Nechtěná svědectví jsou ta nejpravdivější...

Aneb : Rozeberme si jednu typickou samoživitelku. Už pro případ mnohých dalších... Stejných. 

 

Je po Vánocích, do Silvestra ještě kousek - a tak když se nám naskytne výjimečně příhodný příklad k rozebrání typických vad opatrovnické justice a opatrovnictví, proč to neudělat... 

V článku

"Než soud rozhodl o školce, vyrazila dvojčata do školy"

 

nalezneme i následující příspěvek. Jisté Marcely Skřipcové : 

Marcela Skřipcová
Před 5 hodinami

Tak já mám zkušenost s OSPOD, Okresním i Krajským soudem v Olomoucí. K soudům nemám výhradu. Měli jsme vzdy soudkyni. Nezdálo se mi, že by mi jako matce nadrzovali. Horsi je OSPOD. Ten nadrzuje otcum. Otec taky chtěl stridavou péči. Jenže znalecké posudky prokázali, že každý máme úplně jiné názory na výchovu ,neshodneme se na ničem a dítě potřebuje jednotný styl výchovy. Navíc se tehdy 5-lete dítě vyjádřilo, že jeho přání je být u matky a dle psychologickeho posudku pro něj není vhodná střídavě péče. A propagatorum střídavě péče (většínou otcum, kterým se nechce platit plně výživné) bych doporučila si najít na netu názory jiz dospelych dětí, kteří prosli stridavou péčí! Píší, že je to nejhorší, co jim rodiče mohli udělat. Otcum, co chtějí stridavou péči bych také doporučila vzít se do dítěte, které si musí každý týden balit věci a být v jiném prostředí. Jak dlouho byste vy vydrželi se balit a jezdit každý týden do jiné práce a kolektivu? Takto má dítě pocit, že nikam nepatří.

 

 

 

Ponechme teď stranou závratnou rychlost rozhodování justice, která je na příkladu dětí zvláště dobře vidět - protože to, že děti rostou a rychle dospívají, je naštěstí přirozený přírodní jev, na kterém nemůže ani sebezvrácenější justice nic změnit.

Pod čarou lze k tomu dodat snad jedině to, že taková justice, jaká je zde popsána, je zadarmo drahá, což ostatně na těchto stránkách tvrdíme konstantně 16 let. 

A pojďme se podívat na "samoživitelku" a její převratné názory a postřehy. Pro "argumentaci" soudkyň ostatně typické... 

K soudům nemá výhrady... Bodejť by měla, když ji celou dobu bezdůvodně a bezostyšně nadržovaly a preferovaly ji. Tak pak logicky - nemá výhrady... O to víc - těch výhrad - nejspíš bude mít protistrana... 

"Měli jsme vždy soudkyni..." Jak jinak, že ? Justice, a zvláště ta opatrovnická, je u nás - bohužel a tradičně - dlouhodobě doménou na nic dobrých bab, které jsou obvykle v jiných odděleních soudů nepoužitelné. Stačí si připomenout - jako typický příklad - právě odstoupivší a do důchodu raději zmizevší Lehmannovou z České Lípy.

Až budete na Silvestra bouchat šampus, nezapomeňte i na tento důvod - protože tuhle babu už v justici naštěstí nepotkáte. Zato desítky jejích "kolegyň" ano. 

"OSPOD nadržuje otcům.." Který a kde ?? Neznám takový. Pokud dotyčná ospoďačka nebyla zrovna do tohoto konkrétního otce čerstvě zamilovaná, dá se podobnému tvrzení věřit jen ztěží. Zato důkazů o opaku jsou desítky a právě tyto stránky jsou jich plné. 

V Chrudimi OSPOD otevřeně radí matkám, jak se zbavit dotěrných otců, kteří přeci jen chtějí vychovávat svoje děti, alespoň občas. Ve Velkém Meziříčí (soud Žďár) je pro OSPOD dítě v péči otce takovým nestravitelným pamlskem, že dotyčná ospoďačka už přes rok nedělá nic jiného než vymýšlí, jak mu dítě zase sebrat - a to za stavu, kdy u něj syn žije - v klidu a pohodě - už 6 let a hlavně : Kdy bylo otci dítě předáno poté, co matka ve své výchovné roli - ostatně jako v mnoha dalších - zcela selhala. Tak ani za tohoto stavu nedává OSPODu spát, že dítě žije spokojeně u otce. 

