Stibral, soudce MS

Takový jeden - typický manták… Jakých je Městský soud pln. 

Jistě, nikdo si nedělá iliuze o tom, co na soudě potká, až přijde na Vávrův soud. Přesto ale - některé exempláře tohoto obludária jsou obzvláště výživné a člověk, tomu neuvyklý a neznalý, může jen němě zírat zdráhajíc se tomu uvěřit. 

Sem bezesporu patří i soudce Stibral. Nejvýstižnější charakteristikou asi bude, že je to manták a motovidlo, jakému ani soudech běžně rovno není. 

________

Zastupoval jsem jednoho z otců, proti rozsudku soudu 1. stupně jsme podali odvolání. Abych byl přesnější, osobně jsem ho odnesl do podatelny (což se později ukázalo jako zcela zásadní věc), podal soudu - a měl tudíž na kopii originální podací razítko. 

Soud byl přesto toho druhu, že odvolání ztratil.

Prostě - delší dobu se nic nedělo, pak přišel přípis ze soudu, že mám doplnit originál odvolání - které jsem už dávno podal. Při nahlížení do spisu jsem viděl i přípis z MS, že odvolání ve spise prostě není. 

Vzhledem k tomu, že jsem ho tam sám odnesl a mohl to doložit - tak na čí straně asi byla chyba ?? 

Protože jsem odvolání předtím poslal i mailem, měl soud k dispozici tuhle mailovou kopii (což ohledně textu odvolání bohatě stačí), neměl ji však s podpisem (originál si sám ztratil). 

A namísto aby se omluvil za zjevný bordel, za který nesl odpovědnost - začal si ještě vymýšlet naschvály : Ať prý tam přijdu a potvrdím, že kopie z mailu souhlasí s originálem - což jsem udělal (na výzvu soudkyně 1. stupně) - jenže to Stibralovi nestačilo, prý musím doložit originál odvolání (asi aby ho zase mohli ztratit). Přinesl jsem kopii 1. stránky s podacím razítkem, aby bylo jasné, že to bylo podáno soudu a kdy - ale to tomu pitomci zase nestačilo. A že prý musím znovu doložit originál odvolání - a to z obou stran (na druhé straně byl text odvolání a můj podpis, od soudu tedy nic - a bylo zhola zbytečné to dokládat). 

Jenže mezitím se stalo to, že mě na 3 měsíce zavřeli (jaro 2015) - prý za pohrdání soudem - takže jsem se k originálu nemohl - logicky - dostat (abych měl ve vězení originály všech spisů - to by asi nečekal ani Stibral), ba ani jsem se nemohl nikam dostavovat - což jsem tomu pitomci napsal. 

Ten ale usoudil, že jsem "nevyhověl výzvě" - a prostě spis vrátil s tím, že se projednávat nebude, protože chybí odvolání. 

Jinými slovy : Účastníka řízení drze připravil o jedno z nejzákladnějších procesních práv - totiž práva na odvolání. A to za situace, kdy odvolání prokazatelně ztratil soud (patrně na Praze 6). 

To už mi připadalo jako drzost nebývalá - a proto jsme podali ústavní stížnost. Té bylo - kupodivu - vyhověno, mimochodem, jako jediné, kterou jsem kdy podal. Vyřizoval to tehdy Jirsa. I ten mě vyzval, ať doložím originál odvolání - s podacím razítkem soudu (a kdybych ho neměl - tedy kdybych odvolání např. poslal poštou, měl bych samozřejmě smůlu) -  a když jsem ho doložil, ústavním nálezem platnost rozsudku, který neprošel odvoláním, zrušil. 

Stibral tedy musel věc přeci jen projednat. Po dvou letech - a úspěšné ústavní stížnosti. 

Ten naschválů nenechal - a nejprve se mne pokusil vyloučit ze zastupování, když jsme doložili plnou moc odborů, jež vyloučit už nemohl, tak nařídil jednání na den, kdy - ze stránek - dobře věděl, že mám soud jinde (i proto jsme přestali soudy na stránkách zveřejňovat, protože toho justice masově zneužívala - hlavně k tomu, aby nařizovala jednání v jiných věcech na tytéž dny, kdy dobře věděla, že musím být jinde). 

