Přátelé starých pořádků -

- a samoživitelek. 

 

 Kdysi tak označoval Havel - tedy za "přátele starých pořádků" - komunisty a všechny, kteří se z jejich diktatury měli dobře. 

Dnes, po 30-ti letech, došlo, řekl bych, k výraznému posunu tohoto původního významu - a to do oblastí, řekl bych, Havlem vytvořených nebo z Havlovy vize profitujících. 

A sem bych zařadil především současné tzv. pravicové strany, tedy ODS - a hlavně - TOP 09. 

Kalousek prý varuje před Michálkem (z Pirátů), že je to Dzeržinskij i Urválek v novém vydání - a že prý by radši emigroval než žil ve státě, kde tento pán bude mít vliv na justici.

Kalousek se prý bojí o nezávislost justice ... 

Neznám pana Michálka, tedy jen z televize - ale dobře znám stav justice a stupeň zvůle, který se tam stal denně běžným.

Každý, kdo s tím chce něco dělat, je nutně vítán a má alespoň virtuální snahu o zlepšení chodu státu - což je (nebo by mělo být) pro poslance to středobodem jejich činnosti - a naopak : Každý, kdo jakkoliv hájí současný stav justice a brání jakýmkoliv změnám, ať už pod jakoukoliv záminkou (nejtypičtější pochopitelně je tzv. "nezávislost justice", což v praxi není nic jiného než vyloučení jakékoliv zodpovědnosti pro soudce, a to i za ta nejhorší zvěrstva, za která by v každém právním státě musel soudce nejen svléknout talár, ale nejspíše se i odebrat na druhou stranu pankráckého komplexu, v němž sídlí i Vrchní soud) je naopak "přítel starých pořádků" a už na první pohled podezřelou osobou, protože současný stav justice může hájit buďto naprostý hlupák, který nemá základní představu o tom, co se v ní děje - anebo s ní spřáhnutý mafián. 

Obávám se, že pro pana Kalouska platí druhá možnost. 

Takže : Údajně pravicový představitel údajně pravicové strany hájí postkomunistickou justici, plnou bývalých soustružníků a jeřábnic, vyškolených bolševiky ve dvouměsíčních kurzech, jak zatočit s třídními nepřáteli -  a dnes už hlavně jejich dětiček a vnuků. 

K tomu používá pravicovou rétoriku - s odkazem na nejhorší komunistické zločince, čímž de facto odsuzuje každého, kdo by se o reformu justice chtěl pokusit, do role znásilňovatele práva i demokracie. 

Což je dvojnásob nebezpečné. 

Jiný představitel této - prý pravicové - strany, senátor Czernin, hlasuje v Senátu pro uzákonění náhradního výživného, tedy pro neomarxistický, postkomunistický paskvil namířený proti tradiční rodině a jejím základním hodnotám. 

Přitom se vydává za křesťana a konzervativního politika, obhajujícího tradiční hodnoty. 

Tady bych - na rozdíl od Kalouska - sázel spíše na hloupost, protože ten člověk opravdu neví, která bije a kde se nachází a krom svého panství nezvládá už nic dalšího, tedy především základní orientaci v politice. Což je ovšem pro politika docela problém... 

Když už jsme u těch samoživitelek a pravicovosti... Tento odporný rusofilní a rusistický termín k nám samozřejmě zavedli komunisté, stejně jako samoživitelky samotné. 

A nutno zdůraznit, že na nich zakládá svou politiku každý populista, každá levicová strana. Protože ví, že obvykle žádné hodnoty nemají, jsou snadno ovladatelné a zmanipulovatelné a protože nemají vesměs co na práci, tak sedí doma, čumí na televizi - a podle ní také chodí volit. 

Čili, politické strany mají za to, že podpora samoživitelek jim přinese nemálo voličských hlasů, byť jinak jakkoliv bezcenných. 

