Ostrov. Absurdity.

Kafkův Zámek stojí v Ostrově. 

 

Nad Ohří. 

Neboť jedině tam se mohl odehrát - a odehrál - tento Proces. 

Proces, kde se řeší proměna trestu, jenž byl vykonán a skončil...

Proces, kde je odsouzený poučován, že se může vyjádřit ke všemu, co je mu kladeno za vinu, ač mu za vinu nic kladeno není, a naopak on klade za vinu soudu, že neprojednal věc tehdy, kdy ještě měla smysl.

Za to bere soudce plat (nemalý) a justice jako celek požírá obrovskou kapitolu státního rozpočtu. 

_______________________

 

Soudce Dalibor Čermák. Z OS Karlovy Vary. Smuteční kravata je jistě na místě. Smutné to pravdu je. Tak mladý - a už trpí stařeckou demencí ? Nebo snad soudcovskou ?  

 

I. soudce Čermák

A TOHLE se tam událo : 

https://youtu.be/e4dJo3lze3c

___________________

Ale nejprve jsme tam museli přijet... A seznámit se. S prostředím... 

https://youtu.be/zNe81G2h1R8

 Hlavní vchod do věznice v Ostrově. Brzy se měl stát předmětem četných otázek stráží ... 

Ale nejprve jsme se na to museli obléct : 

https://youtu.be/gyVHhOg6eyo

Vězeňská uniforma, čili sintr, vyvolala už u vstupu nemalé zděšení. Rozhodně větší, než byste si mohli pomyslet : 

Kterou bránou jste prošel ? (Touhle)

Kdo Vás sem přived´? (Tady, kolega !)

Já myslel od Vězeňské služby ! (Nikdo - to musí ??)

Já tu mám jednání !! Koukněte - tady je předvolání - a hrozí mi tu pokutou až 50 tisíc !! Tak jsem tady !! 

To je nějaká skrytá kamera, že ?? 

Ne, ta teprve bude... 

Konečně začíná Vězeňská služba spolupracovat, ač nás nejprve přítomný zástupce věznice (vychovatel) odkazuje na tiskovou mluvčí. 

Ale my jsme nepřišli za tiskovou mluvčí, my jsme přišli na řádný soud !! A chceme ho mít ! 

Po důkladné, leč už přívětivější prohlídce, se dostáváme do čekárny (té civilní) - a hned poté i do jednací síně . Absurdní drama na státní útraty začíná :

https://youtu.be/e4dJo3lze3c

 

 Jednací síň ve věznici Ostrov.

A hlavní zločinec :

"Odsouzený polepšení nevykázal... Zákony dodržoval před zatčením - a bude je zjevně dodržovat i nadále... Tím nesplnil třetí podmínku pro přeměnu trestu (nebo podmíněné propuštění) - a jeho návrh se zamítá."

Slyšel kdy kdo větší absurditu ?? Zavírat lidi za dodržování zákona - a ještě jim vytýkat, že se nepolepšili ? 

Může tohle dělat někdo jiný než naprostý magor ??  

Tak mladý - a už tak blbý !! Rodilá mladá stará struktura.

Čímž samozřejmě i dáváme odpověď na to, co tzv. "generační obměna", nedoprovázená důslednou justiční reformou, sama o sobě přinese... 

 

II.   Éliška

Z Ostrova se rychle přesunujeme do Karlových Varů, hledajíc Élišku.

Éliška není ze mlejna, je z mediační a probační služby - a vyplácala 2 měsíce práce, a to nejen své, ale i dalších kolegů, třeba z Nymburka, na to, aby zjistila, co bylo zcela zřejmé i před vykonáním této práce : Totiž že všechny podmínky pro přeměnu trestu na domácí vězení jsou splněny (bagatelní trestný čin, půlka odkroucena v base, odsouzený má kde bydlet a má kde trest domácího vězení vykonávat). Aby ale zakryla, že nedodala podklady včas, resp. že pozbyly smyslu, neboť se měly projednávat týden před skončením trestu - a ani tam je soudce Čermák údajně neměl, takže je projednat nemohl. A marně se těšil, že budu souhlasit se stažením návrhu na proměnu trestu.

