Nepoučitelní. Aneb: Kdo je Monika Šimůnková?

Když před třemi roky jmenoval Nečas přihlouplou feministku Pavlovou ředitelkou Úřadu pro mezinárodně - první ochranu dětí, vyvolalo to rozsáhlý protest našeho sdružení. Ostatní společnost byla překvapena, a to jenom proto, že nevěděla - na rozdíl od nás - kdo Pavlová je.

Připomeňme, že Pavlová přímo ve své ředitelské funkci unesla vlastní dítě, svěřené otci, z Prahy do Brna, kde ho nutila chodit do školy - do té doby, než jí soud definitivně sebral a otec si pro ně přijel.

Za pouhého půl roku rozvrátila Pavlová svěřený Úřad tak, že v něm nezůstal kámen na kameni a hlava na hlavě. Všichni jeho zaměstnanci dali raději výpověď, než by s Pavlovou nadále dělali.

Od září 2008 už byla Pavlová neudržitelnou přítěží i pro MPSV, které od té doby přemítalo, jak se jí zbavti, což se mu povedlo až o půl roku později, přesně rok po jejím nástupu do funkce.

Z důvěryhodných zdrojů víme, jak prý Nečas litoval a vyčítal svým spolupracovníkům, jak to, že ho nevarovali dřív.

Nyní se zdá. že se tento komunistický politruk chystá tuto katastrofální chybu zopakovat.

Jmenoval totiž do funkce vládního zmocněnce pro lidská práva Mgr. Moniku Šimůnkovou, právničku nadace Naše dítě.

Dodejme, že nadaci Naše dítě řídí a představuje Ing. Zuzana Baudyšová, nejbližší kamarádka JUDr. Marie Vodičkové, komunistické prokurátorky, podezřelé z kupčení s dětmi.

I Zuzana Baudyšová je známá svými feministickými názory a celkově zpozdilým, postkomunistickým přístupem a chápáním rodinného práva i rodinné morálky.

O Mgr. Monice Šimůnkové toho najdete velmi málo. Jen to, že léta seděla na telefonní lince nadace Naše dítě. Tedy něco jako telefonní operátorka.

Simunkova

Že by tohle byla ta pravá a nejlepší kvalifikace pro vládního zmocněnce pro lidská práva na úrovni ministryně ?

Její životopis není znám - což u veřejného činitele na ministerské úrovni je jistě na pováženou.

Její dosavadní pozadí, ze kterého vzešla, ale nebudí vůbec žádnou důvěru, ba právě naopak - stojí za ní dvě úplně stejné ultrafeministické krávy, jako stály kdysi za Pavlovou - tedy Vodičková s Baudyšovou.

Jako by v této zemi nikdo jiný nebyl, neexistoval, o lidská, potažmo dětská práva se nikdo jiný nestaral.

Neradi bychom někoho předem zatracovali, ale současně je třeba jasně říci, že prostředí, ze kterého Mgr. Monika Šimůnková vzešla, budí krajní nedůvěru. Toto prostředí ještě nic a nikoho dobrého nezplodilo a snad ani zplodit nemůže.

Abychom nebyli osočeni, že je naše nedůvěra nepodložená - vyjděme tedy z faktů :

Jak už jsme uvedli výše, o Monice Šimůnkové toho nikde moc nenajdete. Ergo se tedy také ničím významným do společenského chodu dosud nezapsala, což jako kvalifikace pro vládní funkci považujeme - za nedostatečné.

Natož pak pro tak konfliktní funkci, jakou jistě je vládní zmocněnec pro lidská práva. Tedy - pokud by měl svou práci dělat poctivě a opravdově. Protože při takovém výkonu této profese to jednoznačně znamená permanentní, denní konflikt s ostatními státními orgány, neboť kdo jiný než stát může u nás lidská práva pošlapávat, že ?

Nejenom můžeme, ale musíme se nutně ptát : Kolika lidí, deptaných státní mocí, se Monika Šimůnková dokázala účinně zastat ? Kolika takovým lidem dokázala účinně pomoci ?

A odpověď je rovněž dosti děsivá - nejspíš nikomu.

Vypadá to proto, že v lepším případě bude Monika Šimůnková jen další beztvarou tváří naší vládní scény, nastrčenou figurkou vcelku k ničemu a nikomu prospěšnou. Leda těm, kteří ve stávajících "pořádcích" hodlají i nadále slastně za státní peníze pospávat a příliš se nepřetrhnout.

V horším případě to pak bude druhá Pavlová.

A toho nás Bůh ochraňuj !!

Naše sdružení je prostředím, jaké ji protlačilo na politické výsluní, doslova zděšeno, stejně jako hloupostí vládní garnitury, především pak premiéra Nečase, který je zjevně nepoučitelný.

Nevidíme zatím žádný důvod, abychom tuto osobu v její funkci podpořili, natož abychom k ní měli důvěru a uvěřili, že je schopna se lidských práv - tam, kde jsou státní mocí skutečně hrubě pošlapávána - efektivně zastat.