Nejde tedy o nic jiného než o primitivní politický kalkul a podbízivost nehorším vrstvám obyvatelstva. Čirý a nefalšovaný populismus. 

Jestliže z předchozího odstavce jsme vyfabrikovali první důležitý postulát - ohledně justice - pak z této části můžeme vytvořit druhý, stejně závažný a stejně jasný. 

Zopakujme si je : 

  •      Každý, kdo hájí současný stav justice a brání jejím změnám, je přítelem starých pořádků a nepřítelem demokracie. 

 

  • Každý, kdo hájí samoživitelky a jakkoliv je podporuje, především pak prosazováním neodůvodněných výhod na úkor ostatních, nepodporuje rodinu, ale její rozbití - a  je to tudíž levičák a přítel starých (komunistických) pořádků. 

A na základě dvou výše uvedených postulátů se můžeme postupně dopracovat i ke zformulování jedné zásadní, mimotechnické pomůcky - tedy jak poznat pravicovou stranu nebo pravicového politika. 

Tady je : 

Pravicová strana nebude mít žádný problém jasně zformulovat a nahlas vyslovit postulát o svém programu v oblasti rodinné politiky, a to sice tak, že : - Končí s jakoukoliv státní podporou samoživitelek, ať už přímou, nebo nepřímou - a její podpora bude nadále zaměřena pouze na podporu a ochranu tradiční, funkční rodiny, a to tak, aby žít v této rodině bylo mnohostranně výhodnější - včetně podmínek finančních, nastavených státem - nežli žít jako samoživitelka. 

A bez ohledu na momentální šok, který tím může naprogramované a přednastavené a levicovou propagandou zpracovávané veřejnosti způsobit, toto bude hlasitě a všude hlásat. 

Pokud by někoho zajímalo, co je to podpora přímá - pak jsou to různé peněžní dávky nebo úlevy vyplácené právě samoživitelkám - a pokud jde o podporu nepřímou - pak je to postavení samoživitelek ve společnosti a přístup úřadů k nim, kde nutně musí přestat být jakkoliv preferovány, a to především u soudů (a jsme zpátky u justice).

Naopak, stát jim musí dát jasně na srozuměnou, že v něčem selhaly, v něčem, pro ženskou tak základním, jako je vytvořit a hlavně udržet funkční spokojenou rodinu - a že takovýto styl života rozhodně nezaslouží ani obdiv, a tím méně pak jakoukoliv státní podporu. 

Když už se tak rozhodly žít, budiž, ale se žádnou podporou státu, natož s nějakým zvýhodněním nemohou počítat, a to ani náhodou, spíše budou mít trpěné postavení na okraji společnosti, jako ten, kdo selhal a nesplnil svůj úkol. 

Jedině ten, kdo se nebojí toto nahlas vyslovit a stát si za tím - JE PRAVICOVÝ POLITIK. 

 A teď se podívejte, kolik jich u nás je... 

Víte, proč Babiš vyhrál volby, proč tak dlouho vládne - a proč totálně selhávají pokusy tzv. "pravice" ho srazit z vlády na kolena ? A proč v tom nemohly nic změnit ani demonstrace pro masové naivy, pořádané milionářským spolkem ? 

Protože naprostá většina politiků u nás je pravicových jen prohlášeními, nikoliv skutky - a protože následně volič nedokáže rozpoznat (a ani to za současných poměrů dost dobře nelze), v čem je vlastně rozdíl mezi tzv. pravicovými stranami - a Babišovými populisty, když se v praxi chovají všichni stejně. 

Stejně podbízivě masám, obvykle těm nejhorším společenským skupinám, protože ty bývají nejpočetnější - a za příslib žvance zvolí kohokoliv, především pak toho, kdo jim to jasně řekne a slíbí. 

Současná "pravice", ve skutečnosti praktikující levicovou politiku, voliče jedině zmate - ten se nutně ptá, v čem vlastně jejich tzv. pravicovost spočívá - a následně, pokud volí za žvanec, volí toho, kdo mu to jasně řekl - a to byl přece Babiš. 

