On line chat na Českých novinách

 

Katka: Pane Fialo, představte si, že byste nyní dostal možnost si se svými dětmi v klidu promluvit. Co byste jim řekl, abyste je namotivoval k dalším, širším, kontaktům s Vámi?
Odpověď: Na tuto otázku se mi opravdu těžko odpovídá. Řekl bych jim, aby si vzpomněly na naše procházky po parcích kolem Prahy, na všechno hezké, co jsme spolu prožili, že bychom na to měli navázat, že jsem je nikdy nepřestal mít rád. A že chci, aby z nich vyrostli slušní a rovní lidé a že na tom budeme společně pracovat, přestože vím, že se stalo hodně zlého.

 

Richard: Prosím sdělte mě, zda byste stále uplatňovali neplacení výživného, kdyby naše justice spravedlivě řešila svěřování dětí oběma rodičům? Podle zpráv z medii to vypadá, že jste odjakživa neplatiči výživného a tudíž Vám nenaleží výchova dětí.
Odpověď: Pokud by justice rozhodovala spravedlivě, tak by především naprostá většina dětí byla ve střídavé péči a výživné by tudíž platil málokdo. Pokud by se rozsudkům naší justice dalo věřit, tak bych trval na tom, aby výživné platili ti, co jim bylo určeno.

 

Jana: Proč se vyjadřujete tak hrubě a vulgárně na adresu žen?
Odpověď: Vždycky jsem odmítal princip kolektivní viny, a odmítám ho i tentokrát. Proto není pravdou, že bych se vyjadřoval hrubě na adresu všech žen, vždy pouze těch, které se hrubým způsobem provinily proti základním principům zdravé rodinné morálky.

 

Jindřich: Vážený pane Fialo, nechce se mě věřit, že náš stát nerespektuje rozhodnutí Evropského soudu pro Lidská práva. Máte nějaké informace proč není toto rozhodnutí akceptováno ČR ?
Odpověď: ČR oficiálně rozhodnutí Štrasburského soudu přijímá a potvrzuje, že jsou pro ni závazná. Něco jiného je ovšem justiční praxe, která se stydí a vzpírá přiznat, že celá léta chybovala a že všechno bylo od začátku špatně, odmítá se za to omluvit a odmítá vyvodit závěry do budoucna. Proto se tváří, jako by štrasburský rozsudek neexistoval.

 

Václav: Nemáte pocit, že jako opakovaně trestaná osoba nemáte nárok hlásit se do státní služby, když jedním z kritérií je bezúhonnost?
Odpověď: Ten pocit nemám, neboť se za bezúhonnou osobu považuji, a to zejména po výroku Štrasburského soudu. Je totiž mimo diskusi, že veškerá moje trestní stíhání se odehrála výhradně v přímé souvislosti s opatrovnickou kauzou mých nezletilých dětí a je tedy mimo diskusi, že pokud by státní aparát rozhodoval odpočátku spravedlivě, k žádnému trestnímu stíhání by nikdy nebylo došlo.

 

Karel: Co vám vadí na ministru Nečasovi?
Odpověď: jeho nekompetentnost, neznalost problematiky, která mu byla svěřena a teď naposledy i vulgární hrubé vystupování na naši adresu, zcela neslučitelné s postem ministra.

 

Karel: Pane Fialo, protože dlouhodobě bojujete o spravedlivé rozhodování soudů ve sporech o dětí a je známa persekuce Vaši osoby Justicí, myslím, že máte největší přehled o tomto problému. Žádám Vás a prosím, abyste nadále usiloval o funkci, která souvisí s tímto problémem.
Odpověď: Děkuji, v tomto směru vás nezklamu. I já si myslím, že by měl být stát postaven především na slušných lidech a že nápravu křivd zajistí nejlépe ti, kteří je sami poznali na své kůži.

 

Karolína: Proč Vás nevyhledá Váš 19 letý syn, myslíte, že jej stále matka tak ovládá?
Odpověď: Staršímu synovi je 18, nikoliv 19 a domnívám se, že z manipulace matky a její rodiny se vymaní teprve tehdy, až se osamostatní.