A tak, aby si Éliška vůbec něco vymyslela, tedy proč nelze proměnu provést - ne proto, že nedodala podklady včas - tak přišla - až v závěrečné zprávě - s tvrzením, že prý přeměnu trestu nedoporučuje, protože odsouzený je znám svými útoky na státní orgány (tím myslela ty - pitomce -, kteří v nich povětšinou pracují) a je tak riziko, že by se státními orgány při domácím vězení nespolupracoval...

Jak k tomuto tvrzení dospěla za situace, kdy odsouzený se všemi státními orgány zatím spolupracoval, a to dokonce i tak, že umožnil prohlídku svého domu ve své vlastní nepřítomnosti právě jejímu kolegovi z MPS, a ani ne měsíc nato Úřadu práce, tak právě na toto jsme se jí přišli zeptat.

Éliška ale odpovědět neuměla - a protože asi hodně kouká na televizi, hlavně na šoty o policii a poučila se z nich - tak prohlašovala, že na zdůvodnění jejího vlastního  názoru se máme jít zeptat - tiskové mluvčí... !!!

Éliška ale umí něco jiného. Vlastní práci sice nezvládá, ale jakmile zjistí, že dotyčný vězeň má nějakou nemovitost, například takovou, ve které by mohl vykonávat domácí vězení, tak se okamžitě probudí z letargie, neboť zavětří - tučnou provizi ... Okamžitě se začne vyptávat, který exekutor to má na starosti, aby se s ním spojila - a stihla nemovitost prodat ještě než se vězeň z vězení vrátí. Pak samozřejmě nemá kam - a tím je i problém s přeměnou trestu vyřešen.

Takové - malé tykadélko exekutorské mafie.

Že to nedělá zadarmo, o tom netřeba pochybovat. Byznys to musí být jako hrom a exekutor s provizí jistě nezapomene. Ostatně, jinak by příště "zapomněla" ona na něj. Taková - malá (ale spíše velká) domů...

To je to ale pěkně rozdělený, co ?? A hlavně : Všechno pokrytý !!

 

 

Élišce to ale za těmi mřížemi sluší, což ??!! Chudák netuší, že přesně takhle skončí. A rozhodně ne na pár měsíců...

 https://youtu.be/7hbgdSn37K8

 

 

______________________

 

III. OS KV a jeho předseda

A nejlepší samozřejmě na konec ... A to je celý karlovarský soud - a jeho předseda, Mgr. Aleš Fikker.

S ním jsme rozmlouvali skoro hodinu. A to i přesto, že ještě předchozího dne mi přišel následující mail - o tom, že se s námi nebude nikdo bavit ...

(Smuteční cedule u vchodu s nápisem Okresní soud a Krajský soud - jsou rozhodně na místě... Výstižnější by sotva mohly být. Dodáveme jen : Spěte sladce, budiž vám země lehká...)

_______________________

 

Okresní soud v Karlových Varech 

 

 Moskevská 17, 360 33 Karlovy Vary, 

 

tel.: 377867211, fax: 377 867 298, e‑mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., IDDS: 6wcabsz

 

Naše značka:

45 Spr 3013/2017

Pan
Ing. Jiří Fiala
e-mailová adresa:
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Vaše značka:

 

Vyřizuje:

 

DNE:

3. ledna 2018

 

 

 

K Vašemu e-mailovému podání doručenému soudu dne 28. 12. 2017 sděluji, o Vaší konkrétní věci s Vámi nebudu ani já, ani mluvčí soudu JUDr. Fořtová, hovořit. Můžete si však osobně na správě soudu vyzvednout písemný přípis reagující na Vaše poslední podání, který Vám byl doručován ještě do věznice. Zde také můžete zanechat svou kontaktní adresu.