Pravicoví voliči pak zoufale nemají koho volit, nechodí k volbám nebo tam svůj hlas hodí podle momentální nálady, bez hlubšího výběru a odůvodnění. 

A kdo z toho těží ? Zase jen populisté, jejichž výhodou je, že jsou alespoň populisty veřejnými a otevřenými, otevřeně a jasně to o sobě říkají - takže pak jim tento typ voličů také jasně rozumí... 

________________

________________

 

Kalousek se bojí  o nezávislost soudů : 


https://echo24.cz/a/SgMw3/kdyz-se-michalek-dostane-k-moci-opustim-zemi-rika-kalousek-boji-se-o-nezavislost-soudu

 ________________

 

Když nejsou peníze na dárky ani kapra. Samoživitelé o svátcích živoří - Seznam Zprávy (seznamzpravy.cz)

 

Levicová média nám - a zejména o Vánocích - předvádí tradiční tirády o "chudinkách samoživitelkách" - jak nemají na kapra a na čokoládu na stromečku. 

Hlavně, že většinou mají na cigarety, kafe, chlast a šminky. 

Každý, kdo píše tyhle bláboly, je klasická stará struktura, i kdyby jí bylo dvacet. 

Jsou totiž skupiny obyvatel, které jsou na tom ještě mnohem hůř než tzv. samoživitelky, všude preferované, o těch se ale decentně nemluví. 

Z praxe mě napadají třeba křivě obvinění otcové. 

Typická situace : Otec, křivě obviněn z domácího násilí. Vyhozen - úředně - na ulici. Nejen bez dětí a bez prostředků, ale také bez střechy nad hlavou. Následuje obvykle a pravidelně vyhazov ze zaměstnání. Nemluvě o odtažení a isolaci všech známých a přátel.  Vězení je pak pro něj vlastně úlevou, vysvobozením, protože tam je aspoň teplo a má kam hlavu složit. 

Pak se - má-li dostatek energie vlastní nebo známých - po měsících prokáže, že si to madam s nim žijící všechno vymyslela, nebo přinejmenším hodně přikrášlila a zveličila... 

A - co ? Stane se něco ? Půjde se mu někdo omluvit ? Vrátí mu někdo práci, společenské postavení a důstojnost ? 

Nikdy nic, nikdy nikdo. Musí si sám podat žalobu, aby se dočkal alespoň nákladů řízení. 

Škody na vztazích s dětmi mu nenahradí nikdy nikdo, ba, co víc, nikoho ani nenapadne, aby se mu omlouval nebo ho nějak odškodňoval. 

A - co ?? 

Píše o tom někdo články ? Pořádá na něj někdo sbírky ?? 

 

Jen si to představte : 

Vánoční sbírka na křivě obviněné domácí násilníky !!! Nemají kde spát, nemají kam jít, o všechno přišli, veřejnost jimi pohrdá - ač nikdo neví, čím se vlastně tak strašně provinili... 

 

Co myslíte, koho by to dojalo a kdo by přispěl - po takovýchto mediálních masážích veřejnosti - o chudinkách samoživitelkách ??? 

___________

 

Kdysi se ženy musely o Vánocích omluvit mužům za své chyby. Obnovíte starou tradici? | Reflex.cz

 

Aneb : Staré, známé slovenské přísloví : Ženu raz týždně treba zbiť. Ona už vie, za čo... 

Já bych k tomu dodal : Jak kterou. Neplatí to všeobecně. Ale znám rozhodně typy, kde platí jiné - české -  přísloví : Škoda každé rány, která padne vedle... 

____________________

___________________

Komentáře  

0 # Ing. Jiří Fiala 2020-12-26 13:10
Korupce ničí férovost ...

