Rozsudek zrušen

Nelíbil se Vám náš rozsudek... ? Tak ho zrušíme ! 

 

 

Až takhle jednoduché to je - a v řeči razítek to vypadá takto : 

 

 

 

 

 Když někdo vyrobí zmetek, obvykle musí škodu nahradit - a vyrobit - zadarmo - nový výrobek. 

Kolikpak stál tenhle "zmetek" naše daňové poplatníky, aniž by po soudcích kdokoliv cokoliv vymáhal ?? 

_____________________

_____________________

 A, mimochodem, názorná ukázka toho, jak je důležitá správná obhajoba, vedená kvalifikovaně a nekompromisně : 

Z jednoho roku s podmínkou na 30 měsíců (viz trestní příkaz ze 17.7. 2020) jsme se po prvním hlavním líčení dostali na 6 měsíců s podmínkou na 18 měsíců - tedy na půlku původního - a s odvoláním u odvolacího soudu pak na nulu. 

Kdyby si to nějaký nezkušený jelimánek nechal mlčky líbit, s tím, že to není tak hrozné, když nepůjde sedět hned, tak má záznam v rejstříku a navíc bude tři a půl roku trnout hrůzou, kdy mu to nějaký soudní psychopat promění - a ještě mu k tomu něco přidá. 

Názorně tady vidíte, že mlčení se rozhodně nevyplácí, pokud všechno odkývete, tak Vás taky odsoudí, a rádi a snadno, často za to, co jste vůbec neudělali nebo co není trestným činem, a pokud by to náhodou někdy v budoucnu z vlastní iniciativy někdo zrušil, tak Vám ještě dají k tíži, že jste se nehájil a se vším souhlasil, takže nemáte minimálně nárok na odškodné. 

Taková je současná justice - a mělo by se to povinně učit ve školách, v občanské nauce (nebo společenské výchově, jak chcete, ať se to jmenuje), aby každý věděl, kde žije a na co se MUSÍ  připravit, má-li tady obstát. 

 

 Jsem si jist, že TAKHLE  v budoucnu ZRUŠÍ  i všechny ostatní křivé rozsudky, jen to ještě potrvá - a bude to pak jediným škrtem pera, un bloc...  Napřed si to ovšem musíme vybojovat, samo nepřijde nic. 

 

_____________________

_____________________

Komentáře  

0 # Ing. Jiří Fiala 2021-06-27 11:04
Česko loni uhradilo stěžovatelům u ESLP zadostiučinění 1,8 milionu Kč

ceska-justice.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2021-06-27 11:05
Velká teplická fízlí blamáž: we came, we saw, he died. Už poněkolikáté.

dfens-cz.com/.../
0 # Ing. Jiří Fiala 2021-06-27 11:05
Prosťáček. J.K.

Zeman bude volit Babišovo ANO. Koalice považuje za podvod s prťousky - Novinky.cz
_________________

novinky.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2021-06-27 11:06
Ono je vážně lepší, když ten prosťáček mlčí.
Z toho projevu k jižní MOravě je zřejmé, že už i artikulace mu dělá vážné potíže.
0 # Ing. Jiří Fiala 2021-06-27 14:57
Děti mají právo :

olomouc.rozhlas.cz/.../
_____________

Ve skutečnosti právo mají, ale soud nemá povinnost je poslechnout. Takže se to děje tak, že soud k názoru dítěte přihlíží jenom tehdy, když dítě řekne, co chce soud slyšet. Pokud je to náhodou jinak, tak bylo dítě zmanipulováno, nebo není dostatečně vyspělé, aby se mohlo vyjádřit... Případně se vůbec nevyslýchá... (To, že řekne něco jiného, než co soud chce slyšet, je samozřejmě chyba režie - a správně k tomu vůbec nemělo dojít).

Viz k213.cz/.../...
_______________
_______________

info.olomouc@rozhlas.cz

Výživné a úprava poměrů dětí, včetně kontaktů :

Dobrý den,

sice se značným odstupem, ale přece, mi byl poslán odkaz na Váš pořad o výživném a svěřování dětí do péče - Dobrá rada :


olomouc.rozhlas.cz/.../

Konstatování právničky (Adély Lacinové Hubinkové) v závěru pořadu k dotazu, když je otci bráněno ve styku s dítětem, co má dělat - že se má obrátit na OSPOD, ale že ti toho mají moc, takže nemohou se každému případu věnovat - považuji za naprosto skandální a hluboce neprofesionální.