A jinde je to v různých obměnách podobné. 

OSPOD je bezesporu nejhorší složkou opatrovnictví, ještě horší než soudy samé - a chybí tam, pokud jde o vzdělání a odborný přístup, naprosto všechno. Od základních instrukcí přes metodické pokyny po - a to zejména - účinnou a efektivní kontrolu. Za celá desetiletí nikdo pro tyto dosti důležité úřady nevypracoval vůbec nic. Pracovnice masově nadržují matkám, často ani neví, co by vlastně měly správně dělat a jak by jejich činnost měla v praxi vypadat.  Bohužel. 

"Neshodneme se na ničem a dítě potřebuje jednotný styl výchovy..." 

Když si tohle přečtete, je vám hned jasné, kdo asi takovýto "posudek" mohl zpracovat. 

Dítě jistě že potřebuje jednotný styl výchovy, jenže o tom může být řeči jenom pokud žije s oběma rodiči. 

Pokud se rodiče rozvedli a zejména, pokud už mají své - jiné a nové - rodiny - je naprosto absurdní, aby někdo na tomto naprosto směšném a neudržitelném argumentu postavil nedoporučení střídavé péče. Protože ve dvou různých rodinách nikdy jednotný styl výchovy nebude. Jestliže se tak přesto stalo, svědčí to jedině o tom, že pro opatrovnictví připravené nemáme nejen ospod´ačky a soudkyně, ale ani žádné soudní znalce, kteří by se v problému alespoň základním způsobem orientovali - nebo chtěli orientovat. A ne jen papouškovat to, co od nich soudkyně, stejně plánující svěřit dítě matce, chtějí slyšet. 

Jestliže se dotyční rodiče "neshodnou na ničem", pak je otázkou, proč vůbec spolu mají dítě.

Asi jenom proto, aby se mu pomstili. 

A když už jsme u toho, co dítě potřebuje : Potřebuje jednak oba rodiče (nic lepšího než společná nebo střídavá péče mu je nezachovají), jednak - a to hlavně - cítit jejich lásku. 

To, že jsou různí - a mají tedy i různé pohledy na svět, i na výchovu - to je daná věc a pokud je zde nějaká role soudu, tak leda v tom vyzdvihnout a ohodnotit (alespoň verbálně) lepší a zodpovědnější z obou stylů výchovy. A nic víc. Na ostatní dítě stejně přijde až v dospělosti. 

Teď přijde to nejlepší... 

"5-ti leté dítě se vyjádřilo, že jeho přání je být u matky, a proto - podle posudku - není pro něj vhodná střídavá péče...

K tomu zbývá dodat jediné : Jméno autora tohoto "posudku", čí spíše a pravděpodobněji autorky. Protože o tom, že by mu (jí) měla napříště být odebrána licence soudního znalce a jeho mocné kulaté razítko, není vcelku žádných pochyb. 

5-ti leté dítě nemá co rozhodovat o svých rodičích -  a znalec je první, kdo by to měl vědět. Z citovaného komentáře se - bohužel - nedočteme jednu dosti zásadní okolnost, a sice - jak dlouho před zpracováním posudku už bylo dítě v péči matky, či jak dlouho už žilo jenom s ní. 

Protože každý zodpovědný a erudovaný dětský psycholog by měl vědět, že normální zdravé dítě mezi rodiči nerozlišuje a nepreferuje - a na otázku, se kterým z rodičů by chtělo žít - se obvykle zmateně zarazí a neumí odpovědět. TO JE TAKÉ JEDINÁ SPRÁVNÁ REAKCE ZDRAVÉHO DÍTĚTE. 

 Pokud dítě delší dobu, a zejména při vystavení posudku, žije jen s jedním z rodičů, je naprosto a předem jasné, co na takovou otázku odpoví - a zodpovědný znalec by ji vůbec neměl pokládat. 

