NÁVRH OBČANŮ NA ZMĚNU DRUHU TRESTU

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                  V Chrudimi 17.7.2017

 

                                                              

 

Okresní soud v Nymburce                                                                        K č.j.  3 T 31/2016

 

Soudní 996/10

 

28802 Nymburk

 

 

 

 

 

 

 

NÁVRH OBČANŮ NA ZMĚNU DRUHU TRESTU

 

 

 

Registrovaný spolek občanů navrhuje změnu druhu trestu u odsouzeného ing. Jiřího Fialy, nar. 11.8.1963, neboť má za to, že:

 

 

 

    • nepodmíněný trest odnětí svobody byl uložen zcela nevhodně, neboť se jedná o

     o nejpřísnější druh trestu, uložený za zcela bagatelní trestný čin, o jehož spáchání navíc nejsme přesvědčeni.

                             -     místopředseda OS v Kladně Poštůlka písemně potvrdil, že společenská nebezpečnost odsouzeného není žádná. Odsouzený je slušný člověk a nebezpečný je výhradně současné justici a jejímu personálnímu obsazení, nikoliv společnosti. U odsouzeného, kde sama justice uznává jeho nulovou společenskou nebezpečnost , je nepodmíněný trest odnětí svobody zcela nevhodný a nepřiměřený

                             -    podle našich zpráv odsouzený ve výkonu trestu nepracuje, protože pro něj věznice nemá práci. Znamená to, že je bezúčelně živen na účet daňových poplatníků. Jako občané a daňoví poplatníci odmítáme financovat naschvály justice ze svých kapes a chtějí-li konkrétní soudci  tohoto konkrétního odsouzeného dále věznit, trváme na tom, aby náklady jeho věznění jim byly strhávány z platu

                             -     podle § 333 b) Trestního řádu navrhujeme proto ze všech výše uvedených důvodů PŘEMĚNU DRUHU TRESTU, a to z nepodmíněného trestu odnětí svobody na trest domácího vězení v příslušné výměře v závislosti na již vykonaném trestu či jeho části.

     Odvoláváme se přitom na přeplněnost věznic, kde pak není místa pro skutečné zločince stejně jako na bez závadovou osobnost odsouzeného a okolnosti případu, jednoznačně prokazující justiční excesy jeden za druhým, stejně jako skutečnost, že nebyl souzen nestranným a nepodjatým soudem.

      

     Žádám o podání informace o přijatých opatřeních.

      

     Za registrovaný spolek Klub 213

      

                 Jiří Komárek

               Svěchyňova 941

                53701 Chrudim

     člen výkonného výboru spolku

 

Bez přihlášení nemůžete vkládat příspěvky.