Na soud do Kladna byli pozváni členové zákonodárných sborů

  • Vytisknout

 

Dovoluji si Vás pozvat na soud pana Fialy, který je znovu protiprávně držen ve vazbě

 

Můžete se tak na vlastní oči přesvědčit v jakém stavu je česká justice, což se Vám bude jistě hodit při Vaší práci. Můžete také sedět doma a dál se tvářit, že se v této zemi nic závažného neděje.

Vyberte si vlastní cestu a neste za ní před voliči i před Bohem odpovědnost.

 

Termín soudu:

U OS Kladno 23. dubna 2010; v 9:00 hod.; místnost č. 2 – přízemí

 

Není vlastně divné, že občan České republiky může být neustále pravidelně již po mnoho let obviňován z nejrůznějších trestných činů, dokonce umísťován do vazby, aby byl pak stejně pravidelně obvinění zprošťován – nejpozději těsně před tím, než by se případ znovu dostal k mezinárodnímu soudu?!!! – A vzápětí na to byl vždy zase obviněn z něčeho jiného!

 

Přehled uvěznění pana Fialy, občanského aktivisty a předsedy sdružení K 213. (K uvedenému výčtu je třeba ještě připomenout bezpočet dalších trestních obvinění a stíhání, po kterých musela být po čase konstatována oficiálně jejich naprostá bezdůvodnost.)

 

Prosinec 2003 – leden 2004:

Ozbrojené komando policistů v několika autech přepadá pana Fialu s jeho malým synem v Blansku – bydlišti jeho rodičů. Před očima malého chlapce otce zatkli a odvlekli do věznice v Ruzyni. Ing. Fiala byl obviněn z únosu svého vlastního dítěte (horní sazba osm let) prakticky za to, že ho vzal na předvánoční návštěvu k dědovi a babičce.

V lednu 2004, cca po měsíční vazbě (kde tak musel trávit i Vánoce) byl Fiala propuštěn a vzápětí zproštěn ve všech bodech obžaloby. Vazba se tak ukázala jako naprosto zbytečná, nesmyslná a tedy bezdůvodná.

 

Květen 2006:

Ing. Fiala strávil tři týdny ve vazbě na Pankráci. Stalo se tak těsně před před parlamentními volbami ve kterých kandidoval za Stranu zdravého rozumu. Z vazby byl propuštěn na zásah prezidenta republiky, ale možnost veřejně působit v rámci volební kampaně mu tak stejně byla znemožněna.

 

Červenec 2006:

Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku ve svém verdiktu z 18. července 2006, případ Fiala proti České republice, konstatoval, že orgány českého státu nerespektovaly zásadním způsobem základní lidská práva Ing. Fialy.

Krátce nato byl ze všech věcí týkajících se pana Fialy vyloučen CELÝ Obvodní soud pro Prahu 9, který se na upírání základních lidských práv pana Fialy podílel v té době největší měrou.

 

Duben 2008:

Pan Fiala strávil 48 hodin v cele předběžného zadržení a poté byl odsouzen k nepodmínečnému trestu odnětí svobody za údajné pohrdání soudem a výtržnictví. Rozsudek pak v prosinci 2009 zrušil Nejvyšší soud České republiky (usnesením č.j. 7 Tdo 315/2009) a následně bylo českými soudy definitivně konstatováno, že jednání pana Fialy, za které byl nepodmíněně odsouzen, nemohlo být a nebylo trestným činem!!!

 

 

Duben 2010:

Pan Fiala je znovu uvězněn za podivných okolností těsně před parlamentními volbami. Připomeneme také, že záminkou k nynější vazbě Ing. Fialy je soudní projednávání dva roky staré blokády Okresního státního zastupitelství v Nymburce.

Tedy pan Fiala spolu s dalšími aktivisty K 213 má být souzen prakticky za to, že si před dvěma roky na protest stoupl někam před dveře. Nikomu při tom neublížil. Byla to naopak šéfka nymburského státního zastupitelství, která pana Fialu při té akci fyzicky napadla (bušila do něj pěstmi) a vulgárně ho urážela.

Dosti vypovídající je také to, že justice chce znovu trestně stíhat blokádu přesto, že již nedávno musela v souvislosti s podobnou akcí (Blokáda MS v Praze z dubna roku 2008) konstatovat, po rezolutním zásahu Nejvyššího soudu ČR, že takové jednání není trestným činem!!! Viz. již výše jmenované usnesení NS ČR 7 Tdo 315/2009.

Justiční orgány se nyní pokusily pana Fialu zatknout tajně a jeho uvěznění před občanskou veřejností utajit:

 

Bližší informace viz. http://www.k213.cz/start.php?act=read&art=2249

a

http://www.k213.cz/start.php?act=read&art=2238

nebo

http://www.k213.cz/start.php?act=read&art=2240

 

Pan Fiala je občansky aktivní člověk a navíc blíží se volby – není možné za těchto okolností o věci zarytě mlčet a dokonce informace o uvěznění pana Fialy tajit, jak se justiční orgány neúspěšně pokusily. Přirozeně toto by nemělo být správně možné, ani v případě jakéhokoliv jiného občana a v jakémkoli jiném čase!!!

K tomu jistě není bez zajímavosti, že i současně s panem Fialou spoluobvinění aktivisté jsou na příkaz věc projednávajícího kladenského soudu bezdůvodně a protiprávně šikanováni!!! Blíže viz.:

http://www.k213.cz/start.php?act=read&art=2235

 

Na podporu pana Fialy nyní lidé podepisují petici viz.:

http://www.k213.cz/start.php?act=read&art=2239

Můžete se k petici připojit, můžete navštívit v pátek kladenský soud a na vlastní oči se přesvědčit, jak korektní, nestranná, nezávislá a spravedlivá je naše současná justice.

Můžete také sedět doma a dál se tvářit, že se v této zemi nic závažného neděje.

Vyberte si vlastní cestu.

S pozdravem

Ing. Jiří Štefek - mluvčí K 213 - www.k213.cz