Ergo - takto formulovaný závěr znaleckého posudku, nota bene u 5-ti letého dítěte, je bezcenný a pokud o něčem svědčí, tak pouze a výhradně o neupotřebitelnosti a nulové kvalifikaci "znalce", jenž tenhle blábol vystavil - natož aby se o něj opíral následný rozsudek. 

5-ti leté, ale ani starší dítě se navíc nemůže k formě péče vůbec vyjadřovat, protože obvykle zažilo jen jeden typ péče - zde zjevně výhradní péči matky - a tudíž nemá ani sebemenší představu o tom, co vlastně ostatní typy svěření do péče pro něj znamenají a jak by je (z)trávilo. 

 

Propagátorům střídavé péče bych doporučila si najít na netu názory jiz dospelych dětí, kteří prosli stridavou péčí! Píší, že je to nejhorší, co jim rodiče mohli udělat

Ponechme stranou pravopis (a vůbec jazyk) "samoživitelky", plný hrubek - což ostatně jen dokresluje, jaký typ populace je podporován nejrůznějšími úlevami a podporou samoživitelek, naposledy zviditelněný Senátem a jeho hlasováním o náhradním výživném, a co asi ty jsou schopny vychovat za příští generaci, a zaměřme se na věcnost sdělení. 

Prý je pro děti, ty, které střídavou péčí prošly, tato forma tou nejhorší možnou - a samy o tom vypovídají... 

Pak má asi paní samoživitelka nějaké divné zdroje informací (a - řekněme rovnou - feministické) - a nelze než jí doporučit film Střídavka, popřípadě ještě Střídavka po 10-ti letech, kde skutečně a autenticky vypovídají děti ze střídavé péče o tom, jaké ztrávily dětství ve dvou rodinách - a nemohou si to vynachválit. A to dokonce i za situace, kdy tato péče byla praktikována nejen mezi různými městy, ale dokonce i mezi dvěma různými státy, jako v příběhu Barbory Srncové, mezi ČR a Švédskem.

Ne že to dítě, takto vychovávané, nikam nepatří - ale naopak : Má domovy dva. Pokud je to věc mezinárodní, tak má i dvě vlasti, dva rodné jazyky, kterými stejně plynně hovoří - prostě bilinguální a bikulturní dítě. 

Takové dítě může mít jedině výhody a prospěch z toho, že už z rodiny toho zná a umí mnohem víc než dítě běžné - a to se naopak musí všechno pracně učit, chce-li se dostat na stejnou úroveň. Tedy - druhý jazyk, i kulturu. 

"Vžít se do dítěte, které si musí každý týden balit věci..." 

A proč každý týden ? Proč třeba ne jednou za 14 dní ? Nebo jednou za měsíc ? 

A - při výhradní péči - si snad dítě věci nebalí ? Madam samoživitelka nám snad chce rovnou říci, že dítě nehodlá - při výhradní péči - předávat druhému rodiči ?? 

A pokud hodlá, tak snad k němu odjede nahé ? 

Dítě s rozvedenými rodiči VŽDY  bude pendlovat mezi jimi oběma, a je jen otázkou, kdy, jak často a na jak dlouho. 

Pokud ovšem - a to zde máme verzi třetí, pro dítě bezesporu nejhorší, přesto u nás velmi běžnou - nepřijde o druhého z rodičů, toho, jemuž do péče svěřeno nebylo, úplně. 

Takové dítě, pokud se jedná o rodiče, jenž o výchovu dítěte stál a dělal všechno možné, aby se na ní mohl podílet, je pak doživotním psychickým mrzákem.

Obvykle zcela nesamostatným, závislým na matce až do důchodu (dítěte, ne matky) - což některým matkám vyhovuje, jiné pak v dospělosti neví, jak se dítěte zbavit, zejména pokud začne fetovat a krást, což takto vychovávaným dětem vcelku akutně hrozí - a také se to často reálně stává. 

A poslední blábol, který zde okomentujeme, bude tenhle : 

Otcům, kterým se nechce platit plně výživné ...

Propagátoři stříavé péče jsou prý hlavně otcové, kterým se nechce platit plné výživné... 

Dotaz : Co to je - plné výživné ?? Co tím básnířka chtěla říci ? 

Chce snad madam samoživitelka říci, že pokud je dítě ve střídavé péči, platí se poloviční výživné ?? 

