidném postávání před dveřmi Okresního státního zastupitelství v Nymburce.

 
 

Však přesto lze říci, že duch sv. Jiří (jenž má v těchto dnech zrovna svátek) zůstával dnes s panem Jiřím Fialou. Náš předseda byl nezlomen a mravně odcházel jako nesporný vítěz. Početné přítomné veřejnosti vzkázal své veliké díky za projevenou solidaritu a podporu.

 
 

Podrobnou právní argumentaci necháme na těch nejpovolanějších – tedy na aktérech dnešního líčení v autentických zvukových a obrazových záznamech. Postupně je budeme uveřejňovat, jakmile budou kolegy zpracovány.

 

Zatím přinášíme záznam z odpolední části jednání s excelentním projevem Mgr. Kutěje v závěrečné řeči , ale i velmi dobrou prací Ing. Fialy a doktora Luhana:

 
 

 

http://ley.cz/k213/23042010.WMA

 

 

O události referovaly početně také různé sdělovací prostředky. Citovaly pana Fialu, Mgr. Kutěje i soudce Koudelku. Na příslušné jejich články níže odkazujeme. Bohužel neměly ani k dispozici většinou autentické fotografie a většina v článcích prezentovaných fotek je z blokády Úřadu pro mezinárodně právní ochranu dětí v Brně, která se uskutečnila pomalu o rok dříve, než ta, o kterou nyní probíhá soud. Tento nedostatek za ně nyní napravujeme alespoň malým příspěvkem:

http://k213.files.wordpress.com/2008/11/n4.jpg

 

Odkazované články:

Asi nejlepší je od ČTK (včetně videa):


http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/aktivista-fiala-dostal-pul-roku-vezeni-za-blokadu-v-nymburce/467521


a další

http://www.novinky.cz/krimi/198455-aktivista-fiala-dostal-pul-roku-vezeni-za-blokadu-soudce-narkl-z-kretenismu.html


http://zpravy.idnes.cz/aktivista-za-prava-otcu-nechtel-pustit-zalobce-do-prace-pujde-za-to-do-vezeni-1s5-/krimi.asp?c=A100423_171254_krimi_hv


http://www.denik.cz/regiony/aktivistu-jiriho-fialu-do-vezeni20100423.html


http://www.ct24.cz/domaci/87907-aktivista-za-prava-otcu-dostal-za-protest-pul-roku-vezeni/

 

K argumentům soudce Koudelky, jak je uváděl pro novináře, lze jen poznamenat následující:

Pokud namítá, že by se snad pan Fiala vyhýbal trestnímu stíhání, měl ho soudce k němu především řádně obeslat. Dnes Koudelka tvrdil, že tak učinil, aby se vzápětí ihned prokázalo, že sám soudce v řízení lhal. Poukázal úmyslně na jinou doručenku, než se věci týkala. Tu správnou totiž neměl a záhy se to "provalilo".

Na druhé straně: Proč má vlastně občan donekonečna trpět takto zinscenované stíhání a procesy, vedené  soudci, kteří  lžou?!

Pokud vazbu pana Fialy zdůvodňuje tím, že by po roce a půl, co si na nějakou vazbu nikdo ani nevzpomněl, „mohl pokračovat v trestné činnosti“, pak musí vysvětlit, z čeho dovodil, že by se tak mělo dít právě aktuálně nyní.

Však dovedeno ad absurdum, musí justice našeho předsedu nechat ve vazbě a vězení již na doživotí, protože nikdy nelze vyloučit, že pan Fiala někdy v budoucnu nezopakuje akci, kterou nyní justice znovu chce považovat za trestný čin, protože je jí prostě nepříjemná.

Však to nelze vyloučit u kteréhokoliv zodpovědného občana ČR. Takže můžou klidně zavřít preventivně nás všechny. Jsem ale pak zvědav, kdo bude vydělávat na jejich platy.

Konec konců ochranná zařízení, doslova opevnění, která si justice stále více buduje ve svých budovách a palácích, svědčí o strachu. Justice si tedy je vědoma, že její působení pro společnost nebude pozitivní a bude sklízet spravedlivý hněv občanů. Čím dříve ho sklidí na plno, tím lépe pro tuto zemi, pro nás všechny a především pro naše děti.

 

 

_______________

 

Vaše názory:

 

Zdravím, pane Štefku,

     netušil jsem, jakou občanskou lekci získám díky kryse soudce Koudelky na soudu v Kladně. Řekl bych mu to osobně do očí, jaký je arogantní zbabělec a ignorant ústavy, ale podělaně se schoval za 10 členů justiční stráže a eskorty.  To má hodně černé svědomí a pěkně nahnáno z jednoho člověka a tří přátel. Zdá se, že naprosto schválně změnil jednací místnost na ještě menší a v ní zpupně  navíc nechal neobsazenou jednu lavici a "obyčejnou veřejnost " dovolil vpustit pouze v 8-mi lidech, odpoledne už jenom v 5-ti. Ostatní přesto spořádaně setrvali až na konec jednání do odpoledne a potleskem vždy povzbudili pana Fialu. Dle jeho přání na vyhlášení rozsudku už ponechali soudce samotného s jeho ochrankou a nepostižitelnými právními názory.


Pane Štefku, i po dnešní zkušenosti vidím, že se stále opakují a narůstají praktiky minulého totalitního režimu ve stejné hrůzné podobě. Odlišný nesouhlasný názor nepohodlného občana je opět trestán žalářem. Naivně jsem se domníval, že svůj názor mohu šířit svobodně a beztrestně, nehodlám přece popírat holocaust. Avšak není tomu tak, proto kvůli svojí ochraně neuvedu jméno.

Nadále s trvalou podporou pro K213

"Cicero"

 

_______________

 

Konečný verdikt soudce Koudelky je výsměchem demokracii a vrátili jsme se zase o více jak dvacet let nazpět.

Věřím, že spravedlnost nakonec zvítězí, i kdyby to mělo být až u Evropského pro lidská práva ve Štrasburku, a naše slavná postkomunistická justice se nakonec sama ještě více znemožní.

 

S pozdravem

 

Lubomír Langhammer

 

_______________

 

 

 

Tak ten prvni prispevek v priloze mne fakt dostal, bomba.. F

http://k213.files.wordpress.com/2010/04/fiala.png

 

http://k213.files.wordpress.com/2010/04/fiala.png

 

_______________

 

Vážený pane inženýre, zanedbal jsem čtení stránky k213, takže až nyní, v sobotu 24.4. ráno, jsem si přečetl varování, které jste okresnímu soudu v Kladně včas poslal: Aby pro soudní jednání s Ing. Fialou určili dost velkou místnost. Posílám Vám přesný opis stížnosti, kterou ode mne včera převzala místopředsedkyně okresního soudu v Kladně. Jsem zvědav, jak mi OS v Kladně odpoví.

 

S pozdravem J. Dus.

 

http://k213.files.wordpress.com/2010/04/fiala_jiri_1.pdf

 

 

_______________