Odsoudila i Ludvíka XVI.

  • Vytisknout

Poměry na pražském magistrátu vám doslova vyrazí dech : 

 

 Přišlo mi rozhodnutí z magistrátu o uznání přestupku. Spočívajícího v tom, že jsem napsat sprostý dopis soudní úřednici Kulhánkové, když zneužívala svoje pravomoci k evidentní šikaně a rozhodnutím v rozporu s OSŘ i prokázanou skutečností. 

Bylo tak jednoduché, až primitivní, že jsem zůstal zírat, kdo ho asi tak mohl vydat. 

Už z rozhodnutí samotného bylo zřejmé, že daná osoba se s případem prakticky neseznámila, body obhajoby nijak nevyvracela, ani se o nich nezmiňovala - prostě sprostý dopis = přestupek, s dosti vysokou pokutou, a basta. Okolnosti nás vůbec nezajímají. 

Jenže : O tom právě právo je - že ho MUSÍ  zajímat okolnosti případu, i osob zúčastněných na něm. 

Není totiž totéž, když někdo napíše úřednici sprostý dopis jen tak, pro za nic, pro vlastní potěšení, a když reaguje na zjevnou, prokazatelnou a mnohaletou zvůli. Kdy pak má právo se chovat úplně jinak. 

Tak jsme si zašli na magistrát - a našli jsme. Úřednici Pekovou. 

Přiznám se, že jsem si sice nedělal přehnané představy o pracovnících magistrátu, ale přeci jen jsem měl za to, že jistou úřední úroveň by měli mít. No - a to jsme se tedy nestačili divit. 

A to už v podstatě hned na první pohled. 

Evidentně afektovaná ženská, s dosti divným chováním i vyjadřováním, o reakcích ani nemluvě. 

A to, co jsme od ní slyšeli, nám doslova vyrazilo dech. 

Hned snad první větou prohlásila, že spis vůbec nečetla, protože prý na to nemá čas (za co ji tedy magistrát platí a proč tam vůbec sedí, je potom zcela záhadou). 

Okolnosti případu, ani osoby na něm zúčastněné, ji pochopitelně nezajímají. Ani jejich minulost, ani to, čím se mohou vykázat. 

Ona totiž sama skutečnost, že má někdo 8 zprošťujících rozsudků, není vůbec běžná a pro posouzení případu rozhodně význam má, a to nemalý - protože koho justice 8x bezdůvodně vláčela nejen po soudech, ale i po kriminálech, má právo na její excesy reagovat úplně jinak, nežli prostý běžný občan, který na soudě nikdy třeba nebyl. A zvláště v případě, kdy se jednalo o zamezení přístupu k soudu ve věci náhrady způsobených škod. 

Je to tentýž princip jako se recidivistům značně zvyšují tresty, jež by prvotrestaný nikdy nemohl dostat. 

Tady je recidivistkou zjevně justice a její zaměstnanci - a podle toho je také třeba k nim přistupovat. 

Takže : Spis paní nečetla, osoby na něm zúčastněné ji nezajímají. 

Jediné, co četla - je sprostý dopis. Za ten potvrdila vysokou pokutu - jako za urážku na cti. 

Na námitku, že urazit na cti lze jen toho, kdo čest má a dávno ji neztratil, nedokázala odpovědět. 

Justiční mafie ji nezajímá rovněž, ani naprosto jasné důkazy o ní a jejím společném postupu proti mé osobě. 

Paní Peková neměla odpověď ani na další, dosti podstatné otázky - třeba jak přišla k přesvědčení, že právě taková pokuta povede k nápravě, resp. jak vůbec může vést k nápravě pokuta za něco, co pokutovaný za provinění nepovažuje a nebyl o tom nijak přesvědčen. 

Je vskutku zarážející, že magistrátní úředník se vůbec nemusí zabývat tím, jestli je uložená pokuta vymahatelná - a jestli tudíž může plnit svůj účel, i kdyby nakrásně byla uložena spravedlivě. 