Chce snad říci, že kdyby férovost neničila, tak by nezasahovali ??

seznamzpravy.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-12-26 13:15
obhájce pražského VS Jan Januš :

Vrchní soud na Sovákovu kauzu tvrdě doplatí. Přitom se tam dějí i dobré věci

irozhlas.cz/.../...

_______________

Úžasné ... ŽE se na soudě, který má několik desítek soudců a je nejvyšším odvolacím orgánem v Čechách, přičemž platy jeho soudců jdou do desítek milionů měsíčně, děje občas i něco dobrého - je fakt uklidňujícím zjištěním...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-12-26 13:17
I za zpackaný pokus o vraždu Navalného odměna: byteček v Moskvě

www.forum24.cz/.../
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-12-26 13:17
Spolupracovnici Navalného Sobolovou obvinili z vloupání. Natáčela v domě příslušníka tajných služeb

irozhlas.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-12-26 13:21
Lidé, kteří se nezaslouženě a bez dostatečného intelektuálního pozadí dostali ke zcela nepřiměřeným funkcím, končívají pak rychle :

irozhlas.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-12-26 15:39
MOTTO 21

Největší facák je ten, když povinného upozorníš , za co je placen.
( Ale to už musejí být zbraně nabity a odjištěny .. )

+F+
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-12-26 15:40
Česko tíží balast stále platných stoletých zákonů

zpravy.aktualne.cz/.../...
_______________

Hlavně, že vymýšlí pořád další a další ...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-12-26 15:43
Nechápu, že se mohl dát s takovým gaunerem dohromady...

www.forum24.cz/.../
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-12-26 17:43
Mají doplatit 18 milionů na úrocích z Rathovy kauzy, i když ta pozastavila všechny dotace :

seznamzpravy.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-12-26 19:37
A z České námořní plavby je realitka. To jsou věci ? O.

zpravy.aktualne.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-12-26 19:38
Za blbost se platí. J.K.

Hoteliér o Vánocích pomohl stovkám lidí. Teď bojuje za svůj hotel - Seznam Zprávy (seznamzpravy.cz)
_________________

seznamzpravy.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-12-26 19:40
Těžká porucha osobnosti :

Psychopatia je ťažká porucha osobnosti, psychopati sú prevažne veľmi nebezpeční. V ktorých oblastiach pracuje najviac psychopatov? Podľa expertov ich najviac nájdete medzi vedúcimi pracovníkmi (politikmi), právnikmi, sudcami, úradníkmi, tu si pozrite aj ostatné… – CZ 24 News

cz24.news/.../
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-12-26 21:12
Odměna pro zdravotníky sdělena tiše,
a jaká bude pro estébáka Bureše?
A pro bambulu Prymulu a slouhu Blatného?
Prdel z toho mají vrabci v ČR na střeše.
Když ty ubožáčky vidím,
vůbec nic jim nezávidím
a v hlouby duše se za ně stydím.
Jsou nemocní honbou za majetkem,
komu slouží?
Těm, co nás ovládají za velkou louží.
J:K.
Babiš: Odměna pro zdravotníky by mohla být podobná jako za jaro - Novinky.cz
_____________

novinky.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-12-26 21:14
Prase v Praze ohrožovalo lidi : Zapomněli dodat, na kterém soudě...

A co prasata v poslanecké sněmovně a senátu.Ta nás neohrožují? J.K.


Prase v Praze ohrožovalo lidi, hlídka ho musela zastřelit - Novinky.cz

Senát zamítl zákaz diskriminace nenaočkovaných lidí. Chyběly dva hlasy - Sputnik Česká republika (sputniknews.com)
_______________

novinky.cz/.../...

cz.sputniknews.com/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-12-26 21:15
Šikanou za novou Normalizaci. J.K.
Šikanou za novou Normalizaci – CZ 24 News
____________

cz24.news/sikanou-za-novou-normalizaci/
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-12-27 13:35
Překvapivá zjištění týmu českých vědců v Brně : Dodržují-li se rozestupy + roušky, je riziko nákazy Covidem na poště nebo v obchodech nulové...

