Velek II : Lže ve státním zájmu...

 Justiční žumpu by bylo snazší vyčistit, pokud by nad darebáky nedrželi mocní ochrannou ruku. Což víme všichni dávno. 

Co je to za stát, v jehož zájmu je třeba lhát ??? 

 

 O znalci Velkovi jsme psali již dříve. 

Za křivé znalecké posudky dostal první pokutu od MSp - 15.000,- Kč. Pro něj samozřejmě směšnou částku - za jediný posudek, tedy za max. dvě hodinky práce s ctrl C a ctrl V je má zpátky.

Nyní se prokázaly další skutečnosti, podle kterých těch křivých posudků napsal mnohem víc. 

Ministerstvo mu však už další pokutu nedalo, neboť prý ta první stačila. A aby toho nebylo málo, tak určilo, že prý tyto křivé posudky  vystavuje ve veřejném zájmu... 

 

Slyšíte dobře. Účel prý světí prostředky - a protože znalec Velek vystavuje posudky hlavně pro policajty, tak prý zase tak moc nevadí, že jsou křivé. Hlavně, že je podle čeho lidi zavírat. 

Byť, samozřejmě, křivě a nevinné. 

Pokud jde o výši pokuty - tak srovnej : Velek za desítky křivých posudků, kterými si vydělal miliony, dostane 15 tisíc pokutu. 

My,  za odvoz shnilého dřeva od silnice, které nikomu nechybí a nikoho nepoškodilo, naopak, prokouklo - už 50.000,- !!! To je spravedlnost, co ?? Taková - mafiánská !!! 

 

 

 

 ________________________

 

 

______________________

______________________

 

 

 Justiční žumpa II - Znalci. Velek. (k213.cz)

 

________________________

________________________

 

Odůvodnění : 

 

 Odůvodnění ministerstva se jeví o to absurdnější, neboť judikaturou Nejvyššího soudu ČR je přesně takové jednání popsáno jakožto jednání trestné:

 

Oznamovatel má za to, že i trestní judikatura se k daným nedostatkům posudků vyjadřuje, a to např. Dle usnesení Nejvyššího soudu ČR č. j. 3 Tdo 21/2018 – 28 ze dne 27. 02. 2018: Věděl-li znalec, že jeho činnost při zpracování znaleckého posudku a následně výslech v řízení před soudem, nebyly uskutečněny na podkladě veškerých podkladů a dostupných postupů a že výsledek jeho činnosti nemůže odpovídat požadavku řádného výkonu jeho znalecké činnosti plynoucí z jeho odpovědnostního postavení znalce, a postoupil-li při této vědomosti zpracovaný znalecký posudek jeho zadavateli, je třeba dovodit jeho srozumění se vznikem následku takového jednání. Tento postup znalce je nežádoucí – srov. Srov. Usnesení Nejvyššího soudu ČR č. j. 4 Tdo 1438/2014 – 31 ze dne 03. 12. 2014: Znalec, který při vědomí toho, že jím podaný znalecký posudek bude v trestním řízení před soudem sloužit jako jeden z důležitých důkazů, kdy soud bude muset k jím vysloveným odborným názorům a závěrům znalce přihlížet a s těmito se ve svém rozhodnutí vypořádat, do svého posudku zapracuje údaje, které nevycházejí z objektivního zjištění v přípravném řízení, se dopustí přečinu křivé výpovědi a nepravdivého znaleckého posudku podle § 346 odst. 2 písm. a) tr. zákoníku i tehdy, když konečné rozhodnutí soudů ve věci nakonec ze závěrů znaleckého posudku nevycházelo, jelikož soud je nepokládal za správné, neboť zákonem není vyžadováno, aby v důsledku nepravdivého znaleckého posudku bylo vydáno nesprávné rozhodnutí.

 

 

__________________________

__________________________

 

 

 

_____________________________

_____________________________

Comments  

0 # Ing. Jiří Fiala 2024-06-12 16:51
Omluvíte se Grygárkovi a zaplatíte mu 200 tisíc, nakázal Šlachtovi soud

www.ceska-justice.cz/…ud/

ceska-justice.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2024-06-12 16:52
Sedm let sporů. Unie obhájců opět prohrála soud s ČT :


www.ceska-justice.cz/…ct/

ceska-justice.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2024-06-12 16:53
Je to ostuda, řekla u kárného senátu soudkyně Miklová. Přišla o talár

www.ceska-justice.cz/…ar/


ceska-justice.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2024-06-12 16:54
Přibáň se představil jako „stoupenec ústavního minimalismu“. Klíčový výbor ho s Langáškem podpořil

www.ceska-justice.cz/…ce/

ceska-justice.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2024-06-12 19:20
Vládní blbečkové se Ašska prakticky vzdali. Přenechají ho Němcům :

zdravezpravy.cz/.../...

Bez přihlášení nemůžete vkládat příspěvky.