Přičemž i malému dítěti je zřejmé, že uložení zjevně nevymahatelné pokuty může sloužit leda k pobavení pokutovaného. 

Prostě - uloží pokutu, a o víc se nezajímá. To pak řeší jiný odbor - který na to - naprosto zbytečně - zaměstnává další úředníky. To jen proto, abyste věděli, proč jich tolik zbytečných je. 

Takže si vlastně městský úřad vytváří další a další práci sám pro sebe, práci, o které každý normální člověk na první pohled ví, že nemá žádný smysl - a nikdy by do ní neinvestoval ani halíř. 

No, a když jsme tak rozebírali, že paní vůbec nezajímá existence justiční mafie, a to vzdor naprosto jasným důkazům o opaku (viz sama skutečnost, že úřednice, která rozhodla v rozporu s OSŘ, byla okamžitě povýšena a pracuje dnes na Městském soudě) - paní Peková z ničeho nic prohlásila, že tam taky měla jednoho, a ten tvrdil, že je Ludvík XVI. 

Tak jsem se zeptal, co je jí známo o stíhání duševně narušených osob. Protože ty samozřejmě stíhat nelze, a to ani za přestupky ne. 

A paní nám sdělila, že jiné jeho projevy byly normální, takže stíhání nic nebránilo. 

No, to se přiznám, byla už trochu silná káva na nás oba - a tak jsme hovor ukončili, s tím, že jsme slyšeli už víc než dost. 

Ono totiž každý blázen má světlé chvilky, což ovšem vůbec nic neříká o tom, že by byl zdráv. 

A jestliže se paní s klidem hlásí k pronásledování (a trestání) evidentních bláznů - a není jí to divné - pak nám je hodně divné, jak může rozhodovat, dokonce ve 2. stupni, na magistrátě o jiných. 

Půjdeme se proto na to zeptat pana primátora a dalších zodpovědných činitelů. 

Ovšem z toho, co můžete dnes - opravdu denně a naprosto běžně - potkat na úřadech, z toho jde mráz po zádech. 

Prohlašuji zodpovědně, že tohle ani za komunistů možné nebylo - a je-li to možné dnes, pak nechť každý sám usoudí, kam jsme se to vlastně dostali. 

Ale dopředu asi sotva. 

Poslechněte si ji. Protože to hned tak neuslyšíte. 

 

https://youtu.be/zERMuDJzMi0 

 

 

Mimochodem, mě ještě napadá, že práci, kterou odvádí paní Peková, by snadno zvládnul běžný počítač s velmi jednoduchým programem. 

Stačí pouze zadat vyhledávání sprostých slov v textu (viz přiložený krátký seznam), pokud budou nalezena, pak rozhodnutí o vystavení pokuty s předem danou částkou - a to je celé. 

Protože to, co ta paní předvádí, to opravdu není práce právníka - a žádné právní vzdělání k ní není potřeba. 

______________________

______________________

Následný podnět primátorovi Prahy

 

Vážený pan

MUDr. Zdeněk Hřib, primátor Hl.m. Prahy

 

Vážený pane primátore, 

Navštívili jsme s kolegou správní odbor vašeho magistrátu, konkrétně pí Mgr. Michaelu Pekovou, která předtím rozhodovala v jedné mé věci, a chtěli jsme se jí zeptat na důvody jejího rozhodnutí, které – dle našeho názoru – byly v rozhodnutí samém neprosto nedostatečně obsaženy.

Argumentace, ale i chování, se kterým jsme se setkali, nám doslova vyrazily dech.

Když to shrnu hodně stručně :

Paní Peková nejen že hned na úvod prohlásila, že spis vůbec nečetla (tedy spis, ve kterém vydala druhostupňové rozhodnutí), ale trvala i na tom, že ji (spis) vůbec nezajímá, stejně jako okolnosti případu (tedy osoba obviněného, osoba údajné poškozené – oznamovatelky, okolnosti, za kterých ke skutku došlo – upírání přístupu k soudní soustavě v rozporu s OSŘ i rozhodnutími jiných soudů ve stejné věci).