 

Na všechny Vaše připomínky soud již podrobně písemně reagoval, v postupu soudce Mgr. Čermáka soud neshledal žádná pochybení, a proto se již opakovaně Vašimi námitkami zabývat nebude, a to ani písemně ani ústně. Poté, co bude ve Vašich věcech vydáno rozhodnutí, máte možnost si podat opravný prostředek, o němž bude rozhodovat nadřízený soud.

 

JUDr. Michaela Jasová v. r.

 

místopředsedkyně

Za správnost vyhotovení:

Jana Krejčová

 

My to vidíme jinak, na dotazy jsme dodneška nedostali žádnou odpovědˇ, ani mailem, ani já osobně, a proto chceme ty odpovědi slyšet. Od toho máte tiskovou mluvčí, aby se novinářům k problémům soudu vyjadřovala. Krom toho, nezvládnutí vyřizování agendy soud, stejně jako trestnou činnost soudce Čermáka, nekomentoval ještě nikdo. 

 

Jsem na ty odpovědi velmi zvědav. 

 S pozdravem 

 Ing. Jiří Fiala 

______________________

To je ale ochota k rozhovoru, co ? Nezapomeňme ocitovat Listinu základních práv a svobod :

Státní orgány jsou povinny na vyžádání poskytovat přiměřeně informace o své činnosti.

______________________

Všimněte si té "pokory" někoho, kdo bere statisícové částky za zajištění něčeho, co neexistuje. Tedy za funkčnost soudu.

Soud, který vyřizuje návrhy na přeměnu trestu po jeho skončení, asi moc funkční nebude, resp. kdyby nedělal nic, nijak by se to nepoznalo - leda na úspoře prostředků na jeho provoz.

Vstup před soudem v KV :

https://youtu.be/ctRqyhQEHyw    

Přesto, ani sebevědomí, ani drzý a přehlížívý postoj vůči (poškozené) veřejnosti mu rozhodně nechybí.

A tak jsme se dozvěděli, že on (ač o deset let mladší než nejmladší z nás) zažil totalitu (mimochodem mu v r. 1989 bylo 15) - a tudíž ví, jak to bylo strašné, když soudci byli ve svých rozhodnutích ovlivňováni zvenčí, což je prý naštěstí minulostí... A tudíž nemůže práci svých podřízených nijak kontrolovat, natož do ní zasahovat.

Vlastně nemá žádné pravomoci.

K čemu tam pak takový předseda je, je samozřejmě pokornou otázkou.

 

 Předseda soudu v Karlových Varech, Mgr. Aleš Fikker, pamětník totality.

Rozhovor s ním rozhodně stojí za poslech, alespoň se na tom shodli všichni, co ho zatím slyšeli. Pro běžnou veřejnost možná trochu únavný, ale zasvěcení - a hlavně právníci - jistě mnohé pasáže nemálo ocení...

https://youtu.be/OX5IRp9iGwg

Pan předseda si tam docela často protiřečí, třeba když vykládá o tom, že k výkladu zákonů jsou způsobilí jedině soudci - ale mě posílá za právníky, a pokud se náhodou jejich názor kryje s mým, tak to jsou holt špatní právníci. Kde vzít ty - podle něj - dobré, už neradí.

Podřízené nekontroluje, ani prý nemůže. Nemůže vlastně vůbec nic. Trestní právo nezná - což ostatně názorně předvedl, když skutečně nevěděl, že zmaření soudního jednání je trestným činem pohrdání soudem. I přesto, že vykazuje - na soudce - tak fatální neznalosti, má tu drzost poučovat ostatní, aniž by sám věděl, jak je to správně. 

Chápu, že pak ani nemůže nikoho z podřízených kontrolovat, byl by jim totiž k smíchu. 

