KNIHOVNA spuštěna

  • Vytisknout

Jak jsme slíbili, připravuje se obsáhlá rekonstrukce stránek K 213. Původním impulsem k ní bylo zavedení diskuse - ta už dnes provizorně pro zájemce funguje na pomocných stránkách a věřme, že se ji podaří brzy rozběhnout i na hlavních stránkách.

Dalším počinem je založení knihovny K 213 (ke kterému se tak s drobným zpožděním dostáváme právě 5 let po založení webových stránek sdružení) ,  která by měla shromažďovat a hlavně šířit odbornou literaturu, články, publikace, audio i videomateriály s problematikou diskriminace otců a mužů při výchově dětí, s návody a zahraničními zkušenostmi, novými trendy i poznatky.

Především by pak měla obsahovat témata, která jsou v ČR tabuizovaná a kde otcové, především na počátku rozvodu, žádnou radu na oficiálních místech obvykle neseženou a dosud zůstávali mnohdy bezradní.

Knihovna K 213 se začíná vytvářet na odkazu

www.k213.eu,

a to zejména díky pomoci a konkrétním představám jednoho ze sponzorů, který větší část těchto materiálů sám shromáždil a samozřejmě mu leží na srdci, aby tyto cenné a často unikátní  studijní materiály neležely někde v polici, nýbrž aby plnily svůj účel - tedy kolovaly mezi těmi, kdo je potřebují nejvíce.


Za tím účelem hledal i vhodný objekt, který by se svou nabídkou oslovil - a je jistě i vizitkou současné  společenské prestiže a reputace sdružení K 213, že si pro svůj záměr vybral právě stránky našeho sdružení.

Knihovna je tedy v současnosti ve stádiu zrodu a bude průběžně doplňována o další tituly - tak, jak budeme mít čas se jí věnovat (a jistě všichni dobře víte, že toho času při objíždění soudů po celé republice a zpracovávání stránek tak, aby byly stále zajímavé a ke čtení, mnoho nezbývá).

Při provozu knihovny se budeme řídit přáním sponzora, tedy aby přednost měli ti, kterým může daný titul bezprostředně pomoci a kteří také napomohou aktivnímu šíření znalostí o této problematice.

Se žádostmi o výpůjčky jednotlivých titulů se zatím obracejte na redakci stránek, popřípadě na předsedu sdružení, dokud se nenajde někdo zodpovědný, komu bychom mohli provoz knihovny svěřit jako celek.

Sponzorovi, který si přál zůstat v anonymitě, tímto srdečně děkujeme - především jménem těch čtenářů, kterým tato literatura rozšíří obzor a pomůže pochopit mnohé z toho, co se kolem nich děje - tak,  jak tomu kdysi napomohla u nás. 
____________________________________

 
Nazdar Jirko,
poslankyně Dundáčková a Šedivá jedou do New Yorku na podporu posílení práv žen.
Proč tam nejedeš Ty, aby byla rovnoprávnost?
Zdraví Karel
________________________________
To se musíš zeptat někde jinde. J.
_______________________________

Ještě jsem zapoměl na Čurdovou. Už jsem se lek, že na ní zapoměli.  Ale ona je nezmar. "Something to drink?" WASSER. To je  přece její angličtina.
K.
_______________________________