 

Lubomír Randula, Orlová: Pane Fialo, Petra Nečase nemusím, moje sympatie on určitě nesklízí. Když jsem si však přečetl, jaké výrazivo používáte Vy (kráva, husa a pod.), radím Vám, běžte od toho. Postižení otcové si v čele orgánu, který je má zastupovat, takového hulváta nezaslouží.
Odpověď: A jak víte, že jsem hulvát? Podle tří výrazů z tisíců článků, které jsem kdy napsal? Obávám se, že soudíte příliš ukvapeně, krátkozrace a bez znalosti situace a souvislostí. Tím pak docházíte k sice jednoduchým, ovšem předem špatným soudům.

 

Jarda: Dobrý den, můžete popsat podstatu Vašeho problému, proč nemůžete vídat své děti? Předpokládám, že soud určil, kdy je vídat můžete.
Odpověď: Tak podstata je podobná, jako v mnoha jiných případech otců, kterým se bývalá manželka mstí přes děti. Soud sice styk určil, ale nevymáhal, matku nikdy nijak za maření rozsudku nepotrestal, a po třech letech nečinnosti soudu už bylo naráz na všechno pozdě.

 

Lipa: Vážený pane inženýre, děkuji Vám i Vašemu sdružení, že jste dokázali problém krádeží dětí otcům, jež jsou podporovány státem a dalšími státními institucemi dovést do veřejné debaty. Děkuji Vám za věcný a důsledný postup v této záležitosti, podporuji Vaše logické požadavky a přeji Vám i Vašim dětem, abyste se mohli nejen setkávat, ale i společně žít. Kdy se už konečně objeví v televizi vynikající film "Střídavka", aby otevřel oči veřejnosti? Ta je, bohužel, oblbována výroky hloupých soudců a soudkyň, kteří mají komunistické právo zažrané pod kůží a nedokáží se ho zbavit. Jak tipujete životnost ignoranta Nečase v ministerské funkci? Myslíte, že své omyly v této věci hlásá ze své hlavy? Nebo za cizí peníze? Držím palce!
Odpověď: Upřímně vám děkuji za vaše ocenění našich zásluh a našeho zápasu za spravedlivé rodinné právo. Kdy se bude promítat film "Střídavka" to nevím, to je otázka pro ředitele České televize pana Janečka. Na životnost ministra Nečase uzavíráme sázky, kurz zatím stojí do Velikonoc. Nevím, co má v hlavě ministr Nečas, ale obávám se, že je to arogantní nadutá a mocí zkorumpovaná postava bez reálného zájmu o svůj rezort a hlavně bez základů pravicového cítění a myšlení.

 

Son-of-K213: Dobrý den, ve Vašem sdružení jsou možná lidé, kteří se právem domáhají spravedlnosti, ale jsou v něm i lidé, kterým ublíženo nebylo a pouze se mstí neplacením výživného a nesmyslnými soudními procesy. Ve Vašem sdružení nalézají pomoc v pomstě svým bývalým ženám, protože nikdo jiný (dokonce ani nikdo z jejich rodin) je v tomto nepodpoří. Právě ti jsou ve Vašem sdružení velice aktivní a drží v rukou Vaše transparenty. Toto je fakt, který nezpochybníte, ale zajímá mě Váš názor na tuto situaci. Díky
Odpověď: Já samozřejmě nevidím do duše každého člena, ale mám za to, že naprostá většina našich členů usiluje o pouhou elementární spravedlnost pro sebe a své děti. Pokud bych se přesvědčil, že některý z členů pouze uměle iniciuje procesy proti své manželce s cílem jí vláčet po soudech, pomoc bych mu odepřel, i když by zůstal nadále naším členem.

 

Jozef Gašper: Pane Fialo, jaký názor máte na pana Jana Šinágla, který je Vaším zastáncem?
Odpověď: Pan Šinágl jistě má svoje chyby, jako každý z nás, nicméně neuvěřitelná energie a nadšení, se kterými se snaží o zlepšení poměrů u nás, ho staví vysoce nad ostatní občany.

 

Václav: Kdyby jste byl v některé rozhodující funkci ve svěřování dětí rodičům po rozvodu, jakým způsobem by jste řešil problémy, které vznikají mstou rodiče proti druhému z rodičů a jsou proto používány dětí.
Odpověď: Děkuji vám za tento dotaz. Mým přesvědčením je, že stát, případně státní orgány, by měly vždycky stát na straně toho z rodičů, kdo je slušnější, opravdovější, kdo rozvod nezavinil, a kdo se řídí pravomocnými rozhodnutími soudu stejně jako platným zákonem o rodině i prostou lidskou slušností. Rodič, který zneužívá dítě k naschválům vůči druhému rodiči, by měl o ně co nejrychleji přijít.