Neomluvitelné průtahy v řízení, vedoucí ač ke znemožnění projednání věci,  jsem si prý zavinil sám (tedy ve vězení jsem se udržoval zjevně také já sám...), neboť eskorty k soudům, na jejichž konání jsem neměl žádný vliv, jdou prý k mé tíži. Asi jako celé věznění, od zatčení do propuštění - protože u nás přeci máme jen spravedlivé rozsudky, a kdo byl odsouzen dvěma stupni soudů, jistě ví, za co...

 

IV. Suma sumárum

Během 6-ti měsíčního trestu za dodržování trestního řádu jsem si požádal o 3 věci, na které jsem měl podle trestního řádu právo  :

  • Podmíněné propuštění po jedné třetině trestu (platí pro prvotresty - u mě už po dvou měsících) - slovutný soud nebyl schopen mi dodneška sdělit, kolikátý trest jsem vlastně vykonával, jen věděl, že první určitě ne, a proto prý právo na třetinu nemám. Ještě že hned za měsíc se dalo požádat o

 

  • Podmíněné propuštění po polovině trestu - to soud fakticky projednával až po uplynutí deseti jedenáctin trestu, 12 dnů před propuštěním, a tedy evidentně bez jakéhokoliv smyslu a praktického významu. A konečně

 

  • Přeměnu trestu na jiný druh - a sice na domácí vězení - a to se projednávalo až po uplynutí trestu úplně.

 

Tedy : Obrovský státní aparát, který si k tomu stát platí a vydržuje, nebyl schopen dostát svým nejzákladnějším povinnostem ani v jediném ze tří případů, zato ve všech třech jednal přímo proti smyslu a účelu trestního řádu - a tím je odsouzené, pokud se slušně chovají, motivovat právě podmíněným propuštěním před uplynutím celého trestu, buď v jedné třetině, nebo alespoň v jedné polovině. Pokud jde o přeměnu trestu, pak tady je přímo dán zájem státu na tom, aby věznice nebyly přeplněné a vězňové, kteří nejsou nebezpeční veřejnosti, mohli druhou půlku trestu vykonávat doma. Což stát vyjde nepoměrně laciněji.

Problémem samozřejmě je, že nic z těch milionů, které tito nezodpovědní lajdáci vyhazují plnými hrstmi a otevřenými okny, jim dosud nikdo nepředepsal k úhradě.

Kdyby se tak alespoň částečně stalo, Élišku i Čermáka by rychle přešel smích. A předsedu soudu, který za ně všechny nese přímou odpovědnost, rovněž.

Ale právě na tomhle příkladu je dobře vidět, proč máme věznice přeplněné (protože nejen že tam sedí řada vězňů za nic, ale zvrácená justice se je tam navíc stůj co stůj snaží udržet do poslední hodiny, právě proto, aby mohla argumentovat přeplněnými věznicemi... ) a proč neuvěřitelně vysoké číslo soudců na tom nic nemění, ani když jich stále dál přibývá a přibývá. Protože v naprosté většině řeší kraviny, kterými by se nikdo rozumný vůbec nezabýval.

A daňový poplatník platí a platí a platí... Neznám nikoho štědřejšího, než je - český daňový poplatník. O nic se nezajímá, a jen cáluje a cáluje - a je mu úplně jedno, kam všechny ty prachy jdou a u koho a jak skončí...

A ještě se najdou takoví (pitomci), kteří veřejně hlásají, jaký je ten Babiš machr, co vyhodil zbytečných úředníků a jak na nich ušetřil. Tady, kdyby je vyhodil všechny, tak by to - krom nich samotných - nikdo ani nezaznamenal...

 

Zástupce věznice u soudu. Nakonec jediný, s kým se tam dalo vcelku normálně mluvit...

