Pološero ? Stmívá se !

 

     Věřím, že většina z vás se nedívá o půl jedenácté na Dvojku, proto- když se mi to vzácně podařilo – vás rád seznámím s tím, co jsem tam viděl (ve čtvrtek, 12. října) – protože se to týká všech – a protože to do písmenka potvrzuje, co o naší justice léta šíří a tvrdí naše sdružení.

 

 

     Tento díl byl věnován zbavení svéprávnosti a lidem, kteří se kolem toho točí – a tomu, jak se chovají. Tedy – opatrovnictví. Jeho specifickému odvětví, nikoliv o dětech, ale o nesvéprávných dospělých občanech.

 

     A kdo pořad viděl, rychle pochopil, že od dob totality se při zneužívání psychiatrie nezměnilo nic – a když, tak k horšímu.

 

     Zbavit někoho (nepohodlného) svéprávnosti je otázkou několika málo týdnů a jednoho zinscenovaného soudního řízení. Jak v pořadu jasně zaznělo, ten, koho se to týká nejvíc, se o tom dokonce ani nemusí dovědět – soud mu ustanoví opatrovníka, tomu pak doručuje všechny písemnosti, včetně konečného rozhodnutí – odvolání není, nebo mu dávno propadly lhůty. Stejně by bylo pouhou formalitou. Soud posuzovaného vůbec nevidí.

 

     Takže se ani nedozvíte, že jste úředně uznaným magorem – se kterým se už napříště není třeba vůbec zdržovat, odpovídat mu na dopisy, podání, který už nesmí nakládat se svým majetkem, snad ani koupit si rohlík v krámě.

 

     Majetek mu nadále obhospodařuje „opatrovnice“ – a tu nám představila další „opatrovanka“. Jedinou starostí její „opatrovnice“ totiž bylo rozeštvat ji s jejím letitým partnerem a následně je oba vyštvat z bytu, aby ho měla volný. Pro sebe a své známé. Jistě člověk na svém místě.

 

     K tomu přispěl svou zkušeností partner této opatrovanky, který pozoroval poměry na těchto úřadech za komančů a v současnosti – a nebylo to srovnání vůbec potěšující. Tehdy že jich tam bylo sice míň, ale o to víc místa na úřadech a o to víc se lidem věnovaly.

 

     Tak mě napadlo, že Babiš proslul natahováním úředníků do státního aparátu – tady jasně zaznělo, jakých lidí, co v praxi dělají – a nakolik se asi v této oblasti zlepšily služby státu.

 

     Závěr reportáže byl „velmi optimistický“, když konstatoval, že zatímco na světě je jednoznačný trend k omezování těchto drastických zásahů státu do soukromí občanů, u nás je tomu přesně opačně. A to vzdor poměrně zmodernizovanému NOZ (nový občanský zákoník).

 

     Jinými slovy: Zákopy samy nic nemění, o všem rozhoduje jejich uchopení a výklad. A pokud ten mají v rukou naprosto necitliví, nezodpovědní, ba citově zcela oploštělí soudci, nic se nezmění. Nebo k horšímu.

 

Totéž, co říká naše sdružení už skoro 15 let.

 

     Co v reportáži Pološera – jako v každé reportáži ČT na téma justice – chybělo zcela, bylo vyvození odpovědnosti a potrestání viníků. Pod každým z těch svévolných rozsudků – o zbavení svéprávnosti, o ústavní detenci – přece musel být někdo podepsán, ti lidé samozřejmě sedí na soudech i nadále – a pokud nikdo nic neudělá, budou sedět často ještě 20-30 let. A po nich pak přijdou jiní, ještě drzejší.

 

     Protože – jak známo a jak jsme už před lety psali – NEPOTRESTANÉ ZLO ROSTE A SÍLÍ.

 

     Mohlo by si tuto reportáž vysílat hnutí ANO jako svůj předvolební spot, jako výsledek svého působení v justici za jediné volební období. Jako reklamu na to, co a jak dokázala změnit – a jak v praxi vypadá a co znamená to jejich heslo „Ano, bude líp!“

 

     V tisku jsem četl, jak si ministr spravedlnosti libuje, že se podařilo zvýšit zaměstnanost vězňů – a to až na 60%.

 

     Protože to aktuálně prožívám – a vidím všude kolem sebe – mohu se k tomu rovněž vyjádřit.

 

     Protože to, co tady vidím, je vytváření armády otroků nebývalého rozsahu. Otroků, pracujících převážně za svačinu navíc či za lepší oběd – a vydělávajících statisíce pro Vězeňskou službu. Ta pak bohatne zcela nehorázným způsobem – akorát že vězni z toho nic nemají. A to třeba ještě zdůraznit, že k této armádě novodobých otroků nutno přidat všechny dodavatele – čehokoliv – do věznic, což už jsou pouze a výhradně firmy vlastněné Babišem, či dnes – jeho svěřeneckými fondy. Což je samozřejmě totéž.

 

     Jak vypadá taková Babišem řízená firma, na to je právě dobře se podívat do věznic. A na vězeňství jako celek.

 

     Armáda za jídlo pracujících otroků + soubor spřátelených či výhradně vlastních firem. Vše pod jednou střechou.      Neboť – špatný pastýř, který důkladně nestříhá své ovečky.

 

     Nikoho nikdy nezajímalo, jak justice funguje, zda spravedlivě či nespravedlivě, nikoho i nadále nezajímá, proč jsou věznice přeplněny – a kým, ale – když už tomu tak je – jak co nejlépe využít poníženou pracovní sílu, která musí pracovat za svačinu.     Či – v lepším případě – za kapesné, za které by civilní zaměstnanec ani nevstal z postele.

 

     Babiš říkal, že – bude-li zvolen – postačí mu jedno funkční období. A – k čemu?     Aby i zbytek společnosti „předělal“ podle vězeňského vzoru? Aby z celého národa nadělal národ zbídačených otroků, které by – za úplatu pro něj – nabízel zbytku Evropy jako nejlevnější – a přitom kvalifikovanou – pracovní silu?

 

     Rozvědčík Vladimír Hučín již před 10-ti lety říkal, že Babiš – je koncentrované zlo.      A varoval před ním. Měl informace, které my asi nemáme ani dnes. Ale – za každého člověka mluví především činy. A ty už Babiš předvedl – a převádí i nadále. Tedy hlavně – mocichtivost – a chamtivost. Jež obě hodlá uspokojovat zcela bez skrupulí. Jak rovněž – v přímém přenosu – předvádí.

 

     Měli bychom více naslouchat lidem s informacemi. Neboť právě ty jsou dnes nejdražším zbožím.

 

     A pokud si chce někdo zvolit všehoschopného manažera koncentračních táborů s povinnou otrockou prací, nechť se raději nechá dobrovolně uvěznit – a užije si jeho pořádků do sytosti na vlastní kůži.

 

     Jsem si naprosto jist, že lidé jako Babiš by v Hitlerově Německu – stejně jako ve stalinském Sovětském svazu – rychle dosáhli těch nejvyšších ocenění a poct. Neboť totalitní režimy potřebují takto všehoschopné „manažery“ bez skrupulí k realizaci svých cílů.

 

     Tedy především: Zotročení většiny společnosti a její dlouhodobé udržení v tomto stavu.

 

     Nezapomeňme, že i Hitler se dostal k moci v demokratických volbách.

 

 

 

Ostrov n. Ohří, pátek – 13. října 2017 – 10.00

 

Bez přihlášení nemůžete vkládat příspěvky.