Naopak vidíme všechny důvody se před ní mít bedlivě na pozoru.

A totéž vřele doporučujeme i ostatní společnosti.

____________________________________________

Další odkazy :

http://www.novinky.cz/domaci/225105-vladnim-zmocnencem-pro-lidska-prava-bude-zena-oznamil-john.html

http://zpravy.e15.cz/domaci/politika/vlada-brzy-jmenuje-zmocnence-pro-lidska-prava-bude-to-zena-naznacil-john

http://www.ceskatelevize.cz/chat/chat.php?id=584

____________________________________________

Naši kolegové dohledali :

Ahoj, vybiram z vyrocnich zprav

Vypracováním „Studie skutečného rozsahu fenoménu pohřešovaných a sexuálně zneužívaných dětí v České
republice“ byla pověřena Mgr. Monika Šimůnková, právnička Nadace Naše dítě. Jejím úkolem bylo zmapovat, jak
jsou v ČR na státní i nestátní úrovni shromažďovány a zpracovávány údaje o pohřešovaných a sexuálně
zneužívaných dětech včetně vytváření a vedení příslušných statistik, popsat relevantní legislativní úpravu
a celkový způsob řešení této problematiky v ČR včetně spolupráce mezi státním a nestátním sektorem.

V roce 2003 tam jeste nebyla,

tak v roce 2005 tam jiz je

Studie skutečného rozsahu fenoménu pohřešovaných a sexuálně zneužívaných dětí v České republice“, kterou vypracovala právnička
Nadace Naše dítě Mgr. Monika Šimůnková, zmapovala, jak jsou v ČR na státní i nestátní úrovni shromažďovány a zpracovávány údaje
o pohřešovaných a sexuálně zneužívaných dětech včetně vytváření a vedení příslušných statistik. Dále studie zmapovala relevantní
legislativní úpravu a celkový způsob řešení této problematiky v ČR včetně spolupráce mezi státním a nestátním sektorem.


Vyvrcholením těchto tří setkání byla závěrečná schůzka v říjnu 2006 v rakouském Salcburku. Za nadaci se zúčastnila Mgr. Monika
Šimůnková. Závěrečná schůzka zhodnotila výstupy všech tří předcházejících regionálních setkání a současně navrhla další možné
způsoby spolupráce na nadnárodní úrovni včetně spolupráce mezi jednotlivými národními „Horkými linkami“ (hotlines) určenými pro
oznamování případů dětské pornografie.Ředitelka nadace Ing. Zuzana Baudyšová
a její zástupkyně, právnička nadace
Mgr. Monika Šimůnková, v roce 2009
veřejně vystoupily na řadě zasedání
na vládní úrovni i v oblasti neziskového
sektoru či školství. Nadaci i Českou
republiku reprezentovaly na mnoha
mezinárodních jednáních ochránců práv
dětí.

Na konferenci žen-právniček Femina
Iuris reprezentovala Nadaci Naše dítě
Mgr. Monika Šimůnková
Historicky první konferenci žen-právniček
napříč českou justicí s názvem Femina
Iuris pořádala Česká advokátní komora,
se kterou Nadace Naše dítě spolupracuje
v rámci provozu Linky právní pomoci.
Konference se konala ve dnech 19. až
20. listopadu 2009 v Praze za účasti
ministryně spravedlnosti Daniely Kovářové.
Dále zde přednesly své příspěvky nejvyšší
státní zástupkyně Renata Vesecká,
advokátka a exministryně školství
Petra Buzková, soudkyně Ústavního
soudu Dagmar Lastovecká, zahraniční
host, prezidentka CCBE Anne Birgitte
Gammeljord a mnoho dalších významných
žen-právniček. Hlavní témata konference
bylo Žena-právnička a manažerka svého
profesního i osobního života. Jednání
se věnovala také problematice českého
přístupu ke spravedlnosti, ochraně
spotřebitele a rodinnému právu. Právnička
Nadace Naše dítě Mgr. Monika Šimůnková
vystoupila na konferenci v rámci
odborného bloku Rodinné právo
i s mezinárodním prvkem, a sice
s prezentací Možnosti právní pomoci při
ochraně dětí v neziskovém sektoru.

HMM, TAKŽE FEMINISTKY JAKO  PRASE..

_________________________________________

"První česká linka založená a provozovaná Nadací Naše dítě již od roku 2007 zpracovala více než 5 500 oznámení a podezřelých odkazů. Nejčastěji se jednalo o dětskou pornografii, zneužívání, rasismus, extremismus nebo pedofilní zájem. Více ...než 2 200 podezřelých oznámení operátoři předali k dalšímu šetření Policii České republiky."

BABY BONZAČKY.. TAK TO POTĚŠ KOŠTĚ.. :)

__________________________________________

Bez přihlášení nemůžete vkládat příspěvky.