Žádosti o odročení samozřejmě nevyhověl, věc si projednal v mé nepřítomnosti (a tím i nepřítomnosti otce) - tedy opět : Hrubě pohrdal základními procesními právy účastníků řízení, a to dokonce i poté, co mu to vytknul Ústavní soud. 

Troufám si odhadnout, že v právním státě by dávno letěl ze soudu. 

Na Vávrově soudě ovšem soudí v klidu dál, podprůměrnost se tam dávno stala standardem. 

Shrnuto : Nejprve připravil účastníka řízení o právo na odvolání, přičemž nejen že se za zásadní chybu soudu neomluvil, ale ještě přenášel všechny důsledky na účastníka řízení, buzeroval ho a šikanoval, aby odvolání dodával stále znovu a osobně kvůli tomu chodil na soud, a to dokonce i z vězení - a když mu to Ústavní soud - vzácně - omlátil o hlavu - tak upřel účastníku řízení alespoň právo na účast při jednání odvolacího soudu. A rozhodnul si bez něj. 

____________

 Jaké pak bylo moje překvapení, když mi na stole přistane čerstvé usnesení MS - ve zcela jiné věci, ovšem s pohrdáním právy účastníků řízení rovněž těsně spojené, totiž osvobození od placení soudních poplatků - a kdo v něm nerozhoduje ?? No přeci, náš starý dobrý známý - patla a manta - Stibral. 

Zajímavé, že ?? 

Nejprve udělá všechno proto, aby mne u soudu už nemusel vidět - a nařídí jednání na den, o kterém ví, že se nebudu moci dostavit - a poté - jako vzor nestrannosti a objektivity - rozhoduje moje věci - které vůbec rozhodovat nemusí. Ba - nemůže, protože jeho povinností bylo se dávno vyloučit. 

No - takže jsem mu podal následující ŽALOBU PRO ZMATEČNOST - kde jsem své zkušenosti s tímto mantákem popsal a vylíčil. 

Na tyhle pitomce platíme daně. Proto je justice přetížená. Protože z jednoho případu hravě udělá tři - čtyři další - a ty rozhodne způsobem, že z toho vyplynou další tři čtyři žaloby. 

S justicí - jako s dálnicemi : Stav se čím dál horší - přičemž vládnoucí spodina a pakáž z ANO s tím nedokáže - a ani nechce - něco udělat. Jí to vyhovuje. Propletenec mafiánských vztahů, známostí a preferencí, typický pro neschopné a nekulturní lidi, jí nesmírně vyhovuje, je v něm jako ryba v rybníce. 

Hlavně na každého něco vědět, každého trochu držet v hrsti, aby si nemohl vyskakovat - a nechat ho krást ve velkém, aby neměl důvod k okaté nespokojenosti. 

To, co Babiš prozatím předvedl, to je renesance normalizace v plné palbě, jak se říká. 

A mantáci typu Stibrala, neschopní se samostatně uživit - to je jeho parketa a jeho rybník. Jeho - typičtí - lidi. 

____________________

 

                                                                                                         I.

 

Podávám tímto žalobu pro zmatečnost, neboť usnesení odvolacího soudu ve věci č.j. 55 Co 386/2018 – 71 ze dne 23. 11. 2018 vydal soudce Stibral, jehož povinností bylo se z případu vyloučit pro podjatost, nebo se minimálně dotázat žalobce, zda tuto podjatost namítá, či nikoliv, přičemž by dozajista dostal odpověď, že v této věci nemůže pro svou podjatost rozhodovat.