Zavírání obchodů je z tohoto pohledu holým nesmyslem a šikanou jejich vlastníků, i zákazníků...

www.forum24.cz/.../
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-12-27 13:37
Pozor na paralýzu obličeje...

cz24.news/.../
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-12-27 18:30
Není se čemu divit


Těm, kdo se dověděli, o co skutečně jde.

zpravy.aktualne.cz/.../...

Jenže - kdo si je dnes v ČR a tím spíše na Západ od ní vědom, že nešlo o žádnou protikomunistickou revoluci, o žádnou cestu k prosperujícímu tržnímu hospodářství?

Nešlo...Cestou k prosperujícímu tržnímu hospodářství privatizace skutečně byla a bude vždycky, JENŽE - cesta k cíli vede přes podstatné zvýšení produkce přidané hodnoty. Tedy ziskovost, návratnost vložených investic. Čili: Lidé pro management, kteří jsou takové hodnoty schopni zajistit. Komunisté a StBáci či vexláci, kteří měli tehdy peníze - to nebyli, neboť se nejednalo o peníze, získané v efektivním hodnototvorném procesu. Pokud se V. Klaus slovně oháněl, že napodobuje Margaret Thatcherovou (která napravovala britské hospodářství po socializačních experimentech předchozích labouristických vládách), pak podstatný rozdíl v privatizaci české a britské je, že ty největší britské peníze pocházely z efektivního hodnototvorného procesu. Nikoliv ze zneužívání obecného nedostatku jako české. Prostě a jednoduše: Kdo byl dobrým hospodářem, bude dobrým hospodářem i v budoucnu. Kdo byl vexlákem či nabyvatelem partajních všelijak získaných peněz, se privatizací nestane hospodářem.

1989 nebyl žádným pádem komunismu, jen předstíranou porážkou marxistmu-leninismu. Jen jednou etapou komunistické dlouhodobé dalekosáhlé strategie, která byla podrobně rozpracovávaná sovětskými a čínskými tajnými službami na mnoho desetiletí dopředu v letech 1958-60 a odsouhlasena na setkání 80 bolševických stran a hnutí v Moskvě v listopadu 1960. Její realizace začala předstíranou sovětsko-čínskou roztržkou za dob Maa a Chruščova....A dnes, třebaže jsou komunisti co do počtu mrňavou menšinou dokonce i v bývalých komunistických zemích, i asi v Číně, kde většina členů vstoupila jen kvůli postupu ve své kariéře tak, jak to pamatujeme, tak ti opravdoví komunisté, ti co sedí na vrcholu ohromné pyramidální struktury komunistické moci, jsou velice uvážliví a vědomí revoluční stratégové, sledující velice starý scénář. Nikdo je rokem 1990 z Kremlu nevykopl. A jen si vzpomeňte, jak i Havel se vší vehemencí vystupoval proti jejich potrestání, vyloučení z rozhodování o zemi a jejího lidu, proti eliminaci StBáků. V r. 1889 jen komunisti akorát stáhli sami rudou vlajku, v r.1990 i z Kremlu. Další dějství jejich strategie pokračovalo zavedením plurality politických stran, ovšem jen jako kamufláž, neboť cílem bylo je ovládat a podřídit svému vlivu. Tomu pomáhali disidenti, které si komunisti ve smyslu této strategie po léta vychovávali, přičemž ti občané, kteří se přidali k nim z nejupřímnějších pohnutek boje za svobodu, byli postupem času vytlačeni z veřejného povědomí, pomluveni, vyhazováni z práce, nebo nuceni i po roce 1989 odejít ze země. Západ, a USA na prvním místě, ovšem tento trik komunistů zbaštili i s navijákem - přijali tyto "revoluce" jako opravdové. A dnes jen sklízíme smutné výsledky. StBák premiérem, komunisté opět již více otevřeně rozhodují o osudu našich občanů, zůstala jejich justice, která dnes je akorát velice špatnou, ba hluboce pokleslou parodií na spravedlnost.

