Soudce Kruml zbaven funkce

kruml_rozhodnutiS odvoláním se na článek 23 Listiny zbavilo sdružení K 213 dnešního dne, avšak se zpětnou platností, funkce soudce Krumla v Kolíně.

Důvodem byla jak jeho komunistická minulost, tak jeho prokazatelná spolupráce s StB, tak zejména hrubé porušování platného trestního řáu v současnosti.

Rozhodnutí bylo soudci doručeno dnes (jako mikulášská nadílka), platnost ovšem má už od 26. října, kdy se Kruml nepřímo přiznal ke své spolupráci s StB neúčastí na tiskové konferenci, na které se měl obhájit.

Sdružení K 213 tak rozhodlo po vyčerpání všech dostupných prostředků nápravy, tedy po vyrozumění jak ministra spravedlnosti, tak prezidenta republiky. Ten první nereagoval vůbec, za druhého reagoval jeho přihlouplý tajemník Jakl rovněž přihlouplým dopisem, jehož obsah rovněž přikládáme k rozhodnutí o zbavení soudce funcke.

Jako už tradičně - K 213 je jediným nejen občanským sružením, ale vůbec dostupným tělesem v celé ČR, které je schopno řešit a vyřešit zásadní problémy justice, stejně jako celé společnosti.

____________________________________

 

Mgr. Jiří Kruml,

OS v Kolíně na vědomí : MSP – Jiří Pospíšil

 

Občanské sdružení K 213 vydává na základě marného vyčerpání zákonem předvídaných prostředků k nápravě neudržitelné situace a s odvoláním se na čl. 23 Listiny následující

 

R O Z H O D N U T Í :

 

Mgr. Jiří Kruml, soudce OS v Kolíně,

 

se   z b a v u j e    f u n k c e

 

soudce,

 

a to se zpětnou platností ke dni 26.10. 2010 včetně.

 

Všechna jeho rozhodnutí učiněná v a po tomto datu, jsou zmatečná, a proto neplatná od samého počátku.

 

Případné další vyplácení platu soudci po vydání a doručení tohoto rozhodnutí bude posuzováno jako vznik zaviněné škody státu podle platných ustanovení.

 

 

ODŮVODNĚNÍ :

 

Mgr. Jiří Kruml převzal na základě usnesení Nejvyššího soudu v Brně č.j 11 Td 4/2010 ze dne 24. února 2010 případ obžalovaného předsedy sdružení K 213 Ing. Jiřího Fialy, který na jaře r. 2009 provedl rozhodnutí svého sdružení o zbavení funkce soudce Mgr. Kryštofa Janka pro dlouhodobé zanedbávání případu nezletilých dětí Fialových a pro neschopnost a nechuť vykonat závazný rozsudek ESLP, který byl ve věci vydán v červenci 2006.

 

Mgr. Jiří Kruml měl tendenci prakticky popírat princip presumpce neviny od samého počátku převzetí případu, naopak celým svým jednáním dokazoval, že je o údajné vině obžalovaného nejen přesvědčen, ale že mu hodlá ztrpčovat život už samotným průběhem řízení, které zřejmě mělo být už součástí trestu. Tuto skutečnost lze osvědčit například usnesením soudce Krumla o nařízení psychiatrického zkoumání obžalovaného, ačkoliv k tomu neexistovaly žádné důvody (obžalovaný se nikdy v minulosti na psychiatrii neléčil a ani jeho chování nezavdávalo sebemenší pochybnosti o jeho duševní svěžesti a síle) a ač soudce nedokázal toto svoje rozhodnutí nijak rozumně zdůvodnit, ač mu to ukládá trestní řád.

 

V krátké době vyplynuly na světlo materiály, do značné míry vysvětlující chování soudce – a sice důkazy nejen o jeho aktivní komunistické minulosti, ale také o jeho spolupráci se zločineckou komunistickou organizací StB (tajnou státní policií z období komunistické totality). S ohledem na tyto materiály začala být pochopitelná nenávist bývalého komunistického funkcionáře k předsedovi prozápadního občanského sdružení, usilujícího o odstranění komunistického paragrafu trestního zákona jakožto přežitku minulosti, netajícího se svými antipatiemi a averzí ke komunistické totalitě a jejím pohrobkům, kterých je dosud zejména justice plná. Navíc s platným a vykonatelným rozsudkem ESLP v ruce, který usvědčoval a usvědčuje postkomunistickou českou justici z hrubého porušování základních lidských práv, zejména pak práv rodičovských.