 

zbynek_s: Pane Fialo, ptal jsem se vás, proč jste pro vypuštění § 213 z tr. zákoníku, ale tato otázka se k vám z nepochopitelných důvodů asi nedostala... Můžete mi na ni nyní odpovědět?
Odpověď: Otázek je hodně, na všechny najednou odpovídat nestačím. Přesto tuto považuji za zásadní. Paragraf 213 byl podle mého názoru spjat s komunistickým režimem a jeho rodinnou morálkou, kdy za vzorného otce byl považován ten, kdo platil včas výživné, ač o děti jinak žádný zájem nejevil. V tržní ekonomice se zásadním způsobem změnily společenské podmínky natolik, že bezduché uplatňování paragrafu 213 vede zjevně k pronásledování nevinných lidí, kteří se často ne vlastní vinou dostali do svízelné životní situace. Mám za to, že justice je tu především od toho, aby chránila společnost před násilníky a kriminálními živly, nikoliv proto, aby takzvané kriminálníky uměle a masově vyráběla podle paragrafu 213.

 

Petr: Dobrý den pane Fialo. Na webu k213.cz je v titulní straně uvedeno, že jste byl zvolen mluvčím občanského sdružení Štrasburský výbor. Bohužel Vás na stránkách zmíněného občanského sdružení mezi mluvčími nenacházím. Můžete mi tuto informaci upřesnit? Děkuji.
Odpověď: Stránky Štrasburského výboru byly doslova zcizeny panem Pechem, který byl ze Štrasburského výboru valnou hromadou vyloučen. Nadále protiprávně jako mluvčí vystupuje a protože ovládal oficiální stránky Štrasburského výboru, staly se tyto jeho hlásnou troubou.

 

Upřesňuji otázku- Jirka Šťastný: Co byste dělali na mém místě, když o mě lhal velitel městské policie, že jsem měl soustavně zvonit na matku svého dítěte. Vždyť mě ani nezná ten pan Václav Doubrava z městské pol. ze Zábřehu .
Odpověď: K předávání dětí, kde očekáváte nějaký konflikt, je dobře si brát nestranné a věrohodné svědky a nebo záznamové zařízení, případně obojí.

 

Blažej: Vážený pane Fialo, jsem další z mnoha obětí-otců, který bojoval o svou dceru,platil a stále platím výživné a jsem doposud zcela absurdně izolován od mé dcery,která mne vinou matky nepoznala ,byl jsem téměř odsouzen za dlužné výživné vzniklé nikoliv neplacením,ale přiznáním se zpětnou platností,takže jsem byl existenčně, morálně a finančně ohrožen...takže otázka :jsou taková zvěrstva činěná soudkyněmi-podobné kauzy jsou zveřejněny na Vaší webové stránce-běžná i v zahraničí? Je evropská tendence všímat si této diskriminace otců a deformace výchovy dětí a řešit tento fenomén? Není už v naší republice poněkud dusno zavedeným právním neřádem s logickým dopadem na snížení populace,která je jaksi kompenzována přívalem osob nečeského původu? Moc Vám a Vašemu sdružení fandím a přeji v nerovném boji s mocí výdrž, energii, neboť Váš úspěch by znamenal spravedlnost a vítězství zdravého rozumu pro lidi !
Odpověď: Ve vyspělejším zahraničí je především otec považován za plně rovnoprávného rodiče, který se samozřejmě podílí rovnou měrou na výchově svých dětí. Výživné se stanovuje ze skutečného, a nikoliv fiktivního, příjmu jako u nás. Vymáhání výživného není předmětem jednání trestních senátů, nýbrž občansko-právním řízením. Kromě toho, celospolečenské standardy morálky bývají nesrovnatelně vyšší, takže dospělé dítě, které se odmítá stýkat s jedním ze svých rodičů, či dokonce proti němu iniciuje trestní a soudní řízení, by se v takové společnosti ocitlo na okraji společenského zájmu.

