Urážet poškozené by vám šlo,

potrestat viníky ani omylem.  Zjednat alespoň základní nápravu jakbysmet.

Již řadu let mluvíme o tom, nakolik je ostudné chování státu - tedy MSp - při odškodňování obětí justiční zvůle (v našich případech se dávno o žádné "omyly" či "přehmaty" nejedná, to jsou čisté naschvály a zneužití pravomocí, které nebyly dosud nikdy potrestány, alespoň ne na straně těch, kdo je spáchali - a páchají samozřejmě dál, když jim za to nic nehrozí.  

A protože se bezesporu probíraná látka nejlépe vysvětluje na názorných příkladech, jeden takový jsme si zrovna vybrali.

___________

Dnešní podoba MSp:

Nadut_MSp

- Cože?! Vám se nelíbila naše spravedlnost?! No, to si teda dovolujete dost! My taky můžeme jít Innocent!

- KONEČNĚ Smile! Tak běžte, VČERA BYLO POZDĚ!

__________

Škoda byla způsobena bezdůvodným nejednáním, resp. stejně bezdůvodným odročením soudu v Plzni, který navíc soud - jistě jen omylem - dal včas vědět místnímu mafiánu Röschovi, advokátovi protistrany , stejně jako i protistraně samotné (ač ti oba jsou z Plzně), zatímco nám - tedy otci (případně žalobci) a jeho zástupci s řádně založenou plnou mocí - který to má k soudu ne 500 m, ale 200 km - otec pak asi 60 km - to na vědomí dát jaksi pozapomněl...

A tohle je, prosím, stanovisko MSp k odškodnění poškozených. Dobře se na něj podívejte!

Omluvu byste tam samozřejmě hledali marně, uznání nároku jakbysmet - prostě jsme tady od toho, abychom vám dělali naschvály - a vy jste tady od toho, abyste si to nechávali mlčky líbit, škody si zaplatili sami a pěkně drželi hubu, nebo vás ještě zažalujeme z pohrdání soudem, případně státním orgánem, protože to je jedno z mála, co by nám jakš takš šlo..

 

___________________

Stanovisko_-_N_M

____________________

 

Takže: Cestovné si zaplatíte sami - máte přece na rozdávání, když můžete zbůhdarma jezdit do Plzně dělat nám problémy (a navíc nevyužívajíc místních renomovaných advokátů, případně vyspělého právního prostředí jako celku), váš čas je zadarmo - platit se přece musí akorát nám, kampak na nás, to bychom měli po radosti, kdybysme vám to museli proplácet - a vůbec nejlepší nakonec: To, že rozhodnutí o nepřipuštění zastoupení bylo zrušeno úspěšným dovoláním nás nezajímá, na názory NS kašlem, zvlášť když nám nejdou pod frňák - my máme dvě rozhodnutí renomované instituce, Krajského soudu v Plzni, že zastupovat nemůžete - a basta. A Ústavní či Njevyšší soud ať si říkají, co chtějí - každý má přece svobodu názoru i projevu, soudci pak přpípustnost jiného právního výkladu...

 

A naše sdružení že bylo obviňováno z vytváření anarchie? Když takhle se chová ústřední státní orgán, zodpovědný za výkon spravedlnosti u nás? To měl být asi jen vtip, že Smile?

__________

 

U soudu vám sice řeknou, že "tohle je jen stanovisko protistrany", na které má každý účastník řízení nárok - ale jestliže je protistranou stát, pak by měl zatraceně pečlivě dbát na to, aby to nebylo stanovisko drzé, směšné, vyzývavé, oběti zvůle urážející - potažmo zjevně nezákonné či úplně nesmyslné - a to přesně ve všech těchto bodech dané stanovisko naplňuje.

Je bezesporu s podivem, že když stejný názor - tedy že stát se nesmí k obětem zvůle chovat povýšeně, drze, nezákonně nebo urážlivým způsobem, ba že má jít občanům příkladem - přednesu na semináři plném soudců NS případně ÚS, všichni souhlasně přikyvují. Že to tak má být...

Jak je tedy možné, že tohle - ještě po roce - vyjde z MSp, aniž by příslušná "nadčlověčice" okamžitě vyletěla pro zesměšňování státu a urážky obětí justiční zvůle?

________________

A protože co si u nás sám neuděláš, to nemáš - dovolíme si o tutéž službu požádat současnou ministryni spravedlnosti (co zatím neměla odvahu na nic odpovědět). Resp. ať se k tomu vyjádří.

________________

VÝZVA MINISTRYNI SPRAVEDLNOSTI

 

Vážená paní ministryně,

v souvislosti se stanoviskem Vašeho úřadu ze dne 11.6. 2014 č.j.
MSP-1649/2013, které považuji za zcela skandální a urážlivé nejen k
obětem justiční zvůle, ale zejména pro stát jako takový, znevažující a
zesměšňující výkon spravedlnosti a útočící na důvěru občanů v
nezávislý výkon soudnictví (např. popíráním závazného stanoviska
Nejvyššího soudu a zneuznáním výsledků dovolacího řízení) Vás tímto

v y z ý v á m,

abyste neprodleně propustila ze zaměstnaneckého poměru autorku tohoto
stanoviska, JUDr. Čuříkovou, a to pro zvláště hrubé porušení pracovní
kázně, a tedy bez nároku na jakékoliv odstupné, neboť odbor
odškodňování, na kterém pracuje, není určen k tomu, aby zpochybňoval
závazná rozhodnutí nejvyšších orgánů justiční soustavy, popíral práva
účastníků řízení, zesměšňoval škody, které jim byly různými naschvály
justičních orgánů způsobeny a vyvyšoval sebe, své zaměstnance, případně
advokáty na polobohy, kteří mají nárok na všechno - zatímco ostatní
jsou povinni si všechno nechat mlčky líbit a ještě si uhradit škody
sami.

Dané stanovisko lze chápat nejen jako útok na právní integritu státu,
ale i jako útok na státní orgán - tedy především MSp samotné - protože
není jeho posláním pohrdat veřejností a jejími právy, ale naopak,
chránit je, být veřejnosti příkladem a vzorem, přičemž výsledkem
tohoto stanoviska nebude nic jiného nežli masové poštvání veřejnosti
proti justiční soustavě a jejímu ústřednímu orgánu.

Myslím, že vzhledem ke svým úvahám bude pí Čuříková dobře chápat, proč
byla vyhozena z práce bez nároku na cokoliv, včetně mzdy, protože
pracovat a jezdit někam zadarmo je pro ni naprostou samozřejmostí.

Je na Vás, paní ministryně, abyste ji tuto samozřejmost umožnila.
Jistě Vám ráda vrátí i všechny předchozí platy, které případně od MSp
kdy dostala.

O výsledku Vašeho rozhodnutí si zcela jistě přeji být informován.

S pozdravem

Ing. Jiří Fiala

_______________________

Kdysi to bylo přímo v zákoně. Když jste si to za bolševiků zrušili, tak vám dnes vřele radíme a doporučujeme:

"Vyvarujte se všeho, co by mohlo dáti příčinu k nepříznivému posuzování, k pomluvám anebo dokonce ku posměchu ze strany obyvatelstva."

 

cetnici_M

___________________________

 

 

 

Bez přihlášení nemůžete vkládat příspěvky.