Zimní pozdrav tatínkovi

Zrůdnost naší postkomunistické justice je plně srovnatelná s justicí fašistickou.

Náš fotograf zachytil zimní návštěvu za tatínkem. Babička s vnučkou šly navštívit tatínka, vězněného v ruzyňské Bastile, kde je držen - letos již potřetí - v nezákonné vazbě.

Dvě předchozí vazby již byly oficiálně označeny za zcela nedůvodné, přesto je držen ve vazbě i potřetí. A obvinění ? Jako obvykle - klasická oběť femofašistických organizací Rosa a Bílý kruh bezpečí. Prý domácí násilník (to se nijak nepotvrdilo), taky prý neplatí výživné (z věznice je zatím nedokázal zaplatit nikdo, krom toho je evidentní, že stát mu na odškodném dluží zhruba 10x tolik, co on dluží údajně on, takže justice sama ho dostala do druhotné platební neschopnosti, za což ho stále dokola vězní). Takový malý "catch twenty-two" v českých podmínkách.

Bestialita justice, nutící vyrůstat děti ve stínu ostnatých drátů, štěkajících psů a hlídek se samopaly je ale s tou fašistickou plně srovnatelná.

Těšme se ovšem na to, že z těchto dětí vyroste mimořádně zocelená generace, zvyklá na kriminály a nejsurovější zvůli již od mala, takže jednou těm knížatům, co věznily jejich otce, prostě "hlavu srazí", a to bez sebemenšího zaváhání.

 

 

Zimní pozdrav přes mříže

 

Za mřížemi a dráty trpí tatínek. Tuhá zima dosud panuje nejen na Ruzyni, ale i v mnoha zatvrzelých srdcích současné zvrácené justice.

 

 

Babička s vnučkou přišly zamávat tatínkovi

To nejsou ani 40., ani 50. léta 20. století - ani fašismus, ani stalinismus - to je tzv. česká, postkomunistická demokracie počátku 21. století : Otcové v kriminálech, z dětí vyrůstají feťáci a prostitutky. Lépe to už nemohl stát zařídit. Typická humanistická politika zvrácenců z ODS a ČSSD. 

Za tato konkrétní zvěrstva nese zodpovědnost OS Praha-Východ spolu s Krajským soudem v Praze (např. soudkyně Maříková, kterou K 213 již přede dvěma roky zbavilo funkce pro základní neznalosti trestního práva).  

Jinak také slovy básníka:

 

Smutný anděl kráčel světem

a hledal posledního hrdinu.

Zemdleného přikryl pláštěm

a do ruky vložil mu květinu.

 

Nad tělem, jež ubili vrazi,

plakala malá holčička....

 

 

________________________________________________

Jedna velká 1.

Lojza

___________________

Na Bílý kruh bezpečí jsem se obrátil před několika lety, konkrétně v Pardubicích, kde spolupracovnicí v té době byla vedoucí OSPOD MÚ Pardubice Mgr. Marie Hykešová.

Byli jsme za ní osobně na MÚ s ing. Rubíkem, který mne zastupoval na doporučení asistentkou TV Nova po mé osobní návštěvě, když předtím mne 2x písemně odmítl šéf publicistiky Radek John.

Navštívili jsme ji z důvodu, zda by OSPOD MÚ Pardubice byl ochoten zastupovat moji dceru v případě, že by se nám podařilo ze zastupování vyloučit OSPOD MÚ Chrudim.
I ona chválila opatrovnici Medunovou, která zastupovala moji dceru u OS v Chrudimi.

Od ředitele Radia Live v Pardubicích Milana Dernera jsem se dozvěděl, že  šéfem  Bílého kruhu bezpečí v Pardubicích je bývalý policista, estébák z Přelouče.


O této skutečnosti jsem se zmínil i v dopise policejnímu prezidentu Husákovi, který jsem psal  jako dárek k šestnáctým narozeninám své dcery, která v té době byla držena jako rukojmí v bytě v Chrudimi na Rozhledně a o víkendech na statku v Nabočanech.


Odtud ji rodiče bývalé ženy přivezli do jejího bydliště na žádost pracovnic FOD, na který jsem se z neznalosti skutečného poslání tohoto spolku obrátil.

Návštěva se uskutečnila po urgenci její ředitelky, bývalé komunistické prokurátorky JUDr. Marie Vodičkové, neboť FOD pobočka Pardubice nereagovala na můj podnět, doplněný důkazními materiály.
Jedná se o pracovnice Zinu Havlovou a Lenku Procházkovou.

Obrátit se na FOD mne doporučil můj právní zástupce JUDr. Petr Gallát po té, co odmítl dát můj případ prošetřit IMV.
Tyto pracovnice později podávaly z vlastní iniciativy nepravdivé informace a neprofesionální rady k OS v Chrudimi.
Vše je na mých webových stránkách a na CD, které má Policie ČR k dispozici.

Ředitel Radia Live se chlubil, že se osobně zná s ministrem spravedlnosti Němcem, řekl mi, že u něj byl nedávno předseda pobočky KS Hradec Králové v Pardubicích JUDr. Milan Špryňar.
Dle toho vypadá i úroveň sdělovacích prostředků a vypovídá o tom, komu sdělovací prostředky v této tzv. "demokratické“, ve skutečnosti demagogické společnosti slouží.

Na Radio Live jsem se obrátil z důvodu medializace svého případu poté, co jsem si přečetl chvalozpěvy na adresu jeho ředitele, na jeho pevné postoje.

Jiří Komárek

_________________________________

 

 

Bez přihlášení nemůžete vkládat příspěvky.