 

jaroslav: Kolikrát jste byl odsouzený a za jaké trestní činy, kolik dlužíte na výživném pro své děti.
Odpověď: Trestní rozsudky české justice považuji za bezpředmětné, neboť by nikdy nebyly vydány, pokud by opatrovnická justice fungovala jak má a od začátku respektovala rovnost obou rodičů před zákonem. Odsudky podle paragrafu 213 považuji za zcela bezcenné, stejně jako tento paragraf, jinak jsem byl odsouzen za údajné útoky na státní orgán a veřejného činitele, které bez potrestání těchto orgánů a činitelů za jejich protiprávní jednání ztrácí smysl. Pokud jde o výživné, jakákoliv diskuse o jeho výši či výši případného dluhu ztrácí smysl za situace, kdy česká justice již téměř dva roky není schopna zrevidovat případ dětí Fialových, jak jí to ukládá mezinárodní smlouva o přistoupení k jurisdikci Štrasburského soudu. Všechny současné rozsudky ve věci výživného buďto nejsou pravomocné, a nebo byly vydány podjatými a vyloučenými soudkyněmi, takže k nim nelze přihlížet. Osobně se domnívám, že jediným správným a možným způsobem revize případu dětí Fialových je zkonstatování soudu, že v roce 2001 došlo k nesprávnému úřednímu rozhodnutí, když byl zamítnut můj návrh na změnu výchovy a že tedy od června 2001 měly být obě děti správně v péči jejich otce. Proto také výživné měla platit matka a vzniklý nedoplatek je pak třeba řešit jako škodu způsobenou státem, a to v důsledku nesprávného úředního rozhodnutí.

 

Honza: Pane předsedo, hlásíte se i dnes s hrdostí ke svému jednání ze dne 27.7.2006, kdy jste tzv. "udělil lekci" státní zástupkyni Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 9, Mgr. Denise Postupové, kterou jste v její kanceláři, jak obsáhle a vychloubačně popisujete v diskusním fóru na stránkách www.sinagl.cz, fyzicky napadl, cit. "...chytil jsem jí za ty její ramínka v letních šatičkách a smýknul s ní stejným způsobem, jako oni tehdy se mnou - zastavila se o futra, na která se hezky plasticky nalepila"? A dále, nechcete nic změnit na větách, které jste napsal do otevřeného dopisu JUDr. Zoře Musilové, soudkyni Městského soudu v Praze, zveřejněného dne 1.2.2006 na stránkách www.k213.cz, a sice "...Takže mě teď, ty jedna justiční svině, dobře poslouchej : Klid samozřejmě nebudeš mít ani ty, ani Kloudová, budete se brzy hrůzou budit ze spaní, co vás čeká příští den... za tohle svinstvo si tě, děvenko, najdu i po smrti. Až konečně natáhneš brka (a doufám, že to už dlouho nepotrvá), tak si dám tu práci najít urnu s tvým popelem, vykopat ji - ať by byla kdekoliv - a popel rozházet po nejbližším smetišti, aby´s nemohla obtěžovat svou přítomností odpočinek ostatních slušných lidí."?
Odpověď: Ano, k tomuto jednání se dnes stejně jako tehdy, hrdě hlásím, a je skutečností, že i městský soud v odvolacím řízení zkonstatoval, že jsem měl k použití výjimečných prostředků plné právo, neboť všechny zákonné prostředky nápravy byly již před tím marně vyčerpány. Otázkou pro soud pouze zůstala přiměřenost daného zákroku, o které ovšem nepochybuji.

 

Josef: Myslíte si, že by jste se jako syn za chování takového otce styděl, nebo byl na něj pyšný? Co předpokládáte u Vašich synů, nepovažují to za ostudu,toto Vaše chování a zejména urážlivé nadávky na ženy?
Odpověď: Nikdy jsem neurážel ženy jako celek, jednalo se vždy o výroky na dresy konkrétních jednotlivých osob a myslím, že to moji synové správně pochopí. Na legitimní vzpouru jedince proti jindy všemocnému státu, na průlomový rozsudek mezinárodního soudu, na zvládnutí obou uvěznění, která se nijak neprojevila na mých názorech či mém charakteru, si myslím, že budou hrdá ještě moje vnoučata.

 

Kateřina: Když Vás stíhali za vyhrožování veřejným činitelům (vyhrožování a urážky soudkyň z Prahy 9, napadení soudkyně Svobodové a fyzické ublížení státní zástupkyni Postupové) byl jste vyšetřován speciálním útvarem PO ČR? Kolik jste za to dostal?
Odpověď: Byl jsem vyšetřován běžnou vyšetřovatelkou a dostal jsem za to ryze symbolický trest čtyř měsíců podmíněně odložených.

