Malé ryby nechme. Na ty by mělo dojít. Teď už jde přímo o hlavu předsedy vlády a osud celé vlády. Svatý bojovník proti korupci by měl jít. Vždyť i jeho přítelkyně a kolegyně ve funkci – slovenská premiérka Radičová se svého času vzdala mandátu v podstatě kvůli prkotině: že v souladu s přáním jiné poslankyně za ní hlasovala, když tato nedorazila včas z toalety do jednacího sálu slovenského parlamentu.

Souhlasím totiž se závěry renomovaných kolegů - právníků, že fakt, že již v říjnu Petr Nečas obdržel závažné informace od Libora Michálka o přípravě korupce gigantických rozměrů na SFŽP ve prospěch strany, které je předsedou a že mu odmítl poskytnout součinnost Bezpečnostní informační služby, je politicky naprosto neomluvitelné, lidsky ostudné a trestně stíhatelné.

Přikláním se k názoru Radka Ondruše, že bylo povinností Petra Nečase (samozřejmě i všech dalších, kteří v případě figurují) podle § 8 odst. 1 tr. řádu neprodleně oznámit tyto skutečnosti orgánům činným v trestním řízení, a pokud tak neučinil, dopustil se jak trestného činu zneužití pravomoci úřední pomoci, tak i nepřekažení trestného činu, jak správně podotýká Josef Lžičař.

A já sám jen dodávám, dodávám, že škoda, která měla vzniknout ve výši 500 miliónů ve prospěch ODS a v neprospěch SFŽP (tedy potažmo státu), je tak vysoká, že v trestněprávním vyjádření představuje škodu velkého rozsahu. Pokud Nečas o všem věděl a ničemu se nesnažil zabránit (a tím i toto jednání z pozice exekutivně nejvyššího činitele státu podporoval) mohl se dopustit jako spolupachatel přípravy trestného činu podvodu podle § 209 odst. 5,6, kde je ohrožen sazbou 5 - 10 let.

Pro laiky konstatuji, že toliko tresty pod hranici 3 let je možné uložit podmíněně. Připouštím ovšem, že je zde stále v záloze i mimořádné snížení trestu pod dolní hranici. Ale to už je věc, kterou by v budoucím soudním řízení musel posoudit soud. V každém případě zde pohled na vězeňský úbor není zcela vyloučen. Konečně, nedávno byl stíhán chorvatský expremiér. Nebyli bychom v tom tedy sami. Samozřejmě, že zatím neznáme detailní informace, ale mnohé by vysvětlilo (nebo zatemnilo) až trestní řízení. I to, co získala v nahrávkách skupina Kroupa a spol., je ovšem mimořádně závažné.

Ať tak či onak, každopádně platí, že v celé historii novodobého českého státu od roku 1992 se žádný předseda vlády prokazatelně nedopustil obdobného jednání jako Petr Nečas. Ale přiznávám, že mne tento fakt nepřekvapuje. Jeho svatouškovské vystupování plné vzývání morálky a čestnosti, se mi vždy jevilo hrané a předstírané. U moralistů je takové chování pravidlem.

Nejde ale jen o Nečase, který by samozřejmě měl neprodleně odstoupit (a s ním i celá vláda). Jde také o to, zda významná složka právního státu, která za vedení dnes již pomalu bývalé Nejvyšší státní zástupkyně Renáty Veselé ztratila téměř veškerý svůj kredit, tj. státní zástupci najdou odvahu začít věci vyšetřovat na dřeň? Slovy Petra Nečase – padni komu padni? Mají možná poslední možnost, aby ze sebe sejmuli v zájmu celého svého stavu obraz poslušných služebníků výkonné politické moci. Odčiní selhání některých svých členů v Čunkově aféře? Najdou se mezi nimi stateční?

Kauza Nečas – Drobil tak zřejmě může otevřít zcela nové dějiny českého státu. Její správné uchopení a vyřešení, přesahuje význam všech dosud předložených protikorupčních programů všech politických stran. Může očistit vztahy v politice, může očistit veřejný život. A může též vše zabořit do bahna. Potom John svých 52 bodů protikorupčního programu může vložit do skartovačky. Jsou směšné a zbytečné.

(článek převzat z názorového webu Vaše věc.cz)

Viz :

http://vyvadil.blog.idnes.cz/c/168668/Petr-Necas-do-teplaku.html

_____________________________________________

Todleto chtěla K 213 již před léty. Stále jste o krok, či snad o parník napřed. Vy máte v řadách vědmu? Olda Mezl

Jenom cit a odhad na lidi. JF

____________________________________________