Happy Thanksgiving Day !!!

  • Vytisknout

Poslední čtvrtek v listopadu slaví všichni Američané Den díkůvzdání. Pro mnohé je to svátek stejně důležitý jako Den nezávilosti.

Na jeho dnešní oslavu, pořádanou americkou komunitou v Praze, bylo pozváno i vedení K 213. 

Už tomu bude bezmála čtyři století, co se v Nové Anglii vylodili první angličtí osadníci, poháněni touhou po svobodném životě, do kterého jim nikdo nebude mluvit a který si zorganizují po svém .

Několik expedic skončilo fiaskem, není tak lehké si na přírodě vydobýt vše, co potřebuje člověk k životu - a pokoření osadníci se zase pokorně vraceli do náruče svých despotických panstev, která se jim o to drzeji vysmívala. 

Až se to konečně jednou povedlo - a skupina osadníků přežila v Nové Anglii celý rok.

Byl to pro ně malý zázrak, a proto se rozhodli poděkovat Bohu za to, že je nechal přežít a pomohl jim založit nový, svobodný domov. 

Od té doby Američané slaví Den díkůvzdání - vždy poslední čtvrtek v listopadu.

Duch svobody, který si jejich předkové přivezli s sebou z Evropy, kde se o jeho vyznání museli těžce rvát, stejně jako touha přežít a vydobýt si na nemilosrdné přirodě vše nezbytné k životu, v Američanech přežívají dodnes.

Jsou to proto většinou přímí, nebojácní lidé, kteří jinou než fair play hru hrát neumí, kteří neznají podrazy, zato - jsouce celá staletí odkázáni na vzájemnou pomoc - nikdy neváhají přispěchat sousedovi na pomoc, pokud je to potřeba.

Přímí, rovní a svobodní lidé. Teprve až je poznáte blíž, pochopíte, jaký je to rozdíl oproti většině našinců.

Prý jsme takoví proto, že jsme byli často okupováni, což nám zlomilo charakter.

Napadá mě kacířská mylšenka - není to náhodou naopak ?

Nebyli jsme tolikrát okupováni právě proto, že jsme ten charakter neměli ?!!

Mám rád přímé a rovné lidi, co neuhýbají před problémem, ale pustí se do jeho řešení s veškerou vervou - a kteří pak nemusí uhýbat ani pohledem.

Ostatně ani neví, co to je.

Mám rád Američany.

K jejich svátku jim přeji hodně úspěchů, zejména těm, co žijí v Praze (a denně musí potkávat ušlápnuté a často křivé české dušičky - napadá mě - jak ty by asi přežily v té divoké přirodě, kde protekce je k ničemu a kde se musí každý postarat sám o sebe ?!!)

Happy Thanksgiving Day, dear Friends !!!
______________________________