Dnes opět na MSp : Nenechte se nastavovat za cizí ...

Podle našeho slibu jsme se dnes opět zastavili na MSp, abychom se tiskové mluvčí zeptali, zda nechce opravit nebo změnit své stanovisko k problému stopení řádného odvolání, které nikdy nebylo projednáno. A také - nově - v čem spatřuje rozpor našich článků s novinářskou etikou.

 

Dostali jsme ji na telefon - a dokonce se dnes opravdu snažila mluvit tak, aby hovor neukončila ona - a vydržela to poměrně dlouho. Ptala se, na co  se vlastně chceme ptát, když jsme už předem všechno zveřejnili - no, rádi bychom slyšeli především, jak může ústřední státní orgán setrvávat na stanovisku, které bylo prokázáno za lživé (a není problém to kdykoliv prokázat znovu a znovu) a dál se věcí nezabývat - s tím, že už odpověděl. Sice nesmysl, ale odpověděl - a tím má věc za vyřízenou.

Asi jako kdybyste si šli stěžovat, že byl bezdůvodně popraven váš příbuzný, ministerstvo by vám sdělilo : NEBYL !  - a tím mělo věc za vyřízenou, ač vy doma máte jeho urnu i s věnováním z Pankráce.

Pak se mě slečna mluvčí ptala, co vlastně čekám od ní - když ona jen vydává stanoviska a komuniké různým médiím - mezi která naše stránky nezařazuje, aniž umí definovat, proč vlastně.

Konečně, podobný problém jsme už asi před 4 roky řešili s jiným pracovníkem tiskového odboru, p. Rozsypalem, ten tehdy tvrdil, že "nejsme dostatečně objektivní" - a závěrem jsme zjistili, že si plete objektivitu se servilitou, což rozhodně není totéž.

Ale má pravdu, slečna mluvčí - od ní nic více čekat nemůžeme - protože jen tlumočí stanoviska svých šéfů. A dokud ti nebudou jiní, sotva budou jiná i stanoviska.

Něco bych jí přeci poradil : Já bych osobně nikdy nenechal ze sebe dělat před celou veřejností blbce a sdělovat vědomě směšná stanoviska do médií. Buďto bych takové práce nechal - anebo trval na tom, ať si to jde odpresentovat ten, kdo to vymyslel. A rozhodně bych se k takovým nesmyslům nehlásil s tím, že je vypracovala skupina "odborníků" a že jim věří.

Věřit je sice hezké, lepší je ale sám vědět a znát.

A teď už se podívejte, co jsme dnes - za pečlivé pozornosti přítomné justiční stráže, která ani nedýchala, jen aby vše slyšela - natočili (mimochodem, tak pozorné posluchače bychom přáli každému serioznímu  médiu...) :

 

 

https://youtu.be/bxywfV62mkY

 

__________________________

 

__________________________

A pokud se podíváme na výtky vůči stylu publikace našich stránek, pak zjistíme následující :

_______________________

Schejbalová Tereza, Mgr.

<Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.>
20. listopadu 2015 10:53
Komu: Jiří Fiala <Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.>

Dobrý den pane inženýre.

Syndikát novinářů zveřejnil etický kodex, kde v prvním odstavci mimo jiné píše, že novinář je povinen:

- dbát na rozlišování faktů od osobních názorů,
- neodchylovat se věcně od pravdy ani v komentáři z důvodu zaujatosti,
- nepřipustit, aby domněnka byla vydávána za ověřený fakt a zprávy byly deformovány zamlčením důležitých dat

Tiskové oddělení Ministerstva spravedlnosti je dlouhodobě toho názoru, že právě od těchto zásad se Vámi zveřejňované články a komentáře výrazně odchylují. Námatkově uvádím tyto příklady:

12.11. 2015 jste okomentoval svůj vlastní článek s narážkou na ředitele odboru justičního dohledu Mgr. Radska Visingera slovy "Když se podíváte na toho cucáka, tak vám musí být okamžitě jasné, jak asi "dohlíží" na justici a jaký asi "respekt" z něho takový Sváček má, když mu řídí diplomovou práci ... blbeček jeden vypatlanej - mimochodem, typický babišovský typ - usmrkaný cucáček, který dostane vysokou funkci bez jakýchkoliv zkušeností, funkci, o níž nemá ani páru - a teď bude dělat chytrýho ..." Už jen způsob Vašeho vyjadřování, který je vulgární, snižuje v očích ministerstva Vaši důvěryhodnost coby novináře schopného objektivně informovat. Jelikož jste dotazy na odbornou způsobilost a profesní praxi Mgr. Radska Visingera zaslal až pět dní po tomto komentáři, lze se domnívat, že právě v tomto případě jde spíše o publikaci vašeho zaujatého názoru či domněnky spíše než komentáře opírajícího se o jakákoliv fakta. Ostatně i samotný titulek příslušného článku "Nulový dohled + vinu hodit na stěžovatele = MSp" (12.11.2015) se, vzhledem informacím, které obsahuje, zakládá spíše na osobním názoru než na faktech.