 

Soudce Stibral měl v minulosti se žalobcem nejeden konflikt, když upřel jím zastoupenému účastníku řízení právo na odvolání a podané odvolání odmítnul vyřizovat. Viz spis OS pro Prahu 6 č. j. 39 P 44/98 – 1120 a rozsudek ze dne 16.10. 2014, proti němuž bylo osobně dne 30.1. 2015 podáno odvolání do podatelny soudu. Odvolání prý bylo údajně ztraceno, přičemž stupidní a vysoce arogantní logikou, kterou tento soudce neustále dokola aplikoval, dovozoval, že za ztracené odvolání snad ještě může zástupce otce, případně účastník řízení, kladl soudu 1. stupně stran doplnění odvolání úkoly zjevně směšné, kdy už z pouhé formulace otázek bylo naprosto zřejmé, že je to manták a motovidlo neschopné logických úvah, základní sebereflexe a přiznání jak zásadní viny soudu na ztrátě odvolání, tak i vyvození patřičných závěrů z toho plynoucích, a to především v právu účastníka řízení, který se ničím neprovinil, na řádné projednání takového odvolání.

 

Nakonec toto pako rozhodlo tak, že účastníku řízení upře právo na odvolání, a to z důvodů, jež prokazatelně ležely jednoznačně na straně soudu.

 

Tento postup zrušil svým rozhodnutím až Ústavní soud, a to svým nálezem č.j. IV. ÚS 3173/15, kdy nařídil věc znovu projednat.

 

Soudce Stibral tak zjevně zapříčinil škodu upřením základních procesních práv účastníku řízení a nese odpovědnost i za úhradu této škody, vymáhané samostatným řízením proti státu, tato škoda může být na něj regresem přenesena a je proto zcela vyloučeno, aby byl nestranným v této věci, stejně jako v jakékoliv jiné téhož účastníka řízení.

 

Nutno zdůraznit, že i po tomto nálezu Ústavního soudu dělal tento manták vše pro to, aby projednání věci i nadále sabotoval a věc nemusel projednávat, minimálně za účasti účastníků řízení.

 

Tento blb proto nařídil odvolací jednání na den, kdy dobře věděl, že zástupce otce má jiné jednání u jiného soudu, a to u OS v Nymburce a nemůže se proto k jednání dostavit, přičemž zásadně odmítal jednání odročit na jiný termín, a to i přes opakovanou písemnou žádost o odročení. Věc nakonec „projednal“ v nepřítomnosti otce nezletilé a jeho zástupce, tedy i přes rozhodnutí ÚS o upření základních procesních práv účastníka řízení toto upření zopakoval, tentokrát upřením práva na účast při jednání.

 

Lze tedy přímo dovodit, že soudce Stibral je hlupák, neschopný babrák, právní nula a lidská svině na hranici  svéprávnosti, která nejen že upírá účastníkům řízení jejich nejzákladnější procesní práva, ale dokonce i pohrdá rozhodnutími Ústavního soudu a vede s nimi následně otevřenou válku, stejně jako s jemu nepohodlnými účastníky řízení.

 

Všude jinde by takové psychopatické individuum dávno skončilo mimo justici, patrně pod dozorem v ústavu,  jenom na Vávrově soudě může soudit dál, a to dokonce tytéž účastníky řízení.

 

To ovšem nic nemění na tom, že zákony platí i pro tento lidský justiční odpad – a že tedy jakákoliv rozhodnutí učiněná tímto dementem jsou – minimálně ve věci konkrétního žalobce – neplatná a zmatečná od samého počátku.

 

Soudce Stibral se dále při vyšetřování této kauzy ukrýval před natáčením reportáží v dané věci a nechával se účelově na soudě zapírat. Toto lze snadno prokázat pořízenými reportážemi, stejně jako svědectvím tehdejších členů štábu.

 

O podjatosti soudce výmluvně svědčí také skutečnost, že ve stejné době a za stejných okolností rozhodovaly jiné soudy ve stejné věci přesně opačně.

 

Žalobce má jistě nárok na právní jistotu a na to, aby různé soudy rozhodovaly ve stejné věci a za stejných okolností a času stejně. Jestliže se tak neděje, je nutno se ptát po důvodech, jež zjevně leží mimo právní rámec.

 

Rozhodování zjevně podjatého senátu ve věci zakládá námitku zmatečnosti celého postupu, i vydaného rozhodnutí. 

 

_____________________

 

 

 

 

 

_____________________

_____________________

 

 

____________________

____________________

Dříve k tématu : 

 
 
 
 

 

 

 

__________________

__________________

Komentáře  

0 # Ing. Jiří Fiala 2019-01-05 15:39
Achtung !!

forum24.cz/.../

Der Führer spricht! Vnimánie, veličajšij voď govorit!

