Džamila - ministryně opravdu na "svém místě"!!

  • Vytisknout

 

vážená paní

MUDr. Džamila Stehlíková

ministryně vlády České republiky pro lidská práva

 

na vědomí: vláda ČR a sdělovací prostředky

 Vážená paní ministryně pro lidská práva,

 

 

 Sdružením Spravedlnost dětem jsme byli upozorněni  (jinak jsme totiž již před časem Vaše zoufalé tápání v oblasti lidských práv přestali sledovat) na Vámi zveřejněné vyjádření  (např. http://aktualne.centrum.cz/domaci/zivot-v-cesku/clanek.phtml?id=491980#forum), podle kterého chcete prosazovat, aby děti od 14 let rozhodovaly o tom, kterému rodiči budou soudem svěřeny do výchovy a zda se s druhým rodičem budou stýkat, nebo nebudou.

 

Sdružení Spravedlnost dětem vyjádřilo svůj názor možná pro Vás příliš kultivovaně, já Vám ho za naše sdružení vyjádřím stručněji a podstatně srozumitelněji i pro Vás.

Rodiče jsou pro každé dítě jedinou životní oporou, kterou může (a také nemusí) dítě po větší část svého života mít. Nikdo jiný už je nikdy nebude mít tak rád jako jeho skuteční rodiče.  Dítě nemá na světě nic důležitějšího.

Dítě do 18 let nesmí řídit auto, nesmí pít alkohol, i k podstatně méně důležitému rozhodnutí o volbě školy se vyžaduje souhlas rodičů  - a podle Vás může snadno  zmanipulovatelné, zkorumpovatelné a zastrašitelné dítě, které se ocitlo uprostřed války rodičů a je zneužíváno jako vítaná zbraň tím rodičem, který je má v péči, tak takové dítě může rozhodovat o tom, o čem já bych si netroufnul rozhodnout ani ve čtyřiceti se všemi svými životními zkušenostmi, totiž o tom, že se lehkomyslně zbaví jednoho z rodičů ?? To fakt myslíte vážně ? To si fakt myslíte, že hájíte lidská práva v této zemi ??!

 

Od našich vládních představitelů jsem slyšel už dost různých hloupostí, ale – klobouk dolů – Vás teda tak hned někdo nepřekoná !! Já opravdu jenom neskutečně žasnu, jaké ženské může někdo svěřit tak důležitý post, jakým bezesporu je dohlížet na úroveň respektování lidských práv v této zemi.

 

Nepocházíte náhodou ze země, jejíž armáda nejen že barbarsky pošlapávala lidská práva v této zemi po dvě desetiletí, ale která velmi výstižně vyjadřovala svůj vztah k lidským právům tím, že na nákladní auta pro přepravu svých vlastních vojáků umisťovala nápis „Ljudi“, tedy jeden z druhů spotřebního válečného materiálu, jakými třeba jsou proviant nebo munice ?!!

 

A pokud z této východní říše zla, která je pro Evropu symbolem pohrdání lidskými právy po celá staletí , skutečně pocházíte, neměla byste se tam náhodou vrátit ? My Vás totiž tady máme plné zuby, nemluvě o skutečnosti, že pitomců máme dost vlastních.

 

Pokud jsem se dosud nevyjádřil dost jasně, učiním tak v závěru dopisu : My Vás totiž, vážená paní ministryně, vyzýváme jménem celého našeho sdružení k neprodlené rezignaci na funkci, pro kterou jste mnohokrát, opakovaně prokázala, že nemáte ani ty základní předpoklady – a  - co je ještě horší – že pro ni nemáte základní nutné instinkty a cit.

 

Po rezignaci na Vaši dnešní funkci si laskavě sbalte kufry a táhněte, odkud jste přišla a odkud Vás sem nikdo nezval.

 

S pozdravem                                                

 

                                           Ing. Jiří Fiala     

                                    předseda sdružení K 213