Jestli toho má OSPOD moc, nebo nemá, je vcelku vedlejší, povinen je samozřejmě se věnovat KAŽDÉMU případu - a svévolnému bránění v kontaktu s druhým rodičem pak obzvláště, protože to je zavrženíhodný naschvál, který na dítěti zanechá nemalé stopy, o to horší, čím déle bude tato situace trvat. Přitom se obvykle z moci úřední řešit dá, čím dříve, tím snadněji - jen chtít.

OSPOD má několik možností, jak tuto situaci řešit, a to ještě předtím, než se obrátí na soud, krom toho, může se na soud může obrátit on sám, pokud by jeho řešení, o které by se poctivě snažil, selhávalo. Má to jediný předpoklad a současně podmínku : Musí chtít.

Může si totiž dotyčného rodiče (obvykle je to matka) předvolat, upozornit ho na následky jednání, pokutovat ho, a pokud to nepomůže, podat návrh soudu, a to i na změnu výchovy.

A ne že "má moc práce".

Otázkou je, s čím má tak moc práce a jaké jsou její výsledky, když jí neubývá, ale přibývá.

Odpověď, která zazněla ve Vašem vysílání, je nepravdivá a hlavně naprosto neprofesionální.

Divím se, jaké lidi si k besedám zvete a podle čeho je vybíráte, když následně produkují takto tristní výsledky.

Za šokující považuji i v úvodu pořadu konstatování právničky, že 95% dětí je svěřeno matkám - tedy když odečteme feťačky a psychicky narušené - tak prakticky všem - přičemž paní právnička to pouze suše konstatuje, že "taková je praxe" - aniž by se obtěžovala vysvětlit, jestli opravdu 95% dětí si to přeje, když už pořad má být o vůli dítěte a jejím vyjádření před soudem.

Za úsměvné pak považuji jiné konstatování téže právničky, že "jsme svěřovali..." - u soudu dítě - tedy ona je svěřuje ?? To už si hraje současně i na soudkyni ??

To, co tahle holčička předvádí, je neskutečně smutné.

Namísto, aby se zamyslela nad tím, proč je současná praxe tak tristně výjimečná (95% dětí rozhodně nechce dobrovolně k matkám, často velmi pochybným) - a evropsky zcela unikátní a naprosto odlišná od ostatních států téže kultury - tak to bere za hotovou věc, narušování styku s dítětem je pro ni "moc práce" navíc - a všechno, i to sebepodivnější, ji připadá normální a samozřejmé, předem omluvitelné.

Taková typická mladá stará struktura.

Osoba, co by měla jít do důchodu nejlépe už v pětadvaceti, aby nemohla dále škodit.

Za zjevně neprofesionální a nepravdivou odpověď by se měl Český rozhlas Olomouc veřejně omluvit, pokud se chce vydávat i nadále za seriozní médium.

S pozdravem

Ing. Jiří Fiala
za o.s. K 213
0 # Ing. Jiří Fiala 2021-07-02 08:19
Vážený pane inženýre,

děkuji Vám za seznámení s Vašimi postřehy, které souvisejí s tématem pořadu Dobrá rada odvysílaného v březnu loňského roku. Poslechl jsem si jej a požádal jsem o konzultaci příslušné pracovníky Českého rozhlasu. Dovolte, abych Vám sdělil svůj závěr.

Formě publicistického pořadu odpovídají zvolené funkční styly publicistický a prostě sdělovací. Stejně jako Vy se mohu domnívat, že problematika je mnohem širší a že rozhovor nepostihl vše, co s tímto často lidsky bolestným problémem souvisí, avšak od rozhovoru v tzv. poradenském pořadu určeném nejširší veřejnosti nelze spravedlivě očekávat funkční styl odborný a s ním související metodologii odpovídající odbornému diskurzu. Co se týče poznámky v závěru, že OSPOD má spoustu své práce a nemůže řešit každý případ, neznám činnost této organizace a její vztah k soudům, které mají pravomoci rozhodovat o úpravě styku mezi rodiči. Domnívám se, že poznatky respondentky vycházejí z praxe a takové je i doporučení obrátit se případně na právníka. Konstatování o praxi svěřovat dítě z 95 % matkám respondentka doprovodila příznakově hodnotícím výrazem „bohužel“, což svědčí o tom, že si je vědoma problémů, jaké zmiňujete ve svém dopise. Jistě by bylo možné hovořit o nich, rozvádět jiné aspekty problematiky a ty, které byly předmětem rozhovoru, potlačit, avšak pro mne je rozhodující, co bylo odvysíláno. A konstatuji, že ze strany rozhlasové moderátorky byly naplněny profesní i etické standardy a že zmíněný pořad neobsahuje zavádějící nebo nepravdivé informace.

