"Konečné řešení" má jednu (malou) vadu : NSZ

Vždy mě pobaví, když někdo další objevuje dávno objevenou Ameriku. 

 

 

"Konečné řešení" se má týkat vyřešení naschválů matek s předáváním dětí otcům. A hlavně - s programovou nečinností státních orgánů, jindy tak agilních, pokud jde o to zavřít otce. 

Poslali mi odkaz na níže uvedený článek, zaujal mne, už kvalitou popisu problému, a nakonec i množstvím navrhovaných řešení, z nichž některá jsou neuskutečnitelná, některá naopak snadno proveditelná - zbývá jediné : Stanovit, kdo a kdy je provede. 

Autor vychází z na první pohled logických, ve skutečnosti zcela mylných předpokladů - že chlapů je půlka, tedy několik milionů, a že kdyby drželi spolu, musí představovat obrovskou sílu. 

Jo, to musí. 

Problémem je, že spolu nikdy nedrží, nemají to obvykle v povaze, v povaze naopak mají soutěžit o první místo. Asi proto si taky každý z těchto autorů myslí, že právě objevil Ameriku, o které před ním nikdo nevěděl a že zrovna on ji vyřeší, vždyť je to přece tak jednoduché, když je chlapů tolik, že ?! 

Chlapů je přece tolik - bojovníků však velmi málo. Skoro žádní. 

Kolik je chlapů ochotných se zapojit do nějaké akce na podporu rovnosti mužů před zákonem v opatrovnických věcech, to snadno pozná, až je bude potřebovat. Obratem zjistí, že žvanilů na internetu jsou sice spousty, ale těch, kteří jsou byť jen ochotni někam přijít, natož něco riskovat (a boj se státní mocí rizikem vždycky je), je jako šafránu. Co bys na prstech jedné ruky napočítal. 

Když jsme organizovali nějaké protestní akce, obvykle se mě oslovení ptali : A nemůže se mi něco stát ? Nemůže mě někdo zažalovat ? Nebo dokonce zatknout ? 

No - samozřejmě, že může, a pokud se takhle ptáš, tak tam ani nechoď, jestli Ti vlastní dítě nestojí za trochu rizika. A odvahy. Strach by přece měl mít ten, kdo právo porušuje, ne ten, kdo se ho v dobré víře dovolává. 

Bez změny společenského vědomí to nepůjde.

Problémem samozřejmě je - a to dlouhodobě neřešeným - pokřivenost celé společnosti, denně masírované feministickou propagandou, na kterou jsou zjevně vynakládány stovky milionů korun. Ta pochopitelně zcela zásadně ovlivňuje většinové společenské mínění. 

Takže - ideál úspěšnosti, za kterým se všichni tolik ženou (namísto aby se třeba hnali za poznáním pravdy nebo za spravedlností, jako to dělaly - alespoň některé -  generace před námi), nepřipouští představu nějakého trestně stíhaného chudáka, který nevidí vlastní děti - a kterým se takový otec, jenž si vzal státem chráněnou psychopatku - snadno a velmi rychle stane. 

Přesně podle vzorce, že oč méně jsou vymáhána práva otce, o to rasantněji jsou vymáhána práva matky, především na výživné - takže matka, která podá trestní oznámení (nemluvě o křivých obviněních z domácího násilí či zneužívání dětí), dosáhne velmi rychle trestního stíhání otce - a ten už je potom pro idioty z OČTŘ  "trestně stíhaná osoba", a tudíž nicka, se kterou není nutno se nijak zatěžovat, natož hájit jeho práva, zatímco otec, který podá návrh na výkon rozhodnutí, případně trestní oznámení pro maření, se dočká jenom výsměchu a výmluv, proč nikdo nemůže nic dělat - a naopak, o to rychleji ho budou stíhat za výživné, aby prokázali, jaký je to grázl a že se jím nemusí zabývat už definitivně. 

Je to ostatně obecně platný vzorec lemplů z OČTŘ, masově používaný v denní praxi, který zní : Nechceš-li řešit nepohodlnou stížnost, zlikviduj stěžovatele. 

A tak právě otcové, kteří mají o výchovu dětí eminentní zájem, se stávají terčem útoků těchto budižkničemů nejčastěji. Obvykle jsou uměle obvinění z nějakého domácího násilí, nebo něčeho podobného, rychle fízlové dosáhnou jejich alespoň podmíněného odsouzení - čímž je jim na čele vypálen cejch - a dál se jejich právy už nikdo zabývat nemusí. A - je pokoj. Tedy - pro fízly, aby nemuseli nic dělat. 