A ekonomika? Už v r. 1990 lidé, kterým se podařilo vidět do věci, varovali, že směrnicí komunismu je dělat vše, aby hospodářská reforma nebyla úspěšnou, aby časem vzrůstala nespokojenost obyvatel - a touto cestou byly navozovány levicové nálady. To jsou upozornění z roku 1990...A zde máme vysvětlení, proč nejen ČNP, ale i jiné podniky, které mohly být podstatně restrukturovány a orientovány na požadavky trhu s efektivním využitím výlučných know how coby nástrojem produkce co nejvyšší přidané hodnoty, byly zkrátka rozprodávány, někdy dokonce i jako šrot za pár babek...

Freeeurope
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-12-27 20:23
Na cholesterol má vliv hlavně stres :

ferty.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-12-28 12:28
K Vašemu poslednímu článku :

Zdravím Vás!
Je to přesně tak, jak píšete. A pokud Kalousek začne kejhat, že je ohrožena demokracie, myslím, že je to přesně naopak. Stejně jako když kejhali s Trautenbergem, že je ohrožena demokracie v radě ČT, kde se velmi ohrazovali proti práci p. Lipavské. Jakmile tahle pakáž začne plakat, vím, že se něco děje tak, jak má.
S pozdravem
B.
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-12-28 16:03
Cit: „….K Vašemu poslednímu článku ….Je to přesně tak, k, jak píšete. A pokud Kalousek začne kejhat, že je ohrožena demokracie, myslím, že je to přesně naopak….“

Ano přesně tak vidíme toto zrovna na příkladě dění v Polsku: StBáci, význační členové někdejší PSDS (Polské sjedn. deln. Strany = komunisti), a ti z disidentů, které si před r. 1989 dlouhodobě komunisti „pěstovali“, včetně části celebrit, jež si jako „odpůrce režimu“ také komunisti pěstovali před r. 1989, unisono řvou, jak současná vláda podkopává demokracii, donáší na ní Sörösovým pacholkům i levicovému establishmentu EU – v němž se navíc jako jedna z nejaktivnějších bojovníků profiluje Jourová, dcera držitele propůjčeného bytu s kr. jm. „Kontrolor.“

Freeeurope
_____________

A mně bylo hned divný, když byly ty první volby s Burešem, že si Jourovou tak rychle osvojil a ještě ji začal vydávat za "oběť justice", ač na Ruzyni ztrávila sotva 3 týdny - a byla z toho na dalších 5 let úplně hotová...

Pak, když se objevily ty zprávy o jejím otci a konspiračním bytě, začalo mi být jasno.
Pro estébáka Bureše - to nejlepší doporučení. Ani dál už nemusel nic prověřovat... Prostě - Jeho člověk. Proto si tak rychle padli do noty.
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-12-28 16:14
wpolityce.pl/.../...

No prosím, sotva dopisuji krátký komentářík, už na mne z obrazovky civí palcové titulky - dcera StBáka s kr.jm."Kontrolor", která dokonce údajně někde tvrdila, že se angažovala proti komunismu, opět nezamýšlí slevit ze své války proti Polsku a Maďarsku.

Pokud jde o kategorii StB "držitel propůjčeného bytu", tak podle směrnic MV z tehdejší doby museli projít velmi přísnými prověrkami nejen všichni rodinní příslušníci agenta, nýbrž dokonce i lidé ze společenského okolí agenta.

Z téhle směrnice vyplývá, že všichni museli o činnosti agenta vědět a podílet se na ní. Není náhoda, že do orgánů EU ji delegoval "Bureš".