30.10.2015 jste zveřejnil článek "Zajištění chodu soudů je základní povinností MSp", kde píšete, že "máme tedy důkazy o tom, že resort justice - s naprostým odhlédnutím od kvality jeho rozhodování, o které se raději nebudeme bavit - po dvou letech vlády Babiše a spol. přestává fungovat i po zcela obyčejné, ryze formální stránce." Nicméně navzdory této větě tento článek žádné takové důkazy nenabízí. Vámi podaná stížnost byla prošetřena a bylo Vám odpovězeno ředitelem odboru MSp a také tiskovým oddělením.

Rozlišení mezi zpravodajským a publicistickým útvarem je základním předpokladem pro korektní výkon novinářské praxe. Pokud je setřen rozdíl mezi těmito dvěma útvary, tedy pokud se v článku, který je prezentován jako objektivní zpravodajství, vyskytují osobní názory a postoje autora, jedná se o formu, která je manipulativní, neboť snižuje čtenářovu šanci na utvoření vlastního názoru na danou problematiku zúžením její prezentace skrze subjektivní pohled pisatele.

K Vašemu dotazu ohledně pohybu zaměstnanců tiskového oddělení je potřeba zopakovat, že jste se do budovy MSp dostavil bez potvrzení termínu schůzky a navíc po včasném upozornění, že osobně budu mimo Ministerstvo spravedlnosti. Zaměstnanci tiskového oddělení v tuto hodinu skutečně nemuseli být v kanceláři, ale na poradě či pracovní schůzce. Odpovědi na Vaše dotazy byly právě z těchto důvodů zaslány včas elektronicky a následně zveřejněny Vaším serverem. Není proto zřejmé a opodstatněné, proč trváte na opakování totožného výstupu v audiovizuální podobě.

V souvislosti se zbývajícími dotazy nezbývá než odkázat na předchozí odpovědi MSp. Jistě chápete, že v kompetenci tiskové mluvčí není a nemůže být přebírání či posuzování Vámi donesených kopií či originálů odvolání v řízení, ve kterém navíc figurujete jako zástupce.

S pozdravem,


Mgr. Tereza Schejbalová
tisková mluvčí

Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2
tel.:       +420 221 997 254
fax:       +420 221 997 495

__________________________

__________________________

Chápu-li to dobře, je nám vytýkáno :

1) "Způsob vyjadřování, který je vulgární" ... i když - v mailu uvedená ukázka až tak vulgární není ... Spíše bych ji označil za "lidovou mluvu".

Tedy ani ne tak neserioznost, jako vnější dojem pramenící z lidově formulovaného popisu osoby. Dodejme, že popisu, založeného již na několikeré osobní zkušenosti.

A znovu stojíme před - zjevně opakovaným - problémem etického chápání, vyjádřeným otázkou : Kdo je tady větší sprosťák ...?!

Ten, kdo někomu - kdo si to zaslouží - sprostě vynadá (když obvykle předtím použité mírnější prostředky prokazatelně nikam nevedly) - anebo ten, kdo beze slova, případně s úředně uhlazeným výrazem ve tváři přijde s úředním razítkem sebrat staré babičce veškerý majetek, protože u ní jednou přespal cosi dlužící vnuk - a ta to následně nepřežije ?

Kdo je tady větším sprosťákem ?

Ten, kdo popíše nezkušeného a nic nezvládajícího namyšleného usmrkance (a ne že to nemůžeme vědět, když vidíme jeho výstupy, včetně toho, že za sebe - jako vedoucí odboru -  nechává mluvit tiskovou mluvčí) právě jako takového usmrkance, anebo ten, kdo jménem ústředního státního orgánu vydává zjevně neudržitelná a prokazatelně nepravdivá stanoviska, byť fomulovaná úřední češtinou ?

Kdo tady více poškozuje vlastní serioznost ?

Krom toho - a už o tom byl na stránkách nejeden článek - zastával jsem vždycky názor - každému co jeho jest. Včetně užitého stylu a jazyka. Aneb - s každým je nutno hovořt tak, aby to co nejlépe a co nejpřesněji pochopil.

Věřím, že v mailu slečny mluvčí uvedenou pasáž i pán, kterého se týká, pochopil naprosto správně a nedvojsmyslně.

Dlouho jsem se ostatně s takovými lidmi nemusel bavit vůbec, ty jsem poznal, až jsem se seznámil s českou justicí, MSp rozhodně nevyjímaje.

A ke zvolenému slovníku nutno ještě dodat, že pokaždé, když se delší dobu pohybuji mezi normálními lidmi, justice to nedokáže strávit a posílá mě na jazykové stáže - tu do Nového Sedla, tu do Kynšperka, tu na Ruzyň - abych se naučil argotu, kterému ona zjevně rozumí nejlépe. Bez něj bych se s některými jejími lidmi vůbec nemohl domluvit, protože by mi nerozuměli.

Nebo by nevěděli, co je jim sdělováno.

2) Směšování domněnek s realitou :

""máme tedy důkazy o tom, že resort justice - s naprostým odhlédnutím od kvality jeho rozhodování, o které se raději nebudeme bavit - po dvou letech vlády Babiše a spol. přestává fungovat i po zcela obyčejné, ryze formální stránce." Nicméně navzdory této větě tento článek žádné takové důkazy nenabízí..."

