Sázejte stromy

a dál se o ně nestarejte. My vám je zničíme - a vám po tom už nic není. 

Takhle vypadá přístup kraje a jeho komunikace s občany. Nate, tady máte pravidla (která určujeme my, bez diskuse a bez ohledu na kohokoliv), běda jak je nedodržíte - a na smysl vaší práce se vůbec neptejte, po tom už vám nic není. 

Pokud stromy zničíme my, musí vám to být jedno - ale běda, pokud byste od silnice odklidili vyvrácenou soušku ! My na její úklid a odstranění kapacity - údajně - nemáme, zato máme fůru kapacit na to, abychom vás pronásledovali jak přes policajty, tak přes jiné pitomce na přestupkových odborech. 

Jinými slovy : Za veřejné peníze nedokážeme ani nic vybudovat, ani nic udržovat. Ale za to jsme schopni skvěle pronásledovat všechny ty, kteří by to chtěli dělat za nás - zadarmo. 

No - není to geniální veřejný úřad ?? Nezvolte si ho !! Zvláště když má v čele evidentní blbku z Novy. 

Arogance a nadutost z celého tohoto jednání přímo čiší na sto honů, veřejný zájem ... ? To ani neví, co to je. Veřejný zájem je - to, co vyhovuje nám. Tedy, krajským úředníkům. Občané nás nezajímají, pokud by chtěli iniciativně něco (cokoliv) budovat sami (při pohledu na to fiasko, co předvádíme my, se to může stávat stále častěji), máme dost prostředků na to je zkrotit - a odkázat na jejich zahrádky a chatky, tam ať si dělají, co chtějí. 

Takoví lidé, s takovým myšlením, vůbec nemají mít přístup k veřejným prostředkům, natož aby je po stamilionech mohli rozhazovat, obvykle do vlastních, nebo spřízněných, kapes. 

K těm "Pravidlům" jednu poznámku : Celé jsou napsány zjevně a výhradně jako reakce na zkušenosti s naším sdružením (ergo všichni ostatní jsou v podstatě jen do počtu, bezcenní panáci, jimž chybí základní otázky po smyslu jejich činnosti), přičemž autorka jaksi opomněla, že právě naše sdružení mělo výjimku - a to písemně potvrzenou - zejména ohledně velikosti a úpravy stromů, stačilo, když byly viditelně označeny. 

Ono totiž sázet malé stromky je mnohem snazší a také mnohem levnější - a pokud jim nikdo nic neudělá - tak se rychleji uchytí, rychleji zakoření a v době, kdy už splňují předepsané limity, jsou bohatě zakořeněny, a tedy i odolné proti suchu či jiným negativním vlivům. 

Byla to vzájemně odsouhlasená dohoda, tu lze měnit opět jen po vzájemném odsouhlasení. Pokud si někdo představuje vzájemné odsouhlasení tak, že nám pošle datovou schránkou hotový list papíru - a přizpůsobte se - tak opět - nemá na tom úřadu co pohledávat. Je to úředník k ničemu, neschopný komunikovat s veřejností, natož ji do čehokoliv positivně zapojovat. 

A ještě jedna poznámka : Pod Pravidly je podepsána pí Dymáková, označená jako "Český certifikovaný arborista". Jestliže taková paní dá s klidem souhlas ke zničení 30-ti 20 let starých stromů, tedy v nejlepším věku, s růstem před sebou, a to jenom kvůli vodovodu, který klidně mohl vést o kus vedle a nic by se nestalo - tak co si o takovém certifikátu můžu myslet ? 

Že jeho vypovídací hodnota je vcelku - nulová - a certifikát - bezcenný. 

_______________________

 

 

 

 

 

________

 

 

___________________

___________________

 

 ___________

 

 

 

_____________________

_____________________

 

 Boj o lípu (k213.cz)

 

 

 

 

_________________________

_________________________

 

Comments  

0 # Ing. Jiří Fiala 2023-10-20 13:29
V Česku mizí stromy u silnic, škodí to krajině i drobným živočichům


novinky.cz/.../...
_____________

Bodejť by nemizely, když o nich rozhodují takoví diletanti, jaké jsme viděli na Stč. Kraji.

Bez přihlášení nemůžete vkládat příspěvky.