KS : Kde nejsou argumenty ...

... vždycky nastupuje síla. Zvláště když se zdá být rychle a snadno k použití. O následcích netřeba uvažovat. Zatím. 

O tom, jak soudce Krupička napadl veřejnost. 

 

Přijdete na soud, a tam vidíte pobíhat člověka v trenkách. Na první pohled - blázen. 

Pak přijdete do jednací síně - a on tam sedí coby soudce. Akorát že přes sebe hodil talár... Takhle vypadá současný Krajský soud v Praze - a jeho soudci. Buďto kradou, nebo to jsou naprostí blázni... 

_________

 

V pátek, 24.5., se projednávala další ze  skvělých přihlášených "pohledávek" do insolvenčního řízení. Totiž - "pohledávka" OS v Nymburce - prý za nezaplacené soudní poplatky... Za dovolání, která nikdy neproběhla. Nejvyšší soud k nim napsal jedinou větu - že dovolání není přípustné - a tím věc vyřízena. ZA TO  zaplaťte 4.000,- Kč za každé !!! (Byla celkem tři). 

Totéž, jakobyste přišli k řemeslníkovi - jedno jakému - a řekli : Mistře, udělejte mi  - to a to ... A on by řekl - Neudělám. Protože to nedělám, nebo - jiný důvod, vyberte si (nechce se mi, kašlu na Vás, a tak podobně). 

Tak se otočíte a máte se k odchodu. 

Načež za vámi mistr zahouká : No, moment - ještě zaplatit !! 

- Za co ? Vždyť jste nic neudělal... 

No, přece za to, že jste tady byli ... a mě obtěžovali... 

_______________

Jak dlouho by takový "mistr" asi přežil ? 

Soudci, kteří mají nejméně 150 tisíc, v případě Nejvyššího soudu ovšem 200 tisíc měsíčně - tak těm to ale vůbec divné nepřipadá. Prostě - obtěžoval jste nás (ačkoliv ze zákona tady k tomu jsme - a navíc to i máme už předem královsky zaplaceno) - tak zasolte. A to rovnou 4 tisíce - za jedinou větu...

Takoví "mistři světa" to jsou. 

Vyřešit neumí skutečně nic - ale krást, podvádět - a vydírat, tak na to jsou praví mistři. To by se mohla učit i italská mafie. 

Tak takováhle "pohledávka" se tam projednávala... 

Projednávala se tak, že žádné důkazy se neprováděly, všechno předem jasné, dokonce i to, že a kolik jsou náklady protistrany - která tam, samozřejmě, vůbec nebyla, aby si vůbec něco obhájila. 

Zajímavé soudy, že ?? 

Protistrana tam zásadně nechodí, nic nevysvětluje, důkazy se neprovádí - a přesto právě tato strana vždycky vyhraje... Není to divné ?? 

Tentokrát tedy aspoň napsala stanovisko, jindy ani to. 

Obhájit si svou "pohledávku" neumí nikdo z nich. 

A protože se panu trenkovému soudci nechtělo poslouchat po skončení jednání, jak ubohý výkon právě předvedl, tak na přítomnou veřejnost prostě povolal justiční stráž - a nechal ji vyhodit. 

Asi příklad empatie, slušnosti a zákonnosti - od soudce, který pobíhá po soudu v trenkách... 

_______________________

 

 

 

________________________

 

 

 

 

____________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________

___________________________

 

 Považoval jsem za nutné STÍŽNOST  ještě doplnit : 

KS v Praze - JUDr.  Jiří Grygar Ph.D.,

Předseda soudu                                                                                    

            Vážený pane předsedo,

                        Podávám Vám stížnost na soudce JUDr. Jiřího Krupičku, Ph.D., a to nad rámec Žádosti o nápravu ze dne 24.5., sepsanou v budově soudu, neboť jsem u sepisu do konce nebyl  a nemohl tak provést konečnou úpravu, ostatně ani na ni nebyl prostor.

            Chci k uvedenému (tedy jednání ze dne 24.5. 2024 č.j. KSPH 75 Icm 203/2024) doplnit zejména několik skutečností :

·       Soudce Krupička v průběhu jednání či při formulaci protokolu, ale i při vynášení rozsudku, nesrozumitelně a rychle drmolí.  