Tím důkazem - mimo jiné - je, milá slečno,  samozřejmě, skutečnost, že řádně a včasně podané odvolání, splňující všechny formální náležitosti, zmizí ze spisu (což se ještě nikdy předtím nestalo - a to za celých 15 let, co se této činnosti věnuji !!!) - nikomu to nevadí, nikdo to nevyšetřuje - a to ani ti, co jsou za to královsky placeni - a ústřední státní orgán, který za chod justice nese výhradní a plnou odpovědnost - vydá naprosto směšné a zcela neudržitelné stanovisko, které nezmění a neodvolá ani poté, co je mu jasně prokázána lživost údajů, o něž se opírá. Raději se přestane k věci vyjadřovat, protože už nemá jak.

Článek to konstatuje, a před ním i po něm mnohé jiné, související.

Co kdo chce víc ? To snad není argument o tom, že i ten chlív, co představovala justice ještě před Babišem (jenž o jejím chodu prokazatelně nemá ani nejmenší potuchy, na což si mnohokrát veřejně stěžovala třeba Válková), přestává fungovat úplně ?

Takže ani tento "argument" o našem rozporu s novinářskou etikou "neberem´".

A za 3)


"Rozlišení mezi zpravodajským a publicistickým útvarem je základním předpokladem pro korektní výkon novinářské praxe..."

Tak tady zase já nevím, zda se jedná o soukromý názor slečny mluvčí, anebo citát z nějaké učebnice (a jaké) - a kde ta bere právo na univerzální pravdu.

Skutečnost je taková, že i novinářské útvary jsou relevantně hodnoceny výhradně jejich konečnými zákazníky - tedy čtenáři. Čtenáři - zdá se - se zatím vždy dokázali zorientovat, co je publicistika a co zpravodajství a nezdá se, že by jim to činilo potíže, nebo že by - bez automaticky podvědomého rozlišení, co je co - nedokázali žít. Dokáží.

A mírou úspěšnosti každého článku, každé reportáže je míra zajímavého, přínosného čtení, věšinou o problémech, o kterých čtenáři jinde nenajdou ani čárku, bez ohledu na formální kategorii, do které patří ... anebo najdou - ale značně do oficiální podoby upravenou, předžvýkanou a jim ke konzumaci předestřenou, zdání pravdy vyvolávající bajku - na kterou už obvykle nejsou zvědaví.

Jsou zvědaví na to dozvědět se pravdu o tom, jak to kde vypadá, proč to vypadá tak špatně a proč se s tím nic neděje - a nejméně pak poté, co ty které resorty převzalo bezobsažné a nic neříkající hnutí ANO, vedené estébákem Babišem.

Což zase není žádná, za ověřený fakt vydávaná domněnka, ale z věrohodných zdrojů ověřená realita.

A takovým lidem bych se, slečno mluvčí, tedy velmi rozpakoval sloužit. Natož se nechat vystavovat za jejich průšvihy a jejich podvody.

A ještě pro Vás, čistě vědecko-obsahový postřeh : Podvodník je ten, co podvody dělá, ne ten, co o nich napíše nebo je popíše a rozebere...

Logicky pak : Sprosťák je ten, co sprostě jedná, ne ten, co se tak o sprosťárnách vyjadřuje.

Lidi se soudí podle skutků, ne podle slov ...

A o médiích to platí dvojnásob. Přestože jim slova dominují.

_____________________

Babiš :

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10408111009-cesky-zurnal/214562262600003-matrix-ab

 

Tichý svatý Bartoloměj jistě žasne, jakou úctu k němu chová současné ministerstvo ...

Není patronem současného MSp jistě náhodou. Má asi sloužit jako jasné varování, jak bude justice za 20 let vypadat, budeme-li k ní mlčet. Bartoloměj byl totiž stažen z kůže a poté ještě ukřižován hlavou dolů ...

_____________________

 

 

 

 

 

 

Komentáře  

-1 # Ing. Jiří Fiala 2015-11-20 21:03
Olda :

Jirko, hledáš pravdu a spravedlnost tam, kde nikdy nebyla.

Lhali nám komunisti a tidleti noví, prý lepší, jsou daleko větší ksindl.

Slečna se bude kroutit jako had, ale myšlenku z ní nedostaneš.

Tomu se říká loajálnost, nebo také servilnost svému chlebodárci. :eek: O. :roll:
+2 # Tom 2015-11-20 23:50
Minesterstvu (a všem ostatním) bych vzkázal: pokud si jste tak jisti pravdou, dokažte to (nejen) čtenářům a nevymlouvejte se.
-1 # Ing. Jiří Fiala 2015-11-21 11:35
Pro policajty, byť bývalé, vždy nadstandardní pochopení v justici ... :D

novinky.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2015-11-23 14:17
"Mediální manipulace - nemoc české demokracie po roce 1989" - Doc. Mgr. Petr Žantovský, PhD.
www.youtube.com/watch?v=FF9D92KA7BY :-)

Bez přihlášení nemůžete vkládat příspěvky.