Systém antihrdinů vede k aušusovému výběru a nevolitelným kandidátům

Jsem nesmírně rád, že při pohledu na debatu presidentských kandidátů také někdo další odhalil, že prostě není koho volit... 

 

Komunistický rozvědčík, vydávající se za válečného hrdinu, jenž nikdy nebyl v zákopech, vychovaný k tomu, aby škodil NATO, či za úspěšného diplomata, jenž se ale stýká výhradně se spodinou motorkářů. 

Bezemoční delfín, který se bojí postavit za jakýkoliv názor, pokud by měl narazit, takže se radši za žádný nestaví - a proto - nejlépe - ani žádný nemá. 

Dezaktivovaný aktivista, jehož celoživotní zásluhou je, že při jakési debatě v Senátu si kdysi sundal na protest tričko, což ho vyneslo natrvalo do vrcholné politiky - a to mu zajistilo bohaté živobytí, takže nadále již aktivistou odmítá být... 

Idealista a sporťák z televize... 

A - jako bonbonek - universitní matrona a bývalá účetní, tolerující turbotituly, hlavně když sypou,  která si myslí, že jenom proto, že má v roznožce něco jiného než co ostatní kandidáti, musí ji všichni povinně volit... 

Rusofilní dědula, který se naivně domnívá, že - jako president - může v libovolném okamžiku odvolat libovolnou vládu, který ale paradoxně natolik žhne nadšením, že zastíní i o 40 let mladší universitní matronu - a nakonec - jako jediný - zanechá dojem, že aspoň ví, co chce. Byť to, co chce, je - vzhledem k členství země v NATO - evidentní vlastizradou. 

Estébáckého agenta, jenž právě prokazuje před soudem, že běžně lže, a proto mu mají všichni věřit, čímž je vůbec nejvhodnějším kandidátem, už ani zmiňovat raději nebudu. 

Tak - prosím, z tohoto - eklhaftového - menu - se mi zvedá žaludek a dělá zle. 

Nebylo by, prosím, jiné ?? 

Když už i někdo jiný dospěl ke stejnému závěru jako já - tedy že není koho volit - a dotyční by sami měli vysvětlit, jak přišli na to, že právě oni mají kandidovat na presidenta - přičemž připomínám zde moudrá slova amerického presidenta Eisenhowera o tom, že kdo se sám cpe do funkce presidenta, aniž by k tomu byl společností, nebo alespoň nějakou stranou, vyzván, je nejspíše zákazníkem psychiatrie - tedy jestliže takovýto závěr je - konečně -  zřejmý i jiným lidem, zbývá dopovědět dvě věci. Dva závěry z toho plynoucí. 

Tím prvním je - proč česká společnost v současnosti produkuje pouze tyhle nevolitelné lidi do svého čela, resp. do funkcí, odkud mohou ovládat ostatní - a tím druhým - proč by si měl volič nutně někoho z nich vybírat - když jedině zodpovědné je - vhodit bílý lístek. S tím, že pak má volič čisté svědomí, že nenaletěl ani na vějičku některému z těchto rádoby  zachránců vlasti, ani volebním agitátorům a propagandistům, zásobujícím voliče tezemi, že když si nikoho nevybere, vyhraje ten nejhorší, nebo že jeden je menší zlo než ten druhý. 

Není to pravda - když si nikoho nevyberete, protože se z těchto eklhafťáků  prostě nikdo vybrat nedá - tak volby budou neplatné, pokud tam bude více jak 50% bílých, tedy údajně neplatných, přesto jasných lístků. 

Ovšem analýza toho, proč nikdo jiný než tito eklhafťáci se do čela společnosti nemůže dostat, rozhodně za hlubší pozornost stojí. 

Řekl bych, že - krom tradice - pohrdající jakýmkoliv hrdinstvím a vydávajícím ho tu za hloupost a neopatrnost, tu přímo za úlet nebo exhibicionismus (viz zacházení s válečnými veterány po válce, především těmi ze Západu), přičemž tato "tradice" zjevně plyne z faktu, že naprostá přítomná většina buďto přímo kolaborovala, nebo přinejmenším držela hubu a krok s okupanty - tedy že krom tradice je to i skutečnost, že současné vedení státu žádní hrdinové zjevně nejsou - a dost dobře si ani nepřejí, aby vedle nich nějací vyrostli - protože pak by vynikla jejich zbabělost a slabost. 

Připomenu jen - z poslední doby a jako velmi názorný a čerstvý příklad - válku na Ukrajině - a české dobrovolníky. 

Řekl bych, že za situace, kdy Vám osobně nic nehrozí, přesto chcete odejít nasazovat život do vzdálené země, kde vládne hlavně bláto, zima a špína, je projevem buďto dobrodružné povahy, nebo hlubokého uvědomění, že je lepší zastavit agresora v ukrajinských stepích než v Beskydech nebo v rovinách jižního Slovenska a Moravy - a že v obou případech, zvláště pak pokud vláda hlasitě proklamuje podporu tomuto boji, by tatáž vláda měla NĚCO  udělat pro to, aby tito lidé tam odejít mohli, aby se jim zajistilo aspoň to, že po dobu nepřítomnosti je stát nebude dále pronásledovat a krást jim majetky či děti - a že až se vrátí, pokud se vrátí, budou mít kam. 

President zamítnul přes 300 těchto žádostí. Nikdy nemusel vysvětlit proč a z jakých důvodů, údajně úžasně pravicový premiér, pověstný hlavně tím, že nikdy neudělá nic, o co by se musel porvat, krom organizace vlastních výletů po zahraničí, nijak neprotestoval, nevyžadoval zdůvodnění, nesnažil se o revizi, ani o vytvoření nějakého právního rámce pro ty, kteří by tam stejně odešli - vyjma toho, že je - možná - nebudou trestně stíhat, až se vrátí. A možná taky budou... Protože přeci máme - na všem nezávislé - státní zástupce. 

