Nulový dohled + vinu hodit na stěžovatele = MSp.

 

 

 

 

 

 

 

 

Související :

http://k213.cz/JOOMLA/2177-zajisteni-chodu-soudu-je-zakladni-povinnosti-msp

http://www.k213.cz/JOOMLA/2163-posun-v-cinnosti-mestskeho-soudu-v-praze-i-cele-justice

 

_________________________________

 

_________________________________

 

 

Komentáře  

+2 # Ing. Jiří Fiala 2015-11-12 11:40
Policie mění ředitele v pěti krajích. Rošádu spustila kauza Vidkun
:-?
zpravy.aktualne.cz/.../...
+2 # Ing. Jiří Fiala 2015-11-12 11:43
Hynais by dnes neprošel ... :eek:

neviditelnypes.lidovky.cz/.../...
+2 # Ing. Jiří Fiala 2015-11-12 12:36
Tisk konverzace Tisk Otevřít konverzaci v novém okně Nové okno
Petr Gallat, advokát z Chrudimi a z Hradce Králové :eek:

Uhrazení nesmyslně vymáhané částky exekutorovi prý nestačí k zastavení exekuce
www.blisty.cz/art/79800.html
+2 # Ing. Jiří Fiala 2015-11-12 16:01
+2 # Ing. Jiří Fiala 2015-11-12 16:12
Když se podíváte na toho cucáka, tak vám musí být okamžitě jasné, jak asi "dohlíží" na justici a jaký asi "respekt" z něho takový Sváček má, když mu řídí diplomovou práci ... blbeček jeden vypatlanej - mimochodem, typický babišovský typ - usmrkaný cucáček, který dostane vysokou funkci bez jakýchkoliv zkušeností, funkci, o níž nemá ani páru - a teď bude dělat chytrýho ... :eek:

A soudci se budou smát, až se budou za tučná břicha popadat ... :eek:
+2 # Ing. Jiří Fiala 2015-11-12 16:13
Inu, rozklad ještě fungujícího zbytku justice v přímém přenosu v režii estébáka Babiše. :-?
+2 # Ing. Jiří Fiala 2015-11-12 17:52
V policejním státě, jehož úkolem je likvidovat slušné lidi, nemůžeme očekávat řádnou funkci kontrolních orgánů.

S útvarem dohledu MSp mám své bohaté zkušenosti včetně osobní návštěvy. Oni nechtějí nic řešit na místě, nechtějí nic vidět, slyšet, nechtějí nic sepisovat, chtějí to sepsat stěžovatelem a poslat, načež mu odešlou nesmyslnou odpověď a jsou si jisti, že slušný člověk, chodící poctivě do práce za 12 klacků to vzdá.

Lidé do těchto funkcí jsou jmenování s tím, že budou krýt policejně justiční mafii.

Odměnou jim jsou nadstandardní platy, ve skutečnosti to jsou lemplové, kteří by se jinde neuživili, viz odpověď Visingera.

Vůl zůstane volem, i kdyby deset titulů měl.

Stejně funguje i útvar odškodňování.

Estébák Babiš pokračuje v rozkladu justice a celé společnosti.

Je třeba to nevzdávat, natáčet ty blbečky na kameru, zveřejňovat a šířit.

Ministerstvo spravedlnosti, vnitra a další jsou součásti policejně justiční mafie, která tu vládne.

J.K. :-|
+1 # Ing. Jiří Fiala 2015-11-12 18:48
Jirko, co jsi čekal? Že se bude kát?

Spisy se vykrádaly napříč soudnictvím, mají v tom bohaté zkušenosti.

Ale aby se ztratilo odvolání, to už je neskutečný bordel.

Ale dosud jim to prochází.

Chyba bude u nás. :-? O.
+3 # Ing. Jiří Fiala 2015-11-12 18:53
Řekni, kde ty děti jsou, Kdopak na to odpoví? Třeba Vodičková něco ví.

Anebo Milouš Zeman, který oba vyznamenal.

Jsem dříve narozen tak blbě čumím, co se tu děje dnes, tomu vůbec nerozumím.

blesk.cz/.../...

J.K.
+2 # Saxána 2015-11-12 19:57
§ 26
Rekonstrukce spisu
(1) Spisy, které byly zcela nebo zčásti zničeny nebo se ztratily, rekonstruuje, jestliže je to třeba, na návrh nebo bez návrhu podle záznamů v rejstřících a jiných evidenčních pomůckách soud, který ve věci konal řízení v prvním stupni. O tom pořídí záznam, v němž vyznačí den podání návrhu, data všech jednání, data rozhodnutí ve věci, údaj, zda byl, kým byl a kdy byl podán opravný prostředek a způsob jeho vyřízení. Údaje o soudních poplatcích se nevyznačují.
(2) Soud pořídí ověřené opisy stejnopisů vyhotoveného rozhodnutí nebo jiných písemností, které má sám, nebo které si vyžádá od jiného soudu nebo jiného státního orgánu. Na ověřených opisech stejnopisů připojí doložku, že opis nahrazuje zničenou nebo ztracenou listinu. Za tím účelem může uložit účastníkům, jejich zástupcům a třetím osobám, aby předložili stejnopisy podání, opisy rozhodnutí a jiné písemnosti; tyto listiny soud po opatření ověřeného opisu vrátí.
+2 # Saxána 2015-11-12 19:57
pokračování

(3) Nestačí-li prostředky uvedené v odstavci 2, soud provede potřebná šetření, zejména za účelem osvědčení toho, jak výpovědi byly protokolovány, vyslechne osoby, jež byly vyslechnuty jako účastníci, svědci, znalci, popřípadě provede jiná osvědčení a výsledek těchto šetření zachytí v protokole o rekonstrukci. Protokolem o rekonstrukci se nahrazují listiny, zejména různá podání, protokoly o jednání a přílohy. Opis protokolu o rekonstrukci se doručí známým účastníkům. Vznesou-li účastníci námitky proti znění protokolu, soud je k němu připojí.

viz vyhláška www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-37

Bez přihlášení nemůžete vkládat příspěvky.