Freeeurope
0 # Ing. Jiří Fiala 2019-01-05 15:41
Napomenutí Halíkovi (stran Istanbulu a Piťhy) :

forum24.cz/.../
0 # Ing. Jiří Fiala 2019-01-05 15:44
Školení pro Jourovou :

forum24.cz/.../

Jourová soudí opravdu všechny, nejdříve chce zkrátit kohezní fondy Polsku a Maďarsku a všem jiným státům, v nichž prý je ohrožen nebo není dodržován právní stav, nyní ze střetu zájmů obviňuje i britskou královnu...Na jedné straně je směšná i trapná, na druhé straně je nebezpečím pro demokracii všude v Evropě podpora těchto komisařek "všehomíra" v orgánech EU. Anebo ukázkou toho, kam až klesá EU vedená ultralevičáky, kteří dnes si dávají nálepku "liberál" (do kterého mají daleko)

Freeeurope
0 # Ing. Jiří Fiala 2019-01-05 15:48
Byl to strašný rok. Ještě dva takové - a jsme v Bělorusku :

forum24.cz/.../
_____________

S autorkou nezbývá, než souhlasit. Cítíme to úplně stejně.
0 # Ing. Jiří Fiala 2019-01-05 17:36
Finanční správa připravuje obvinění měsíce, podnikatelé mají na obhajobu jen 15 dnů

irozhlas.cz/.../...
0 # Kedul 2019-01-05 19:32
Cituji Ing. Jiří Fiala:
Finanční správa připravuje obvinění měsíce, podnikatelé mají na obhajobu jen 15 dnů

irozhlas.cz/.../...

A co stiznost proti zahajeni trestniho stihani - 3dny a samozrejme se naschval dorucuje v patek, aby obet nesehnala advokata a nestihla si ani precist spis ....
A co odvolani 8 dni proti zvratku prvniho stupne ktery sesmoluje soudce take cele mesice ....

No hlavne urednicek kdyz nedodrzi termin tak je to pohoda ... muze si prodluzovat co chce jak chce a vzdycky mu to projde ....
0 # Ing. Jiří Fiala 2019-01-05 21:28
Správní soudci nestíhají...

ct24.ceskatelevize.cz/.../...
____________

A o čempak to asi svědčí ?? Kromě naprosté dezorganizace v justici samotné - asi také o kvalitě správních rozhodnutí, když tolika lidem stojí za to je žalovat u soudů...
0 # Ing. Jiří Fiala 2019-01-05 22:42
Co je trestné u nás, nemusí být ve Velké Británii... Jako třeba neplacení výživného, že ?

Někdy je ale problém, že to, co je trestné u nás, nemusí být třeba ve Velké Británii.

idnes.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2019-01-05 22:45
Pandémie exekucí v ČR :

zpravy.aktualne.cz/.../...

Že by pomohlo oddlužení? Což skutečnosti, popsané v tomto článku, nejsou jevem, který naprosto jasně signalizuje nenormální situaci v zemi? Že oddlužení neřeší příčinu takového stavu? Což takhle prověřit skutečné dluhy? V nejednom případě jde o vyrovnání dluhů řešitelné dohodou, a případně splátkovým kalendářem. Pokud by k prověrkám došlo, nejspíše by vyšly najevo obrovské zisky exekučních mafií...a kolikanásobně větší jsou zisky exekučních mafií z dluhů ve výši nejednou i banálních částek? Kdy třeba z pokuty 300 Kč byly řádově statisíce? Jestliže před něčím takovým právní systém v zemi občana nejen nechrání, ale ještě takové počínání legalizuje, pak jde o jeho hrubou systémovou závadu, ne-li sabotáž, za účelem umného skrývání represí proti občanům! Pokud jde o ono skrývání této situace před světem: Pokud jde o ČR, pak ve statistikách Eurostatu - tj. statistického úřadu EU - je ČR, pokud jde o příjmech obyvatel a životní úrovni, hodnocena někde pod prostředkem EU. Ovšem nejsou ve statistikách Eurostátu nejsou uvedeny exekuční sumy!