Nevím, jestli to dělá záměrně, ale působí dojmem, že má za sebou kývající se kobru, která ho má každou chvilku uštknout, a tak se to snaží – mimochodem vše předem připravené – oddrmolit co nejrychleji. Je to samozřejmě na úkor srozumitelnosti, přesvědčivosti i věcnosti, protože takové drmolení nemůže nikdo věcně sledovat, natož se snažit pochopit, natož mít za důstojné projednání své věci.

·       Soudce není schopen zohledňovat individuality případu. V tom sice není sám, ale je to vada zcela podstatná a zásadní. Soudcem je totiž od toho, aby dokázal zohlednit jednotlivé zvláštnosti každého případu, a pokud tak nečiní, tak je jako soudce zbytečný a snadno ho nahradí jednoduchý počítačový program, kam se zadá znění zákona a údaje z případu a vyžádá se porovnání,  mimochodem za zlomek ceny soudce.

·       Napříště by mělo být předem připravené rozhodování bez provádění důkazů jednoznačně posuzováno jako trestný čin zneužití pravomoci úřední osoby k překrucování práva, protože soudní řízení je na důkazech a jejich osobním a věcném provádění postaveno. Kdo to neví nebo neumí, nemá v justici místa. Ale to už měla provést právnická fakulta, pak samozřejmě soudcovské zkoušky a konkursy a když ani ty ne, tak kárná řízení v průběhu prvních dvou let působení soudce.

·       Vůbec nejlepší je ale vystupování soudce mimo jednací síň. Byl jsem totiž na soudu o dost dřív, čekal na chodbě, dole v přízemí – a viděl přitom osobu v kraťasích, jak se pohybuje po chodbě. Ty kraťasy totiž vypadaly navenek jako trenky, že jde o kraťasy bylo poznat až hodně zblízka, na větší dálku to byla polonahá osoba ve spodním prádle. Vypadala skutečně – na to, že jsme u soudu – bizarně. První, co mě napadlo, bylo, že se jedná o nějakého ústavního chovance, jehož řízení zde právě probíhalo, a který se domáhá zrušení omezení svéprávnosti. Pozdější zjištění, že je to soudce, dokonce soudce v mé věci, mě opravdu vyvedlo z míry, ač jsem už ledasco viděl. Žádám proto, aby mě napříště nesoudili soudci, kteří na první pohled připomínají chovance z ústavů a vzbuzují jedině dojem absurdnosti a směšnosti, nikoliv důstojnosti a vážnosti.

·       Ke konfliktu, který s přítomnou veřejností proběhl PO skončení jednání, chci doplnit, že byl naprosto zbytečný, zcela nepřiměřený situaci a ilustruje pouze stav pohrdání základní slušností a lidskými právy Vašimi soudními osobami. Užít fyzické násilí vůči návštěvníkům soudu lze obecně pouze tehdy, pokud sami násilí používají nebo pokud hrubě ruší soudní jednání. Tady se ale nejednalo o ani jednu z těchto možností. Násilí ze strany veřejnosti nikdo nevyvolával a jednání právě skončilo, jak soudce sám prohlásil. Jestliže skončilo, nemohlo být ani rušeno. Vyvedené osoby nikoho fyzicky neohrožovaly, ani nenapadaly, chtěly se pouze vyjádřit k tomu, co právě viděly, k čemuž mají plné právo. Pokud pan podivný soudce nechtěl tato vyjádření slyšet, nic mu nebránilo ze soudní síně prostě odejít, čímž by asi celé vyjádření skončilo, protože by nebylo na koho mluvit. Namísto toho nechal – zcela bezdůvodně – fyzicky napadnout veřejnost a vyvléct ji násilím z místnosti, asi aby si dokazoval vlastní nadřazenost (protože ta na první pohled rozhodně nebyla nikomu patrná) a sílu. Jednalo se tak jednoznačně o zneužití úředního postavení a projev agresivního psychopata, který, v kombinaci se vším výše řečeným (nesrozumitelné drmolení, pobíhání po soudě ve spodním prádle nebo alespoň tento dojem vzbuzující), zapříčiňuje nejen nevhodné chování soudní osoby, ale i důvodnost přezkumu jejího dalšího působení v justici. Už teď mám za to, že je to osoba pro funkci soudce zcela nevhodná, a to zdaleka nejen po odborné, ale i všeobecně povahové stránce.

Žádám Vás proto, abyste, pro všechna moje další soudní jednání, zajistil dostatečně kvalifikovaný soudní personál, a to nejen odborně, ale zejména a zvláště, lidsky, povahově a osobnostně.