Pokud to dotyčný neunese ( a v praxi jsem viděl množství otců, kteří ani zdaleka nevydrželi to, čím jsem prošel třeba já, a už samotná izolace od dětí je vedla na práh sebevraždy) - tak je to přece psychopat a násilník, který "neunesl odpovědnost" za své "protiprávní jednání" (tohoto termínu mají všichni fízlové vždy plnou hubu, ač jsou to především oni, kdo se ho v těchto kauzách nejčastěji dopouští). 

Protože jestli lemply z OČTŘ něco zajímá - tak je to - KLID.  Tedy - aby je nikdo neotravoval, a nemuseli sami nic dělat. Nic řešit. Nic bolestně nepříjemného. Natož vymáhat právo otci, když si matka před sebe postaví řvoucí dítě, což je vydírání samo o sobě - a dostatečně silný argument, aby každého, kdo by chtěl něco vykonávat, odradil. 

Jakoby nikdo nikdy neslyšel pověst o králi Šalamounovi, který skutečnou matku poznal jedině podle toho, že se dítěte raději vzdala, než by riskovala jeho zdraví, či dokonce život. Což nám také dává jasnou odpověď na otázku, co to asi tak je za matky, které toto činí - a co za novou generaci tak asi mohou vychovat. 

Každému, kdo fantazíruje o mužské solidaritě, bych přál, aby si jednou zavolal fízly k předávání dětí - s tím, že mu je matka nechce předat. 

Pokud mohu dosvědčit já, ze své vlastní zkušenosti, tak to vždycky přijeli takoví tupci, kteří - vzdor pravomocnému rozsudku - jediné, na co koukali, jak mě rychle pod sebemenší záminkou sbalit a odvézt na služebnu, "aby byl klid". 

To je v praxi ta mužská solidarita, která se dost výrazně liší od té ženské.

Ty spolu drží skoro vždycky, a hlavně proti chlapům, jež považují za obecné ohrožení, už tím, že to jsou chlapi. A to nejen ženský spolu, mezi sebou, ale když jde náhodou kolem neznalý chlap, tak jim ještě rád pomůže - přece co by to bylo za chlapa, aby nepomohl "ženě v nouzi", že ?? 

Autor níže uvedeného článku si správně všímá, že tento mafiánský stát nechrání a nepreferuje všechny ženy stejně - tedy chrání a preferuje především ty, jimž se dříve správně a výstižně říkalo flundry. 

Slušná, vdaná ženská se spořádanou rodinou obvykle nemá u státu šanci, ani zastání. A to už proto, že ve státních orgánech, jež by jí měly tu pomoc poskytovat, obvykle zase pracují tyto flundry, nebo jejich odnože  - a tu slušnou rodinu jí podvědomě závidí, protože samy se na nic podobného nikdy nevzmohou. 

A tak mužská solidarita, která nikdy nebyla moc silná, pokud nešlo o pocit společného ohrožení, umírá na úbytě - na tři hlavní nemoci. A ty jsou - ve zkratce - NSZ. 

Tedy : Neznalost. Sobectví. Zbabělost. 

 Chlapy u nás lze obecně rozlišit na ty, kteří opatrovnickým systémem nějak prošli, a na ty - vlastně ty slušné, ze spořádaných rodin - kteří o něm nemají ani potuchy, jako jsem o něm neměl dlouho potuchy já - a naivně se domníval, že žiji v relativně vyspělé, civilizované zemi. 

A pak jsem se nestačil divit. A rychle pochopil, proč se na nás za hranicemi skoro všude dívají skrz prsty. Jako na lidi z jiného světa, zvláště pak ti, kteří se s naší "státní péčí" o děti a rozvedená manželství mohli někdy blíže seznámit. 

Výzev "Spojme síly" jsem viděl a četl už snad tisíce. Dosud jsem ale nikdy neviděl jejich sebemenší výsledek. 

Zato jsem viděl, jak vyděšená a vykulená byla celá státní správa, když jsme se dokázali - alespoň v komorním počtu - postavit před jakýkoliv úřad a nepustit ty lemply do práce. Kdyby se k nám tehdy ani ne mnozí, ale alespoň někteří bývali přidali, byla by celá opatrovnická justice rychle na kolenou - a začala by se stejně rychle měnit. 

Když nás zůstalo pár jednotlivců, tak mocní usoudili, že to asi tak vážný problém nebude, jak by mohl vypadat - a že se tudíž dál budou nerušeně věnovat pobírání provizí za státní zakázky, což je rozhodně podstatně příjemnější a pohodlnější činnost než se snažit o změnu sice zjevně křivé, ale zato masově zaběhnuté opatrovnické justice. Potažmo justice jako celku. Protože i opatrovnické problémy rychle přerůstají do věcí trestních, obchodních - a v širším slova pojmu - společenských. 

