2 semináře

  • Vytisknout

Díky našim známým jsme v uplynulých dnech (tedy v pondělí a v úterý) navštívili 2 semináře - jako hosté. V obou případech - aniž ty semináře spolu souvisely anebo to bylo předem dohodnuto či odsouhlaseno - byl předseda K 213 představen  těmi, kdož ho pozvali, jako v současnosti  nejlepší český odborník na rodinnou problematiku.

Druhý semínář byl pravidelným zasedáním Sdružení pro obnovu venkova, který se konal v budově Senátu, v Kolowratském paláci, ten první byl - z jistěho úhlu pohledu ještě zajímavější : Pořádala ho feministická společnost Gender Studies.

Konal se adrese tohoto femospolku v Gorazdově ulici a našeho předsedu tam pozvala pracovnice MPSV.  Mladá těhotná feministka u vchodu ho buďto nepoznala, anebo nevěděla, co má dělat. Spíš ale to první. A tak prošli všichni dovnitř.
Začala kolovat presenční listina. Pan Fiala se připodepsal k zástupkyni MPSV - pochopitelně celým svým jménem. Bylo vidět, že u mladé feministky to vzbudilo rozpaky, když k ní arch opět doputoval.

Čekalo se na delegaci z ministerstva školství, konkrétně feministku Marksovou - Tominovou, která už nepracuje na MPSV, nýbrž změnila resort. Ta pana Fialu osobně zná - jednak z jednání štrasburského soudu, jednak i z blokád v Brně, kde se snažila udržet Pavlovou při moci. Jak známo, marně. 

Ta, když přišla, snažila se zakrýt své rozpaky, jak se dalo, přesto - sotva se seznámila s přítomnými - musela si rychle odskočit. Buďto se jí opravdu udělalo nevolno, anebo - což je pravděpodobnější - si šla vyžádat iínstrukce, co má dělat. A nahlásila : PRUSER !!

Insrukce nejspíše zněla : Nic nepodnikat !!

A tak konference začala.

Paní  Marksová trvala na tom, že se všichni účastníci musí osobně představit. Protože se mělo jednat o problematice školek, paní z MPSV ho představila jako "odborníka na dětskou problematiku". Paní Marksová, stejně jako těhotná feministka (kdopak jí to asi udělal, když jsou chlapi tak odporní ?) poznamenaly, že sdružení K 213 se školkami zkušenosti nemá. Na to jim bylo odpovězeno, že právě minulý týden muselo urgentně problém jedné školky na Praze 4 řešit a vyřešit - za pana radního Šnajdra, který byl rovněž přítomen.
 
Řeč šla o koncepci školek - od jakého věku, kolik dětí, jak to financovat (kolik stát, kolik obec, kolik rodič), a tak podobně. Ne že by nebyla věcná, nicméně neřešila to, co pro dítě školku navštěvující je nejdůležitější - totiž kvalifikaci učitelek. A samozřejmě ředitelky.

Až v diskusi jsem se mohl dostat k dotazu - na zástupce MŠMT (což byl třeba - kromě feministky Marksové - taky mladý Uhl)  - jak a kdy hodlají vyřešit kvalifikaci učitelek ve školce ohledně minima jejich právního vědomí, tedy tak, aby alespoň rozeznaly vykonatelný rozsudek od cáru papíru, který si matka napsala sama, případně se nepodílely na únosu dětí matkou a nezapíraly je před otcem, který si je přišel vyzvednout - na což mi bylo feministkou (tou těhotnou) sděleno, že to do tématu nepatří. Chápete ? Probírá se koncepce školek, a ono tam nepatří, že ředitelka neví, co je to vykonatelné opatření, následkem čehož mučí dítě a nutí otce čekat za dveřmi, až padne jedna - v rozporu se školním řádem, který sama vydala - jako ve školce V Zápolí, kde jsme kvůli tomu museli ředitelku zbavit funkce a na hodinu ji vyhodit ?!!!

Naše zkušenosti ohledně tohoto tématu posbírané feministky ovněž nezajímaly. Prý si máme zorganizovat vlastní seminář. Výborný nápad, že ? A běda, jak tam nepřijdou delegace všech těch ministerstev, které přišly do Gorazdovy !!

Mimochodem - chápete ten bordel ?!! Soukromé, zjevně extrémistické sdružení, placené státem - tedy Gender Studies - si uspořádá seminář, kam si pozve všechna podstatná ministerstva, ta tam přijdou, a s feministikami řeší koncepci škol, do nichž budou následně nutit chodit naše děti ?!!!

Tohle je nestranný a objektivní státní aparát ?

Tak schválně - kolik delegací ústředních státních orgánů přijde na seminář s touže tématikou, uspořádaný naším sdružením, které - na rozdíl od feministek, odtržených od života a bez praktických zkušeností (ze svých bezpečných kanceláří zásadně nevystrkují nos) -  je ve školách i školkách všeho typu denně při řešení všech možných problémů, jež tam rodičům nastávají ?!!! 

Uzavírejte sázky !!!

Jenom abyste věděli, co dnešní státní aparát představuje a kdo za ním stojí. Státní moc si rozdělily naprosto nekompetentní a nezkušené dětičky disidentů (Uhl) - a feministky s nimi cvičí, jak se jim zlíbí, a ti hlupáčci jim zobou z ruky.

Jak že to bylo ? "Komunisté byli připraveni moc předat, jedinou viditelnou opozicí však byla pouze Charta '77, a ta nebyla připravena - ani intelektuálně, ani odborně, ani personálně - moc převzít. " A tak si ji během těch 20-ti let komunisté zase vzali pěkně zpátky a svou imyč občas vylepší nějakým nevzpurným a snadno manipulovatelným  dítkem bývalých disidentů. Aby to hezky vypadalo. Což se právě děje nám všem před očima.