Agresivní psychopaté se do funkce soudců neměli nikdy dostat, a jestliže tam dnes jsou, výmluvně to svědčí hlavně o evidentní nedostatečnosti výběru soudních osob, především pak soudců samých.

            S pozdravem

                                                                                Ing. Jiří Fiala 

 

 

____________________________

____________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________

_____________________

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________

______________________________

Comments  

0 # Ing. Jiří Fiala 2024-05-27 15:10
Soudy v česku jsou mafie a sedí tam vesměs zločinci. Kdo nezažil, neuvěří.

Mediální obraz je věc jedna, realita druhá. Lžou, podvádí, jeden kryje druhého, prachy a prachy, osobní odpovědnost nechceme za žádnou cenu.

Soudci sami porušují zákony a lžou, kolikrát neznají ani základní právní věci.


Policie a justice v ČR je mafie a vyhazov jednoho fízla před klubem to nezmění. Dalších padesát, kteří něco udělali, těm se nestane nic. Soudci to samé. Je to jen hra pro lidi. JŠ
_______________

Ano. Pro mě je to sice nošení dříví do lesa, ale třeba to ještě někdo neví...
0 # Ing. Jiří Fiala 2024-05-28 18:51
zruseni vyz pov

Dorazila informace že byl další otec zproštěn vyživovací povinnosti,
jde o línou dceru, která studovala pátou nebo šestou střední školu...
0 # Ing. Jiří Fiala 2024-05-28 18:55
Soudci si zase zvýšili platy. Dokázali tak, že do společnosti nepatří a ani patřit nechtějí.
Ať se jim na platy skládá Ústavní soud.

ceskenoviny.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2024-05-28 18:58
Jmenné seznamy pro Eurovolby'24 jsou zde:

volby.cz/…=CZ

Už mám "odvoleno", jako vždy do popelnice.

LN
______________

No, to já se tam podívat půjdu, aby mě zase viděli. Neradno vyklízet pole. Ovšem s bílým lístkem, jako už tradičně. Z těch lemplů se ani při sebelepší vůli nikdo vybrat vážně nedá. Praˇšt jako uhoď, o životě neví nikdo z nich skoro nic - a chtěli by nás kdesi zastupovat... Blbečkové.
0 # Ing. Jiří Fiala 2024-05-28 18:59
ct24.ceskatelevize.cz/.../...


„Neviditelné oběti“ trestných činů. Děti s rodiči ve vězení čelí mnoha rizikům


ct24.ceskatelevize.cz/…683
0 # Ing. Jiří Fiala 2024-05-28 19:08
Když se role prohodí...

Tak jsou najednou strašně hákliví... A nic nevydržej...


novinky.cz/.../...
_________________
0 # Ing. Jiří Fiala 2024-05-28 19:11
šmejdi stavkují
Šmejdi, tak stávkovat se jim zachtělo. K jednání stačí jedna zapisovatelka a oni zruší
důležité jednání s exe podrazákem, ale pracovat nebudou a nebudou

A odsoudit zkorumpované soudce také ne. Jen vše roky natahují, viz dnešní
divadlo se sanitkou..

Kdy jim někdo promluví do duše?

Oznámení soudu ke stávce dne 29. 5. 2024 — Nejvyšší správní soud (nssoud.cz)


nssoud.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2024-05-28 19:12
Neplatná pověření k vedení šikanózních exekucí pro vymožení 0 korun
Exekutor zase posílá místo pošty jen prázdné obálky.
Používají většinou Linux protože je zdarma a vůbec jim nevadí
že posílají svým obětem jen čisté listy bez informací.
Tento email od exekutora přeposílám bez jakékoli změny.
Je to už kolikátý prázdný email s "informacema" co poslali.
Od ostatních odesílatelů se tohle v desítkách tisíc emailů
nikdy nestalo, tedy závada není na naší technice.

Neumíte někdo číst neviditelné písmo co exe úřad sděluje?
K.