Za situace, kdy žádné závazné tabulky pro výpočet výživného nejsou dány, stejně, jako není nikde řečeno, že při střídavé péči se výživné neplatí nebo se platí jen z polovic, je výraz "plné výživné" holým a zjevně feministickým nesmyslem - neboť o žádné výši výživného, jež závisí pouze a výhradně od zlovůle dané soudkyně a stupně její zakomplexovanosti, nelze ani zpětně říci, jestli je plné, částečné nebo poloviční. 

A řekl bych, že ti (ano, opravdu hlavně otcové), kteří o střídavou péči usilují, mají na myslí výživné - jako poslední motiv. Jako ten hlavní - a často i jediný - mívají - alespoň podle mých zkušeností - reálné obavy o to, že pokud bude dítě svěřeno pouze matce, už se k němu nemusí dostat - a také už nemusí mít na jeho další výchovu žádný vliv, včetně volby povolání, partnera, školy, atd. 

Nebudou tedy ani moci zabránit tomu, pokud by s dítětem bylo nakládáno hrubě, pokud by bylo týráno, apod. A jako jediná funkční pojistka proti tomuto zlu - a vlastně i rezignaci na výchovu vlastních potomků - se jeví - jedině a výhradně - střídavá nebo společná péče. Obou rodičů. 

______

ZÁVĚREM : Tak, jak za totality se noviny musely číst mezi řádky - a mezi nimi se občas i něco důležitého dalo vyčíst - tak i tady ... 

Zprávu, kterou nám paní samoživitelka poskytla, je nutno číst asi takhle : 

Okresní i Krajský soud v Olomouci jsou vyhlášenými feministickými hnízdy. Soudí tam skoro výhradně samé soudkyně, ty bezostyšně preferují matky. Jaké matky, toho je názornou ukázkou jazyk i gramatika, jakož i styl vyjadřování autorky výše uvedeného komentáře.

Tyto soudkyně  - na podporu své nezákonné opatrovnické praxe - zadávají tzv. "znalecké posudky" pouze předem vytypovaným "znalkyním", jež následně produkují odborně bezcenné bláboly na podporu péče matek, neboť jedině to chtějí soudy slyšet a k ničemu jinému by stejně nepřihlížely... 

 

 A pokud si umíte zprávy takto správně přečíst - pak jste právě dostali i poměrně cennou informaci,  s čím asi můžete u olomoucké justice v současnosti počítat... 

 

______________________

______________________

 

 

 

 

_______________________

_______________________

Komentáře  

0 # Tomáš Jadlovský 2020-12-29 18:01
Snůška tradičních feministických blábolů. Ale nezapomínejme, že je vždy v těchto diskusích můžeme zrcadlit a se stejnou logikou na ně odpovídat. Matka nechce střídavku a péči obou rodičů, protože je nenažraná a chce otcovy peníze. Matkám odmítačkám doporučujeme filmy, zmíněné v textu. Naopak, údajné dospělé děti nespokojené se střídavkou jsou anonymní bláboly, které šířil svého času Jeden domov. Pokud matka cítí, že dítěti škodí žít ve dvou domovech, může navrhnout jediný domov u otce a sama si bude dítě brát na styk, ale ne moc často, aby dítě nebylo příliš zatížené stěhováním. Volný čas pak využije na zvýšenou pracovní aktivitu, aby dítěti mohla platit co největší výživné. Cože, dámy, vy nesouhlasíte? Že vy nechcete platit plné výživné? A dále přesně podle jejich blábolů.
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-12-29 21:10
Polský postřeh o Jourové :

Profesor Ryszard Legutko je polský filozof a politik, profesor humanitních věd, publicista, autor knih se sociálně-politickou tematikou, překladatel, znalec a komentátor filosofického díla Platónova. V letech 2005 -2007 (tj. za první vlády PiS) byl senátorem, do r. 2009 státní sekretář Úřadu prezidenta (Lecha Kaczynskéhoú, a od té doby poslanec evropského parlamentu. V nemainstreamových mediích potkáme interview s ním i jeho komentáře poměrně často. O Jourové nad jejím postvánočním vyhrožováním jeho zemi mj. říká:

