Stibral : Po měsíci bez odpovědi, ale s termínem

  • Vytisknout

Sehnat předsedu soudu (Městského v Praze) Vávru k rozhovoru není jen tak. Zvláště pokud to má být rozhovor, ze kterého sotva může vyjít jako vítěz a který mu na prestiži sotva přidá. Ani jemu, natož pak jeho soudu.

Po měsíci jsme se dobrali alespoň příslibu termínu. Samozřejmě, bez kamer by to vůbec nešlo. 

 A proč ho sháníme ? 

Protože mít na soudě soudce, kterému ve 100% případů ruší nadřízené soudy jeho rozhodnutí, není obvyklé. Proto jsme se ho chtěli zeptat na to, co s takovým idiotem hodlá udělat. Vávra se nás pokusil - samozřejmě -  odpálkovat, a přehrál nás na Novosada. 

Opravdu, na MS si fakt nevyberete. Jeden blb ještě větší druhého. 

Nejlepší na tom bylo, že když jsem Novosada dostal k telefonu, tak mi to de facto sám potvrdil : Prý si vedou pečlivě statistiku - a Stibral ničím nevybočuje. Ergo : I všichni ostatní soudci MS jsou - alespoň podle Novosada - stejní idioti jako Stibral.

Pro připomenutí : Stibral je ten, co odsoudil slepce platit pokuty (a následně exekuce) z MHD, ač slepci mají MHD zadarmo. 

V mých případech jednou upřel účastníku řízení odvolání (to zrušila úspěšná ústavní stížnost č.j. IV. ÚS 3173/2015), podruhé zamítnul žalobu o náhradu imateriální újmy za bezdůvodné trestní stíhání, evidentně v rozporu se stávající ustálenou judikaturou - a to mu - už letos - zrušil NS svým dovolacím rozsudkem č.j. 30 Cdo 6069/2016

Prostě - idiot. A nejen idiot, ale i svině. Protože, bohužel, zatím neexistuje předpis, který by při úspěšném mimořádném opravném prostředku určoval, že se dosavadní senáty povinně vylučují - a věc se přiděluje jiným soudcům. Takže vy sice uspějete u dovolacího či ústavního soudu, ale ten vás s klidem předhodí zpátky týmž idiotům, kteří to všechno zavinili - aby si na vás naprosto beztrestně vylívali svůj vztek a mindráky z toho, že vy - laici - jste je úspěšně porazili v mimořádných opravných prostředcích. Ergo, znáte právo podstatně lépe než oni. 

Krásný ilustrativní a obecně známý případ z poslední doby : Nečesaný. Sotva může být názornějšího příkladu bezbřehé šikany po úspěšném dovolání, resp. ÚS. 

Ke Stibralovi nutno dodat, že ani po naprosto jasné instrukci dovolacího soudu, co má dělat, toho nebyl schopen - takže věc jde znovu, s dalším dovoláním, už druhým ve stejné věci, k dovolacímu soudu. 

Tento budižkničemu a lempl pobírá za tyhle zmetky 150 tisíc měsíčně - bez jakékoliv povinnosti způsobené škody nahrazovat, natož se za ně omlouvat. 

Chápu, že se to Vávrovi těžko vysvětluje. 

A těžko se to vysvětlovalo i Novosadovi, proto to prostě vysvětlovat odmítnul. 

Rozhovor s ním byl rozhovor s nefalšovaným zbabělcem. Už jenom to, když mě na něj ze sekretariátu přepojili : Do telefonu se nepředstavuje, jen řekne "Prosím". Když se zeptáte, s kým mluvíte - dlouho ticho. Asi tak 10 vteřin... Pak teprve opatrně připustil , že ano, on je skutečně soudce Novosad, a tedy i místopředseda MS pro věci civilní. 

____________________

Řeč mailů a dopisů : 

Původní mail Vávrovi - o tom, že s ním chci mluvit. Nese datum 13.5. Už tedy měsíc... 

 

 

Pokus celou věc odpálkovat Novosadem. Tedy : Dopis o ničem. Podle stylu : Ty o voze, já o koze - a dál budu dělat, že "neélosumim…".  

 

 

A reakce na dopis o ničem, na kterou následoval telefonát s Novosadem... 

 

 A tak jsme se vypravili - jak jsme jim slíbili - natáčet na místo samé. Byl čtvrtek, 6. června. 2019. 

A TOHLE jsme tam natočili... 

 

 Úvod - 1. část (před soudem na Karlově náměstí) : 

https://youtu.be/uXRx59MAAQA

Telefonát s kanceláři Vávry : 

https://youtu.be/lbtB53YUQ60

 

Závěr - 2. část :  

 https://youtu.be/j8map21MBSc

 

 

 TAKHLE  pak - pro laiky - vypadá ta "nezávislá" justice...

Evidentní idiot za 150 tisíc měsíčně, bez sebemenší zodpovědnosti, kultury, základních právních znalostí či úřednických dovedností, co není schopen ani sledovat pokyny dovolacího soudu, formulované jak pro prvňáčka - za to vám, ze vzteku, že jste ho zesměšnili (což nejlépe dělá samozřejmě on sám) ještě dá pokutu, vyšší, než co jste jako odškodné vysoudili...

Taková … SPRAVEDLNOST.  Aby jste si to příště rozmysleli - se soudit se státem... Tedy - se soudci... 

A za tyhle idioty demonstroval Minář na náměstích. Aspoň že už toho - asi po našem poučení - nechal - a prohlásil - konečně - že to jsou - demonstrace proti Babišovi. 

Jenže toho žádné demonstrace neodvolají. Toho odvolají jedině jasná procenta z voleb - a na těch bychom měli všichni, komu není jedno, jak to tady vypadá, pracovat především. 

Mimochodem, stav justice, tak, jak dnes je, je velmi silným argumentem proti Babišovi - protože on ji měl 5 let na starosti - a mohl a měl s ní něco zásadního udělat, už v duchu svých někdejších slibů. Neudělal vůbec nic, nebyl toho - a to ani v nejmenším - schopen. Prostě - selhal na celé čáře, jako vždy a všude. 

Estébák nemůže jinak skončit. 

Co bude se Stibralem, a jestliže nám Novosad tvrdí, že stejní idioti jako on jsou i skoro všichni ostatní soudci MS, tak bychom tomu měli věřit - je to přeci zasvěcený odborník a jistě ví, o čem mluví - tak to budeme i nadále pečlivě sledovat - a vás, čtenáře, informovat. 

I kdyby nás za to měli znovu sebrat. Konečně, nebylo by to rozhodně poprvé, už jsme si zvykli.

Na nás to prostě neplatí...  

___________________

___________________

Stibral už mnohačetně - "hrdinou" našich stránek : Blb k pohledání.

 

http://www.k213.cz/JOOMLA/2950-stibral-soudce-ms
 
http://www.k213.cz/JOOMLA/3027-predstavujeme-celni-exponat-obludaria-ms-v-praze
 
http://www.k213.cz/JOOMLA/3030-urad-majetkovy-a-skody-zpusobene-soudci
 
http://www.k213.cz/JOOMLA/2451-stibral
 
http://www.k213.cz/JOOMLA/2439-sn
 
http://www.k213.cz/JOOMLA/2378-us-bez-dalsiho-naschvalu

 

____________________

____________________

Namísto nad právem - nebo nad sebou (což by obojí rozhodně za zamyšlení stálo) přemýšlí Stibral nad tím, jak škodit... 

 

 

 

 

______________________

______________________