Řekl bych, že tady to společenské vědomí hodně připomíná holokaust. Kdy se prostě obecně rozmohla státem podporovaná morálka, že Židi jsou rasa podřadná a že je záslužné je hubit a pronásledovat. 

U otců se to sice těžko vysvětluje, když každý logický argument svědčí pro opak, ale už se to tak nějak vžilo - a na pár historických lemplů, kteří se kdysi lehkomyslně rozvedli, odešli za krásnějšími milenkami -  a děti jim byly ukradené - teď doplácí tisíce slušných, ba i velmi vzorných otců, kteří by o výchovu měli skutečný zájem - a nikdo jim to nevěří, a když už uvěří, tak pro ně nehne prstem. 

Za války by řekli : Přece by ses nechtěl zastávat toho Žida !! 

Dnes by každému z politiků, kdo by se chtěl ujmout práv otců, řekli : Zbláznil ses ? Chceš prohrát volby ? Prostě tady je ta společnost tak nastavená.

Když se ženská rozvede - a bude ji nadále živit stát - tak se sbal, vypadni a běž si hledat jinou. A jen čekej, kdy ti udělá totéž. A hlavně : Plať !! Protože jedině tak jsi vzorný rozvedený otec podle postkomunistických mustrů. 

Ideál úspěšnosti, zmíněný na začátku, ostatně voličům zjevně brání v tom volit někoho, kdo z jejich pohledu úspěšným není, tedy má za sebou sice léta boje s justicí, často i mezinárodní uznání - ale, holt, nemá firmu, ani prachy, nemá na pořádnou volební kampaň - tak proč bychom ho měli volit, že ? Když pro většinu voličů volební boj znamená volební guláš s pivem... A úspěšnost = peníze. Bez těch holt do politiky nelez. 

A kdo nemá ani na ten guláš pro voliče - tak proč chce naše hlasy ? Jak se vůbec mohl opovážit !! 

Dokud se nezmění společenské vědomí, dokud se nezmění stupnice hodnot, dokud bude normální, že chlapi žijí izolovaně od svých dětí - a ničeho se nedomohou, protože se jim všude vysmějí, ač mají v popisu práce, často hodně dobře placené práce, výkon spravedlnosti a ochranu jejich práv - dotud nemá smysl sebemíň fantazírovat o "mužské solidaritě", nebo o tom, že by voliči měli volit ty, co mají tyhle změny v programu. 

Nemá je, mimochodem, v programu nikdo - alespoň ze stávající politické garnitury, protože by se jim to údajně nevyplatilo. Protože je různí PR manažeři přesvědčují o tom, že by mohli přijít o ženské hlasy - a ženy, a zvláště ty, co nemají do čeho píchnout a povalují se doma u televize, jsou přece svědomité voličky... 

Mimochodem, rozvody a odcizení dětí se mnohdy týkalo i lidí zjevně bohatých, známých, kteří by mohli - právě penězi - ledasco změnit. A výsledek ? 

Postěžovali si v Blesku, nebo jiném bulváru, denně hustícím do lidí, že na rozvodu je zajímavé jedině to, kolik která flundra z toho chlapa nakonec vyrazila - a že by podpořili třeba naše sdružení, nebo kohokoliv jiného, kdo v tomto směru někdy alespoň něco udělal, je ani nenapadlo. To raději platili desetitisíce na výživném každý měsíc - a dál si stěžovali do bulváru, protože ten pak měl aspoň o čem psát... 

Bez změny společenského vědomí není pokroku a bez změny mediální masáže nebude ani změna společenského vědomí. A mediální masáž nebude nikdy bez velkých peněz. 

A jelimánci, kteří pořád dokola objevují dávno objevenou Ameriku, jakoby tady před nimi nikdo nebyl, mohou sloužit akorát k dobrému společenskému pobavení, feministek především - byť by i uměli problém správně a důkladně popsat. 

Takže - asi tak. 

 

 

_______________________

_______________________

 

 

 

Konečné řešení – maření styku otců s dětmi – D-FENS (dfens-cz.com)

 

 

_____________________

_____________________

Komentáře  

0 # Ing. Jiří Fiala 2021-01-29 11:29
POZOR, blíží se volby !! Aneb : NĚCO se přece povedlo...