PS. Někde jsem četl že se např. Říše Římská sesypala během dvou roků....
0 # Ing. Jiří Fiala 2024-05-28 19:13
ukázka, k čemu je v Česku ověřování pravosti dokumentů
Bez problému projde ověřením třeba i u notáře, na poště atd. I titul do občanského průkazu nebo třeba do obchodního rejstříku vám bez problému zapíší.
zpravy.aktualne.cz/…e8/

ceník

www.ceskaposta.cz/…isu
justice.cz/…ny1
zaloztesro.cz/…su/
www.pravniprostor.cz/…ntu
0 # Ing. Jiří Fiala 2024-05-28 19:14
Ke stávce na NSS,
nepošlete někdo dotaz dle zákona 106 na NSS na platy stávkujících zaměstnanců
ve formátu
zaměstnanec 1 plat čistého v Kč,
zaměstnanec 2 plat čistého v Kč Ku.
0 # Ing. Jiří Fiala 2024-05-28 19:16
novinky.cz/.../...

Kapři si sami rybník nevypustí !

________________

Čekali jste snad něco jinýho ??

O právním vědomí autorů svědčí už to, že vůbec rozhodovali - sami o sobě a svých kámoších... Nutně se měli vyloučit pro poměr k věci, a to zcela zásadní - a nutně měli iniciovat vznik občanských poroto, právě a především na tyhle případy.
0 # Ing. Jiří Fiala 2024-05-28 19:18
Baxa svůj rozsudek "přesvědčivě" vysvětlil.

Soudci budou mít nárok na zpětné dorovnání platů za rok 2024

ct24.ceskatelevize.cz/…666

________________

ct24.ceskatelevize.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2024-05-28 19:18
Také valorizace...

denik.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2024-05-29 15:45
Nejhlasitěji řvou vždycky ti, co sami mají největší bordel...

seznamzpravy.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2024-05-29 15:50
Někdo práci v justici dělat musí, říká úřednice. Zapisovatelky pobírají sociální dávky

www.ceska-justice.cz/…ky/

Nejsme schopni zabezpečit jednání. Kladenský soud je stávkou paralyzován

www.ceska-justice.cz/…an/
____________________

Samí dobří známí... Co stávkují nejvíc... Česká Lípa, Kladno...

ceska-justice.cz/.../...

ceska-justice.cz/.../...

__________________
0 # Ing. Jiří Fiala 2024-05-29 15:53
Šňup - a jsi venku...

novinky.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2024-05-29 15:59
platy stávkujících na soudu
Zdravím,
pro hodně lidí je zajímavé téma kolik doopravdy stávkující soudní pracovníci berou,
hlavně když máte před očima např. návštěvu kanceláře v místním justičním paláci.
Vejdete do velké kanceláře k 11 hodině, všechny pracovnice stojí u jednoho
počítače, prohlížejí si zde rodinné fotografie. Po vytažení fotoaparátu se hned rozprchnou
a začnou přestříhávat modré provázky svázaných spisů které dosud ležely na zemi,
začnou je dávat je na dosud prázdné stoly a zahajují jakousi práci toho dne.

Či jak jeden kolega vybádal že se dá vejít do soudní jídelny v budově soudu, dobře se naobjedvat
a zaplatit ani ne polovinu toho co stojí jídlo venku, v reálném světě. Osobně vyzkoušeno,
jídlo bylo perfektní. A takových případů by se dalo najít ještě několik.

Jasně, místního ústavního soudce, zasloužilého soudruha, vídáme jak profrčí ve svém
stříbrném fáru s kouřovými skly do svého opevněného domu, kdy bytelná vrata
otevírá na dálku, aby se na ulici, v reálném světě nezdržel ani o vteřinu déle.
Jeho chování svědčí že má na svědomí také spoustu křiváren. Bylo by dobré s ním
promluvit, ale je velice plachý a opevněný.

Je pěkné apelovat na celkové řešení když je problém odeslat i obyčejný email
v drobné záležitosti.

Hezký slunný den.
K
0 # Ing. Jiří Fiala 2024-05-29 16:01
Stávka - nebo prevence kriminality ?

Dne 29.5.2024 došlo k téměř 100% poklesu kriminality z oblasti lidských práv a svobod, z oblasti dodržování mezinárodního práva, zneužití pravomocí úřední osoby, podvodu, křivé výpovědi a křivého znaleckého posudku, nadržování, podplácení, vydírání, omezování osobní svobody, a dalších specifických trestných činů definovaných zákonem.

MSP popírá, že by tento pokles kriminální činnosti mělo souvislost se stávkou justice, která ten den nic nedělala a lidi neotravovala.
Obyvatelé země sdělují, že zvyšujícíc se platy jusitici rádi dají, když bude stávkovat, a tedy alespoň neškodit, 365 dní v roce ....

LS

Bez přihlášení nemůžete vkládat příspěvky.