20 let Úmluvy o právech dítěte

  • Vytisknout

 

Přijďte se podívat na kterýkoliv OSPOD, jestli vůbec ví, že nějaká taková úmluva existuje, zda ji mají vytištěnu, zda znají její obsah ... (Naposledy jsem tento pokus učinil na radnici v Nuslích, kde jsem byl s Johnem, a vedoucí OSPOD pí Rožková nás ujišťovala, že ji určitě má, když jsme se zeptali, kde, tak prohlásila, že kdyby ji potřebovala, tak si ji vyhledá na internetu. Když jsme se zeptali, zda nám ji tedy může vytisknout - co když jsme třeba bezdomovci, co nemají ani internet, ani tiskárnu - tak pochopitelně nemohla, neboť "od toho tam není".

Přijeďte se podívat v sobotu 30. ledna dopoledne na hřbitov do Chrudimi, jak vypadala Úmluva o právech dítěte v praxi. To dítě se narodilo, akorát když tu Úmluvu podepsali, měla tedy po celý jeho život platit a státní orgány byly povinny se jí řídit.

Nepochováváme s nebohou Janou Komárkovou také tu - stejně starou -  Úmluvu ?

Ale jinak - klidně si kreslete a posílejte plakáty, vy, co nemáte  momentálně nic důležitějšího na práci ...

Více už na :

http://www.europayouth.eu/index_cs.htmhttp://www.europayouth.eu/index_cs.htm
__________________________________