Odsoudila i Ludvíka XVI.

Poměry na pražském magistrátu vám doslova vyrazí dech : 

 

 Přišlo mi rozhodnutí z magistrátu o uznání přestupku. Spočívajícího v tom, že jsem napsat sprostý dopis soudní úřednici Kulhánkové, když zneužívala svoje pravomoci k evidentní šikaně a rozhodnutím v rozporu s OSŘ i prokázanou skutečností. 

Bylo tak jednoduché, až primitivní, že jsem zůstal zírat, kdo ho asi tak mohl vydat. 

Už z rozhodnutí samotného bylo zřejmé, že daná osoba se s případem prakticky neseznámila, body obhajoby nijak nevyvracela, ani se o nich nezmiňovala - prostě sprostý dopis = přestupek, s dosti vysokou pokutou, a basta. Okolnosti nás vůbec nezajímají. 

Jenže : O tom právě právo je - že ho MUSÍ  zajímat okolnosti případu, i osob zúčastněných na něm. 

Není totiž totéž, když někdo napíše úřednici sprostý dopis jen tak, pro za nic, pro vlastní potěšení, a když reaguje na zjevnou, prokazatelnou a mnohaletou zvůli. Kdy pak má právo se chovat úplně jinak. 

Tak jsme si zašli na magistrát - a našli jsme. Úřednici Pekovou. 

Přiznám se, že jsem si sice nedělal přehnané představy o pracovnících magistrátu, ale přeci jen jsem měl za to, že jistou úřední úroveň by měli mít. No - a to jsme se tedy nestačili divit. 

A to už v podstatě hned na první pohled. 

Evidentně afektovaná ženská, s dosti divným chováním i vyjadřováním, o reakcích ani nemluvě. 

A to, co jsme od ní slyšeli, nám doslova vyrazilo dech. 

Hned snad první větou prohlásila, že spis vůbec nečetla, protože prý na to nemá čas (za co ji tedy magistrát platí a proč tam vůbec sedí, je potom zcela záhadou). 

Okolnosti případu, ani osoby na něm zúčastněné, ji pochopitelně nezajímají. Ani jejich minulost, ani to, čím se mohou vykázat. 

Ona totiž sama skutečnost, že má někdo 8 zprošťujících rozsudků, není vůbec běžná a pro posouzení případu rozhodně význam má, a to nemalý - protože koho justice 8x bezdůvodně vláčela nejen po soudech, ale i po kriminálech, má právo na její excesy reagovat úplně jinak, nežli prostý běžný občan, který na soudě nikdy třeba nebyl. A zvláště v případě, kdy se jednalo o zamezení přístupu k soudu ve věci náhrady způsobených škod. 

Je to tentýž princip jako se recidivistům značně zvyšují tresty, jež by prvotrestaný nikdy nemohl dostat. 

Tady je recidivistkou zjevně justice a její zaměstnanci - a podle toho je také třeba k nim přistupovat. 

Takže : Spis paní nečetla, osoby na něm zúčastněné ji nezajímají. 

Jediné, co četla - je sprostý dopis. Za ten potvrdila vysokou pokutu - jako za urážku na cti. 

Na námitku, že urazit na cti lze jen toho, kdo čest má a dávno ji neztratil, nedokázala odpovědět. 

Justiční mafie ji nezajímá rovněž, ani naprosto jasné důkazy o ní a jejím společném postupu proti mé osobě. 

Paní Peková neměla odpověď ani na další, dosti podstatné otázky - třeba jak přišla k přesvědčení, že právě taková pokuta povede k nápravě, resp. jak vůbec může vést k nápravě pokuta za něco, co pokutovaný za provinění nepovažuje a nebyl o tom nijak přesvědčen. 

Je vskutku zarážející, že magistrátní úředník se vůbec nemusí zabývat tím, jestli je uložená pokuta vymahatelná - a jestli tudíž může plnit svůj účel, i kdyby nakrásně byla uložena spravedlivě. 

Přičemž i malému dítěti je zřejmé, že uložení zjevně nevymahatelné pokuty může sloužit leda k pobavení pokutovaného. 