Váš dopis ovšem považuji za důležitou zpětnou vazbu pro přípravu dalších materiálů s tématem péče o děti po rozchodu rodičů. Proto jej dávám na vědomí redakci publicistiky ČRo Olomouc.

S pozdravemPhDr. Milan Pokorný, Ph.D.

ombudsman

Český rozhlas
Kancelář ombudsmana
Vinohradská 12 | 120 99 Praha 2
tel.: 221 551 240 | mobil: 602 237 721
0 # Ing. Jiří Fiala 2021-06-27 15:34
Babiš nebyl v KSČ ? On se na tom nepodílel ??
______________

Babiš píše o zrůdném komunistickém režimu. On nebyl v KSČ? – Forum24

Poslední dopis Milady Horákové. Zdrcující text psaný tři hodiny před smrtí – Forum24
__________________

www.forum24.cz/.../

www.forum24.cz/.../
0 # Ing. Jiří Fiala 2021-06-27 15:34
Strana policajtů :

www.forum24.cz/.../
0 # Ing. Jiří Fiala 2021-07-02 08:22
Policejní stranu vedou zkušení fízlové :

Taky jsme volili výkonnou radu hnutí. Ta bude zasedat ve složení: Libor Žofka, Jaroslava Burianová, Petr Kahoun, Nicole Fryčová, Radka Štruncová, Michal Vojíř, Jiří Komárek a Michaela Talašová.
Zvolili jsme i rozhodčí a smírčí komise. Jsou v ní: Jiří Štětina, Karel Tichý, Miroslav Haindl, Václav Dvořák a Tomáš Pitrun.
Posledním voleným orgánem hnutí bude kontrolní komise. Jejími členy se stali: Lukáš Horský, Lubomír Augustýn, Libuše Čekanová, Silvie Viktorinová a Pavel Černý.
0 # Ing. Jiří Fiala 2021-07-02 08:26
Robert Šlachta a jeho Přísaha

www.vladimirhucin.cz/?q=node/1235
0 # Ing. Jiří Fiala 2021-07-02 08:29
Kdo je Robert Šlachta ... ? Není jen bezvýznamný traktorista, co chce šlápnout na plyn, ale mladá svině, co přišla zachraňovat staré struktury :

Proto mu Bureš financuje kampaň...

Není většího výsměchu spravedlnosti, než že ji chce zachraňovat takhle zákeřná svině :
___________

Když do nejvyššího vedení ÚOOZ byl jmenován Robert Šlachta, tak těm, kteří pracovali na tom, abych byl zatčen a uvězněn na co nejdelší možnou dobu, tak těm Robert Šlachta upevnil postavení a mnohé i povýšil. Robert Šlachta, už v době, kdy působil ve vedení ÚOOZ Brno, musel vědět, že moje zatčení a následné vazební vyšetřování je de facto politické zadání. O to více se pracovníci ÚOOZ snažili nejen jak mne dostat z BIS, ale i jak na základě vykonstruovaných důkazů mne vazebně stíhat, zastavit moje rehabilitační řízení a následně na řadu let uvěznit. Prostě zločinné spolčení, jinak to hodnotit nemohu.


www.vladimirhucin.cz/?q=node/1235
0 # Ing. Jiří Fiala 2021-07-02 08:23
Přišel si pro podporu :

ct24.ceskatelevize.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2021-07-02 08:25
0 # Ing. Jiří Fiala 2021-07-02 08:59
Pěsti, nadávky, výhrůžky. Zaměstnanci úřadů práce čelí stovkám útoků

idnes.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2021-07-02 08:25
Štrasburský tribunál: Polsko porušilo práva soudců, které propustilo bez důvodu

ct24.ceskatelevize.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2021-07-02 08:31
Paroubkovi považují půjčky za dary :

idnes.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2021-07-02 08:55
Po řidičácích, co prý tak skvěle fungují (že bez nich nikdo nemůže najít práci a cokoliv vydělávat), přišla pipinka na to, že nebude pouštět ani na sportovní utkání.

Dost možná se to do budoucna promění v domácí vazbu a dotyční nebudou smět ani vycházet z domu.

Lidská práva podle socanů :
_____________

Těm, kteří neplatí alimenty, by mělo být zakázáno chodit na sportovní utkání, míní Maláčová

irozhlas.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2021-07-02 09:00
Náhradní výživné dosáhne až 3000 korun. Vyřizují ho úřady práce

idnes.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2021-07-02 08:56
Náš stát je zvláštní, máme bolševika předsedou Ústavního soudu, bolševika estébáka předsedou vlády.
Mohl bych pokračovat a popsat několik stránek. J.K.

