Neposkytování informací o dětech se prodraží

nejvyssisoudNejvyšší soud již několikrát vydal průlomová a velmi pokroková rozhodnutí v trestních věcech obžalovaných členů K 213 a jeho předsedy.

Nyní vydal tentýž soud zásadní rozhodnutí ohledně neposkytování informací o dětech rodičem, který je má v péči : Soud za to může ukládat pokuty a při jejich nezaplacení zabavit veškerý majetek rodiče, který dítě  v péči má.

Zdá se, že éra drzých a bezcitných zlatokopek, hromadících narabovaný majetek otce a ještě se jim vysmívajících ohledně jejich dětí, definitivně skončila.

Jen pro zajímavost podotkněme, že několik soudců Nejvyššího soudu je i pravidelnými čtenáři našich stránek ...

Více už na :

http://aktualne.centrum.cz/ekonomika/clanek.phtml?id=684995

________________________________________________

Hrozba rozvedeným: za tajení zpráv o dětech je pokuta

Tomáš Fránek17:05 | 7.12.2010Tomáš Fránek

Brno - Úřady a soudy mohou trestat rodiče, kteří tají svému bývalému partnerovi informace o zdraví, chování nebo prospěchu jejich společných dětí.

A k vynucení této povinnosti má stát pořádnou páku, soud totiž může nařídit za pomoci exekutorů ukládání pokut těm rodičům, kteří informace neposkytují.

Rozhodl o tom Nejvyšší soud, který dostal na stůl případ rozvedených manželů z Rakovnicka. Soud verdikt označil za významný pro celou praxi posuzování těchto případů, podobný spor zatím totiž neřešil.

Tři roky sporů o zprávy

O co ve sporu bývalých partnerů šlo? Už před třemi roky nařídil soud v Rakovníku, že matka musí po rozvodu svého partnera jednou za měsíc písemně informovat o zdravotním stavu, školních výsledcích a mimoškolních aktivitách syna a dcery.

A když po několika měsících žena svoji povinnost neplnila, nařídil soud exekuci na majetek ženy a rozhodl, že nesmí nakládat se svým majetkem. Tento verdikt ale soudci vzápětí změnili, žena totiž začala po nařízení placení pokut svého partnera informovat.

Krajský soud v Praze poté potvrdil zastavení exekuce a navíc rozhodl, že její náklady musí zaplatit muž, který o informace o dětech bojoval. Podle krajských soudců totiž nemá soudní exekutor pravomoci zasahovat do těchto sporů, exekuce vůbec neměla být nařízena.

Muž se ale obrátil na Nejvyšší soud a chtěl, aby brněnští soudci rozhodli o novém projednání případu.

Soudci Nejvyššího soudu označili dovolání za přípustné a zrušili verdikt pražského soudu, ten musí celý případ rozhodnout znovu.

Informovat musíte

„Ze zákona o rodině a ostatně i z logiky věci nelze dovodit závěr jiný, než že právu druhého rodiče na informaci o dítěti odpovídá povinnost rodiče, jemuž bylo dítě svěřeno do výchovy, tyto informace poskytnout," rozhodli soudci senátu Nejvyššího soudu vedeného soudcem Vladimírem Mikuškem. A je na soudu, aby stanovil, jak často musí rodiče zprávy posílat.

A protože nejde ve sporu o informace o vztah mezi rodiči a jejich potomky, ale mezi rodiči navzájem, je podle soudců dána i pravomoc soudního exekutora vymáhat pokuty za neposílání a tajení zpráv o dětech.

„V těchto případech přichází v úvahu provedení (soudem nařízené) exekuce jediným způsobem, a to ukládáním pokut," rozhodli soudci. To znamená, že rodič, který neplní svoji informační povinnosti o dětech, musí platit pokuty na účet soudu, který exekuci nařídil.

________________________________________

Bez přihlášení nemůžete vkládat příspěvky.