 

Martina Menclová -tel.602939XXX: Pane Fialo, proč odmítáte nabízenou pomoc od žen, které jsou perzekuovány systémem jako vy a falešně tvrdíte, že sdružení K213 není jen pro muže.
Odpověď: Sdružení K213 je skutečně pro všechny občany bez rozdílu pohlaví, kteří souhlasí s vynětím paragrafu 213 z trestního zákona ČR. Žádnou efektivní pomoc jsme nikdy neodmítli a o tom, jak vypadá vaše pomoc, výmluvně svědčí Vaše příspěvky na našich stránkách, které nelze označit jinak, než za psychopatické výlevy, stejně jako terorizování mé osoby neustálými telefonáty, emaily, případně smyšlenými a uměle vytvořenými problémy. Vy ve skutečnosti nikomu pomoci nechcete, ráda byste se pouze stala středem dění. Snahu o zavlékání mých synů do Vašich psychopatických výlev považuji za to nejubožejší, čeho je člověk schopen.

 

Konec2: Ma rodic pravo vidat sve dite, kdyz to diteti zpusobuje psychickou ujmu? Ma pravo rodic prestat platit vyzivne, kdyz druhy rodic mu neumoznuje kontakt s ditetem? Neposkozuje neplaceni vyzivneho predevsim dite? Existuji i jine prostredky, jak se domoci prava nez tim, ze budu porusovat zakon? Co si myslite o moznosti, ze by vyzivne za neplatice platil stat a pak by ho po nem vymahal? Ja myslim, ze to je dobry napad, protoze stat na rozdil od rodice-samozivitele ma vice moznosti, jak ziskat z neplatice penize. Umyslne nepisi matka a otec, ale neutralne slovo rodic. Zakony by mely byt v teto veci neutralni a nejmenovat jednu nebo druhou skupinu. Dekuji za odpovedi.
Odpověď: Zda neplacení výživného poškozuje dítě, záleží především na konkrétní situaci. Pokud matka pobírá vysoké příjmy a otec se ocitl nezaměstnaný a závislý na příspěvcích a podporách, pak neplacení přesně odpovídá možnostem otce a je potřeba si uvědomit, že dítě může mít jenom takovou životní úroveň, jakou mají jeho rodiče. V mnoha případech je navíc otázkou, zda se výživné - ať už v jakékoliv výši - k dítěti vůbec dostane a zda mu ho matka beztrestně nezpronevěří.

 

Jaromír Metela: dobry den, dle charakteru vaseho vystupování lze usuzovat sklon k agresivnímu, nadřazenému jednáni. Nedomníváte se, že je to duvod obtíží v komunikaci s Vaší bývalou ženou a dětmi? Dožadujete se slušného chování vůči své osobě neslušnými způsoby. Děkuji za případnou odpověď. Jaromír Metela-též rozveden
Odpověď: Já jsem se dlouhá léta dožadoval svých výchovných práv slušně a zcela legálními prostředky. Dnes už všichni mohou dobře vidět, že to k ničemu nevedlo. Příčinou nemožnosti komunikace s mou bývalou manželkou je její psychologická patologie, nikoliv můj způsob komunikace.

 

Ladislav: Pane Fialo, jak by jste komentoval tento Váš Online rozhovor s námi občany, kde dotazy jsou až na vyjimku všechny od otců? Myslím, že to něčemu napovídá.
Odpověď: Zcela jistě. Samozřejmě, že poškozenými naší justicí jsou především otcové, nicméně je nepopiratelnou skutečností, že špatně fungující systém funguje stejně špatně vůči všem jeho uživatelům.

 

Václav: Na Vašich stránkách se opakovaně velmi urážlivě vyjadřujete o některých lidech. Můžete přiblížit své konkrétní výhrady,čím se provinili?
Odpověď: Pokud mi sdělíte, jaké konkrétní lidi máte na mysli, tak vám také řeknu, z jakých konkrétních důvodů se o nich vyjadřuji způsobem, který vy označujete za urážlivý.