 

 

V. Slovo závěrem

Když jsem - v předloňském roce - vedl svou senátorskou volební kampaň (mimochodem, právě za ni byla tahleta "odměna" v Ostrově nad Ohří...), byly hlavním bodem pro oblast vězeňství "automatické nárokové půlky", tedy to, co je i všude jinde v Evropě - že pokud se odsouzený chová ve vězení slušně a plní, co plnit má, má nárok odejít v půlce trestu na podmínku domů. Tušil jsem, že je to velmi důležitý bod ve vězeňství, ale že kolem nich panuje taková korupce a takový chlív, to jsem opravdu ani já si nedokázal představit. 

Čímž děkuji dodatečně soudu v Nymburce, že mi umožnil se s tímto stavem na vlastní kůži seznámit, bez toho bych tomu - jako mnohému jinému - vůbec neuvěřil. Neboť není nad vlastní zkušenost, ta je vždycky k nezaplacení. 

Stejně jako justice, tak i vězeňství jsou v mnohem horším stavu, než si kdo z civilních občanů, kteří tím neprošli, dokáže představit. Švédové se právem ptají, co se stalo s miliardami, které na tuto oblast česká vláda dostala. Obávám se, že pravdivá odpověď bude asi taková, že do vězeňství šla z toho jedna desetina - a ta ještě hlavně na platy dozorců - zbytek, tedy 90% - hledejme v Karibiku, v jachtách a vilách vedení Vězeňské služby a opeřence Pelikána a jeho rozsáhlého - stalinského - příbuzenstva. 

Lepší stranu pro boj proti korupci si lze asi sotva představit. 

Vzhledem ke skutečnosti, že prakticky žádná z kandidujících stran v posledních volbách neměla pro oblast vězeňství a justice vůbec nic v programu, je nutné mít za to, že tyto strany vedou výhradně buďto agenti, kteří mají odvést pozornost jinam, anebo naprostí mimoni, kteří netuší, co se v jejich vlastní zemi děje...

Konečně, Sobotka byl mimoň par excellance, ten to měl snad i napsáno na čele. 

Obávám se, že za chlív a rozkrádání těchto idiotů budeme brzy trpět všichni. 

Odsunuli nás totiž daleko na východ - tam, kam zájmy ostatní Evropy už nesahají - a je jí to vlastně jedno. 

Protože - co s takovou - zjevně nenapravitelnou - zemí, kde kradou všichni (takže nemá žádný smysl tam další peníze posílat) - a proto se také výhradně derou k moci - a těm, co u ní nejsou, je to jedno... 

 

_______________________

 

_______________________

Dříve k tématu :

http://www.k213.cz/JOOMLA/2753-vanoce-na-rece-ohri

 

_______________________

_______________________

Komentáře  

0 # Ing. Jiří Fiala 2018-01-06 20:03
Věznice Ostrov
Vykmanov 22
363 50 Ostrov nad Ohří

www.vscr.cz/veznice-ostrov-nad-ohri-88

mapy.cz/zakladni?x=12.9560734&y=50.3297612&z=16

Věž smrti (Rudá věž)

mapy.cz/.../

Ani muzeum, ani pomník. Na Rudou věž smrti se smí jen s povolením, připomínka vězňů chybí úplně

zpravy.aktualne.cz/.../...

semafor

mapy.cz/.../
0 # Ing. Jiří Fiala 2018-01-06 21:41
Podívejte se, kolik ty svině na obyčejném okresním soudě za to flákání berou...


Vážený pane inženýre,
při dnešním rozhovoru jste se podivoval nad výši hrubého měsíčního příjmu soudce OS Nymburk, když jsem Vám sdělil informaci, že jeho výše (za část roku 2017) činila 102.000,- Kč. Ve skutečnosti již v roce 2015 činil průměrný měsíční příjem soudce OS Nymburk 111.057,- Kč.