...Pokud jde o paní komisařku Jourovou samu, je to vlastně její portfolio. Mimo to nic víc na práci nemá. Paní Jourová návdavkem - abych to řekl delikátně a neurazil - není nejinteligentnější osobou na světě. Také ne do konce chápe všechny právní otázky a počíná si trochu dle principu drožkářova koně - má se tím zabývat tak to bude dělat dál. Pamatujme, že paní Jourová je Češka. Do komise byla vyslána premiérem Babišem. Česká vláda není u EK také dobře zapsána a ta zesílená palba, kterou paní Jourová směruje na Polsko a Maďarsko, poněkud také odtahuje pozornost od eventuálních problémů české vlády. K tomu též třeba přihlížet..."

Freeeurope
__________
Shrnuto a podtrženo : Ideální člověk pro Bureše a jeho nohsledy...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-12-29 22:08
Jak velký bordel do malé české země se vejde.
Bez známky sebemenšího strachu,
smrad zakryje pohlcovač pachu.
Co víc bychom si mohli přát?
Abychom mohli vlastnoručně zdarma vydesinfikovat tento prohnilý,
estébáky řízený a uměle zadlužovaný a rozkrádaný náš stát.
J.K.

Svědek z aféry Dezinfekce: Šatny a záchody větší než fotbalové hřiště - Seznam Zprávy (seznamzpravy.cz)
_____________

seznamzpravy.cz/.../...
0 # Allan 2020-12-30 16:14
Bc. Petra Mužíková, DiS a její vedoucí Mgr. Zitová z Kutné Hory jako jiné Ospod pracovnice ignorují zájem dítěte, avšak tyhle dokázaly navrhnout výhradní péči otce. To je mlem zázrak. Přestěhujte matky s dětmi do obvodu Kutné Hory a přejte si tyhle dvě hlupačky. Třeba opět uslyšíte návrhy na svěření do péče otce a matce vysoké výživné. Jak zapůsobit na tyhle dvě ignorantky se zeptejte agresivního otce pana Kánského, pro kterého to udělaly. Za co asi? Kánský se chová podobně jako jiné zarputilé matky a nedovolí kontakt dítěti s druhými prarodiči. A kdo tak skvěle soudí v Kutné Hoře? Přece hvězda Judr. Jaroslava Vančurová, kterou kryje předsedkyně soudu S. Magátová. Pro některé velmi známá firma. Mgr. Franc už tam dávno není, avšak i za něj opatrovnický úsek v K. Hoře dělal velká zvěrstva. Škoda.

A všeho schopný advokát jako jiné advokátky je Mgr. Jan Špitz z Čáslavi. Z kanceláře Bezouška a spol. Třeba nebude dražší než advokátky, které zastupují matky?
0 # Allan 2020-12-30 16:16
Byla zmíněná Chrudim. Tam na Ospod pracovala Mgr. Naďa Peterová. Slyšet vypravovat její rozumy o jiném soudním roku, můžete hned mít doktorát i v Plzni. Téhle neskutečné blce skvěle sekunduje arogantní vedoucí Mgr. Pochobradská a nyní práci Peterové převzal 150 kg Dobšíček. Ovšem nemylte se, mozek a rozum rozhodně neodpovídají jeho váze.

Ospod Chrudim se samozřejmě podílel na justiční vraždě J.K. A mrzačí další děti.
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-12-30 16:44
Šéf policie raději zemřel :

seznamzpravy.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-12-30 18:28
Šéf policie zemřel :

To se tady dělo již před 25 léty, sebevoběšenej ve sklepě, a 16 ran nožem v zádech. Jasná sebevražda. Odloženo AA. O.
_________

No, jenže tenhle byl v base. Někdo ho měl hlídat, někdo byl za to zodpovědnej...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-12-30 21:02
Celu jsme kontrolovali každých 30 minut. Zřejmě zemřel na coronavirus. J.K.

Celu jsme prověřovali každých 30 minut, říká ředitel po sebevraždě policejního šéfa - Seznam Zprávy (seznamzpravy.cz)
_______________

seznamzpravy.cz/.../...