________________

Marek Výborný
12:04 (před 22 minutami)
komu: mně

Vážený pane předsedo,

děkuji za zaslání stanoviska Vašeho sdružení k novele zákona o soudních poplatcích. Souhlasím s Vámi a také jsem dnes společně s Dominikem Ferim navrhl zamítnutí zákona v 1. čtení, což se také hlasováním PS stalo. Tolik tedy informace, která je zcela v intencích Vašeho vyjádření.
Přeji vše dobré a pěkné dny ve zdraví.
v úctě

Mgr. Marek Výborný
poslanec PS PČR
předseda Podvýboru pro problematiku exekucí, insolvencí a oddlužení

Parlament České republiky
Poslanecká sněmovna
Sněmovní 4
118 26 Praha 1 - Malá Strana
Tel.: 732 789 248
_____________________


Dobré odpoledne,

děkuji za zprávu, i za Váš postoj v této věci. Věřím, že i nadále budete sledovat naše připomínky, zejména pokud jde o oblast justice.

S pozdravem

Ing. Jiří Fiala
0 # Ing. Jiří Fiala 2021-01-29 11:37
Ale - to to vzalo obrat :

novinky.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2021-01-29 11:42
Karma je zdarma..

novinky.cz/.../...
0 # Saxána 2021-01-29 12:05
Gratuluji k odmítnutí zákona. A směle pokračujte, bude už rozhodovat ÚS o zrušení části zákona o volbách do Poslanecké Sněmovny. Jak spolek K 213 si představuje volby poslanců, aby těch bílých lístků nebylo.
0 # Ing. Jiří Fiala 2021-01-29 13:40
Pane předsedo ,

to jsem si zas pošmák, jak vyzdvihujete burany a přizdisráče ,
tedy s uvozovkami !
Tento článek má ale velmi brizantní roznětku -
Je do puntíku pravdou.

+F+
0 # Ing. Jiří Fiala 2021-01-29 13:46
Povedlo se :

Fajn, prostě v tomto státě vzhledem k rozhodovacím mechanismům je pořád klíčových těch 200 poslanců, a to každý jednotlivě.

Žádná vláda (netotalitní) si je nedokáže ochočit a vodit, jak bača ovce.

Je to pro nás cesta, jak prosadit další věci - tj. zrušení položky 8a Sazebníku poplatků (poplatek za odškodňovací žalobu proti státu), kárná řízení s kárnými senáty složenými ze zástupců občanských sdružení a zabývající se proviněními soudců (včetně ústavních soudců), vyšších soudních úředníků, asistentů soudců, notářů (rozhodují za soud v dědických řízeních), soudních exekutorů a státních zástupců - tj. všech skupin osob, které rozhodují v justici, na základě judikatury -rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 22.03.2013, čj. 16 Kss 6/2012 - 114:

"I. Nezákonný postup či vydání nezákonného rozhodnutí, odůvodněné jiným právním názorem, může představovat důvod pro zahájení kárného řízení s příslušným soudcem pro kárné provinění dle § 87 odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů, v zásadě pouze tehdy, pokud je z okolností případu patrno, že buď (1.) bylo porušeno jednoznačné znění aplikované právní normy, anebo (2.) nebylo respektováno zrušovací rozhodnutí výše postaveného soudu v konkrétní věci či (3.) existuje jednotná a ustálená judikatura nejvyšších soudů, kterou daný soudce odmítl akceptovat bez toho, aby svůj odlišný právní názor podepřel komplexní, racionální a transparentní konkurující argumentací."

A dále návrhy vládní či poslanecké, které oklešťují procesní práva účastníků řízení, atd.


Odbočím, nechcete na stránkách K 213 rozebrat bolševiky z Ústavního soudu - viz nález sp. zn. III. ÚS 2325/19 z 12.1.2021 - Náhrada za majetek zanechaný na území Zakarpatské Ukrajiny (viz wwwprofipravo.cz/.../)- kteří si evidentně pletou či neznají základní historická fakta:

Z pohledu mezinárodního práva - jak plyne ze závěrů mírových konferencí, uskutečněných po skončení I. světové války, a s nimi spojených právních dokumentů podepsaných dotčenými stranami - se jednalo a jedná o území Podkarpatské Rusi, nikoliv Zakarpatské Ukrajiny, kdy dominantní národností byli & jsou Rusíni nikoliv Ukrajinci.

Dále mezistátní smlouva mezi ČSR a SSSR o postoupení tohoto území nebyla nikdy ratifikována Parlamentem ČSR (ani nástupnickým státem Českou republikou), takže z hlediska mezinárodního práva je neplatná a neúčinná ex tunc.

Historicky to přitom nikdy nebylo území ukrajinské, ale součást tzv. Červené Rusi.

A mohl bych pokračovat.