Česká media všech orientací, pokud si všímají vůbec Polska, tak výlučně jen šíří fake - jenže to je znakem země, kde komunisté ovládají z pozadí celé politické spektrum (které víceméně jim slouží jako liberální či (pseudo)demokratická kamufláž, jak jsem v příspěvcích tohoto vlákna již uvedl).
Freeeurope
___________
Kdyby estébáci neovládali celé politické a mediální spektrum, tak by tyhle stránky přebírala rovnou televize v hlavním vysílacím čase.

Resp. poměry na nich popisované by do měsíce nebyly nadále možné...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-12-28 18:19
wpolityce.pl/.../...

Ještě neskončil první den po svátcích, a nabývá publicita Jourové na obrátkách. W. Waszczykowski je býv. ministr zahraničí, titulku článku český čtenář porozumí, i když není polonistou.

Zkrátka Jourová nehodlá dodržovat nedávnou kompromisní dohodu mezi Polskem a Maďarskem na straně jedné a Evropským Parlamentem na straně druhé.

Upřesnil bych ovšem hodnocení pana Waszczykowského - v tom, že jde už o otevřenou akci celého podzemí reliktů komunistických tajných služeb v čele s StB a východoněmeckou Stasi a Sörösem.

V té dohodě Poláci s Maďary prosadili, že nebudou kráceny finance EU za nedodržování právního stavu (důvod: Není definováno, co je právní stav, tudíž pod heslem "porušování právního stavu" může kdokoliv uvést cokoliv, a místo toho prosadili do smlouvy možnost krácení v případě finančních deliktů...A Jourová kryje ty Burešovy...)

Freeeurope
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-12-28 16:10
Stát v současnosti vede organizovaná zločinecká skupina v čele s rusofilním ožralou a podvraťákem z StB.

u-blogidnes.1gr.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-12-29 15:43
arogance odchovanky StB na mezinárodní scéně nadále nabývá na publicitě :

Komentáře nad vyhrožováním Jourové Polsku neberou konce, ty následující se objevili v průběhu dne jen do 15.30...
wpolityce.pl/.../...
NAŠE INTERVIEW: Prof. Grabowska o vyhrůžkách Jourové: „Neslýchané, že veřejně vyhrožuje jiným státům. To paní komisařku diskvalifikuje".
Nelíbí se mi, že za registraci eventuálních aktů porušení právního stavu už od nového roku mají zodpovídat dva komisaři. Říkali jsme, že potvrzení porušení právního stavu musí být dokázáno a potvrzeno nezávislým orgánem. Zatím paní komisařka, které vyhrožuje, že se vezme za Polsko a Maďarsko, takovým orgánem není. Tento projev je pak školácká absence diplomacie - hovoří prof. Grabowska, profesorka ústavního práva a přednášející na univerzitě.
wpolityce.pl/.../...
wpolityce.pl/.../...
Rozsudek Evropského Tribunálu Spravedlnosti týkající se proslulé polské kauzy z doby před mnoha měsíci v jedné části rozsudku říká, že organizace justice náleží do gesce členského státu. Bylo by dobře, kdyby paní komisařka Jourová si časem přečetla rozsudky Evropského Tribunálu Spravedlnosti a časem také smlouvy, aby viděla, že mluvením o porušování právního stavu ten právní stav sama porušuje.

Inu, arogantní způsoby, jakým byli StBáci a jejich odchovanci přivyklí v jednání s občany v jejich domovské zemi, nyní dcera držitele propůjčeného bytu agenta "Kontrolora" Špaka z Třebíče praktikuje proti nejvyšším představitelům jiných členských zemí EU. (Pochopitelně tuto skutečnost v CV k aspiraci na eurokomisařku zamlčela).

Freeeurope
0 # Ing. Jiří Fiala 2021-01-06 21:44
Zákon o náhradním výživném....

www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-588?text=183%2F2006

Bez přihlášení nemůžete vkládat příspěvky.