Náš stát je zvláštní, nezvládli jsme pandemii jako jiné země, říká Rychetský - Seznam Zprávy (seznamzpravy.cz)
_______________

seznamzpravy.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2021-07-02 08:57
Proč Babiš stvořil ANO? Nechtěl do vězení

www.forum24.cz/.../
0 # Ing. Jiří Fiala 2021-07-02 08:57
Pro část české politiky je korupce jediným smyslem i obsahem. Už dlouho

hlidacipes.org/.../
0 # Ing. Jiří Fiala 2021-07-02 08:58
Grygárek miliony nedostane. Místo odškodného vysoudil omluvný dopis

idnes.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2021-07-02 09:02
Typický český zmrd všech zmrdů,
donucen k odchodu dveřmi,
oknem navrátil se zpět.
S pokřiveným charakterem nestihl být estébákem pro svůj mladý věk,
Bureš mohl by mu závidět.
Znám těch vychcánků desítky, stovky, tisíce,
mohl bych vyprávět.
Vychcánkové, křiváci nemající morální postoje,
kontaminaci by způsobily, uložením do hnoje.
Vyčistit ten chlív není žádná legrace,
ve středověku účinně řešila to defenestrace.
Doufám, že ten kočkodán
je proti třídnímu nepříteli covidu aspoň zweimal očkován.
Všem, co nekalé úmysly mají,
by jejich prestiž neklesla,
poradit bych chtěl.
Śevče, drž se svého řemesla!
A těm co dělat nechtějí a řídí se heslem kup a prodej,
je třeba zařazení do kategorie vychcánek, zloděj.
J.K.

Hnilička je zpět. Nejsem typ, který by seděl celý den doma, říká po zvolení do nové funkce - Sport.cz
______________

sport.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2021-07-02 09:03
Zemanův výron žluči nezaujal :

novinky.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2021-07-02 09:04
Arenberger vyřešil střet zájmů :

novinky.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2021-07-02 09:17
Policajti se netrestají, těm prý stačí projednání :
____________

Ostuda spojená s trestním stíháním byla pro obžalovaného takovým potrestáním, že ukládat mu další trest v současné době ztrácí smysl.

novinky.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2021-07-02 09:19
Země, kde je lepší, když prezident mlčí. J.K.

Porce ostudy a opět deaktivace. Země, kde je lepší, když prezident mlčí – Forum24
________________

www.forum24.cz/.../
0 # Ing. Jiří Fiala 2021-07-02 09:27
Na Staroměstském náměstí po 400 letech znovu „popravili” 27 českých pánů

novinky.cz/.../...

Poprava 27 pánů: Ostatky Šlika mohly skončit v Plané, říká historik

denik.cz/.../...

Více v tisku

pravednes.cz/search.page?q=poprava+dvaceti+sedmi
0 # Ing. Jiří Fiala 2021-07-02 09:29
Jediné, co estébákova vláda bezkonkurenčně zvládla :

Zadlužení Česka hrozivě roste

novinky.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2021-07-02 10:06
Kolegyně (prý) chybně zadaly informace ...

prehledne24.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2021-07-02 12:21
Ode dneška může soudit soudce i ze záhrobí (resp. všechny průsery na něho budou házet) :

Nejvyšší soud vrátil Vlastimilu Matulovi posmrtně talár

ceska-justice.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2021-07-04 18:21
Krásná a přesná televizní inscenace o Královně Kristýně, Janu Ámosu Komenském a závěru 30-ti leté války.

Mj. popisuje i, jakým zklamáním bylo pro české exulanty i švédské velení, že české obyvatelstvo je v zemi nevítalo a že se jim nepodařilo dobýt východní (pravobřežní) část Prahy.

Měli pravdu, že tehdy se rozhodovalo o osudu země na několik staletí - a kdyby švédská armáda dostatečně do vestfálského míru postoupila, asi by se osud Českého království vyvíjel jinak. Dost možná i mimo sféru vlivu Habsburků.

I z tohoto pohledu je důležité vidět údajnou oslavu vítězství nad Švédy, kterou prý má připomínat Mariánský sloup, o nějž v tomto sporu (viz článek) šlo výhradně.

www.ceskatelevize.cz/.../379451741400002-odkaz
0 # Ing. Jiří Fiala 2021-07-06 06:17
Mgr. Albert Kubišta, historik a bohemista. Staroměstská exekuce 1621: Epilog

www.youtube.com/watch?v=hiTpR5IUGwI

Bez přihlášení nemůžete vkládat příspěvky.