Nezajímá ji vyčerpání zákonem předvídaných prostředků nápravy nebo co se má dít po jejich marném vyčerpání, o tom vůbec nic neví – a neumí na to odpovědět.

Veškerou odpovědnost navíc háže na svou nadřízenou, která rozhodnutí podepsala, ač je jasné, že rozhodnutí vystavila právě ona. Už dopředu ví, že i v případě úspěchu napadení rozhodnutí ona nic platit (na náhradách) nebude.

Zvláště mě pak zaráží skutečnost – a tu považuji za zcela programovou vadu systému, ne jen pí Pekové osobně – že úředník při vyřizování přestupků vůbec nic neví (a nemusí vědět) o majetkových a příjmových poměrech posuzovaného, tedy ani o tom, zda je pro něj daná pokuta přiměřená, případně dostatečně účinná, nebo naopak: vůbec – vymahatelná.

Asi se snadno shodneme, že předem nevymahatelné pokuty k žádné nápravě nemohou vést, i kdyby byly uloženy jinak spravedlivě, a mohou posloužit leda k obveselení pokutovaného.

A – samozřejmě – vytváří pak další, a nemalou, zcela bezpředmětnou zátěž pro další odbory magistrátu (či úřadů městských částí), které je musí vést, evidovat a léta s nimi – naprosto zbytečně – pracovat.

Taková hloupost, neschopnost a totální alibismus bez jakékoliv zpětné vazby na osobu, jež vadné nebo bezcenné rozhodnutí vydala, je v době propojené výpočetní techniky naprosto neomluvitelná a nepochopitelná.

Podotýkám, že v Evropě je vcelku běžná praxe ověření majetkové a příjmové situace provinilce – a následné stanovení sankce např. v procentech jeho příjmu, neboť pětistovka není totéž pro sociálně vyloučeného jako pro ředitele nadnárodní korporace.

Pokud ale jde o vaši pracovnici a její právní kvalifikaci, naprosto nás oba šokovala, když se ještě chlubila tím, že pokutovala osobu, vydávající se za Ludvíka XVI., neboť prý některé jiné její projevy byly normální.

Pokud zaměstnáváte lidi správního odboru proto, aby honili, stíhali a pronásledovali osoby duševně narušené, je tento odbor zcela mimo realitu 21. století – a představuje v podstatě nejen vyhozené veřejné prostředky, ale i obecné ohrožení veřejnosti.

Práce, kterou nám popsala pí Peková tak, jak rozhodovala v tomto konkrétním případě, je naprosto nekvalifikovanou prací nejjednoduššího úředníka, která nemá s dostatečně kvalifikovaným právním posouzením věci nic společného a kterou spolehlivě – a mnohem levněji – nahradí běžný počítač s jednoduchým programem.

Chci Vám navrhnout, pane primátore, vzhledem ke skutečnosti, že tento odbor zjevně neplní svůj účel a neposuzuje předkládané případy právně kvalifikovaným způsobem, aby byli jeho současní pracovníci nahrazeni lidmi z našeho sdružení, kteří mají nejen dostatečnou kvalifikaci, ale především praxi a zkušenosti a hlavně – právní myšlení, jež vašim úředníkům zcela chybí.

Pokud byste se pro toto řešení nerozhodli, navrhuji tyto lidi – jako je pí Peková – nahradit počítačovou technikou s velmi jednoduchým programem, jež jsem vám schopen rovněž zadat a popsat.

Záznam jednání s pí Pekovou si poslechněte na odkaze

http://www.k213.cz/JOOMLA/3089-odsoudila-i-ludvika-xvi, protože stojí za to. 

 

S pozdravem 

                                                                                                                                     Ing. Jiří Fiala 

______________________

______________________