Vítejte v Kolíně !!

  • Vytisknout

 

Následně p. Fiala obdržel telefonát z redakce Kolínského deníku, který se zajímal o to, co si pan Fiala od přemístění jeho soudů do Středočeského kraje slibuje a zda se domnívá, že se v rámci působnosti středočeského krajského soudu domůže spravedlnosti snázeji.

Pan Fiala odpověděl, že už se stalo, neboť nelze popřít, že v některých rozhodnutích Krajského soudu v Praze z loňského roku lze vysledovat snahu o spravedlivé a nepředpojaté rozhodování, nebývalé to jevy například na Městském soudě v Praze a že i když ví, že tento přístup se netýká všech soudců krajského soudu, přesto věří, že bude mít to štěstí a jeho věc minimálně v odvolacím kole bude posouzena lidmi, kteří se o nestranný výklad zákona alespoň pokusí.

Překvapení redaktora na druhé straně aparátu bylo upřímné a nelíčené, další dotazy neměl.

Zdá se tedy, že Kolín i jeho soud se již nemohou dočkat příjezdu nebývale známého "zločince", proslulého jak z pražských obvodních soudů, tak zejména z Městského soudu v Praze.

Nestává se jistě běžně, aby se okresní noviny zajímaly neprodleně o každého zločince, který byl k místnímu okresnímu soudu delegován.

Jen pro informaci připomeneme, že před kolínským soudem bude stát nelehký úkol posoudit údajný trestný čin obžalovaného spočívající v odebrání spisu soudci Jankovi, následném skoku z okna jednací síně a rvačce s justiční stráží na dvoře soudu, která byla obžalobou posouzena jako útok na veřejného činitele se zbraní v ruce (p. Fiala totiž jednomu z justičních strážců vytrhnul obušek a hodlal ho proti němu také použít).

Důvodem k tomuto jednání bylo nerespektování rozsudku Evropského soudu pro lidská práva ve věci dětí Fialových a dlouhodobá ignorace zákonných povinností ze strany příslušných soudců OS P-1 a Městského soudu v Praze.

Termín jednání, v němž  budou kromě justiční stráže  vyslýcháni také někteří pražští soudci, a navržen k výslechu zcela jistě bude i předseda městského soudu dr. Sváček. bude ještě včas oznámen.

_______________________________________________

Skvělá zpráva pro Kolínskou veřejnost !
 
 
Loňské uspořádání dnu pro střídavou péči právě ve městě Kolíně nebylo náhodné, ale bylo nutnou reakcí na místní praktiky opatrovnické mafie.
 
Zkostanatělý opatrovnický diumvirát K+K sice Tvůj spor řešit nebude, ale o to víc se bude těšit na setkání někdy příště.
 
Jsem hrdý, že jsem to byl já, kdo loboval za Tvojí preferenci Kolínského soudu mezi tatínky z dalších měst a nakonec to vyhrál.
 
Takže nahlas termín, pořizování videa a těšíme se na  další  S P E K T Á K L  !
 
 
Pěkný den.
 
Aleš Krejčí, Brno
________________________