Jen vlastizrádce může označovat Podkarpatskou Rus za Zakarpatskou Ukrajinu.

zdravím, AK
______________
Komunistické termíny a rétoriku mají pod kůží všichni, kdo sami nepracovali na tom, aby se sebevzdělali. Stejně jako komunistický výklad dějin.
To bylo dobře vidět na tom boji o sochu Koněva a výkladu pražského povstání - s pohádkou o osvobození Sovětskou armádou, a - prý - zabránění vyhození celé Prahy do vzduchu, když - prý - byla podminovaná - zatímco pan kardinál bez odporu zatím postavil pomník, hanící celý národ, přímo na Staromáku - a nikdo ani nepíp´.
0 # Ing. Jiří Fiala 2021-01-29 13:47
Jakypak koktejl dostal Husak?
Z
Policejní šéf Husák je ve vážném stavu v nemocnici - Novinky.cz

novinky.cz/.../...

__________

Inu, kdo čím zachází - tím taky schází...
0 # Ing. Jiří Fiala 2021-01-29 15:38
Přesně podle textu článku : Nechceš-li řešit nepříjemnou stížnost, zlikviduj stěžovatele...
__________________

Prověrka se ale obrátila proti řidiči-stěžovateli :

zpravy.aktualne.cz/.../?
0 # Ing. Jiří Fiala 2021-01-29 15:48
Policisté z krajského ředitelství se očkovali 11. a 12. ledna, tedy před spuštěním Centrálního rezervačního systému

seznamzpravy.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2021-01-29 16:26
Východní slovenská hranice - a její historie :

dennikn.sk/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2021-01-29 17:43
Soud ocenil boj matky o děti. J.K.

Soud v Hodoníně svěřil Michalákové syny formálně do péče - Novinky.cz

novinky.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2021-01-29 18:25
4-leté dítě v exekuci :

reportermagazin.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2021-01-29 18:25
Polsko je zase prvni:

Majitelé tisíců polských hotelů, restaurací, barů, jídelen, lyžařských středisek, fitness center, diskoték či nočních klubů odmítli dál respektovat vládní epidemiologická omezení a hromadně otevírají podniky zákazníkům.
Z
0 # Ing. Jiří Fiala 2021-01-29 18:32
Ze samoživitelky na hranici chudoby je úspěšná podnikatelka. Její příběh zní jako sen

zena.aktualne.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2021-01-29 18:33
Chudé Česko se během pandemie propadá do ještě větší bídy

a2larm.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2021-01-29 18:34
Dva roky za krádež syrečků

blisty.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2021-01-29 18:34
Rehabilitovanému Němci má ČR vrátit auto zabavené v roce 1989. Je nezvěstné

idnes.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2021-01-29 18:35
Ta Burešova chátra - poslanci Červíčková, Mašek - chce lidi šmírovat i přes SIM karty - viz jejich pozměňovací návrh k sněmovnímu tisku 1084, projednávanému na nyní probíhající schůzi PS. Třeba zarazit.

psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&t=1084


idnes.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2021-01-29 19:59
Zacatek nove zelezne opony v CR!
Z
Česká republika uzavřela hranice cizincům - Novinky.cz

novinky.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2021-01-29 20:03
Profízlovaná republika prošpikovaná kamerami :

4500 kamer jenom v Praze?

Profízlovaná republika prošpikovaná kamerami. To jsme to dopracovali. Jen v Praze je 4500 kamer, vypadlo jakoby náhodou z článku o tom, že někdo zaparkoval 3 auta na Karlově mostě jako projev nesouhlasu s vládním terorem.
na jednom autě je napsáno sorryvlado.cz
Zvědavec -- Ve zkratce (zvedavec.org)

sorryvlado.cz
SORRYVLADO.CZ
0 # Allan 2021-01-29 20:13
Gratuluji autorovi původního článku na Dfens weblogu. Je škoda, že autor tak přesné analýzy je v anonymitě a nikde se možná neobjeví,neobjevil, aby kromě textu svojí přítomností dal najevo podporu a solidaritu dalším justicí postiženým otcům. On však aspoň něco napsal, mnozí ostatní tátové mlčí. Zbaběle mlčí.

Hloupí čtenáři původního článku tento jeho velmi přesný postřeh známkují tak špatně. Snad se další justicí ničení slušní muži a tátové aspoň z jeho článku poučí. Važme se všech podobných článků a jejich autorů, i když to vypadá, že po pádu z Měsíce objevili tu Ameriku nefunční české justice. Litujme, že se nedokáží muži spojit a podpořit více sebe navzájem.
Komentující článek na K 213 je opět velmi přesný a kdo se chce a dokáže poučit, má zde přesný návod a výzvu k obraně svých práv. Každý má možnost svobodné volby.

Otec a miliardář? Janeček dává peníze v TV pořadu matce paní Fáberové, která rozbila manželství a odvlekla děti k novému partnerovi.Ubožák.
0 # Allan 2021-01-29 20:30
Pro Saxana: Rozumný volič trvá na poměrném systému volby bez diskriminačních přepočítavacích koeficentů.