To je takový výsměch statečnosti, taková zhmotnělá zbabělost vedení státu i jeho podsložek - že větší si lze jen ztěží představit. 

Z těch 300 zamítnutých - mohla být docela slušná jednotka, minimálně prapor. Český prapor, na nějž se případně mohli nabalovat další. A v něm by se pak rychle vidělo, kdo a s jakými cíli tam přišel a jak se v boji projevuje.  Zda statečně, nebo dobrodružně. 

Premiér, který - jako kašpar - jezdí v přílbě do Kyjeva - k tomu jen mlčel, jako vždy a jako obvykle neudělal VŮBEC NIC, aby to těm lidem umožnil a když už nic jiného, alespoň slovně uznal jejich odvahu, prokázanou v těžké a rozhodné chvíli. Neboť v únoru nikdo nemohl ještě vědět, že Ukrajinci, díky západní technice, okupanty zastaví, ba dokonce začnou i vítězit. 

Mimochodem, kde byl hrdina Pavel, když se tohle formovalo ? Nabídnul se, že půjde chránit západní civilizaci na Ukrajinu ?? Nebo jezdil se svými motorkáři po horách a připravoval si, jak vydávat komunistického rozvědčíka za válečného hrdinu NATO ?? 

To je jen jeden z mnoha příkladů. Jak zabít většinu hrdinů, ještě předtím, než by vůbec mohli vzniknout. A se projevit.

A chovat se k nim jako k obtížnému hmyzu... 

No - a pak holt žádné hrdiny nemáme, vedle "hrdiny" s přilbou - do Kyjeva a zpět - žádní další vyrůst nemohli, protože prostě nedostali šanci. 

A pak si holt můžete vybírat - mezi špehem, profesionálním udavačem, deaktivovaným exhibicionistou a potrhlou nafoukanou účetní, která je prý pohledná... 

No, ona to jistě musí vědět o sobě nejlíp... 

_________________________

_________________________

 

 GLOSA: Kdo byl v prezidentské debatě bezemoční delfín a kdo slepý mezi mrtvými? (msn.com)

 

 

______________________________

______________________________

 

 

 

 

_____________________________

_____________________________

Comments  

0 # Ing. Jiří Fiala 2023-01-07 11:33
Další, co na to nemá nervy :

msn.com/.../...
0 # Allan 2023-01-08 14:22
Veliký omyl autora článku.

Pokud vhodí do urny lístek se svým jménem pouze Babiš a ostatní voliči pouze bílý lístek se sdělením, že trestně stíhanou osobu a agenta STB za prezidenta nechtějí, bude platně zvolen prezidentem kandidát Babiš. Líbilo by se mi, kdyby v druhém kole bylo okolo 50 % cíleně neplatných hlasů, avšak volba by byla platná. Jedině v případě, že by oba kandidáti získali naprosto stejný počet hlasů, pak není nikdo zvolen. A volby se opakují.

Více: zákon 275/2012 Sb. § 54, § 56 odst. 7.
0 # Ing. Jiří Fiala 2023-01-08 15:55
Není to pravda. Jakou váhu asi mají volby, kterých se nikdo neúčastní ?? Ty by museli prohlásit za neplatné, ať by byl výsledek jakýkoliv.
0 # Allan 2023-01-08 14:24
Je zajímavé, jak se rozumně a cíleně vyhýbají Zelenského občanské válce muži ukrajinského občanství a zůstávají v azylu v jiných zemích. Kdo z našich občanů opravdu chce bránit u Kijeva Prahu, nemusí hledat výmluvy, ale provede cestu k realizaci. Uzavřit dobrou životní pojistku, ze žoldu v cizí armádě se alimenty neplatí a exekutor nic nedostane. Ambasáda Ukrajiny je v Dejvicích.

Každý občan, rodič se zkušeností s opatrovnickou justicí může volit Baštu. Dával by amnestie. Babiš by dal amnestii spíše jenom sobě.
0 # Ing. Jiří Fiala 2023-01-08 15:54
Upaluj a nežvaň.
0 # Ing. Jiří Fiala 2023-01-08 15:53
Naivní, hloupí lidé... Už od pohledu. Dalo by se říci : Babišovci s opačným znamínkem...

Toho, co tam nese ten transparent "Volím Pavla a vím proč" bych se docela rád zeptal : Proč ?? Ať mi to polopaticky vysvětlí. Co je tak asi demokratického na komunistickém rozvědčíkovi, který navíc nic jiného než armádu nepoznal (a tedy neví o civilním životě prostých občanů vůbec nic...) - a teď by si jen rád vylepšil už beztak grandiozní důchod...

novinky.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2023-01-08 15:59
Státní zástupce navrhl Babišovi podmínku, podle něj lze uložit trest pod zákonnou sazbou

ceska-justice.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2023-01-09 15:51
Koho chceme za kandidáta ??

seznamzpravy.cz/.../...
0 # Allan 2023-01-14 09:13
Za neplatné by volby při nízké účasti vyhlásil leda autor tohoto článku, ale nikdo by ho nebral vážně.

bornova.pub/.../...
0 # Allan 2023-01-14 09:19
§ 54

Zvolení kandidáta
Prezidentem republiky je zvolen ten kandidát, který získal nadpoloviční většinu z celkového počtu platných hlasů oprávněných voličů, kteří se voleb zúčastnili a odevzdali platný hlas (dále jen „oprávněný volič“).

Bez přihlášení nemůžete vkládat příspěvky.