Zde je odkaz:

infodeska.justice.cz/.../

a v příloze zasílám PDF, které je na výše uvedeném odkazu možné rovněž stáhnout.
0 # Kedul 2018-01-06 23:22
Tohle je nazorna ukazka ze ceska justice nema zadne dno....
Doufam ze to poslete kompletni do Polska, aby to preposlali jako reakci na pindani rychetskeho a spol i do eu o jejich justicni reforme a pozadali ceskou stranu o vysvetleni co to ma znamenat a kdy bude tento "soudce" hospitalizovan a zda nepotrebuji cesti obcane azyl a mezinarodni ochranu pred justicni mafii...
0 # Saxána 2018-01-07 11:34
0 # Saxána 2018-01-07 11:43
hrad.cz/.../...
Nevadilo by, že soudí teprve 1 rok, ale jistě nemá správný věk. A i navrhovatelé soudců nejsou vhodní - totalitní pozůstatek.
0 # Ing. Jiří Fiala 2018-01-07 12:03
K čemu je dobrý § 196.

blesk.cz/.../...

_____________

A kolik vyžírek se na něm dobře živí...
0 # Kedul 2018-01-08 14:22
No jasne ze proti fizlovi nejsou nikdy dukazy .. dokonce by se dalo rict ze uz ted se daji tyto dukazy vylozit podle obsahu jen jako soucast obhajoby az toho mladika fizlove krive obvini z kriveho obvineni ... blablablabla .... novinky.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2018-01-08 17:29
Neostalinisté se hledali, až se našli...

Pelikán jmenoval Tejce novým náměstkem. Bude shánět podporu pro zákony

zpravy.idnes.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2018-01-08 17:36
Pytloune, Pytloune !!

Soudce, který nechal promlčet případ advokátů, čelí kárnému návrhu

zpravy.idnes.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2018-01-08 17:38
Jak by taky mohl odsoudit dva fízly, že !!

Ta Fialová je ale děsná kráva, to se ví obecně.

Prý neměl na krku stopy po škrcení, jenom hematom. A hematom je co ? A jak se mu dostal na krk ? To se s nima asi tak vášnivě líbal ??

Soud zprostil dvojici policistů obžaloby, podle níž zpohlavkovali studenta

zpravy.idnes.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2018-01-08 20:50
Stačilo se podívat na ty záběry, co byly v TV ve Zprávách. Od pohledu bylo jasné, kdo je kdo : Namachrovanej, drzej policajt, poněkud vykulený studentík - a naprosto drzá a sprostá kráva - soudkyně.
Vzácně musím připustit, že i ta státní zástupkyně byla výrazně sympatičtější - a hlavně : Měla pravdu.
Tu Fialovou napřed vykopli z Prahy 7 na Prahu 2, kde té trestní agendy není tolik, asi si myslíc, že tam nenadělá tolik ostudy - ale ona se opravdu snaží i tam...
0 # Kedul 2018-01-09 07:11
dopis od zjevne hodne zoufaleho prokuratora...

Ve shora označené věci potvrzuji přijetí ze dne XXX v němž mimo jiné žádáte o právní poradenství(coze?ja zakony znam), citace zákonů, poukazujete na podjatost orgánů činných v trestním řízení a zřejmě vyjadřujete nesouhlas s postupem orgánů činných v trestním řízení ve věci policie kkk
S ohledem na nejasnost Vašeho podání Vás vyzýváme, abyste ve lhůtě do YYY konkretizoval, který orgán činný v trestním řízení považujete za podjatý a z jakého důvodu, případně jaké závady spatřujete v postupu policejního orgánu, případně státního zástupce.