 

Bedřich: Už ani si nevzpomínám kdy to bylo, ale byl jste tehdy mlád, snad nějak po rozvodu. Měl jste docela malé děti. To bylo v Brně na jedněch z prvních veřejných oznámeních jaké se dějí bezpráví otcům. Hrůza - nyní máte již 18letého syna a není nic vyřízeno. Jste opravdu nezmar, statečný a vnitřně výborný otec a člověk. Děkuji.
Odpověď: Já také děkuji za vaše ocenění, jen bych podotknul, že při rozvodu mi bylo 38 a dětem 8 a 11 let.

 

Honza Vláčil: Lidé pracující v oblasti sociálně právní ochrany dětí vás znají jenom jako militantního, agresivního hulváta. Nechcete změnit rétoriku a styl Vašeho boje? Nemáte pocit, že tím víc škodíte samotné věci?
Odpověď: A nechcete se raději vy zamyslet nad tím, od koho tyto informace mají a čím jsou podloženy?

 

Jana: tvrdíte, že jste byl odsouzen vždy jenom v souvislosti s opatrovnickým jednáním. Jak do toho zapadá ublížení na zdraví a neplacení výživného.Kolik svým dětem k dnešnímu dni již dlužíte?
Odpověď: Na otázku výživného jsme již odpovídali, pokud prokážete, že nějaké výživné mám vůbec platit a v jaké výši, pak můžete hovořit o nějakém dluhu. Pokud nevidíte přímou souvislost mezi opatrovnickým sporem a odsudky podle paragrafu 213, pak mi vás může být akorát líto. Totéž pak platí pro odsouzení pro ublížení na zdraví, kde byl rozsudek prokazatelně vynesen v rozporu s důkazním řízením, výhradně na objednávku státního zastupitelství na Praze 9, které již bylo pro podjatost celé vyloučeno. Pokud by soud zajistil řádné předávání dětí v termínu předvídané předběžným opatřením, ani k tomuto odsouzení by nikdy nedošlo. Na druhé straně by mě zajímalo, proč se nezeptáte, jak je možné, že moje bývalá manželka nebyla za prokazatelné mnoholeté maření rozsudku a úředního rozhodnutí nikdy nejenom postavena před soud, ale dokonce ani vyšetřována.

 

Luboš Meszner: Ročně je odsouzeno 7000 lidí pro zanedbání povinné výživy. Přijde mi to číslo poměrně vysoké. Skutečně se ve všech případech jedná o nezájem o vlastní dítě? Už se někdo zabýval příčinami které k tomuto stavu vedou? V této souvislosti mě napadá otázka, je zde nějaký zákon o výživném? Kolik procent z příjmu činí výživné?
Odpověď: To je právě jedním z problémů, že žádný zákon nestanoví závazný postup při určování výživného a jeho výše pak záleží na momentální náladě, sympatiích či nesympatiích konkrétní soudkyně. Tím pak samozřejmě vzniká spousta problémů s neplacením výživného, které bylo vyměřeno zcela nereálně, bez ohledu na skutečné možnosti povinného. Samozřejmě, že sedm tisíc ročně odsouzených podle paragrafu 213 je strašně moc, vypovídá to především o tom, čím se náš státní aparát zabývá a co ho zaměstnává a proč má policie tak nízké procento objasněnosti skutečné trestné činnosti.

 

Zbyněk: Pane inženýre, je možné, že by § 213 tr. zák. o jehož zrušení se zasazujete sloužil v ČR bezdůvodné kriminalizaci otců a mají podle vás něco takového jinde v Evropě?
Odpověď: ČR je jedinou evropskou zemí, kde paragraf 213 coby reálný přežitek komunistického trestního práva, existuje a je masově zneužíván proti rodičům, kteří se často nezaviněně dostali do svízelné životní situace.

 

Katka: Vraťme se ještě k tomu hypotetickému příkladu, že byste si mohl se svými syny v klidu promluvit. Zajímalo by mne, jak byste jim odpověděl, pokud by Vám řekli, že se s Vámi stýkat nechtějí.
Odpověď: Tak na tuto otázku jsem již odpovídal mnohokrát a odpovím i vám, že zdravé a normální dítě má své milující rodiče přirozeně rádo a pokud tomu tak není, pak je něco velmi nezdravého buďto v rodičích, nebo v dětech, především pak ale v rodiči či prostředí, které zodpovídalo a zodpovídá za jejich výchovu. Děkuji za všechny dotazy, zejména pak za vyjádřenou podporu a sympatie, kterých si velmi vážím a vynasnažím se je do budoucna nezklamat.