V úterý jsme strávili dopoledne v Senátu Parlamentu ČR na již zmíněném semináři pro podporu obnovy venkova. Ta obnova nemá totiž být jenom fyzická, ale především duchovní a morální - a k tomu rodinná morálka a téma rodiny obecně patří jako smyčec k houslím.

Přivedl nás tam jeden náš známý, se kterým jsme se seznámili - jak jinak - než přes internet, resp. přes naše stránky, jimž složil nejednu intelektuální poklonu.

V Boha sice věří jen jeden z nás, ale za co jiného než za řízení Boží lze označit skutečnost, že přijdeme - naprosto neplánovaně - na seminář - a na něm se - coby čestný host - rovněž naprosto neplánovaně - zjeví senátor Petr Ptihart, což - jak asi správně tušíte - je senátor právě za Chrudim.

Samozřejmě, že jsem se ho zeptal, jestli ho zajímá pohřeb se hřbitovem plným policajtů, (asi jako když se pohřbíval Patočka v roce 1977) ,  z nichž ani jeden nezasáhnul proti porušování zákona a neumožnil otci poslední rozloučení s dcerou, ač k tomu byli opakovaně vyzváni. A co myslíte - zajímal !! Vyžádal si spojení, odkaz na stránky a že se s věcí blíže seznámí. Proč ne. Následně jsme o tom hovořili ještě s jeho asistentkou, paní Lankovou.

Ale zpět k jednání Výboru pro obnovu venkova.

Mnoho zajímavých mylšenek jsem tam zaslechl - a hlavně tu, že na dubnové schůzi se má projednávat téma "rodina" a že výbor je velmi zvědav na zkušenosti, které mu jako občanské sdružení zabývající se problematikou, můžeme v této souvislosti předat. Rádi předáme.

Závěrem bychom si dovolili ocitovat jednoho z členů Výboru ohledně jeho názoru na vývoj na venkově za  komunistů a jeho charakteristiku, protože se nám tyto názory velmi líbily a jsou podle nás velmi výstižné pro podstatu věci . A v podstatě - jestliže pomineme Prahu - tak je vlastně můžeme aplikovat  pro celý zbytek naší země. Tedy skoro pro celou republiku.

Zde jsou :

"Kdo se smířil s etikou bezzemka, který pracuje na cizím, tomu bylo na takovém (rozuměj komunistickém) venkově hej. Kdo se ale cítil být zodpovědným hospodářem, musel si zoufat. Pracovalo se jako v továrně na výrobu zmetků, plnil se plán za jakoukoliv cenu, lidé ztráceli vztah k půdě, místu, obci, k sobě navzájem, k Bohu. Zapomněli praktiky, kterými se ještě jejich rodiče dokázali sami léčit z drobných potíží, a raději čekali fronty ve sředisku. Zapomněli zásady, jak orientovat dům, aby byl energeticky co nejúspornější. Jakákoliv spořivost jim ostatně připadala jako něco zastaralého. Opustili kostel, náves, zápraží a dokonce i hospody, přestali se umět sami bavit a dali přednost tomu, že mají zábavu doma na knoflík.
Připadali si jako páni, ale ve skutčnosti byli jakýmisi pozlátkemšizenými otroky. Dělali těžkou a často i vyloženě zdraví škodlivou práci přebujele mohutnými stroji. Jejich vedoucí netušili, co je to marketink, a nedokázali produkty dále zpracovat a dobře umístit na trhu. Venkov byl státem zároveň podplácen, i vykořisťován. Především si nesměl vytvořit svou intelektuální elitu, své spisovatele, novináře, vzdělané a průrazné starosty, poslance a ministry. Slovo "venkov" bylo nenápadně vymazáno ze slovníku. "

                                                 (Mgr. Miroslav Blažek)

Krásně řečeno a nic výstižnějšího jsem nikdy nikde neslyšel. Tohle je ve dvou odstavcích socialistický venkov, který si větišinu svých problémů přenesl až do dnešní doby. Protože se je nikdo nepokoušel odstranit.

V dubnu tedy na téma rodiny a duchovní obnovy

v Senátu na shledanou.

______________________________________ 


____________________

Agent Meszner zlikvidoval diskusi na Iustinu (to není - prosím -  vyjádření K 213, ale názor jednoho z otců, který nám ho poslal - přebíráme v plném znění ) :

Ahoj Jirko,


posílám ti info. Soud ve věci justiční mafie (Benešová versus justiční mafie) proběhne 8 února.

<a href="/JOOMLA/http://zpravy.idnes.cz/mezi-soudce-cepla-a-justicni-mafii-opet-padla-prekazka-namitka-podjatosti-1lr-/krimi.asp?c=A091223_111008_krimi_js">http://zpravy.idnes.cz/mezi-soudce-cepla-a-justicni-mafii-opet-padla-prekazka-namitka-podjatosti-1lr-/krimi.asp?c=A091223_111008_krimi_js</a>

Chtěl jsem tuto informaci vložit na diskusi iustinu, ale blokují mě. Jenom proto, že jsem tam napsal svůj názor.
Měl jsi asi pravdu, agent ovládl iustin. Mám potvrzeno, že drzost agenta je neskutečná, dokonce odmazává věty z korektních příspěvků nebo věty upravuje ! Mezi otci se povídá, že Spravedlnost dětem je už koupené sdružení státem. Věřím tomu. Měj se fajn. M
___________________