Je ovšem tragédií, že dle levičácké smečky, která se zmocnila hlavně vedení Evropské Komise, je v ČR právní systém naprosto v pořádku! Prý na rozdíl od Polska, které se zrovna s právním řádem exekucí rázně vyrovnává.

Freeeurope
0 # Ing. Jiří Fiala 2019-01-06 12:35
Fašista Putin vyhrožuje krveprolitím

lidovky.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2019-01-06 15:06
Českou demokracii ohrožuje rostoucí dluhová krize

blisty.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2019-01-06 16:36
Dlužníci jsou kriminalizováni a je s nimi zacházeno hůř než s vrahy, kteří mají šanci na milost či podmíněné propuštění. Z dluhové pasti není cesty ven, splácí se pouze úroky, nikoliv jistina - a z této situace nemálo těží mnozí politici, kteří jsou na exekutorskou mafii napojeni :

novinky.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2019-01-06 16:44
Téma exekuční krize v ČR pokračuje :

theguardian.com/.../...

novinky.cz/.../...

A všímá si jí historický, ale v Británii tradiční a rozšířený liberální (ale dnes rozuměj levicový, tedy z liberalismu na levicové pozice sklouznuvší) deník the Guardian.

A tak zřejmě tentokrát zareagovaly i Novinky.

Kdo mohl mít na takové situaci zájem?

Nejen Rusové, kteří nijak ani dnes neskrývají, že se nevzdávají své sféry vlivu, ale i jejich přisluhovači. Komunisté a jejich další generace, kteří si zřejmě myslí, že pod kuratelou Moskvy opět nabudou zpět moci a neoprávněných privilegií na x let tak jak bylo za Husáka. A také komunistickými tajnými službami dávno před předstíranými protikomunistickými revolucemi r. 1989 pěstovaná "kontrolovaná opozice".

Ta nemůže jinak, protože průval by jí stál existenci, a poctivým přiznáním by se její příslušníci vydávali v nebezpečí, že zemřou náhle na nepochopitelnou nějakou srdeční příhodu či překvapivou sebevraždu.

Ať vědomě či nevědomě, všichni sloužili svými podněty a rozhodováním k tomu, aby zamezili v ČR (a dalších zemích ostbloku) jakémukoliv rozvoji opravdového tržního hospodářství (čili vytvoření konkurenčního prostředí, v němž konkurence by byla formulována a chráněna přísnými zákony chránícími fair play), aby zamezili rozvoji ve stát(y) vyspělého hospodářství, vyznačujícího se vysokým stupněm vytváření přidané hodnoty...A proč? Aby nespokojenost s "kapitalismem" vedla k levicovým náladám a nostalgii po "sociálních jistotách" komunistické minulosti.

A samozřejmě k tomu, aby byly eliminováni či na kraj společnosti vytlačeni či před davem zesměšněni nezávisle uvažující lidé se smyslem pro přirozenou logiku a na ní stavěným širokým znalostním rozhledem, kteří jevili rezistenci vůči systematicky dlouhodobě pojaté dezinformační činnosti propagandistické mašinérie.

Jen někteří činitelé na Západě, a jsou to jedinci, v posledních měsících procitají...

Neboť Západ předstírané protikomunistické revoluce 1989 přijal jako opravdové, a s nimi celou kontrolovanou opozici, jejíž příslušníci se stali po roce 1989 vedoucími činiteli v "demokratických" zemích.

Ty dnes hystericky brání smečka neomarxistů, která se zmocnila vedení hlavně Evropské Komise a dalších orgánů EU a Evropy - proti skutečné protikomunistické opozici. A tato smečka se dostala k moci pseudodemokratickou cestou jen proto, že lidé na Západě uvěřili v opravdovost oněch předstíraných revolucí, a s nimi spojené propagandě, tvrdící, že komunismus byl poražen, že tyto státy se liberalizují, a že ne komunismus, ale jakýsi liberální socialismus má své plody.

A jak nakonec čteme v poznámkách o mapě exekucí: Tam, kde je nejvíce exekucí, je nejvíce voličů dnešní kliky Zeman a Babiš.