Prostě - uloží pokutu, a o víc se nezajímá. To pak řeší jiný odbor - který na to - naprosto zbytečně - zaměstnává další úředníky. To jen proto, abyste věděli, proč jich tolik zbytečných je. 

Takže si vlastně městský úřad vytváří další a další práci sám pro sebe, práci, o které každý normální člověk na první pohled ví, že nemá žádný smysl - a nikdy by do ní neinvestoval ani halíř. 

No, a když jsme tak rozebírali, že paní vůbec nezajímá existence justiční mafie, a to vzdor naprosto jasným důkazům o opaku (viz sama skutečnost, že úřednice, která rozhodla v rozporu s OSŘ, byla okamžitě povýšena a pracuje dnes na Městském soudě) - paní Peková z ničeho nic prohlásila, že tam taky měla jednoho, a ten tvrdil, že je Ludvík XVI. 

Tak jsem se zeptal, co je jí známo o stíhání duševně narušených osob. Protože ty samozřejmě stíhat nelze, a to ani za přestupky ne. 

A paní nám sdělila, že jiné jeho projevy byly normální, takže stíhání nic nebránilo. 

No, to se přiznám, byla už trochu silná káva na nás oba - a tak jsme hovor ukončili, s tím, že jsme slyšeli už víc než dost. 

Ono totiž každý blázen má světlé chvilky, což ovšem vůbec nic neříká o tom, že by byl zdráv. 

A jestliže se paní s klidem hlásí k pronásledování (a trestání) evidentních bláznů - a není jí to divné - pak nám je hodně divné, jak může rozhodovat, dokonce ve 2. stupni, na magistrátě o jiných. 

Půjdeme se proto na to zeptat pana primátora a dalších zodpovědných činitelů. 

Ovšem z toho, co můžete dnes - opravdu denně a naprosto běžně - potkat na úřadech, z toho jde mráz po zádech. 

Prohlašuji zodpovědně, že tohle ani za komunistů možné nebylo - a je-li to možné dnes, pak nechť každý sám usoudí, kam jsme se to vlastně dostali. 

Ale dopředu asi sotva. 

Poslechněte si ji. Protože to hned tak neuslyšíte. 

 

https://youtu.be/zERMuDJzMi0 

 

 

Mimochodem, mě ještě napadá, že práci, kterou odvádí paní Peková, by snadno zvládnul běžný počítač s velmi jednoduchým programem. 

Stačí pouze zadat vyhledávání sprostých slov v textu (viz přiložený krátký seznam), pokud budou nalezena, pak rozhodnutí o vystavení pokuty s předem danou částkou - a to je celé. 

Protože to, co ta paní předvádí, to opravdu není práce právníka - a žádné právní vzdělání k ní není potřeba. 

______________________

______________________

Následný podnět primátorovi Prahy

 

Vážený pan

MUDr. Zdeněk Hřib, primátor Hl.m. Prahy

 

Vážený pane primátore, 

Navštívili jsme s kolegou správní odbor vašeho magistrátu, konkrétně pí Mgr. Michaelu Pekovou, která předtím rozhodovala v jedné mé věci, a chtěli jsme se jí zeptat na důvody jejího rozhodnutí, které – dle našeho názoru – byly v rozhodnutí samém neprosto nedostatečně obsaženy.

Argumentace, ale i chování, se kterým jsme se setkali, nám doslova vyrazily dech.

Když to shrnu hodně stručně :

Paní Peková nejen že hned na úvod prohlásila, že spis vůbec nečetla (tedy spis, ve kterém vydala druhostupňové rozhodnutí), ale trvala i na tom, že ji (spis) vůbec nezajímá, stejně jako okolnosti případu (tedy osoba obviněného, osoba údajné poškozené – oznamovatelky, okolnosti, za kterých ke skutku došlo – upírání přístupu k soudní soustavě v rozporu s OSŘ i rozhodnutími jiných soudů ve stejné věci).

Nezajímá ji vyčerpání zákonem předvídaných prostředků nápravy nebo co se má dít po jejich marném vyčerpání, o tom vůbec nic neví – a neumí na to odpovědět.