A takzv. bílé lístky? Jděte znovu kandidovat jako slušná statečná žena, třeba se i hlasy od mužů pohrnou? Jenom splňte pravidla a sežeňte pro senátní kandidaturu potřebný počet podpisů.

A posaďte se na pár hodin do volební komise. Z občanské povinnosti.
0 # Ing. Jiří Fiala 2021-01-29 20:57
Kolik těch mafiánů objevil? Jaňulku co poslala do řiti Peťulku? O.

novinky.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2021-01-29 20:59
Nemocnice na kraji města zkolabovala.
Neměla personál ani pacienty.
Řídit stát jako firmu není žádná prdel. J.K.

Polní nemocnice v Letňanech bude zbourána. Jen pronájem prostor vyšel na 50 milionů – Forum24
______________

www.forum24.cz/.../

Kdyby ty jeho firmy nežily z dotací, tak jsou dávno na buben.
0 # Ing. Jiří Fiala 2021-01-29 21:00
Když tak sleduji vládu, Poslaneckou sněmovnu ČR, Senát Parlamentu ČR, Hniličku, Šlégra, Bureše, Husáka, Bendla, Prymulu, Ropuchu, Rychetského, Bohdalovou, Bradáčovou, Zemana 2x, Hamáčka, Blatného, přemýšlím, kde se tito exoti nenávratně nakazili covidem 89. J.K.
Kde se lidé nejčastěji nakazí? Ve školách nebo v zařízeních sociálních služeb - Novinky.cz

___________

novinky.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2021-01-30 16:34
Buresuv zivotni kolotoc:

Pred 1989 jezdil Bures se sportovci na Zapad, aby na ne pak praskal u StB!
Ted Bures dela nabidky hokejistum, aby sli do politiky.
To je vysvetleni na tuto poznamku:
"Jinak nechápu, proč se do politiky serou hokejisté Šlégr, Hnilička, Jagr"
Z
0 # Ing. Jiří Fiala 2021-01-30 08:41
Zatím se nechal přepravit vrtulníkem do nemocnice. J.K.

Jan Švejdar: Vladislav Husák by se měl omluvit a odejít! | Blesk.cz

blesk.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2021-01-30 09:10
Někdy se mi hlava zatočí,
když čtu o nenaplněném životě člověka a k jeho nedobrovolného odchodu z tohoto světa výročí.
A kdo byly ty tehdejší politické špičky chtěl bych se zeptat,
když Mrázek byl jen obyčejný vekslák?
A komu ten obyčejný vekslák překážel, když jeho vražda nebyla dodnes objasněná?
Dneska prostý občan neví,
zda stopa vede ke Kočkovi, Grossovi či Paroubkovi.
Možná překážel estébákovi Burešovi.
J.K.
František Mrázek: Kmotr začal jako vekslák | Blesk.cz

blesk.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2021-01-30 09:12
Situace už je vážná,
tady končí legrace.
Respirátory nevyrobí levněji ani Bureš
za EU dotace.
Tak to dopadá když kmet si domů najme mladou štětku,
doplácíme na to všichni, stojí to nejednu pětku.
J.K.

Den v byznysu: Soudruzi v Pekingu vrní blahem. Už cítí miliardy z Česka - Seznam Zprávy (seznamzpravy.cz)

seznamzpravy.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2021-01-30 09:13
Otloukánek Bureš se po pokouknutí EU rozhodl dojit domácí dotace. J.K.


Tomáš Prouza: Agrobaronům jde o miliardy z dotací. Kvóty na potraviny zvednou ceny – Forum24

____________

www.forum24.cz/.../
0 # Ing. Jiří Fiala 2021-01-30 09:14
Někdo se spokojí i s málem - aneb : Co je podle českých poslanců klíčová novela o soudech


Poslanci schválili klíčovou novelu o soudech. Funkce místopředsedy zanikne do tří měsíců po jmenování předsedy


ceska-justice.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2021-01-30 09:17
Škoda, že zimní střediska nevlastní Burešův Agrofert. Nejde mi o jeho zisky, ale o příznivce lyžařského sportu a přirozené péče o zdraví v přírodě na zdravém vzduchu. J.K.


Havlíček chtěl spouštět vleky, ve vládě s návrhem narazil - Novinky.cz

novinky.cz/.../...

Je třeba přijmout ještě 10 tisíc policajtů a nebudeme se muset spoléhat na práskače.

