Justiční mafii poznáte snadno

  • Vytisknout

A tady bude návod, jak : 

 Pokud někdo porušuje platný zákon - a je za to okamžitě - namísto trestu - povýšen na soud o stupeň vyšší, lze to označit za organizovanou zločineckou mafii státních zaměstnanců - pracovníků justice. V takovém případě zákonem předvídané prostředky nápravy jsou zcela neúčinné, protože dopředu marné - a proto se dostáváme už rovnou k našemu známému ustanovení - § 23 LZPS - o právu na spravedlivý odpor proti útlaku při znemožnění a vyčerpání všech zákonných prostředků nápravy. 

Nepřiznání osvobození od placení SOP (za předpokladu, že pro něj byly splněny všechny zákonné podmínky) - a tedy znemožnění vůbec projednání věci - zakládá skutkovou podstatu dvou trestných činů : Zneužití pravomoci úřední osoby a poškozování cizích práv. 

S takovými lidmi je potom radno jednat jako se zločinci, na které se paragrafy o ochraně soudců a úředních osob nemohou vztahovat... 

 

 

 

 

a naúo pa iaú a

 

 http://www.k213.cz/JOOMLA/2997-nadavame-vam

_________________

_________________