Veškerou odpovědnost navíc háže na svou nadřízenou, která rozhodnutí podepsala, ač je jasné, že rozhodnutí vystavila právě ona. Už dopředu ví, že i v případě úspěchu napadení rozhodnutí ona nic platit (na náhradách) nebude.

Zvláště mě pak zaráží skutečnost – a tu považuji za zcela programovou vadu systému, ne jen pí Pekové osobně – že úředník při vyřizování přestupků vůbec nic neví (a nemusí vědět) o majetkových a příjmových poměrech posuzovaného, tedy ani o tom, zda je pro něj daná pokuta přiměřená, případně dostatečně účinná, nebo naopak: vůbec – vymahatelná.

Asi se snadno shodneme, že předem nevymahatelné pokuty k žádné nápravě nemohou vést, i kdyby byly uloženy jinak spravedlivě, a mohou posloužit leda k obveselení pokutovaného.

A – samozřejmě – vytváří pak další, a nemalou, zcela bezpředmětnou zátěž pro další odbory magistrátu (či úřadů městských částí), které je musí vést, evidovat a léta s nimi – naprosto zbytečně – pracovat.

Taková hloupost, neschopnost a totální alibismus bez jakékoliv zpětné vazby na osobu, jež vadné nebo bezcenné rozhodnutí vydala, je v době propojené výpočetní techniky naprosto neomluvitelná a nepochopitelná.

Podotýkám, že v Evropě je vcelku běžná praxe ověření majetkové a příjmové situace provinilce – a následné stanovení sankce např. v procentech jeho příjmu, neboť pětistovka není totéž pro sociálně vyloučeného jako pro ředitele nadnárodní korporace.

Pokud ale jde o vaši pracovnici a její právní kvalifikaci, naprosto nás oba šokovala, když se ještě chlubila tím, že pokutovala osobu, vydávající se za Ludvíka XVI., neboť prý některé jiné její projevy byly normální.

Pokud zaměstnáváte lidi správního odboru proto, aby honili, stíhali a pronásledovali osoby duševně narušené, je tento odbor zcela mimo realitu 21. století – a představuje v podstatě nejen vyhozené veřejné prostředky, ale i obecné ohrožení veřejnosti.

Práce, kterou nám popsala pí Peková tak, jak rozhodovala v tomto konkrétním případě, je naprosto nekvalifikovanou prací nejjednoduššího úředníka, která nemá s dostatečně kvalifikovaným právním posouzením věci nic společného a kterou spolehlivě – a mnohem levněji – nahradí běžný počítač s jednoduchým programem.

Chci Vám navrhnout, pane primátore, vzhledem ke skutečnosti, že tento odbor zjevně neplní svůj účel a neposuzuje předkládané případy právně kvalifikovaným způsobem, aby byli jeho současní pracovníci nahrazeni lidmi z našeho sdružení, kteří mají nejen dostatečnou kvalifikaci, ale především praxi a zkušenosti a hlavně – právní myšlení, jež vašim úředníkům zcela chybí.

Pokud byste se pro toto řešení nerozhodli, navrhuji tyto lidi – jako je pí Peková – nahradit počítačovou technikou s velmi jednoduchým programem, jež jsem vám schopen rovněž zadat a popsat.

Záznam jednání s pí Pekovou si poslechněte na odkaze

http://www.k213.cz/JOOMLA/3089-odsoudila-i-ludvika-xvi, protože stojí za to. 

 

S pozdravem 

                                                                                                                                     Ing. Jiří Fiala 

______________________

______________________

Komentáře  

0 # Ing. Jiří Fiala 2019-08-14 08:48
Systém je stále stejný :
oni nejsou zodpovědní.
Protože terorista už z principu žádnou zodpovědnost nemá.

