Tisková konference v Mánesu

 

T I S K O V Á    K O N F E R E N C E

U PŘÍLEŽITOSTI celosvětového Dne boje proti Syndromu zavrženého rodiče,

který bude letos poprvé slaven i v České republice, se koná

 

 

 

 

      v pátek, 25. dubna od 12 hodin v restauraci Mánes

 

                   (u Vltavy, Praha 1)

 

Program :

1)      Zahájení  - celosvětový Den boje proti SZR

 

2)      Referát Dr. Bakaláře na téma: Teorie Syndromu zavrženého rodiče a její přenos do  ČR

 

3)      Údaje o výskytu SZR u nás

 

4)      Způsoby boje proti SZR

 

5)      Akce K 213 proti šíření SZR a za vzdělávání justice

 

6)      Dotazy, diskuse, závěr.

 

Občerstvení pro příchozí zajištěno. 

Na Vaši účast se těší

K 213  

Ing. Jiří Fiala      Ing. Jiří Štefek        Ing. Jiří Krám