Čili : záměr navodit levicové nálady splněn, tak jak výše líčeno.

Freeeurope
0 # Ing. Jiří Fiala 2019-01-06 16:52
V článku uvedená zmínka o tom, že v krajích nejvíce postižených exekucemi, volí hlavně Zemana a Babiše, ač Zeman dlužníky opakovaně odsoudil a ničím jim nepomohl, svědčí o geniálnosti jím vedené demagogie : Zeman musí být spokojen hned nadvakrát :

Jednak proto, že tam dostává spoustu hlasů evidentních zoufalců, ale současně i proto, že plní zakázku, kterou mu zadala exekutorská mafie, jež bohatě sponzorovala jeho kampaň - čímž už se Zeman příliš nechlubí.

Což je také vysvětlení, proč u nás mohou exekutoři řádit způsobem, jaký nemá srovnání a obdoby nikde ve světě.

A protože typický Zemanův volič je obvykle dosti naivní hlupák, daří se ho přesvědčit i o tom, že mu ze svízelů pomůže jedině ten, kdo ho do nich skoro výhradně dostal.
0 # Ing. Jiří Fiala 2019-01-06 19:20
Soudce Stibrala neznám …

... ale patrně bude stejně kvalitní jako psychiatr stejného jména, u kterého jsem ze soudního rozhodnutí P-8 absolvoval vyšetření, zda jsem schopen podílet se na výchově své dcery. P-93/1994.

Šetření stálo nemalé voběživo.

Mělo jen jeden výsledek, matka dál mařila jakékoliv styky s otcem s požehnáním opatrovnických soudkyń Prahy 8.

Se znalcem Stibralem jsem se potkal po čase na Bartolomějské 7, kde jsem sloužil, panu znalci jsem položil dotaz - K čemu to celé šetření bylo? Soudní znalec mi odpověděl: víte, ono už to tak někdy v životě chodí - a utek´ do výtahu. O.
0 # Ing. Jiří Fiala 2019-01-07 11:19
Průměrnému výkonu soudce byl měl odpovídat počet jeho asistentů?

ceska-justice.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2019-01-08 16:15
Když zloděj křičí : Chyťte zloděje !

Soudkyně zkritizovala práci státního žalobce. Překvapující, reaguje Bradáčová

echo24.cz/.../...
_____________

Bradáčová má pravdu.

Jestliže se Bedřichové nezdály důkazy, předložené v trestním spisu, bylo její povinností případ vrátit k došetření, nebo trestní stíhání zastavit - a ne nařídit hlavní líčení, a pak tvrdit, co všechno údajně zprasil státní zástupce - protože i kdyby ano, tak ona nebyla o nic lepší - a nařízením hlavního líčení zcela legitimizovala předchozí postup MěstSZ.

O Bedřichové, mimochodem, víme i z mnoha jiných zdrojů, že by měla sama zatraceně mlčet a zpytovat svědomí, když třeba v případě tzv. nálepkových teroristů strčila hlavní představitele do vazby - a tam je držela rok a půl (!!) - se zdůvodněním, že teď sice žádné důvody k vazbě nemá, ale "ono se časem něco najde". Zneužití pravomoci jako vyšité. Mimochodem - nenašlo se samozřejmě nic, (jiný) soud je po dvou letech osvobodil, ovšem na odsezené vazbě už nikdo nic změnit nemohl...

Prolhaná, hloupá, kariéristická mrcha - by měla být moc ráda, že za předchozí "kariéru" sama není dávno ve vazbě - a může vůbec soudit...
____________
Mimochodem, při posledním věznění, v říjnu 2017, jsem byl na MS v kobce s jedním Rusem, co čekal taky na soud (na rozdíl ode mě, trestní) - ten vedla tatáž Bedřichová - a Rus se zpaměti učil výpověď, kterou Bedřichová předtím nadiktovala jeho právnímu zástupci, že "takhle má vypovídat..."

Co k tomu chcete dodat ??! A : Kolikpak to asi stálo ??

Bez přihlášení nemůžete vkládat příspěvky.