+F+
0 # Kedul 2019-08-14 09:34
Takze pro priste posilat oznameni o prestupku nactiutrhani ze strany policajta prokuratora a soudce teto pani vsichni obzalovani ktere tito mafiani lzive pomlouvaji ... pripojit tento zaznam s tim, ze je povinna postupovat v souladu se zakonem a rovnemu pristupu ke kazdemu a tedy to ze se jedna o obzalovaneho nema zadny vyznam a nicim takovym se tato pani zabyvat tedy nebude a bude posuzovat samotne nactiutrhani a nikoliv ze by resila to ze je poskozeny obcan oznacen pachateli za obzalovaneho ... kdyz rovnost tak rovnost ... schvalne co napise jako uvod odmitnuti oznameni ... zeby jste obzalovany stohaji vas z toho a toho a nejsem opravnena posuzovat jednani soudcu policajtu a prokuratoru protoze to jedine jsem resila a na samotne podani kaslu ;)
0 # Kedul 2019-08-14 09:36
Myslim ze priznani tam zaznelo zcela jasne ... spis neznam necetla nezajima ... zneuziti pravomci z nedbalosti ... pravnim predpisem je paragraf presstupkoveho zakona ktery jasne narizuje kazdemu urednikovi zjistit uplny skutkovy stav veci ... pani se priznala ze se na to vybodla zcela otevrene ...
0 # Ing. Jiří Fiala 2019-08-14 09:44
Urednicky teror:

Tak se necha nazvat postup urednika k pokutovani dusevne nemocnych osob.
Dokud jeste chodi po svejch, tak je svepravny! Z.
0 # Kedul 2019-08-14 12:16
Tak kdyz dusevne nemocny nebezpecny nesvepravny muze delat urednika, fizla, prokuratora, soudce s velmi nebezpecnou skalou pravomoci.... proc by tedy nemohl dostat dusevne nemocny pokutu ... a znate to ... treba v trestnich rizenich neni vubec nikomu divne ze se vesele rozdava dusevne nemocnym lidem ustavni lecba az pote co si odpykaji k narizenemu leceni trest ... samozrejme se jedna o zneuziti pravomoci nebot dusevne nemocny clovek ma dostat maximalne tu lecbu a nikoliv trest vezeni k tomu jako bonus ... bezne se tak deje .. napriklad znama prolhana Ilona Mouckova ze Zdaru nad Sazavou poslala nedavno zjevne dusevne nemocneho cloveka na hlavu s invalidnim duchodem na 4 roky za mrize a pote teprve ma tento jit na lecbu jen proto ze dal pres hubu drzemu arogantnimu fizlovi... ze nekoho zmlati nebo zabije ve vezeni ji zjevne asi nevadi ... asi by se tam mela taky podivat za neopravnene nakladani s osobnimi udaji...
0 # Ing. Jiří Fiala 2019-08-14 17:09
Válka na libereckém soudu: Předsedkyně soudu obvinila svého nástupce z nezákonností


ceska-justice.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2019-08-14 17:10
Kauza pražského úředníka podezřelého z korupce končí. Státní zástupkyně potvrdila odložení případu

irozhlas.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2019-08-14 17:10
Jak na tom bude Rychetský fyzicky a mentálně?

irozhlas.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2019-08-14 17:13
0 # Ing. Jiří Fiala 2019-08-14 17:27
Zeman a Ustava:

Kdyz Zeman porusuje Ustavu, tak by se nemohl divit, kdyby tez CSSD obsadila misto ministra kultury Smardou, a to bez jmenovani prezidentem!
Kdyz jeden dela protiustavni bordel, tak proc by to nemohl delat druhy.
Zeman pak muze na CSSD podat Ustavni stiznost.
Z

novinky.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2019-08-14 17:28
Správní odbor magistrátu :

To je nekonečný příběh. A na počátku stála jedna pitka která si postavila hlavu. O.
0 # Ing. Jiří Fiala 2019-08-14 21:04
Symboličtější případ pro českou advokacii, i postkomunistickou českou společnost byste asi sotva kde našli...

Partnerem projektu Advokáti proti totalitě měl být normalizační děkan práv. Advokátní komora nakonec jeho podporu odmítla – Deník N :

denikn.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2019-08-15 18:51
O podfinancovanosti české justice se obecně ví??

jinepravo.blogspot.com/.../...
_____________
Typický PR justiční článek justičního poskoka.