Jinak nechápu, proč se do politiky serou hokejisté Šlégr a Hnilička, kteří žili a zaopatřili se v zámoří a neznají zdejší totalitní poměry. Co jako poslanci udělali pro občany? Jestli jim jde o prachy za funkci poslance a náhrady, tak jsou ubožáci. Dát 50 klacků nadaci Člověk v tísni může jen debil.

A ještě abych nezapomněl na Jardu Jágra. Sice se zatím neshodil k zastávání funkce poslance, ale věnoval melouna v politické kampani ODS. J.K.

Hamáček: Škoda, že nikdo nezavolal na party v Teplicích policii - Novinky.cz

novinky.cz/.../...
0 # Allan 2021-01-30 15:38
Domnívám se, že Šlégr už poslancoval a hlasoval proti střídavé péči. Ukázal ostatním tátům, čeho je schopen. A potom po rozvoud platil pěkné alíky? Dobře mu tak.
0 # Ing. Jiří Fiala 2021-01-30 09:18
Zprávy z Kocourkova,
přelét jsem je a jsem si jist,
že nemá cenu je číst.
Už ví každé tele,
že třeba je nakopat do prdele.
My 20let tu bojujeme s policejně justiční mafii
a oni s klidem,
jako řešení věci to nazvali bojem s koronavirem.
Všechna nařízení vlády jsou na hovno,
i její členové její nařízení obházejí a jednají načerno.
J.K.

Vláda oznamuje, jak hodlá pokračovat v boji s koronavirem - Seznam Zprávy (seznamzpravy.cz)

seznamzpravy.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2021-01-30 09:19
Pochybná vakcína proti covidu není k mání,
čekání na ní vzdal koordinátor pro očkování.
Nevím jaký to vychcánek či snob,
na sliby vlády hodil bobek a zřejmě si našel lepší džob.
Předvídavý soudruh Blahuta,
vyřešil věc než jaro zakuká.
J.K.

Národní koordinátor pro očkování Blahuta skončil - Novinky.cz

novinky.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2021-01-30 09:20
Zastavení výroby - a jen kolem domu :

Do skončení dne chybí spousta času než se sejde s zítřejším ránem,
už je zde Burešův slouha Blatný s novým super krizovým plánem.
Chystá nám omezit pohyb kolem domu
a ještě zastavit výrobu k tomu.
Myslím, že na mém dotazu není nic špatný,
zda má v palici mozek Burešův slouha Blatný?
Pustím si uklidňující desku, Maláskovo piáno,
ať zapomenu na Blatného, Bureše a další chtivých peněz,
co v palici mají nasráno.

Blatného „superkrizová“ varianta: omezený pohyb kolem domu a zastavení výroby - Novinky.cz

novinky.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2021-01-30 09:22
Papaláši se chytili do vlastní sítě. J.K.

Zvědavec -- Ve zkratce (zvedavec.org)

www.zvedavec.org/vezkratce/17528/
0 # Ing. Jiří Fiala 2021-01-30 09:23
Poslanci používají vlastní restauraci, když to plebsu zakázali. J.K.


Zvědavec -- Ve zkratce (zvedavec.org)

www.zvedavec.org/vezkratce/17529/
0 # Ing. Jiří Fiala 2021-01-30 09:24
Je zima, nouzový stav,
kouří se z komína.
Klauzův druh Dyba na privatizační rozkrádačku vzpomíná.
Rozkradli jsme co jsme mohli,
více už jsme nemohli.
Především šlo o nás v první linii, abychom si pomohli.
Majetek, prachy v prdeli nikde chyba,
s úctou k Vaší naivitě Váš Karel Dyba.
Vše v naprostém pořádku,
naše lumpárny policie a justice jistí,
díky desátku jsme čistí a lůzu máme na háku.
J.K.

Klausův druh vzpomíná, jak začal kapitalismus. A co míní o Babišovi? - Seznam Zprávy (seznamzpravy.cz)

seznamzpravy.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2021-01-30 09:25
Veřejný sektor utržený ze řetězu


dfens-cz.com/verejny-sektor-utrzeny-ze-retezu/
0 # Ing. Jiří Fiala 2021-01-30 09:25
Svědci i obžalovaný viní soud z úpravy nahrávky z jednání. Trestný čin se nestal, rozhodl státní zástupce

hlidacipes.org/.../
0 # Allan 2021-01-31 11:28
Hloupost a nepoučitelnost samotného účastníka trestního řízení obžalovaného Beneše jsou do nebe volající. Opět neskutečná schopnost dělat efektivní obranu a jednoduché věci nesmírně složitě.

V článku se nikde nepíše, že by si obžalovaný nebo jeho právní zástupce pořídil vlastní zvukový záznam soudního jednání. Nevídána blbost, jak se zbavit jasného důkazu.