_______________

Nebo na náhlé leknutí...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-12-30 21:06
"Děkujeme za všechno, co pro Slovensko udělal..."

seznamzpravy.cz/.../...
_____________

No, nejlepší poděkování je jistě zatykač a vazba.

Koukám, že tam mají dobrou ministryni. Má opravdu vkus (když už asi o policii ví zjevně hovno).

Když se podíváte na ty jejich tiskové konference, postavené na dlouhonohých blonďatých kočkách, tak fakt nevíte, jestli si na Slovensku nespletli definitivně politiku se šoubyznysem...

Konečně, i ta jejich presidentka by tomu nasvědčovala ...
____________
0 # Karel 2020-12-30 22:51
Když jsem si přečetl příspěvky v diskuzi článku Nechtěná svědectví jsou ta nejpravdivější, měl jsem pocit, jakoby někteří přispěvatelé šířili očividnou propagandu. Popis paní Skřipcové mě přišel jako Fejk. S velikou přesností totiž popisuje běžný opatrovnických spor v ČR. A narážka z nadržování otci Ospodem byla zřejmě maskování, či nepochopení naprosté dementky. Takové feninistce může připadat podjatost otci i v takovém případě, že ho pracovnice Ospod nazvou otcem, sedí s ním v jedné místnosti a co víc, na vedlejší židli, dá mu prostor na odpověď ano/ne a možná mu dovolí v místnosti Ospodu nechat pro otce zapomínavší dítě dárek.
0 # Karel 2020-12-30 22:52
Rozbor článku popisuje naprosto přesně ne - fungování opatrovnictví v Česku.
Na mě opravdu působí tak, že jsou někteří přispěvatelé nasazení "herci", kteří zasévají mezi nepoučené propagandu "správného" fungování opatrovnictví. Když jsem se přidal do diskuze a objasnil pár skutečností, byl jsem v krátkosti zablokován. Na rozdíl od jiných jsem psal slušně, bez sprostých slov. Nelenil jsem a pana Bakalu ( nebo kdo tam tu cenzuru vede ;) jsem vyzval k vysvětlení. S výsledkem se podělím.
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-12-31 10:45
Bouře na Slovensku : Zatkněte premiéra...

cz24.news/.../

____________

Osobně bych se klonil také spíše k verzi vraždy, a to z jednoduchého důvodu - protože má věrohodný motiv. Aby nemohl mluvit. Neboť toho jistě věděl na mnohé hodně.
Pokud to byla opravdu sebevražda, pak jsou dotyční věznitelé naprostí diletanti, protože nechat si pověsit takového vězně přímo před očima, to je na vyhození ministra spravedlnosti.

Každopádně Slovensko má dnes v Evropě bezesporu nejhorší justici.

Je ovšem nesmírně zajímavé, že - na rozdíl od Polska a Maďarska - vůbec není na přetřesu EU. Ergo, takováhle mafiánská justice je asi podle EU furt dobrá dost, hlavně že ji nezačali programově čistit od estébáků, jako Poláci.

A ještě jedno je zajímavé : Že se o ní vůbec nemluvilo dřív, ač ty poměry musely být mnohým známy.

A najednou BAxa v rádiu přizná, že důvěra Slováků v justici a státní aparát je nejhorší ze všech států EU. Jak to ? Co tak najednou ??

(Jak to vidí ... 20.30 - ČRo 2 : program.rozhlas.cz/zaznamy#/dvojka/2020-12-30)

Donedávna to byl ještě právní stát - stejně jako my, konečně jsou od nás jen krátkých 30 let, což je historicky vcelku nic - a jejich justice vůbec nepadala v úvahu jako problémová.

A nejsou tedy spíše problémová ona mainstreamová média, která takhle po celou dobu informovala ???
______________

Harabín : Samovražda Lučanského jako pedofila Epsteina

cz24.news/.../


_______________
0 # Allan 2021-01-07 12:27
Olomouc je dobře známé dno české justice. Maxiutová na opatrovníckém, Rollerová na civilním. Právě u těchto dvou je nepochybně o neskutečnou hloupost. Nejsou líné, neschopné, any jsou opravdu jenom úplně blbé. KS odvolací senát Pečenky a spol.

Bez přihlášení nemůžete vkládat příspěvky.