Když už jsme u toho, o čem se "obecně ví", tak především o tom, že ČR má 3x více soudců na jednoho obyvatele než jakákoliv jiná evropská země, že tito soudci jsou nevzdělaní, otupělí, hloupí, většinou pocházejí z komunistických rodin - a následně pak také logicky velmi nespravedliví, dále se ví o tom, že většinu z nich není žádný problém zkorumpovat, ač berou horentní platy bez ohledu na výsledek - a dále se také ví o tom, že ač naprostá většina žalob na ně je schematicky a bez dokazování zamítána, tak i přesto horentně roste výše proplacených škod a náhrad za škody, zaviněných soudci...
Ano, tak o tom se "obecně ví".

O "podfinancování justice" "ví" akorát soudci samotní, jinak nikdo.
0 # Ing. Jiří Fiala 2019-08-16 06:36
Podfinancovanost justice v CR:

Kdyz se soudy v CR zabyvaji kdejakou picovinou, tak neni divu, ze chybi soudci i presto, je je tam 3x vice soudcu na obyvatele nez jinde v Evrope.
To, jinymi slovy, znamena, ze se tam podle "posrane" Listiny ZLP resi 3x vice picovin!!! Z.
__________
Nutno podotknout, že si drtivou většinu své "práce" soudy vytváří samy. Z jednoho křivého rozsudku jsou hned tři čtyři případy další (obnova řízení, odškodné, omluva, atd.)
0 # Ing. Jiří Fiala 2019-08-16 06:27
Když estébák Bureš řídí stát jako firmu, tak se občas stane, že máme dva policejní prezidenty a na Hradě místo prezidentské standarty visí rudé trenky. A také máme v současné době v Brně dvě ředitelky jedné mateřské školky.

A také místo jednoho soudce hned tři vylízaná, nenažraná paka, tj. jen tak pro nic za nic, 2000 tisíce soudcovských talárů navíc. Ty taláry někde šijí, těžko vězni ve vězení, netvrdím, že Blanka Matragi to není.

brnensky.denik.cz/.../...

O dalších zdvojených funkcích mnohdy nevíme.
Počet praktických lékařů na jednoho obyvatele má širokou škálu medikamentů.

tn.nova.cz/.../...

Při přiznaném počtu policajtů /40 000/ připadá jedno policejní pako na 200 obyvatel, ale ten počet jsou jen přiznaná čísla. Škála jejich léčebných metod je omezená na bezdůvodné používání donucovacích chvatů, tělové masáže pendrekem, křivé obviňování nepohodlných osob apod.
Součástí policejní mafie jsou pošty, MÚ a KÚ a řada neziskových organizací.
U nás v Chrudimi je to Pestalozziho centrum, jemuž dohazuje klienty OS Chrudim, které má v této společnosti za úkol rozbíjet vztahy dětí s jedním z rodičů, tedy s otcem. Tento soud se nám bohužel nepodařilo
zrušit. J.K.
0 # Ing. Jiří Fiala 2019-08-16 06:28
Šel jsem za tím, který za to může …

Jiří Kajínek: Měl jsem dostat jen 12 a půl roku. Šel jsem za tím, který za to může

parlamentnilisty.cz/.../...
____________
Pozn. Rabocha, a hlavně Pavláta, známe i my. Jsou to provařené, známé firmy na křivé posudky podle přání soudu. Měli dávno sedět v base aspoň na 10 let. Samozřejmě bez znalecké doložky.
0 # Ing. Jiří Fiala 2019-08-16 12:35
Jezis a Ludvik XVI:

Jezis byl nejvyssim knezim Kaiphasem dotazan, zda-li je bozi vysvoboditel lidstva. Kdyz odpovedel, ze ano, tak ho obvinili z rouhani k bohu.
Jelikoz knezi uvadeli nepravdive udaje o Jezisovi a zadali jeho smrt, tak soudce Pilatus v Rime podepsal prikaz k odsouzenim k trestu smrti na krizi. (Presto, ze on sam videl, ze Jezis neni divoky rebel proti Rimanum, tak podepsal prikaz k ukrizovani).
Jezis visel na krizi mezi dvema zlodeji. Po 12 hodinach zemrel.
Nektera vysetrovani (Kajinek, Necesany, McCraee) v CR pripominaji tuto 2000 let starou zalezitost.

To Ludvik XVI odesel jen s pokutou od magistratu a muze si dal hrat na krale jako Zeman!!! Z.

Bez přihlášení nemůžete vkládat příspěvky.