Ze by se nam system podvodneho hodnoceni trestnich oznameni a stiznosti jako udajne soucasti obhajoby tak trochu zhroutil? To si ani ten hlupak nedokazal precist ze ten jeho poskok uz ale pisemne priznal ze jsem mu poslal precizni a velmi podrobne oduvodneni? Copak on taky nezna trestny cin nadrzovani kolegu ktery jsem mu neprimo ve stiznosti popsal? :D
0 # Kedul 2018-01-09 07:24
A to precizni oduvodneni doplnim zahodil s tim ze se jim nebude vubec zabejvat protoze podle nej se udajne jedna o nejakou jiz podanou vec kterou jako dukazy podle obsahu nebude posuzovat ... no panecku nepoznat uplne nove dukazy od tech jiz podanych ...a priznat ze se jedna o stiznost kterou ale nejsou schopni ani pochopit ani predat vejs... myslim ze si panove timhle priznanim ze nedokazi jasnou stiznost a jasne varovani pred trestnim oznamenim za trestny cin nadrzovani pochopit hodne nabehli... ja mel svatou trpelivost a oni to mohli vyresit stihanim kriveho externiho "znalce" aniz by bylo paleno do vlastnich rad ...ale kdo chtel kam pomozme mu tam ... jejich protizakonny system kdy tvrdi ze hodnoti podani podle obsahu k tomu neni co dodat k cemu takovy podvodny system je a jak tedy funguje ve skutecnosti ...
0 # Kedul 2018-01-09 08:17
novinky.cz/.../...

Vidite to je panecku ustavni "odbornik" .... sice je v ustave jasne definovana lhuta do 30ti dni ale podle pana "odbornika" to je uplne fuk lhutu dodrzet netreba ....
Zlatej kral a desatek a pravo prvni noci ... porad lepsi nez kdyz s nama vyjebav.j kazdej den v tzv. "pravnim state"

Vlastne muzete byt rad ze Vas nepustily treba o nakej ten tyden pozdeji po odsezeni celeho trestu .. prece tech par dni navic by bylo jeste ustavne komfortni ze ...
0 # Ing. Jiří Fiala 2018-01-09 14:13
Ono vůbec to, že mě museli pustit včas, byla jejich první prohra. TAky dělali, co mohli, aby se tak nestalo. Jenže to holt nevyšlo... Zatím. JF
0 # Ing. Jiří Fiala 2018-01-10 21:39
Není tohle náhodou v přímém rozporu s tím, co nám na záznamu tvrdí pan předseda soudu Fikker ??!!

zpravy.aktualne.cz/.../?redirected=1515620275
0 # Kedul 2018-01-11 06:30
Ale to nebyl rozhovor pro masove sledovana media ale s krive odsouzenym a tomu je stejne jako o nem dovoleno justicni mafii lhat ...prece nechcete rovnost pred zakonem i pro luzu ...
Ono je hlavne potreba take precist ze porad nikdo v justici jakoby netusi cim to je ze ty odvolaci a dovolaci instance jeste sem tam zafunguji ... Jestli ono to nebude tim ze ani ten nejkrajnejsi pripad jakym je ustavni soud si ani po tech letech soudnich tahanic obeti neprecte poradne spis...jak potom muze chtit nekdo aby spis precetl alespon prvni soudce ktery se s nim ma seznamit kdyz ten si rekne ze to co prehledne prece musi objevit odvolacka?
O trestnim useku ani zminka ... prece rozdavat mnohaleta vezeni nevinnym z pozice absolutni sily a pravomoci a neomezeneho rozpoctu a stavovske sounalezitosti je udajne uplne stejne jako kdyz prijde babka k soudu stezovat si na souseda ze se ji nelibi barva jeho nove fasady...
0 # Kedul 2018-01-11 06:45
Ona take veta o nastupujicich novych soudcich lecos prozradi: "se může stát například to, že na soud nastoupí několik mladých soudců a chvíli trvá, než získají zkušenosti. "
zkusenosti = nezakonne prasarny? - vykaslat se na zakony a soudit na nich naprosto nezavisle podle ostatnich spatnych soudcu kteri skoncily na vyssim postu tak aby to hladce proslo i u odvolacky....

Bez přihlášení nemůžete vkládat příspěvky.