Co je K213?   Desatero sporu   Kdo je Fiala?
 
 

Tajemství odolnosti justičního zla: "Motivaci něco udělat v mnoha případech brání přirozená slušnost
a absolutní neznalost, s jakými gaunery v honosných budovách ve skutečnosti máme tu čest.
A než procitneme, utrpíme řadu ran, ze kterých se většinou nemůžeme vzpamatovat."

 
 
Zde se můžete registrovat pro vkládání komentářů.
Po dokončení registrace se na stránky přihlašte v pravém okénku Přihlášení

Polemika: Kaczyňski už úplně vymazal opozici

 

Lidé poznají, když o něco jde

 

     a podpoří  to.

 

     Čtenářům, kteří nezaznamenali článek v Právu ze dne 8.7.  „Kaczyňski už úplně vymazal opozici“ vřele doporučuji, aby si jej – aspoň dodatečně – našli a přečetli, protože jej považuji za zcela zásadní hned z několika hledisek.

 

NÁVRH OBČANŮ NA ZMĚNU DRUHU TRESTU

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                  V Chrudimi 17.7.2017

 

                                                              

 

Okresní soud v Nymburce                                                                        K č.j.  3 T 31/2016

 

Soudní 996/10

 

28802 Nymburk

 

 

 

 

 

 

 

NÁVRH OBČANŮ NA ZMĚNU DRUHU TRESTU

 

 

 

Registrovaný spolek občanů navrhuje změnu druhu trestu u odsouzeného ing. Jiřího Fialy, nar. 11.8.1963, neboť má za to, že:

 

 

 

    • nepodmíněný trest odnětí svobody byl uložen zcela nevhodně, neboť se jedná o

     o nejpřísnější druh trestu, uložený za zcela bagatelní trestný čin, o jehož spáchání navíc nejsme přesvědčeni.

                             -     místopředseda OS v Kladně Poštůlka písemně potvrdil, že společenská nebezpečnost odsouzeného není žádná. Odsouzený je slušný člověk a nebezpečný je výhradně současné justici a jejímu personálnímu obsazení, nikoliv společnosti. U odsouzeného, kde sama justice uznává jeho nulovou společenskou nebezpečnost , je nepodmíněný trest odnětí svobody zcela nevhodný a nepřiměřený

                             -    podle našich zpráv odsouzený ve výkonu trestu nepracuje, protože pro něj věznice nemá práci. Znamená to, že je bezúčelně živen na účet daňových poplatníků. Jako občané a daňoví poplatníci odmítáme financovat naschvály justice ze svých kapes a chtějí-li konkrétní soudci  tohoto konkrétního odsouzeného dále věznit, trváme na tom, aby náklady jeho věznění jim byly strhávány z platu

                             -     podle § 333 b) Trestního řádu navrhujeme proto ze všech výše uvedených důvodů PŘEMĚNU DRUHU TRESTU, a to z nepodmíněného trestu odnětí svobody na trest domácího vězení v příslušné výměře v závislosti na již vykonaném trestu či jeho části.

     Odvoláváme se přitom na přeplněnost věznic, kde pak není místa pro skutečné zločince stejně jako na bez závadovou osobnost odsouzeného a okolnosti případu, jednoznačně prokazující justiční excesy jeden za druhým, stejně jako skutečnost, že nebyl souzen nestranným a nepodjatým soudem.

      

     Žádám o podání informace o přijatých opatřeních.

      

     Za registrovaný spolek Klub 213

      

                 Jiří Komárek

               Svěchyňova 941

                53701 Chrudim

     člen výkonného výboru spolku

 

J U S T I C E - kukátko do budoucnosti s ANO

 

    Lidem, většinou velmi naivním, kteří se opájejí Babišem a jeho údajnou úspěšností, bych vřele doporučoval hlubší vhled do justice a jejího vývoje za poslední 4 roky, tedy za dobu, kdy ji mělo ANO na starosti. Je to vhled velice poučný, neboť lze předpokládat, že při případném volebním úspěchu budou takto vypadat všechny resorty, jež ANO ovládne či mu budou státem svěřeny.