Mnoho nepoučitelných mi namítlo, že ho dělat nebudou, protože ho prý provádí soud?
0 # Ing. Jiří Fiala 2021-01-30 09:26
0 # Ing. Jiří Fiala 2021-01-30 09:26
Hospody krachují, lidé tam nesmí, ve Sněmovně se debužíruje

www.extra.cz/.../
0 # Ing. Jiří Fiala 2021-01-30 09:27
Otec soudce, syn obhájce

ceska-justice.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2021-01-30 15:21
Typicky české :-D:-D

Vážení návštěvníci. Dnešní seminář - Jak se vyhnout podvodníkům - je zrušen. Peníze za vstupenky nevracíme!
0 # Ing. Jiří Fiala 2021-01-30 15:22
Pandémie mění češtinu :

Prymulant či domahnij. Pandemie mění češtinu - Novinky.cz

novinky.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2021-01-30 15:27
Je věrná a blbě nekecá :

novinky.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2021-01-30 15:29
Johnsonova Britanie:

Horší než v kriminále, samotka, dušení v místnosti, kde nejdou otevřít okna, odporná strava z potravinové banky.

Celou dobu je člověk v izolaci, nesmí se s nikým stýkat, nemůže opustit pokoj, ani na vycházku, takže režim je ostřejší než ve věznici, kde odsouzení mají nárok na vycházky. V přízemních pokojích a v prvním patře jsou nainstalovány na oknech mříže, ve vyšších patrech už ne, protože lidé se bojí skočit z takové výšky. Hotely jsou hlídané i zvenčí a pokud by někdo z hotelu utekl, okamžitě má na krku obvinění z terorismu, konkrétně paragraf britského protiteroristického zákona o úmyslném šíření nemocí a chorob, jako jeden ze způsobů terorismu.
0 # Ing. Jiří Fiala 2021-01-30 16:25
Vlekaři podali ústavní stížnost a chtějí demonstrovat.

cz24.news/.../
0 # Allan 2021-01-31 11:40
Źe by vlekaři najednou dokázali držet svorně pospolu?

Proč nezkusí takovou formu důvodného protestu, že pošlou cíleně vhodný počet pozvánek na lyžování zdarma a všichni pustí o víkendu vleky najednou.

Pokud to bude sedačková, kabinková lanovka, zbytečná rouška jako ochrana postačí. Díky omezenému počtu pozvaných návštěvníků nebudou fronty velké a nadbytečné rozestupy lze dodržet. Odhodlaní a odvážní návštěvníci přijedou ochotně a ukáží všem pitomcům od shora dolů, jaké vymýšlejí hovadiny.

Že to vlekaře zatím nenapadlo, nemají na to, jsou zbabělí?

Nejhorší je nedělat nic a ještě k tomu držet pusu. Na podzim si na to vzpomeňte při volbách. Pokud mnozí opět nezůstanou lenivě a zbaběle doma.
0 # Ing. Jiří Fiala 2021-01-30 16:34
Procitnutí Jóžina z bažin. Dlouho mu trvalo, než pochopil svůj smutný konec.
Ještě nějakou chvíli, než se stane bezdomovcem, ho může teoreticky podržet jeho nová životní partnerka v barvách ODS. J.K.

Hamáček varoval před vládou ANO, ale s ODS - Seznam Zprávy (seznamzpravy.cz)

seznamzpravy.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2021-01-30 16:35
Zelená je tráva,
fotbal to je hra.
Dávno pryč je doba,
kdy lepší vyhrává.
Co z čestného měření sil zbude,
když estébáci nalezlí jsou všude.
J.K.

Policisté ve službách fotbalu a kouzelník „na hniličku“ - Seznam Zprávy (seznamzpravy.cz)

seznamzpravy.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2021-01-30 16:36
Neposlusni obcane:

V nedeli 31.1.21 se kona od 14 hodin demonstrace na Vaclavaku.
S ohledem na posledni vyvoj v Polsku by tam mohl byt transparent:
"Otevirame Cesko, zavirame Burese"!
Z
0 # Ing. Jiří Fiala 2021-01-30 16:37
Korupce na hranicich CR?

Cizinec bude podle něj muset uvést důvod příjezdu a přesvědčit hlídku.
"Bude to na policistech, aby dokázali vyhodnotit a určit, zdali to je věrohodné, zdali to je oprávněné,"

Zdroj: eurozpravy.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2021-01-30 16:39
Nevím, jestli božská, ale prostě mrcha : Kolik takových je ?!!

reflex.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2021-01-31 10:30
Nenasytný sociopat :

www.forum24.cz/.../

Bez přihlášení nemůžete vkládat příspěvky.