 

Soudci Krumlovi byla vznesena námitka podjatosti, tu však (neplatně) vyřídil senát složený z jeho bývalé kolegyně Urválkové a podjatého, psychicky zjevně narušeného soudce Koudelky.

 

Soudce Kruml byl následně vyzván, aby se obhájil – může-li – na tiskové konferenci, která byla svolána na Krajský soud v Praze na den 26. října – s tím, že jeho nedostavení se bude vykládáno jako jednoznačné přiznání bez dalších komentářů.

 

Soudce Kruml se tiskové konference nezúčastnil, předložené důkazy o své spolupráci s StB nijak nevyvrátil, ani nevysvětlil, a lze mít proto za to, že k nim nemá co dodat a že jsou tyto materiály pravdivé a beze zbytku nezpochybnitelné.

 

Kromě toho, soudce Kruml téhož dne „odsoudil“ předsedu K 213 za prosazování závazného evropského rozsudku ke dvěma rokům nepodmíněně v řízení, kde vůbec nebyla přednesena obžaloba a které lze proto mít za zmatečné od samého počátku.

 

Samotný průběh tohoto hlavního líčení lze beze zbytku označit za exces, nemající v současné trestní justici obdoby, a to nejen v ČR, ale ani v zahraničí, včetně totalitních států s diktátorskými režimy.

 

Námitky, vznášené průběžně obžalovaným, tak byly beze zbytku potvrzeny, včetně skutečnosti, že se jedná o rozsáhlejší spiknutí soudců s cílem pomstít se demokratickému aktivistovi za svoje četné porážky a prohry, často utrpěné na mezinárodním fóru.

 

O spolupráci soudce Krumla s StB byl informován jak prezident republiky, tak předsedkyně ústavně právního výboru, tak zejména ministr spravedlnosti, kterému byla poskytnuta i lhůta ke zjednání nápravy.

 

Žádná náprava od žádné ze stran či k tomu kompetentních orgánů však zjednána nebyla.

 

Proto o.s. K 213 využilo poslední právní instance, která je právní soustavou k obraně demokracie a právních jistot dána, a s odvoláním se na čl. 23 Listiny rozhodlo, jak výše uvedeno ve výrokové části.

 

Rozhodnutí bylo vydáno se zpětnou platností ke dni, od kterého lze mít spolupráci soudce Krumla s StB za věrohodně prokázanou, stejně tak jako jeho snahu o masové zneužívání pravomocí soudce.

 

Poučení : Proti rozhodnutí občanského sdružení podle čl. 23 není žádný opravný prostředek přípustný, je však přípustná správní žaloba podle příslušných ustanovení zákona, podaná správnímu oddělení místně příslušného krajského soudu. Běh správní žaloby však nemá vliv na platnost rozhodnutí.

 

Za o. s. K 213

 

Ing. Jiří Fiala Ing. Jiří Štefek

předseda sdružení 1. mluvčí sdružení

__________________________________________________

 

Kruml_rozh600

Kruml_rozh600b

 

dopis_jakl600

____________________________

Milý Jirko, zase děláš práci za někoho, kdo je za ni dobře placen. Krumla měl zbavit funkce již Sokol, jenž prohlásil, že postaví komunistickou stranu mimo zákon. Hold, nikdo to za tebe neudělá, byť je královsky placen. Olda Mezl

____________________________

Znáš to. Česká republika je takové jedno velké železářství - udělej si sám. Co si uděláš, to máš. Že jsou za to placení jiní ? Ti samozřejmě - jako vždycky - nemůžou ale vůbec nic udělat. Typickým takovým pablbem je buzerant Pospíšil, který je i zadarmo drahý. Jedině partaj, která chce definitivně pohřbít, si z něj může udělat ministra čehokoliv. Zvláště pak spravedlnosti. J. 

___________________________

Bez přihlášení nemůžete vkládat příspěvky.